<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Ledig stilling

Senior rådgiver VVS Sweco

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Er du en sterk og kreativ VVS-rådgiver?

I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og inspirerende prosjekter som skaper framtidens Norge. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne trenger - rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene våre. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren imøtekommende, faglig dyktig og engasjert i kundenes prosjekter.

Hos oss gjør du en forskjell. I Sweco Voss blir du inkludert i et godt og motiverende arbeidsmiljø med ni dyktige fagfolk som jobber med akustikk, VA, VVS og prosjekt- og byggeledelse. Som vår nye VVS rådgiver får du anledning til å bruke din spisskompetanse og entusiasme til å styrke våre prosjekter og fagmiljøet på Voss, Hardanger og Sogn. Vi jobber tett med Region Bergen, som er Hordalands største rådgiver med over 250 engasjerte medarbeidere innenfor en rekke fagfelt i Bergen, Voss, Førde og Longyearbyen.

Hos oss vil du utvikle deg. Du blir en viktig bidragsyter som VVS-faglig ressurs i våre oppdrag, der ditt engasjement, din spisskompetanse og faglige trygghet vil hjelpe våre kunder med å få best mulige løsninger for fremtiden. Du er selvstendig, kommuniserer godt og vet hvordan du bruker ditt faglige nettverk. Du vil få anledning til å etablere og videreutvikle gode kunderelasjoner. Du vil få jevnlig oppfølging og store muligheter til å lykkes med dine karrierevalg og arbeidsprestasjoner.

Voss er en naturperle med utfordrende og vakker vestlandsnatur. Det er gode muligheter til et rikt og aktivt friluftsliv hele året, for eksempel i to store alpinanlegg, langrennsarena, elver og fjell. Bygda har et bredt spekter av kultur- og idrettstilbud. Ekstremsportveko og Vossa Jazz er noen av de årlige høgdepunkta. Voss er en god plass å vokse opp, med korte avstander og mange gode møteplasser. Voss er et knutepunkt langs Stamveien øst - vest, og har god togforbindelse til Bergen og Oslo.

Dine arbeidsoppgaver

 • Rådgivning i tidligfase.
 • Selvstendige prosjekteringsoppgaver i prosjekter.
 • 3D-modellering og visualisering.
 • Oppdragsoppfølging, oppdragsledelse og kundekontakt, primært innen bygg- og eiendomsmarkedet.

Dette kan du

 • Du har bachelor/mastergrad innen VVS eller annet relevant teknisk fagområde.
 • Du har minimum 5-10 års VVS-relatert erfaring fra rådgivning, prosjektering og kundekontakt.
 • Du har erfaring med oppdragsledelse eller disiplinledelse innen VVS.
 • Du har tverrfaglig forståelse.
 • Du har erfaring med bruk av 3D-prosjekteringsverktøy, for eksempel Revit.
 • Du har kjennskap til BIM, VDC, Lean og Breeam.

Sweco former fremtidens byer og samfunn

Vi skaper bærekraftige bygg og effektiv infrastruktur. Sweco er Europas ledende rådgivende ingeniørselskap. Vi er over 16 000 medarbeidere i Nord-Europa og gjennomfører årlig prosjekter i 70 land over hele verden. Link til søknadsskjema:

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Stendi søker etter ledende miljøterapeut i en 100% stilling ved vår bolig i Våler i Solør.  Boligen yter døgnkontinuerlig omsorg for mennesker med rusavhengighet og samtidig psykisk lidelser. Ansatte bistår den enkelte beboer med hjelp til å manøvrere sin ofte strevsomme hverdag gjennom oppfølging og bistand jfr. den enkeltes situasjon i forhold til psykiske og fysiske helse. Videre bistår ansatte med renhold og orden i boenhetene/fellesarealene, gjør innkjøp og tilbereder felles måltider, kjører til avtaler og aktiviteter. Ansatte har et tett samarbeid opp mot spesialisthelsetjenesten, og andre samarbeidspartnere for å ivareta våre beboere på best mulig måte. Stendi er opptatt av brukermedvirkning og mestring i hverdagen. Arbeidsmetoder og faglig tilnærming er forankret i de miljøterapeutiske prinsippene; beskyttelse, støtte, struktur, engasjement og gyldiggjøring. I dette er vi opptatt av at ansatte har personlig egnethet, riktig verdisett og menneskesyn, så vel som faglige kvalifikasjoner. Deg vi søker skal være en faglig engasjert og nytenkende ledende miljøterapeut, med en vilje og evne til å utvikle seg både faglig og personlig i vårt dynamiske og utfordrende miljø. Du liker arbeidsdager med ulike utfordringer og sammensatte arbeidsoppgaver. Du er trygg i deg selv, trygg i ditt arbeid og har god omsorg og mellommenneskelig nestekjærlighet. Du kjenner deg igjen i Stendis verdier: respekt, enkelthet, kunnskap og ansvar. Du bør ha erfaring fra målgruppen og du må bidra til å finne kreative løsninger når det kreves. Du må være tydelig i din kommunikasjon samtidig som du oppleves som fleksibel når du balanserer humor og alvor inn mot brukergruppen og dine kollegaer. Stendi AS er en kunnskapsbedrift og vi legger til rette for faglig videreutvikling. Stendi kan tilby et spennende og utviklende fagmiljø med tverrfaglig kompetanse og utfordrende arbeidsoppgaver. Vi har tariffavtaler og avtale om inkluderende arbeidsliv. Stendi er opptatt av et godt arbeidsmiljø og legger vekt på å bygge en kultur preget av engasjement, fleksibilitet og kreativitet.    Arbeidstid: Du inngår i boligens grunnturnus med arbeid hver 3 helg og derav 12,5 timers vakter. Det kreves at du er fleksibel i forhold til din arbeidstid, da stillingen innebærer deltagelse på møter/samlinger og når du er avlastende for avdelingsleder. Arbeidsoppgaver:  Du har sammen med avdelingsleder et overordnet ansvar for at tjenestene vi leverer er i tråd med gjeldene lovverk og interne retningslinje Du har et overordnet ansvar for kvalitet- og kompetanseutviklingen i boligen, herunder veiledning av personalgrupp Du deltar i miljøarbeid Du bidrar til et godt og lærerikt arbeidsmilj Du samarbeider med og avlaster avdelingsleder Kvalifikasjoner:  Du har treårig helse og sosialfaglig utdanning Du har kompetanse innen rusavhengighet og psykiatri. Ønskelig med erfaring med bruk av tvang og makt. ·         Du har erfaring med miljøterapi. Erfaring fra tilsvarende arbeid vil vektlegge Du har evne til å lede utvikling i tjenestene i samspill med ledere, ansatte, brukere og pårørend Du har gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig Du har gode datakunnskaper Du har førerkort kl. B Det kreves politiattest ihht. gjeldende lovverk.   Personlige egenskaper: Du er målrettet og løsningsorientert. Du evner å være fleksibel når situasjonene krever det Du har gode tverrfaglige samarbeidsevner og samtidig kunne jobbe selvstendi Du har evne til å romme og tåle utfordringer over ti Du setter brukernes ønsker og behov i foku Du liker å holde deg faglig oppdatert innen fagområde Du er tydelig, motiverende og inspirerende i personalgruppe Du evner å balansere din rolle som miljøterapeut og din rolle som lede Du evner å ta egne beslutninger i forhold til drifte Du bidrar til et godt arbeidsmiljø. Vi tilbyr: · Lønn etter avtale Trygt psykososialt arbeidsmiljø, med fokus på trivsel Engasjerte kollegaer og et godt fagmiljø Intern opplæring og kursing Gode muligheter for personlig og profesjonell vekst i et selskap i fremgang Informasjon til deg som søker jobb: Dersom du blir innkalt til intervju kreves det at du har med CV, godkjente attester og andre relevante dokumenter eller at du har opplastet dette direkte i Karrierestart. 
30.10.2020 Våler i Hedmark
Stendi Heimta i Bergen søker etter fagkoordinator/ ledende miljøterapeut.   Vi er på jakt etter vernepleier/sykepleier, evt tilsvarende bacholor innen helse og sosial.     Stillingsbeskrivelse: Stendi Heimta Bergen utlyser 100% fast stilling som fagkoordinator ved en av våre avdelinger. Som fagkoordinator hos oss vil du ha oppfølgingsansvar ovenfor de ansatte, i tillegg til direkte og indirekte oppfølging av klienter.  Du får muligheten til å jobbe både administrativt, samtidig som du også vil kunne utøve praksis på fagområdet ditt. Du vil ha et fagansvar for avdelingen, og skal bidra til å utvikle arbeids- og fagmiljøet blant de ansatte.     Arbeidsoppgaver:        Ha det overordnede ansvar for den faglige tilnærmingen ved avdelingen      Være pådriver i faglig utviklingsarbeid og systemarbeid i avdelingen  Være bidragsyter til god samhandling og ressursutnyttelse       Kvalitetssikre, følge opp og veilede avdelingens aktiviteter og prosjekter        Sørge for god og effektiv utnyttelse av avdelingens interne ressurser og tjenestetilbud      Være pådriver for utvikling og nytenkning i tett samarbeid med avdelingsleder   Kvalifikasjoner:      Evne til selvstendighet og tverrfaglig samarbeid ·         Evne til å veilede andre. ·         Evne til å motivere og skape engasjement ·         Ser muligheter fremfor begrensninger ·         Personlig egnethet vil bli vektlagt     Vi tilbyr:        Spennende og utviklende arbeidssted med faglig dyktige medarbeidere        Stor grad av selvstendighet     Lønn etter kvalifikasjoner    Pensjons og forsikringsordning        Konkurransedyktige betingelser    Muligheter for kompetanseheving/utdanning         Arbeidstid vil i hovedsak være dagtid, noe kveld/helg må påregnes.      Informasjon til deg som søker jobb: Dersom du blir innkalt til intervju kreves det at du har med CV, godkjente attester og andre relevante dokumenter eller at du har opplastet dette direkte i Karrierestart. 
30.10.2020 Bergen
Vil det være meningsfullt for deg å jobbe med løsninger som vesentlig forbedrer hverdagen for helsepersonell og pasienter gjennom bruk av digitale helsetjenester?CheckWare er markedsleder og i sterk vekst i Norge og har ambisjon om å bli en betydelig internasjonal aktør innen digital pasientmedvirkning.CheckWare sitter med digitale distribusjonsrettigheter til over 1100 oppdaterte og kvalitetssikrede psykometriske tester, kartleggingsverktøy og intervjuskjema som benyttes innen alle deler av helsesektoren.Våre løsninger gjør at pasientene kan delta digitalt i egen behandling og ta mer ansvar for egen helse. Kundene våre får dermed effektivisert innsamlingen og oppfølgingen av helseinformasjon. Det er et globalt behov for slike løsninger.CheckWare er nå anskaffet av alle helseregionene i Norge. Vi har avtaler innen både somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til bruk i klinisk arbeid, kvalitetsarbeid og forskning.Vi søker derfor deg som ønsker å bidra til at digitale versjoner av kartleggingsverktøy CheckWare har anskaffet rettigheter til opprettholder sine faglige og kvalitetsmessige mål både for klinisk bruk, kvalitetsarbeid og forskning.Du er strukturert, har øye for detaljer, gode kommunikasjonsevner og et sterkt ønske om å bidra til at flere pasienter får bedre helse og god livskvalitet. Du vil jobbe i et internasjonalt team som sørger for at våre digitale skjemaløsninger møter validitets- og reliabilitetskrav.Vi har et høyt tempo og du må være interessert i å trå til skikkelig for et offensivt selskap i et hurtigvoksende marked.Rollen blir sentral i videreutviklingen av CheckWare og du må kjenne deg igjen i våre verdier: Vi er dedikerte til våre kunder og kolleger, er pålitelige og leverer kvalitet. Vi ønsker rett og slett å gå foran for å vise vei!Dine viktigste oppgaver blirSikre kvaliteten i CheckWare sine digitale skjemaløsninger: At kartleggingsverktøy er riktig implementert og opprettholder mål for kvalitet og faglige formål.Delta som konsulent i prosjekter knyttet til implementering av ulike typer skjema i CheckWare.Delta aktivt i det interne kvalitetsarbeidet knyttet til digital skjemautvikling.Ønsket bakgrunn og kvalifikasjonerHøyere utdannelse innen psykologi, minimum bachelornivå.Sterk interesse for, eller erfaring med å jobbe med psykologiske tester og psykometri.God evne til å lese og tolke faglig dokumentasjon, slik som vitenskapelige artikler og tekniske manualer.Evne til kritisk evaluering av informasjon, og kunne stille spørsmål når dette trengs.Nøyaktig, strukturert, løsningsorientert og har høyt tempo.Meget gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig i både norsk og engelsk.Interesse for helse og digitale løsninger.Hvorfor oss?Vi gir deg en selvstendig rolle med gode muligheter for faglig og personlig utvikling.Du får en unik mulighet til å jobbe med meningsfull programvare og framoverlente kunder.Vi er et kompetent, inkluderende og travelt arbeidsmiljø med tro på at fornøyde kollegaer og kunder er avgjørende for å oppnå gode resultater.Vi er i en solid posisjon innen digitalisering av pasientoppfølging i Norge med spennende satsinger også internasjonalt.Konkurransedyktige betingelser, pensjonsordninger og forsikringer er selvsagt inkludert.Arbeidssted er i Trondheim. Kontaktperson er Frode Næss, Direktør leveranse og kundeoppfølging, tlf. 402 01?594.?Søknad merket "Kvalitetskonsulent psykometriske tester og skjema" sendes til jobb@checkware.com snarest og senest innen 26. november. Legg ved din CV og fortell hvorfor du ønsker denne utfordringen og hvorfor du er rett person til stillingen.Vi gleder oss til å høre fra deg! Adresse: Trondheim
29.10.2020 Trondheim
Stillingsbeskrivelse Om Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter: Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter har 24 skjermede plasser, 72 ordinære plasser og 23 dagsenterplasser. Senteret ligger i naturskjønne omgivelser i bydel Søndre Nordstrand, med en fin tursti tilrettelagt i området. Vår kulturavdeling byr på et innholdsrikt og spennende program. Det skjer mye spennende på Kantarellen, så les mer om oss på vår facebookside eller se filmen "Fire historier fra Aktivitetsdosetten" for å få et lite innblikk i hverdagen hos oss. Om jobben og dine utviklingsmuligheter: Hos oss står alltid beboerne i fokus og vi jobber etter et overordnet mål; I dag skal jeg bidra til å skape en god dag for våre beboere! Som sykepleier består arbeidsoppgavene primært av å gjøre sykepleiefaglige vurderinger hos beboerne, og utføre sykepleiespesifikke oppgaver og prosedyrer. Samtidig er det viktig at du som sykepleier hos oss viser omsorg ovenfor våre beboere, ser viktigheten av aktivisering og at du alltid har et lyttende øre ledig. Vi har nemlig mange beboere med spennende historier å fortelle! Dine arbeidsoppgaver vil også bestå av å veilede andre kollegaer, samt bidra til undervisning for å heve kompetansen på avdelingen. Hos oss får du muligheten til et tverrfaglig samarbeid med andre faggrupper som lege, fysioterapeut, ergoterapeut og helsefagarbeidere. Her er det mulig å utvikle seg sammen med kompetente og hyggelige kolleger i et arbeidsmiljø preget av våre verdier: Respekt, ansvar, enkelhet og kunnskap. Om deg: Vi søker sykepleiere som er faglig dyktige og trygg i sin rolle. Du er autorisert sykepleier og har gjerne videreutdanning Det er en fordel om du har erfaring med å jobbe på sykehjem Du har god kjennskap til dokumentasjonssystemet Gerica Du behersker norsk skriftlig og muntlig godt, tilsvarende Bergenstesten/C2. Du er selvgående, initiativrik, nøyaktig og har en empatisk og trygg personlighet. Gjennom engasjement, en profesjonell holdning og evnen til å kommunisere klarer du å skape gode relasjoner med våre beboere, pårørende, og medarbeidere. Hvis du vil høre alle beboerne sine historier, må du være en omsorgsfull person, serviceinnstilt, effektiv og forståelsesfull, og du må møte mennesker med respekt og verdighet. Det stilles krav til gyldig politiattest før tiltredelse.   Øvrig: Vi har en 80% fast stilling som sykepleier på skjermet avdeling i todelt turnus og med arbeid hver 3.helg. Stillingen er ledig per dags dato. Vi har et svangerskapsvikariat i 100% stilling på skjermet avdeling i todelt turnus og med arbeid hver 3.helg. Stillingen er ledig fra dags dato til og med 30.06.2021. Med mulighet for forlengelse. Vi har også ledige vikariat sykepleierstillinger på somatisk avdeling i todelt turnus og med arbeid hver 3.helg. Vi ønsker også sykepleiere som ekstravakter. Informasjon til deg som søker jobb: Dersom du blir innkalt til intervju kreves det at du har med CV, godkjente attester og andre relevante dokumenter eller at du har opplastet dette direkte i Karrierestart.
28.10.2020 Oslo
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier for våre kunder. Kandidatene må være faglig sterk og ha lidenskap for kontinuerlig forbedring. Vi ønsker utadvendte, tillitsskapende og inspirerende personligheter med høy integritet. Vi er på utkikk etter deg som ønsker å skape varige forbedringer hos våre kunder – og har resultater å vise til. Du har kompetanse og erfaring fra minst en av følgende sektorer: Telecom Kraft Industri og produksjon Offentlig sektor Olje og gass Du har fagkompetanse innenfor en eller flere av områdene under: Salg av konsulenttjenester Strategisk rådgiving Operativt forbedringsarbeid Digitalisering av tjenester Lean Six Sigma Omstilling og omorganisering av virksomhet Prosjektledelse Forbedring av arbeidsprosesser Du har formell kompetanse, arbeidserfaring og sertifiseringer: Utdannelse på masternivå, med gode akademiske resultater 10 - 20 års erfaring fra konsulentvirksomhet eller forbedringsarbeid i linjen Dokumenterte resultater Analytiske evner og økonomisk forståelse Erfaring som program-/prosjektleder med målbare resultater Sertifiseringer innen prosjektledelse og lean/six sigma er en fordel, men ikke et krav Hva kan vi tilby deg? I Karabin får du jobbe med interessante og utviklende prosjekter på tvers av bransje og fag. Du vil utvikle deg da du arbeider med spesialister innen ulike fagfelt, med en felles lidenskap for å skape resultater. Høy innsats og godt arbeid synliggjøres og belønnes. I Karabin har vi en flat struktur, korte beslutningsveier og en norsk selskapskultur. De riktige kandidatene kan få tilbud om eierskap i selskapet. Du vil utgjøre en forskjell da du er med på å skape målbare, dokumenterte effekter for våre kunder. Vi vil at du bruker din kunnskap og dine ferdigheter i en større sammenheng. Du blir en del av et levende arbeidsmiljø hvor du bygger relasjoner profesjonelt og sosialt. Vi bygger en unik bedriftskultur, og legger stor vekt på sosialt samvær utover arbeidstid. Du får bli en del et inspirerende forbedringsmiljø som sammen utvikler Norges beste konsulentselskap.
09.01.2019 Oslo
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier for våre kunder. Kandidatene må være faglig sterk og ha lidenskap for kontinuerlig forbedring. Vi ønsker utadvendte, tillitsskapende og inspirerende personligheter med høy integritet. Vi er på utkikk etter deg som ønsker å skape varige forbedringer hos våre kunder – og har resultater å vise til. Du har kompetanse og erfaring fra minst en av følgende sektorer: Telecom Kraft Industri og produksjon Offentlig sektor Olje og gass Du har fagkompetanse innenfor en eller flere av områdene under: Salg av konsulenttjenester Strategisk rådgiving Operativt forbedringsarbeid Digitalisering av tjenester Lean Six Sigma Omstilling og omorganisering av virksomhet Prosjektledelse Forbedring av arbeidsprosesser Du har formell kompetanse, arbeidserfaring og sertifiseringer: Utdannelse på masternivå, med gode akademiske resultater 10 - 20 års erfaring fra konsulentvirksomhet eller forbedringsarbeid i linjen Dokumenterte resultater Analytiske evner og økonomisk forståelse Erfaring som program-/prosjektleder med målbare resultater Sertifiseringer innen prosjektledelse og lean/six sigma er en fordel, men ikke et krav Hva kan vi tilby deg? I Karabin får du jobbe med interessante og utviklende prosjekter på tvers av bransje og fag. Du vil utvikle deg da du arbeider med spesialister innen ulike fagfelt, med en felles lidenskap for å skape resultater. Høy innsats og godt arbeid synliggjøres og belønnes. I Karabin har vi en flat struktur, korte beslutningsveier og en norsk selskapskultur. De riktige kandidatene kan få tilbud om eierskap i selskapet. Du vil utgjøre en forskjell da du er med på å skape målbare, dokumenterte effekter for våre kunder. Vi vil at du bruker din kunnskap og dine ferdigheter i en større sammenheng. Du blir en del av et levende arbeidsmiljø hvor du bygger relasjoner profesjonelt og sosialt. Vi bygger en unik bedriftskultur, og legger stor vekt på sosialt samvær utover arbeidstid. Du får bli en del et inspirerende forbedringsmiljø som sammen utvikler Norges beste konsulentselskap.
26.02.2019 Trondheim
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier for våre kunder. Kandidatene må være faglig sterk og ha lidenskap for kontinuerlig forbedring. Vi ønsker utadvendte, tillitsskapende og inspirerende personligheter med høy integritet. Vi er på utkikk etter deg som ønsker å skape varige forbedringer hos våre kunder – og har resultater å vise til. Du har kompetanse og erfaring fra minst en av følgende sektorer: Telecom Kraft Industri og produksjon Offentlig sektor Olje og gass Du har fagkompetanse innenfor en eller flere av områdene under: Salg av konsulenttjenester Strategisk rådgiving Operativt forbedringsarbeid Digitalisering av tjenester Lean Six Sigma Omstilling og omorganisering av virksomhet Prosjektledelse Forbedring av arbeidsprosesser Du har formell kompetanse, arbeidserfaring og sertifiseringer: Utdannelse på masternivå, med gode akademiske resultater 10 - 20 års erfaring fra konsulentvirksomhet eller forbedringsarbeid i linjen Dokumenterte resultater Analytiske evner og økonomisk forståelse Erfaring som program-/prosjektleder med målbare resultater Sertifiseringer innen prosjektledelse og lean/six sigma er en fordel, men ikke et krav Hva kan vi tilby deg? I Karabin får du jobbe med interessante og utviklende prosjekter på tvers av bransje og fag. Du vil utvikle deg da du arbeider med spesialister innen ulike fagfelt, med en felles lidenskap for å skape resultater. Høy innsats og godt arbeid synliggjøres og belønnes. I Karabin har vi en flat struktur, korte beslutningsveier og en norsk selskapskultur. De riktige kandidatene kan få tilbud om eierskap i selskapet. Du vil utgjøre en forskjell da du er med på å skape målbare, dokumenterte effekter for våre kunder. Vi vil at du bruker din kunnskap og dine ferdigheter i en større sammenheng. Du blir en del av et levende arbeidsmiljø hvor du bygger relasjoner profesjonelt og sosialt. Vi bygger en unik bedriftskultur, og legger stor vekt på sosialt samvær utover arbeidstid. Du får bli en del et inspirerende forbedringsmiljø som sammen utvikler Norges beste konsulentselskap.
26.02.2019 Bergen
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier for våre kunder. Kandidatene må være faglig sterk og ha lidenskap for kontinuerlig forbedring. Vi ønsker utadvendte, tillitsskapende og inspirerende personligheter med høy integritet. Vi er på utkikk etter deg som ønsker å skape varige forbedringer hos våre kunder – og har resultater å vise til. Du har kompetanse og erfaring fra minst en av følgende sektorer: Telecom Kraft Industri og produksjon Offentlig sektor Olje og gass Du har fagkompetanse innenfor en eller flere av områdene under: Salg av konsulenttjenester Strategisk rådgiving Operativt forbedringsarbeid Digitalisering av tjenester Lene seg Six Sigma Omstilling og omorganisering av virksomhet Prosjektledelse Forbedring av arbeidsprosesser Du har formell kompetanse, arbeidserfaring og sertifiseringer: Utdannelse på masternivå, med gode akademiske resultater 10 - 20 års erfaring fra konsulentvirksomhet eller forbedringsarbeid i linjen Dokumenterte resultater Analytiske evner og økonomisk forståelse Erfaring som program-/prosjektleder med målbare resultater Sertifiseringer innen prosjektledelse og lean/six sigma er en fordel, men ikke et krav Hva kan vi tilby deg? I Karabin får du jobbe med interessante og utviklende prosjekter på tvers av bransje og fag. Du vil utvikle deg da du arbeider med spesialister innen ulike fagfelt, med en felles lidenskap for å skape resultater. Høy innsats og godt arbeid synliggjøres og belønnes. I Karabin har vi en flat struktur, korte beslutningsveier og en norsk selskapskultur. De riktige kandidatene kan få tilbud om eierskap i selskapet. Du vil utgjøre en forskjell da du er med på å skape målbare, dokumenterte effekter for våre kunder. Vi vil at du bruker din kunnskap og dine ferdigheter i en større sammenheng. Du blir en del av et levende arbeidsmiljø hvor du bygger relasjoner profesjonelt og sosialt. Vi bygger en unik bedriftskultur, og legger stor vekt på sosialt samvær utover arbeidstid. Du får bli en del et inspirerende forbedringsmiljø som sammen utvikler Norges beste konsulentselskap.
26.02.2019 Stavanger
Vis alle 22.804 ledige stillinger
Les mer om Sweco

Stillingsbeskrivelse

Er du en sterk og kreativ VVS-rådgiver?

I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og inspirerende prosjekter som skaper framtidens Norge. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne trenger - rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene våre. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren imøtekommende, faglig dyktig og engasjert i kundenes prosjekter.

Hos oss gjør du en forskjell. I Sweco Voss blir du inkludert i et godt og motiverende arbeidsmiljø med ni dyktige fagfolk som jobber med akustikk, VA, VVS og prosjekt- og byggeledelse. Som vår nye VVS rådgiver får du anledning til å bruke din spisskompetanse og entusiasme til å styrke våre prosjekter og fagmiljøet på Voss, Hardanger og Sogn. Vi jobber tett med Region Bergen, som er Hordalands største rådgiver med over 250 engasjerte medarbeidere innenfor en rekke fagfelt i Bergen, Voss, Førde og Longyearbyen.

Hos oss vil du utvikle deg. Du blir en viktig bidragsyter som VVS-faglig ressurs i våre oppdrag, der ditt engasjement, din spisskompetanse og faglige trygghet vil hjelpe våre kunder med å få best mulige løsninger for fremtiden. Du er selvstendig, kommuniserer godt og vet hvordan du bruker ditt faglige nettverk. Du vil få anledning til å etablere og videreutvikle gode kunderelasjoner. Du vil få jevnlig oppfølging og store muligheter til å lykkes med dine karrierevalg og arbeidsprestasjoner.

Voss er en naturperle med utfordrende og vakker vestlandsnatur. Det er gode muligheter til et rikt og aktivt friluftsliv hele året, for eksempel i to store alpinanlegg, langrennsarena, elver og fjell. Bygda har et bredt spekter av kultur- og idrettstilbud. Ekstremsportveko og Vossa Jazz er noen av de årlige høgdepunkta. Voss er en god plass å vokse opp, med korte avstander og mange gode møteplasser. Voss er et knutepunkt langs Stamveien øst - vest, og har god togforbindelse til Bergen og Oslo.

Dine arbeidsoppgaver

 • Rådgivning i tidligfase.
 • Selvstendige prosjekteringsoppgaver i prosjekter.
 • 3D-modellering og visualisering.
 • Oppdragsoppfølging, oppdragsledelse og kundekontakt, primært innen bygg- og eiendomsmarkedet.

Dette kan du

 • Du har bachelor/mastergrad innen VVS eller annet relevant teknisk fagområde.
 • Du har minimum 5-10 års VVS-relatert erfaring fra rådgivning, prosjektering og kundekontakt.
 • Du har erfaring med oppdragsledelse eller disiplinledelse innen VVS.
 • Du har tverrfaglig forståelse.
 • Du har erfaring med bruk av 3D-prosjekteringsverktøy, for eksempel Revit.
 • Du har kjennskap til BIM, VDC, Lean og Breeam.

Sweco former fremtidens byer og samfunn

Vi skaper bærekraftige bygg og effektiv infrastruktur. Sweco er Europas ledende rådgivende ingeniørselskap. Vi er over 16 000 medarbeidere i Nord-Europa og gjennomfører årlig prosjekter i 70 land over hele verden. Link til søknadsskjema:

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • NOV 01
  2020
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Sweco