Ledig stilling

Prosjekteringsleder Statnett

Søknadsfrist : 23.10.2019

Vil du være med på å bygge fremtidens kraftsystem?

Prosjekteringsleder har ansvar for koordinering av all tverrfaglig prosjektering. Dette inkluderer intern og ekstern prosjektering. Videre har prosjekteringsleder kontraktsansvar for alle prosjekteringskontrakter. Kontraktsoppfølgning inklusive endringshåndtering er derfor viktige arbeidsoppgaver. Prosjekteringsleder skal også håndtere  grensesnitt mellom de ulike fagene internt og eksternt, samt mellom de ulike kontraktene i prosjektene.

Prosjekteringsleder bidrar i prosjektene fra oppstart av prosjektet og gjennom alle prosjektfasene. Prosjekteringsleder har en viktig rolle i forbindelse med forberedelse til design reviews, prosjektgjennomganger, usikkerhetsanalyser og beslutningsporter.

Som  prosjekteringsleder vil du få muligheten til å jobbe med alle typer prosjekter innen stasjon, ledning, kabel og bygg. Du vil være en viktig bidragsyter  til reduserte byggherrekostnader gjennom effektiv koordinering av prosjekterende og leverandører internt og eksternt. Prosjekteringsleder inngår som en del av kjerneteamet i Statnetts prosjekter, sammen med prosjektleder og byggeleder, og rapporterer direkte til prosjektleder.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i avdelingen Prosjekteringsledelse i enheten Prosjektledelse i divisjon Bygg og anlegg.Avdelingen er 1 av 6 avdelinger som inngår i enheten for prosjektledelse og består av 15 ansatte som har bred kompetanse og erfaring innenfor våre tekniske anlegg.

Bygg og anlegg

Divisjonens hovedoppgave er å gjennomføre Statnetts utbyggingsprosjekter og inneha rollen som byggherre. Dette innebærer å følge opp risiko og at Statnett leverer på HMS, kostnad, tid og kvalitet i byggeprosjektene. Divisjonen har også ansvar for SHA og for dokumentstyring i prosjektene, samt for konsernets anskaffelsesfunksjon. Videre har divisjonen en gruppe som utfører beredskapsoppdrag ved feil på ledninger.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Koordinere prosjektering på tvers av fagområder og sikre at grensesnitt blir ivaretatt.
 • Ha et overordnet blikk på risikofaktorer som prosjekteringen bringer inn i prosjektet på tvers av fagområder, dvs som KP eller som bistand til KP.
 • Forstå risikofordelingen knyttet til ulike entrepriseformer.
 • Bidra til koordinering av grensesnitt og oppfølging av disse i byggefasen.
 • Sikre effektiv endringshåndtering.
 • Bidra i forbindelse med sluttdokumentasjon og sluttoppgjør.​
 • Være pådriver for faglig forbedring av prosjekteringen.

Kvalifikasjoner

 • Sivilingeniør/Ingeniør/ (elektro/bygg og anlegg) eller annen relevant bakgrunn.
 • Evne å igangsette og implementere endringer.
 • Erfaring som byggherre er en fordel.
 • God kjennskap til kontraktstandardene NS 8401/02/05/07.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

 Personlige egenskaper

 • Selvstendig og uredd for å ta ansvar og utfordre internt og eksternt.
 • Strukturert, systematisk og analytisk arbeidsform.
 • Evne til å håndtere flere parallelle oppgaver.
 • Evne til å kommunisere og samarbeide med andre fagdisipliner og med interessenter på flere nivåer i organisasjonen.
 • Evne til å lede multidisipline fagrupper.
 • Evne til å se helhet og identifisere essensiell informasjon.
 • Kostnadsbevisst og proaktiv.

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

Vi søker kandidater som gjenspeiler våre lederforventninger; ledere i Statnett er tydelige, utvikler og tenker helhet.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder Torkel Hannesson Eggen, mobil tlf.nr. 959 71 776.
For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Bli kjent med Statnett

Flere gode grunner til å velge Statnett

- Vi setter sikkerhet over alt

- Vi skal gjennomføre mange store prosjekter i de kommende årene

- Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver

- Vi har etablert gode karrieresystemer og lederverktøy

- Vi har jobbmuligheter over hele landet

- Vi et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Vis mer
Les mer om Statnett

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med på å bygge fremtidens kraftsystem?

Prosjekteringsleder har ansvar for koordinering av all tverrfaglig prosjektering. Dette inkluderer intern og ekstern prosjektering. Videre har prosjekteringsleder kontraktsansvar for alle prosjekteringskontrakter. Kontraktsoppfølgning inklusive endringshåndtering er derfor viktige arbeidsoppgaver. Prosjekteringsleder skal også håndtere  grensesnitt mellom de ulike fagene internt og eksternt, samt mellom de ulike kontraktene i prosjektene.

Prosjekteringsleder bidrar i prosjektene fra oppstart av prosjektet og gjennom alle prosjektfasene. Prosjekteringsleder har en viktig rolle i forbindelse med forberedelse til design reviews, prosjektgjennomganger, usikkerhetsanalyser og beslutningsporter.

Som  prosjekteringsleder vil du få muligheten til å jobbe med alle typer prosjekter innen stasjon, ledning, kabel og bygg. Du vil være en viktig bidragsyter  til reduserte byggherrekostnader gjennom effektiv koordinering av prosjekterende og leverandører internt og eksternt. Prosjekteringsleder inngår som en del av kjerneteamet i Statnetts prosjekter, sammen med prosjektleder og byggeleder, og rapporterer direkte til prosjektleder.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i avdelingen Prosjekteringsledelse i enheten Prosjektledelse i divisjon Bygg og anlegg.Avdelingen er 1 av 6 avdelinger som inngår i enheten for prosjektledelse og består av 15 ansatte som har bred kompetanse og erfaring innenfor våre tekniske anlegg.

Bygg og anlegg

Divisjonens hovedoppgave er å gjennomføre Statnetts utbyggingsprosjekter og inneha rollen som byggherre. Dette innebærer å følge opp risiko og at Statnett leverer på HMS, kostnad, tid og kvalitet i byggeprosjektene. Divisjonen har også ansvar for SHA og for dokumentstyring i prosjektene, samt for konsernets anskaffelsesfunksjon. Videre har divisjonen en gruppe som utfører beredskapsoppdrag ved feil på ledninger.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Koordinere prosjektering på tvers av fagområder og sikre at grensesnitt blir ivaretatt.
 • Ha et overordnet blikk på risikofaktorer som prosjekteringen bringer inn i prosjektet på tvers av fagområder, dvs som KP eller som bistand til KP.
 • Forstå risikofordelingen knyttet til ulike entrepriseformer.
 • Bidra til koordinering av grensesnitt og oppfølging av disse i byggefasen.
 • Sikre effektiv endringshåndtering.
 • Bidra i forbindelse med sluttdokumentasjon og sluttoppgjør.​
 • Være pådriver for faglig forbedring av prosjekteringen.

Kvalifikasjoner

 • Sivilingeniør/Ingeniør/ (elektro/bygg og anlegg) eller annen relevant bakgrunn.
 • Evne å igangsette og implementere endringer.
 • Erfaring som byggherre er en fordel.
 • God kjennskap til kontraktstandardene NS 8401/02/05/07.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

 Personlige egenskaper

 • Selvstendig og uredd for å ta ansvar og utfordre internt og eksternt.
 • Strukturert, systematisk og analytisk arbeidsform.
 • Evne til å håndtere flere parallelle oppgaver.
 • Evne til å kommunisere og samarbeide med andre fagdisipliner og med interessenter på flere nivåer i organisasjonen.
 • Evne til å lede multidisipline fagrupper.
 • Evne til å se helhet og identifisere essensiell informasjon.
 • Kostnadsbevisst og proaktiv.

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

Vi søker kandidater som gjenspeiler våre lederforventninger; ledere i Statnett er tydelige, utvikler og tenker helhet.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder Torkel Hannesson Eggen, mobil tlf.nr. 959 71 776.
For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 23.10.2019

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • OKT 20
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 21
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 23
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 24
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
4 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
Lærlinger
Fakta om Statnett