Ledig stilling

Driftsingeniør/tekniker Statnett

Søknadsfrist : 20.10.2019

Vil du være med og gjøre vår anleggsforvaltning smartere ved hjelp av ny teknologi?

Vi søker etter driftsingeniør/tekniker til vårt overvåkingssenter på Sunndalsøra. Overvåkingssenteret er en del av Statnetts anleggsforvaltning og består av 14 ingeniører med kompetanse innen elkraft, automasjon og IT. Våre leveranser er landsdekkende innenfor segmentene anleggssikring og adgangskontroll. Vi er også sentrale i utviklingen av nye metoder for inspeksjoner, særlig med bruk av droner. Som et ledd i å understøtte Statnetts strategi for smartere anleggsforvaltning utvikles det nye metoder og verktøy som gjør oss i stand til å overvåke tilstand og risiko for utfall av komponenter. Smart anleggsforvaltning handler i stor grad om å gjøre beslutninger  om vedlikehold og reinvesteringer basert på anleggenes faktiske tilstand. Overvåkingssenteret står sentralt i en strategi om å overvåke helsetilstanden til Statnetts anleggsmasse.

Du vil etter en opplæringsperiode inngå i et team som leverer døgnkontinuerlig overvåking av stasjonsanlegg, primært i turnusvakt. Vi ser etter deg som vil være med å videreutvikle driftsmiljøet i enheten slik at vi tar nye skritt i retning smartere anleggsforvaltning. Evne og vilje til kontinuerlig å utvikle din kompetanse og lære deg nye verktøy er noe som kjennetegner deg. Du vil være en viktig bidragsyter i et sterkt faglig og sosialt miljø. Stillingen medfører lite reiseaktivitet.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i seksjon overvåkingssenteret i divisjon Nettdrift. 

Seksjonen arbeider med å realisere og operasjonalisere datafangst og overvåkingstjenester innen anleggshelse og anleggshendelser i Statnett. Vi har også ansvaret for utvikling og opplæring innenfor anvendt droneteknologi.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Overvåking og behandling av alarmer fra stasjonsanlegg
 • Oppfølging av adgangskontrollsystem
 • Tilstandsovervåking og avvikshåndtering på komponentnivå
 • 1.linje overvåking av IKT-infrastruktur
 • Inngå i døgnkontinuerlig turnus etter behov

Kvalifikasjoner

 • Ingeniør/Tekniker innen et av fagfeltene elkraft/automasjon/ IKT
 • God digital kompetanse og pådriver for å ta i bruk nye dataverktøy
 • Praktisk erfaring med prosessovervåking og dokumentasjon er en fordel
 • Du må kunne få nødvendig sikkerhetsklarering
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for formelle utdanningskrav

Personlige egenskaper

 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, norsk er arbeidsspråk
 • Utviklingsorientert og initiativrik
 • Strukturert og med gode samarbeidsevner

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med seksjonsleder Ivar Bullvåg Hanssen, mobil tlf.nr. 91375779.
For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Bli kjent med Statnett

Flere gode grunner til å velge Statnett

- Vi setter sikkerhet over alt

- Vi skal gjennomføre mange store prosjekter i de kommende årene

- Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver

- Vi har etablert gode karrieresystemer og lederverktøy

- Vi har jobbmuligheter over hele landet

- Vi et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Vis mer
Les mer om Statnett

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med og gjøre vår anleggsforvaltning smartere ved hjelp av ny teknologi?

Vi søker etter driftsingeniør/tekniker til vårt overvåkingssenter på Sunndalsøra. Overvåkingssenteret er en del av Statnetts anleggsforvaltning og består av 14 ingeniører med kompetanse innen elkraft, automasjon og IT. Våre leveranser er landsdekkende innenfor segmentene anleggssikring og adgangskontroll. Vi er også sentrale i utviklingen av nye metoder for inspeksjoner, særlig med bruk av droner. Som et ledd i å understøtte Statnetts strategi for smartere anleggsforvaltning utvikles det nye metoder og verktøy som gjør oss i stand til å overvåke tilstand og risiko for utfall av komponenter. Smart anleggsforvaltning handler i stor grad om å gjøre beslutninger  om vedlikehold og reinvesteringer basert på anleggenes faktiske tilstand. Overvåkingssenteret står sentralt i en strategi om å overvåke helsetilstanden til Statnetts anleggsmasse.

Du vil etter en opplæringsperiode inngå i et team som leverer døgnkontinuerlig overvåking av stasjonsanlegg, primært i turnusvakt. Vi ser etter deg som vil være med å videreutvikle driftsmiljøet i enheten slik at vi tar nye skritt i retning smartere anleggsforvaltning. Evne og vilje til kontinuerlig å utvikle din kompetanse og lære deg nye verktøy er noe som kjennetegner deg. Du vil være en viktig bidragsyter i et sterkt faglig og sosialt miljø. Stillingen medfører lite reiseaktivitet.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i seksjon overvåkingssenteret i divisjon Nettdrift. 

Seksjonen arbeider med å realisere og operasjonalisere datafangst og overvåkingstjenester innen anleggshelse og anleggshendelser i Statnett. Vi har også ansvaret for utvikling og opplæring innenfor anvendt droneteknologi.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Overvåking og behandling av alarmer fra stasjonsanlegg
 • Oppfølging av adgangskontrollsystem
 • Tilstandsovervåking og avvikshåndtering på komponentnivå
 • 1.linje overvåking av IKT-infrastruktur
 • Inngå i døgnkontinuerlig turnus etter behov

Kvalifikasjoner

 • Ingeniør/Tekniker innen et av fagfeltene elkraft/automasjon/ IKT
 • God digital kompetanse og pådriver for å ta i bruk nye dataverktøy
 • Praktisk erfaring med prosessovervåking og dokumentasjon er en fordel
 • Du må kunne få nødvendig sikkerhetsklarering
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for formelle utdanningskrav

Personlige egenskaper

 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, norsk er arbeidsspråk
 • Utviklingsorientert og initiativrik
 • Strukturert og med gode samarbeidsevner

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med seksjonsleder Ivar Bullvåg Hanssen, mobil tlf.nr. 91375779.
For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 20.10.2019

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • OKT 20
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 21
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 23
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 24
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
4 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
Lærlinger
Fakta om Statnett