Ledig stilling

Er du operasjonssykepleier som ønsker mer fleksibel hverdag? Randstad Care

Søknadsfrist : 26.11.2019

Vi søker operasjonssykepleier til operasjonsavdelinger på sykehus i Oslo. Vi ønsker søkere som har erfaring fra ortopedi, nevro, gastro, gyn, kar, uro, hjerte/kar/thorax, plast fedme kirurgi, ØNH og øyekirurgi. Behovet er såpass stort at operasjonssykepleieren kan velge arbeidssted utefra kompetanse og ønske. Vi søker deg som har en lidenskap for yrket, men trenger en mer tilrettelagt arbeidssituasjon og en større frihet i valg av turnus.

Kvalifikasjoner
Operasjonssykepleier må ha over 1 års erfaring på sykehus (helst 2).

Vi tilbyr:
En fast kontaktperson som er sykepleier med lang erfaring fra sykehus i Oslo. Hun vil følge deg opp underveis og vil være den du skreddersyr din turnus sammen med. Hun vil kartlegge din kompetanse og hvilke ønsker du har for avdeling. Stillingsprosent avhenger av hva du selv ønsker, men det er fullt mulig å få en 100 % stilling.

Vi gir lønn over 300 kr/t i grunnlønn, avhengig av din ansiennitet og erfaring. Du vil få 12 % feriepenger og selvsagt alle tillegg for ubekvem arbeidstid som du har krav på, men i tillegg gir vi ekstra 100 % overtid etter 35,5t.

Bor du et stykke unna arbeidsstedet så vil vi dekke bolig og reiseutgifter.

Vi har også gode pensjon og forsikringsordninger.

Hos oss vil du bli ivaretatt slik du bør, og vi strekker oss langt for å etterfylle dine ønsker.

Ønsker du mer informasjon om stilling ta kontakt med Alena Strømme Logg inn for å se kontaktinformasjon eller søk på stillingen nå ved å sende CV til Logg inn for å se kontaktinformasjon.
Adresse: Haakon VIIs gate 5,0161 Oslo

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Aleris Nesttun er i vekst og opplever økt etterspørsel. Vi søker dyktig operasjonssykepleier i deltid eller heltid fra juni 2020. Aleris Nesttun holder til i nye moderne lokaler i Nesttunveien på Nesttun.  Aleris Nesttun utfører operasjoner innen ortopedi, plastikk-, nevro-, øre-nese-hals- og gastrokirurgi.  Vi søker deg som ønsker å jobbe i et spennende og bredt fagmiljø. Vi stiller krav til at du er fleksibel, selvstendig, effektivt og strukturert. Det er også viktig med gode samarbeidsevner, faglig engasjement, høy grad av serviceinnstilling, samt god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og faglige utfordringer i et dynamisk arbeidsmiljø. Tiltredelse etter avtale. For mer informasjon kontakt med Toril E. Kongsgrud, leder Aleris Nesttun, tel.: 907 91 915  
19.11.2019 Bergen
Aleris Bodø er i vekst og opplever økt etterspørsel. Vi søker dyktig operasjonssykepleier i deltidstilling Aleris Bodø holder til i moderne lokaler i Moloveien sentralt i Bodø.  Aleris Bodø utfører operasjoner innen ortopedi, plastikk og urologi. Vi søker deg som ønsker å jobbe i et spennende og bredt fagmiljø. Vi stiller krav til at du er fleksibel, selvstendig, effektivt og strukturert. Det er også viktig med gode samarbeidsevner, faglig engasjement, høy grad av serviceinnstilling, samt god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og faglige utfordringer i et dynamisk arbeidsmiljø. Tiltredelse etter avtale. For mer informasjon kontakt med Toril E. Kongsgrud, leder Aleris Bodø, tel.: 907 91 915  
19.11.2019 Bodø
Aleris Tromsø søker dyktig recoverysykepleier Aleris Sykehus og Røntgen Tromsø holder til i moderne lokaler i Sjøgata 31-33 i Tromsø og tilbyr medisinske tjenester innen en rekke fagområder. Vi er et spennende fagmiljø med et svært kompetent, tverrfaglig team bestående av allmennlege, spesialister innen gynekologi og urologi, kirurger innen ortopedi, øre-nese-hals og plastikk, radiologer, radiografer og annet fagpersonell. Helsepersonellet som arbeider hos oss har et velfungerende støtteapparat rundt seg – og får dermed de beste forutsetninger for å sette pasientene i fokus.  Aleris Tromsø har 2 operasjonsstuer og utfører dagkirurgiske inngrep innen flere fagområder.  Vi søker etter deg som har stort engasjement for pasienten, høy grad av serviceinnstilling og ønsker å bidra i vårt arbeid. Arbeidsoppgaver Pre- og postoperativt ivaretakelse av dagkirurgiske pasienter Postoperativ oppfølging av pasienter Følge opp prosedyrer og rutiner Aktiv deltakelse i kvalitets- og sykehusmøter Andre forefallende oppgaver.   Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier Relevant erfaring fra oppvåkning/recovery God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne Personlige egenskaper Gode samarbeidsevner Faglig trygg og engasjert Høy grad av serviceinnstilling Personlig egnethet vektlegges høyt Vi tilbyr Konkurransedyktige betingelser Lønn etter avtale Gode forsikringsordninger Velordnede forhold Stillingen er i utgangspunktet et vikariat i 50%-80% fram til 30.4.2020, med stor mulighet for fast stilling. For mer informasjon om stillingen ta kontakt med Andre Sollied-Sørensen, leder Aleris Sykehus Tromsø, tel: 906 19 167  
13.11.2019 Tromsø
Vil du være med å sikre god kvalitet i sterilforsyningsarbeidet, samt å bidra til trygghet for pasientene? Sterilforsyningen yter service til alle avdelinger på Ahus som skal ha sterilt utstyr til aseptiske prosedyrer og operasjoner. Avdelingen er en avdeling i Kirurgisk Divisjon. Vi håndterer engangs- og flergangsutstyr. Vi søker etter en som er spesielt interessert i kirurgiske instrumenter, smittevern og hygiene. Denne kompetansen har/ får betydning for trygg pasientbehandling. Vi jobber i team, og teamet er aldri sterkere enn det svakeste ledd. Kompetanseheving er derfor noe vi har fokus på. Vi har blant annet internundervisning, hospitering og gode e-læringsprogrammer. Alle søkere må søke elektronisk.  Arbeidsoppgaver Stillingen innebærer at man er del av faglederteamet i avdelingenJobbe i team med alle faggrupper i avdelingenUndervisning, opplæring og veiledningkontaktperson med samarbeidende avdelingerOversikt over prosedyrevogner til operative inngrepBruk av kvalitetssystem og avviksrapporterT-DOC elektronisk sporbarhetssystemMerkesystem barcode for engangsinstrumenterPrøvetaking av prosesser i instrumentdekontaminatorer og autoklaverSpesielt ansvar for rengjøring/ desinfeksjonSpesielt ansvar for fagområdeArbeidsoppgaver kan endres Kvalifikasjoner Spesialutdanning i operasjonssykepleieVi søker fortrinnsvis en glødende interesse for sterilforsyningsfagetDatakunnskap. Erfaring med T-Doc sporingssystem er en fordel    Personlige egenskaper Trives og like å jobbe i teamLike å jobbe i et hektisk miljøLøsningsorientert og systematisk Personlig egnethet  vektlegges Vi tilbyr Varierte arbeidsoppgaver i blant flotte medarbeidereGode velferdstilbud for ansatte, eksempelvis hytteutleie, teaterbilletter og et aktivt bedriftsidrettslagMuligheter for hjelp med bolig og barnehageplassSentral beliggenhet nær Oslo, Lillestrøm og Gardermoen Vikariat med mulighet for forlengelse eventuell overgang til fast stilling
29.10.2019 Lørenskog
Vil du være med å utvikle og sette ditt preg på en ny avdeling som skal følge opp det kommersielle knyttet til våre utenlandsforbindelser?   Avdelingsleder Utland Statnett har elektriske forbindelser til en rekke land med tilhørende handelsmodeller og oppgjørsløsninger. To nye forbindelser er under bygging og handelsmodeller er i ferd med å utvikles sammen med tilhørende oppgjørsløsninger. Samtidig pågår flere store nordiske og europeiske prosjekt i utviklingen av kraftmarkedene. Å sikre gode oppgjørsmodeller er et hovedansvar for denne nye enheten samtidig som alle de daglige oppgjør skal gjennomføres på en effektiv og betryggende måte. Stillingen er nyopprettet og skal lede et lite team. Avdelingen vil ha ansvaret for å følge opp det kommersielle i om lag 60 avtaler, og porteføljeforvaltningen av disse skal videreutvikles. Overordnet skal det sikres effektive og gode oppgjørsløsninger på våre utenlandsforbindelser. I dette ligger å følge opp handelsinntekter som i dag ligger på om lag en milliard NOK årlig. Eksterne samarbeidsparter er TSOer vi utveksler kraft med, kraftbørser og regulatorer. Internt vil et sterkt og godt samarbeid med Landssentralmiljøet samt System- og markedsutvikling være vesentlig for å lykkes. Stillingen har organisatorisk tilhørighet i Markedsoperasjoner i divisjon System og Marked. Sentrale arbeidsoppgaver Sikre riktige og effektive oppgjør Sikre gode oppgjørsmodeller på nye kabler og produkter Analyse og rapporter, identifisere kommersielle gevinster Oppfølging av avtaleverk knyttet til utenlandshandel Kvalifikasjoner Høyere teknisk- og/eller økonomisk utdannelse Engelsk som "arbeidsspråk" Erfaring fra kraftmarkedet og handelsløsninger Personlige egenskaper Lederegenskaper med gode samarbeidsevner Kommersiell teft med evne til å ta tak i problemstillinger Strukturert og målrettet Gode skriftlige og muntlige formuleringsevner For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med Direktør Ole Jacob Høyland på telefon 909 86 719. Søknader vurderes fortløpende og innen 8. desember. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger. Vi søker kandidater som gjenspeiler våre lederforventninger; ledere i Statnett er tydelige, utvikler og tenker helhet. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt. Hvorfor velge å jobbe i Statnett:          Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
19.11.2019 Oslo
Vil du bidra til den digitale transformasjonen av Statnett? Utvikler/løsningsarkitekt Kraftsystemet står overfor betydelige endringer. Mer vindkraft og solenergi, flere elbiler og smarthus samt økende kraftutveksling med Europa skaper utfordringer og muligheter for kraftsystemet. Som systemansvarlig i det norske kraftsystemet, og eier av det sentrale overføringsnettet for kraft, er Statnett helt sentral i å tilrettelegge for en bærekraftig og elektrisk framtid. Statnetts evne til å ta i bruk ny teknologi, til å utnytte data i våre beslutninger og til å gjennomføre en digital og organisatorisk transformasjon er avgjørende for å lykkes. Vi har nylig opprettet avdelingen «Dataplattform og GIS», og trenger i den forbindelse å styrke bemanningen. Hovedmålet til avdelingen er å sørge for at hele selskapet har enkel tilgang til godt tilrettelagte data og hensiktsmessige verktøy for å analysere og utnytte disse. Dette er helt sentralt for at det skal være mulig å nå Statnetts mål innen digitalisering. Avdelingens ressurser vil i stor grad jobbe i team på tvers av IT divisjonen. Sentrale arbeidsoppgaver Videreutvikling av eksisterende løsning og utvikling av nye løsninger i data lake (Hortonworks/IBM) Optimalisere løsningene for maksimal hastighet og skalerbarhet Ansvarlig for løsningsdesign på datalaken Arkitekturvalg mellom klassisk datavarehus, distribuert big data lake, og andre løsninger Integrasjon og grensesnitt, dataflyt, semantiske lag Utforming og plassering av logikk, algoritmer, prosessering, ML mv Verdivurderinger og informasjonssikkerhet Visualiserings- og front-end løsninger Planlegge overgang fra utvikling/test til produksjon Kodekvalitet Dokumentasjon Ytelse- og benchmarking av semantiske løsninger Overvåkning, inkl overvåkning av algoritme-resultatene i seg selv Bidra i kravstilling og arkitekturdiskusjoner generelt knyttet til utnyttelse og forvaltning av data Datakatalog Integrasjon, særlig datagrensesnitt ut Prosessering Ytelse mv  Kvalifikasjoner Erfaring med systemer for strukturering og lagring av data Erfaring fra distribuerte systemer (tilsvarende Hadoop) anses som en fordel God forståelse for integrasjonsarkitektur og sikkerhetsarkitektur Praktisk erfaring med Git, OpenShift, Docker, mv Bakgrunn som utvikler, behersker Java, Python og andre relevante språk Opptatt av god kodekvalitet, gjenbruk og dokumentasjon Erfaring fra livsløpshåndtering av analytiske modeller vil være en fordel Erfaring fra kraftbransjen vil være en fordel Vi ser etter deg som Ønsker å jobbe i skjæringspunktet mellom teknologi og Statnetts fagdisipliner Er ambisiøs og ønsker å bidra inn i et sterkt og fremtidsrettet fagmiljø Trigges av arbeidsoppgaver innenfor strømmetjenester for sanntidsdata, IoT, Big Data Deler vår visjon om at kunnskapsdeling og samarbeid er nøkkelen til suksess Er innovativ og endringsvillig Ønsker å bidra med din kompetanse til det grønne skiftet og en elektrisk fremtid Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder Jens Berentzen, tlf. 98228462. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt. Hvorfor velge å jobbe i Statnett: Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
19.11.2019 Oslo
The business area Production is responsible for operation and maintenance of all assets where Statkraft is the operator. The process control department is responsible for operation and management of SCADA systems and network in addition to governance within process control. We provide expertise and support to process control projects and operation to all assets. To strengthen the supporting wind projects and Operation & Maintenance according to the Statkraft growth strategy, and to establish and improve wind control system governance, we seek a: Specialist Wind Control System Your role will be to ensure continuity in the way we build, set up, operate, manage and maintain the control systems in our wind projects and existing portfolio, by: Establish and maintain governance for wind control systems - local control, remote control, condition monitoring systems (CMS), automation, integration, etc. Systematically follow up and support life cycle management for wind control system for the existing (and future) portfolio in all geographical areas where we have wind power plants (Norway, Sweden, UK, India, Brazil, Chile) Implement the right level of security and focus on challenges like: aging assets out of support, control of access points to the process control network, implementation of security measures across portfolio, etc. Strategic and technical development within process control for wind power plant portfolio Your profile: M.Sc. Electrotechnical, Cybernetics, Automation, ICT with a focus on wind power plants A strong technical profile with an analytical mindset Key personal interest for renewable energy production Excellent verbal and written communication skills and you are fluent in Norwegian and English. Spanish and/or Portuguese is an advantage  A team player with excellent collaboration skills High interest in operation of power plants, wind control systems, energy markets and/or technical topics is an advantage You are flexible in terms of tasks and mobility as the role requires providing local support in country and/or at site for shorter or longer periods as agreed. Work location: Oslo, travels on short and medium term must be expected Contact: Andreas Ulvestad, VP process control (+4795784129) or Kjell-Werner Digre, Manager Remote Control  Statkraft manages critical infrastructure and services in several countries. We conduct background checks on qualified applicants before hire.
19.11.2019 Oslo
HR-staben i divisjon Innkreving har ansvar for at divisjonen har riktig kompetanse på kort og lang sikt, og for at vi har en kultur med endringskraft hvor ledere og medarbeidere tar ansvar og jobber mot felles mål. Vi bidrar til utvikling og gjennomføring av strategiske og operative HR-tiltak i tråd med virksomhetsstrategien. Vi er 11 HR-rådgivere fordelt på lokasjonene Trondheim, Mo i Rana og Bjørnevatn. Stillingens arbeidssted er Trondheim. Fra mars 2020 er vi å finne i nybygde og flotte lokaler i Holtermannsveien 1.              Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier.       Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.     Arbeidsoppgaver utvikle og oppdatere bemanningsplaner og kapasitetsanalyser utarbeide analyser innenfor HR-området for underbygge strategiske beslutninger bidra til strategisk ressursstyring bidra til å dele kompetanse innen ny teknologi og digitale løsninger bistå innen andre HR-oppgaver  Kvalifikasjoner høyere relevant utdanning på minimum bachelornivå erfaring med strategisk bemanningsplanlegging erfaring fra plan- og prosjektarbeid, gjerne prosjektledelse erfaring med ulike IT-verktøy, spesielt excel og gjerne digitale arbeidsflater ønskelig med erfaring fra strategisk og operativt kompetansearbeid  fordel med erfaring fra større virksomheter Personlige egenskaper tar initiativ og har solid gjennomføringsevne analytisk og evne å se leveranser i en større sammenheng gode samarbeids- og kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig selvstendig og strukturert tar ansvar utover eget arbeidsområde  Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse   Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 540.000 - 700.000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes. 
19.11.2019 Trondheim
Vis alle 21.375 ledige stillinger

Randstad Care AS er et av de største vikarbyråene for leger og sykepleiere i Norden. Vi formidler leger, sykepleiere og annet helsepersonell til alle offentlige sykehus i Norge gjennom samarbeidsavtaler med de fire Helseforetakene. I tillegg har vi oppdrag for ulike kommuner og private helseaktører rundt om i landet. Som del av den nordiske Randstadorganisasjonen, formidler vi også oppdrag i Sverige. Med engasjement og lydhørhet ønsker vi å bidra med å finne og utvikle bemanningsløsninger innen vår bransje.

Les mer om Randstad Care

Stillingsbeskrivelse

Vi søker operasjonssykepleier til operasjonsavdelinger på sykehus i Oslo. Vi ønsker søkere som har erfaring fra ortopedi, nevro, gastro, gyn, kar, uro, hjerte/kar/thorax, plast fedme kirurgi, ØNH og øyekirurgi. Behovet er såpass stort at operasjonssykepleieren kan velge arbeidssted utefra kompetanse og ønske. Vi søker deg som har en lidenskap for yrket, men trenger en mer tilrettelagt arbeidssituasjon og en større frihet i valg av turnus.

Kvalifikasjoner
Operasjonssykepleier må ha over 1 års erfaring på sykehus (helst 2).

Vi tilbyr:
En fast kontaktperson som er sykepleier med lang erfaring fra sykehus i Oslo. Hun vil følge deg opp underveis og vil være den du skreddersyr din turnus sammen med. Hun vil kartlegge din kompetanse og hvilke ønsker du har for avdeling. Stillingsprosent avhenger av hva du selv ønsker, men det er fullt mulig å få en 100 % stilling.

Vi gir lønn over 300 kr/t i grunnlønn, avhengig av din ansiennitet og erfaring. Du vil få 12 % feriepenger og selvsagt alle tillegg for ubekvem arbeidstid som du har krav på, men i tillegg gir vi ekstra 100 % overtid etter 35,5t.

Bor du et stykke unna arbeidsstedet så vil vi dekke bolig og reiseutgifter.

Vi har også gode pensjon og forsikringsordninger.

Hos oss vil du bli ivaretatt slik du bør, og vi strekker oss langt for å etterfylle dine ønsker.

Ønsker du mer informasjon om stilling ta kontakt med Alena Strømme Logg inn for å se kontaktinformasjon eller søk på stillingen nå ved å sende CV til Logg inn for å se kontaktinformasjon.
Adresse: Haakon VIIs gate 5,0161 Oslo

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 26.11.2019

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • NOV 19
  2019
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 21
  2019
  12 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 24
  2019
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 25
  2019
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 26
  2019
  3 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Randstad Care