Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Prosessingeniør ved Heimdal Varmesentral Statkraft

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Statkraft er Europas største leverandør av fornybar energi, og har virksomhet over hele verden innen energiproduksjon og distribusjon.

Statkrafts fjernvarmevirksomhet har drevet med energigjenvinning og fjernvarme siden 1982 og har i dag 130 medarbeidere i Norge og Sverige. Fjernvarmeanlegg på Heimdal er det største industrianlegget i Trondheim og anlegget har det operative ansvaret for 10 produksjonsanlegg og distribusjon av fjernvarme og fjernkjøling i Trondheim. Fjernvarmeproduksjonen er i dag 650 GWh/år, produksjonen skjer ved forskjellige energikilder hvorav avfallsforbrenning av ca 220 000 tonn pr år er den største.

Stillingen er nyopprettet og forankret i nylig revidert strategi. Vi søker etter en Prosessingeniør med god teknisk kompetanse innen forbrenning, renseteknologi, styring og regulering av forbrenningsanlegg. Du må trives i en variabel arbeidshverdag og aktivt bidra til kontinuerlig forbedringsarbeid i hele organisasjonen.

 

Din Rolle:

-       Etterleve og bidra til Statkrafts nullvisjon innen HSE
-       Faglig ansvar for både prosess og teknologi ved anlegget
-       Premissgiver for optimal drift, herunder også gjennomføring av rot årsaksanalyser og prosessteknisk forbedringsarbeid
-       Utarbeide standarder og være ansvarlig for tilgjengeliggjøring og opplæring av beste praksis beskrivelser for drift av anlegget
-       Sette krav til, og bidra i utvikling og gjennomføring av forbedringer og prosjekter ved anlegget
-       Gjennomføre prosesstekniske- og økonomiske analyser
-       Bidra til økt samarbeid og kunnskapsdeling på tvers i hele organisasjonen

 

Din profil:

-       Høyskole-/universitetsutdanning eller tilsvarende
-       Erfaring innen drift av prosessanlegg en fordel
-       Erfaring med forbedringsmetodikk som legger til rette for en prestasjonskultur
-       Teamorientert med gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
-       Evne å inspirere og utvikle kollegaer
-       Evne å jobbe strukturert og selvstendig
-       Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
-       Førerkort for personbil

Vi vektlegger personlige egenskaper som samsvarer med våre verdier;
kompetent, ansvarlig og nyskapende

Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og tjenester i flere land. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.

 

Statkraft tilbyr:

-       Faglig og personlig utvikling i et konsern i vekst
-       Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
-       Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
-       Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

 

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Avdeling Onkologi, dagenhet/poliklinikk ved Medisinsk divisjon tar imot voksne pasienter til medisinsk behandling og oppfølging av en kjent kreftdiagnose. Behandlingen gis poliklinisk og består i hovedsak av cellegift, antistoffer og annen skreddersydd kreftbehandling samt hormonbehandling.Avdelingen består av en dagenhet, B102 på Ahus (Nordbyhagen) med 30 behandlingsstoler, og en dagenhet med 8 behandlingsstoler på Ski sykehus. Hematologisk poliklinikk er også lokalisert på B102. Dagenhet/poliklinikk har åpningstid fra kl. 0800 – 1800. Vår avdeling er blant landets største kreftpoliklinikker. Vi søker etter engasjert kreftsykepleier til ett års vikariat Alternering mellom arbeidsted Nordbyhagen og Ski må påregnes.Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Som sykepleier hos oss møter du kreftpasienter i adjuvant og palliativ setting og mange av arbeidsoppgavene er knyttet til utfordringer relatert til kjemoterapi Sykepleieroppgavene omfatter blant annet tekniske prosedyrer, god observasjonsevne og oppfølging, samt mellommenneskelige utfordringer Kunne gi opplæring og veiledning til pasienter og pårørende  Som sykepleier hos oss skal du bidra med undervisning og veiledning til medarbeidere og studenter Deltakelse i avdelingens forbedringsarbeid   Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier Minimum to års arbeidserfaring innen kreftomsorg Videreutdanning i kreftsykepleie God muntlig og skriftlig fremstillingsevne Gode datakunnskaper, ønskelig med erfaring DIPS og CMS. Personlige egenskaper Vi søker sykepleier med god faglig forankring og erfaring fra arbeid med kreftpasienter. Kan arbeide selvstendig så vel som i team. Gode samarbeidsevner og er fleksibel Engasjement for pasienter og fagfelt Du må trives i et hektisk arbeidsmiljø, like faglige utfordringer og ha evne til nytenkning Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Vi tilbyr internt opplæringsprogram, og et godt faglig og sosialt miljø Spennende fagfelt med stor mulighet for utvikling Relevante kurs Mulighet for hospitering Tverrfaglig samarbeid Sykepleiefaglig veiledning Oppfølgingssamtaler med leder Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
21.11.2019 Lørenskog
Ved Bildediagnostisk avdeling har vi ledig et svangerskapsvikariat i 100 % stilling som overlege i intervensjonsradiologi fra 01.01.20 Akershus universitetssykehus HF er Norges største akuttsykehus, med et moderne sykehusbygg på Lørenskog og en rekke desentraliserte funksjoner. Som universitetssykehus er vi opptatt av å utvikle forskningsmiljøer som bidrar til å gjøre en forskjell for våre pasienter. Bildediagnostisk avdeling er organisert under Divisjon for diagnostikk og teknologi. Avdelingen er seksjonert, og de medisinskfaglige aktivitetene er delt etter medisinsk domene i enhet for kar/intervensjon, thorax, abdomen/barn, nevrologi/ortopedi, mammadiagnostikk og nukleærmedisin. Det er utstrakt tverrfaglig samarbeid med sykehusets kliniske avdelinger. Ahus er et universitetssykehus og har gruppe 1-status i bildediagnostikk.   I september 2019 startet Ahus opp med intrakraniell trombektomi for behandling hjerneslagpasienter. Bli med i den spennende prosessen med å bygge opp tilbudet på seksjon Intervensjon.Seksjon Intervensjon er helseksjonert med både radiologer og radiografer i bakvaktsturnus. Vi utfører et vidt spekter av vaskulære og ikke-vaskulære prosedyrer.Seksjonen har per tiden 6-delt bakvaktsturnus, med hjemmevakter.Vil du vite mer kan du ta kontakt med seksjonsoverlege Dan Levi Hykkerud, tlf. 67 96 45 74, eller ass. avdelingsleder Karina Prados Vik, tlf. 411 08 385.Alle søkere må søke elektronisk via WebCruiter. Arbeidsoppgaver Delta i seksjonens daglige arbeid Delta i oppbyggingen av tilbud om intrakraniell trombektomibehandling på Ahus Skal medvirke til at ledelsens vedtatte planer og mål blir gjennomført Bidra i forskning og fagutvikling innen egen seksjon Bidra til å ivareta og utvikle kvalitet på det faglige tilbudet ved seksjonen  Delta i opplæring og veiledning av leger i spesialisering i sin seksjon Kvalifikasjoner Du må ha norsk autorisasjon og være godkjent spesialist i radiologi Bred praktisk erfaring innen intervensjon Ønskelig med erfaring fra nevrointervensjon Du må beherske et skandinavisk språk godt, skriftlig og muntlig Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Vi vektlegger personlig egnethet Personlige egenskaper Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Du må ha gode veiledningsegenskaper Vi vektlegger personlig egnethet Vi tilbyr Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass Sentral beliggenhet kort reisevei fra Oslo
21.11.2019 Lørenskog
Avdeling Onkologi, dagenhet/poliklinikk ved Medisinsk divisjon tar imot voksne pasienter til medisinsk behandling og oppfølging av en kjent kreftdiagnose.Behandlingen gis poliklinisk og består i hovedsak av cellegift, antistoffer og annen skreddersydd kreftbehandling samt hormonbehandling.Avdelingen består av en dagenhet, B102 på Ahus (Nordbyhagen) med 30 behandlingsstoler, og en dagenhet med 8 behandlingsstoler på Ski sykehus. Hematologisk poliklinikk er også lokalisert på B102. Dagenhet/poliklinikk har åpningstid fra kl. 0800 – 1800. Vår avdeling er blant landets største kreftpoliklinikker. Vi søker etter en engasjert sykepleier til et 9 måneders vikariat Alternering mellom arbeidsted Nordbyhagen og Ski må påregnes. Arbeidsoppgaver Som sykepleier hos oss møter du kreftpasienter i adjuvant og palliativ setting og mange av arbeidsoppgavene er knyttet til utfordringer relatert til kjemoterapi. Sykepleieroppgavene omfatter blant annet tekniske prosedyrer, god observasjonsevne og oppfølging, samt mellommenneskelige utfordringer. Kunne gi opplæring og veiledning til pasienter og pårørende Som sykepleier hos oss skal du bidra med undervisning og veiledning til medarbeidere og studenter  Deltakelse i avdelingens forbedringsarbeid  Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier God muntlig og skriftlig fremstillingsevne Gode datakunnskaper, ønskelig med erfaring DIPS og CMS. Personlige egenskaper Vi søker sykepleier med god faglig forankring og erfaring fra arbeid med kreftpasienter. Kan arbeide selvstendig så vel som i team. Gode samarbeidsevner og er fleksibel. Engasjement for pasienter og fagfelt. Du må trives i et hektisk arbeidsmiljø, like faglige utfordringer og ha evne til nytenkning. Personlig egnethet vektlegges. Vi tilbyr Vi tilbyr internt opplæringsprogram, og et godt faglig og sosialt miljø Spennende fagfelt med stor mulighet for utvikling Relevante kurs Mulighet for hospitering Tverrfaglig samarbeid Sykepleiefaglig veiledning Oppfølgingssamtaler med leder Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
21.11.2019 Lørenskog
Akuttmottaket søker sykepleiere og medisinerstudenter for sommerferieperioden!Vi søker deg som har brennende engasjement for den akutt syke pasienten og som kan jobbe minimum 5 uker sammenhengende i ukene 23-36, med jobb hver 2. helg. Du må kunne dokumentere sykehuserfaring og ha gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.Akuttmottaket ved AHUS er landets største, målt i aktivitet. Som ansatt i akuttmottaket kommer du tett på en pasientgruppe med akutte og sammensatte behov. Du vil møte akutt kritiske syke pasienter og deres pårørende. Vi er opptatt av å møte hele pasienten.Pasientbehandlingen i akuttmottaket består i stor grad av risikovurdering, observasjon, stabilisering og behandlingsoppstart.Vennligst skriv i søknaden hvilke uker du kan jobbe. Kvalifiserte søkere vil ansettes fortløpende. Annonsen holdes åpen til 01.03.2020 Arbeidsoppgaver   Mottak av akutt syke pasienter. Oppfølging av pasienter og iverksette videre behandling Arbeide i forhold til Ahus og avdelingen sine mål og prosedyrer Vise arbeidsglede og gode holdninger.   Kvalifikasjoner Sykepleier med relevant erfaring Medisinerstudent bestått 6. semester med dokumentert sykehuserfaring (uten lisens) Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig Gode kommunikasjonsevner Gode samarbeidsevner Evne til å arbeide selvstendig og i team Fleksibel og løsningsorientert Høy arbeidsmoral Engasjert i arbeidet Godt humør Ansvarsbevisst Gode datakunnskaper, gjerne erfaring med Dips Vi tilbyr Hyggelig arbeidsmiljø Faglig utfordrende arbeidsoppgaver. Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Muligheter for hjelp med bolig Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
21.11.2019 Lørenskog
DPS Nedre Romerike består av ulike polikliniske tjenester og to seksjoner for døgnbehandling. Opptaksområdet er kommunene på Nedre Romerike samt kommunene Rømskog og Enebakk.Vi er en hyggelig gjeng som søker etter en engasjert Overlege til Nedre Romerike DPS, seksjon døgnbehandling. Stillingen er tilknyttet døgnenheten. Døgnenheten har totalt 14 sengeplasser. 6 plasser er elektive, med 2 ukers liggetid. Vi har 1 brukerstyrt plass (BRI), og 7 korttidsplasser med en ukes liggetid. Vi samarbeider med Akutt teamet om korttidsplassene, mens de elektive plassene henvises fra innad i DPS, fra andre sykehusavdelinger, og eksternt. BRI plassen benyttes til brukerstyrt innleggelse på 5 døgn. Vi tilbyr frivillige innleggelser. Enhetene samarbeider for å gi alle pasientene gode behandlingstilbud, og innsamling av data til følgeforskning vil være en del av arbeidet. I utredningen og behandlingstilbudet er miljøterapi, observasjoner og noen grupper sentralt. Vi tilbyr kortidsintervensjoner med mål om videreføring og utvikling i pasientens hjemmesituasjon. Behandlingen skal bygge på kunnskapsbaserte behandlingsmetoder. Du blir ikke alene som lege, vi har totalt 1,5 overlegestilling på Døgnenheten, for tiden LIS i tillegg, og 3 psykolog/spesialister. Det er også et Overlege/lege miljø på DPS som vi ønsker du skal være en del av. Hos oss arbeider det miljøterapeuter, sykepleiere, hjelpepleiere, vernepleiere, sosionomer, psykologer, psykologspesialist, fagutviklingssykepleier, overleger, helsesekretærer, fysioterapeut, kunst- og utrykksterapeut, kokker, og rengjøringspersonale. Hvis det er aktuelt å søke mindre stilling enn 100 %, vil vi være villige til å drøfte det med rett Overlege. Personlig egnethet vektlegges. Vi ønsker rett person velkommen! Arbeidsoppgaver Bidra med sin legespesifikke kompetanse for å styrke seksjonens tilbud  Medisinske og psykiatrifaglige vurderinger og behandling av pasienter Veiledning og rådgivning til fastleger, LIS og andre, internt og eksternt  Overlegene deltar i vaktordningen. Overlegen har 42 delt bakvaktsordning med hjemmevakt, forvakt med Lis. Stillingen er underlagt seksjonsleder. Stillingene setter store krav til norskkunnskaper og samarbeidsevne. Kvalifikasjoner Psykiater med norsk autorisasjon Bred erfaring innen psykiatri Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig Gode samarbeidsevner Personlig egnethet vil bli vektlagt En fordel at søker har førerkort klasse B Personlige egenskaper Du skal være en del av et behandlingstilbud med fokus på frivillighet, pasientautonomi, åpen dialog og bør være en motiverende, støttende, bekreftende, endringsvillig og styrende i forhold til avdelingens målsettinger. Faglig engasjement Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli vektlagt Må beherske norsk skriftlig og muntlig  Søkere med erfaringskompetanse oppfordres til å søke. Vi tilbyr Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
21.11.2019 Skedsmo
Statkraft is a leading company in hydropower internationally and Europe’s largest generator of renewable energy. The Group produces power out of hydro, wind, solar, gas-fire and supplies district heating. Statkraft is a global company in energy market operations and has over 3600 employees in 16 countries. Statkraft IT is the Statkraft Group’s IT service provider and Digitalization Centre of Expertise, delivering a full set of services from business development, change management, projects, application development to operational services. The security environment is rapidly increasing in complexity and threats which includes new responsibilities and regulatory requirements. It has therefore been decided to strengthen this area with a Vice President driving the new Cybersecurity organisation. The new VP will be member of the IT management team with direct reference to the CIO. The VP will have responsibility for approximately 10 people plus external consultants. The role represents a unique opportunity for personal and professional growth, as it is a new venture within IT. The person filling the position will therefore have great impact in shaping the scope of the position, depending on their engagement, commitment and skillset. Your role: Defining the cybersecurity strategy, operational, tactical and technical management and operations across the global organisation Defining the IT Information security policies in corporation with the Corporate Information Security Organisation Leading cybersecurity functions and processes together with stakeholders Managing the governance, risk and compliance together with the GRC Manager Driving and facilitating both internal and external cybersecurity activities to include pen. Test., audits, and security advisory on business-critical services and solutions. Continuously development of Cybersecurity cooperation between IT and OT (Operational Technology) Budget responsibility for the Cybersecurity organisation   Your profile: Experience with reporting and managing Cybersecurity operations Experience as Head Cybersecurity in a Chief Information Security Organisation or similar role Knowledge with international global Cybersecurity operations Experience with latest state-of-the-art Cybersecurity policies, processes and technologies to include Emergency Response Planning and Business Continuity Experience with managing a Cybersecurity organisation with strong knowledge of Standards and best practices for information security Updated with Cybersecurity technology and trend monitoring taking innovative steps to continuously improve Statkraft Cybersecurity capabilities and capacities   Further, we belive that the right candidate can relate to the following competences: Committed communicator with good cybersecurity knowledge and personal hands-on experience. Supportive and dependable managerial skills, good technical understanding of global infrastructure, network, IT security, Information Security and newest ICT Regulatory requirements. A modern positive team leader who is committed in facilitating and coaching the Cybersecurity teams with an empathic approach when addressing a global work force Fluent in Norwegian and English, both oral and written. Eligible for Norwegian Secret security clearance and authorization.   Statkraft manages critical infrastructure and services in several countries. We conduct background checks on qualified applicants before hire.   Statkraft offers: Professional and personal development in an exciting company A positive working environment characterized by competence, responsibility and innovation A diverse workplace with regards to gender, age and cultural background Competitive terms of employment and excellent benefit schemes
21.11.2019 Oslo
Job Description Siemens Process Solutions is a leading supplier of integrated solutions to the Oil & Gas industry. We place a strong emphasis on the complete value chain from pre-engineering to long term operational support. We offer a complete range of services covering everything from engineering services, automation, industrial IT, electrical & telecommunications systems to turbines, compressors and process solutions. Siemens is a leading supplier of solutions within Digitalization. Software developer (Frontend) We are looking for a dedicated junior or experienced frontend developer to design and create tools, libraries, applications, platforms and solutions which solve the challenges in the age of digitalization. We are looking for developers who can help us create modern web applications. We value insightful visualizations and intuitive interaction. What are my responsibilities? As a frontend developer you will be responsible for developing architecture and innovative applications within condition monitoring, status dashboards and analytics platform for the Oil & Gas, Drilling and Marine market. You design and implement solutions by utilizing modern technologies such as big data, data analytics and machine learning. Maintaining our infrastructure in Azure DevOps and building a foundation to easily grow will also be one of your tasks.You will be a part of the Solution Management department and work in an agile and innovative environment with a team focusing tomorrow’s challenges and solutions. In your work you will be reporting to the product lifecycle manager of the digitalization portfolio, project manager or product owner of the development project, and key stakeholders of the business.  What do I need to qualify for this job? You are a dedicated software developer with proactive innovative attitude and a team player. Through supporting your co-workers in both work and learning you contributes to a positive and efficient work environment. Independent work is something you also handle well, taking charge of your own work and deliver on time.In an everyday work you are eager and excited with your responsibilities and field of expertise and wants to continue developing and growing your knowledge. You understand the room of limitations and opportunities in a software solution. Working in an environment that is prone to chang does not influence your capacity, and you are flexible and adaptive to new ways of working. Demands for competency Successfully completed Master or Bachelor’s degree in computer science, Information systems or similar areas Experience in web development e.g. HTML, CSS, Bootstrap, Angular (or similar JavaScript frameworks), REST service/ Web Socket and Type script Experience with MongoDB, PostGreSQL and/or Time series databases Experience of UX design is a plus Knowledge of IIS configuration is beneficial Knowledge of methods within artificial intelligence in combination with human machine interaction will be preferable. Knowledge of Oil and Gas or Energy industries is also beneficial Personal Characteristics Positive, takes initiative and likes challenges Team-focused, collaboration and influencing User centered/customer orientation Intercultural sensibility Good communication skills and high proficiency in both written and spoken Norwegian and English. It is an advantage if you know other languages. We offer good career and development opportunities in Siemens, both domestic and international. You will have varied tasks and the opportunity to influence your everyday work. Siemens has flexible working hours, which includes extra vacation on all bridge days. We also offer competitive wages and conditions.However, the most important reason for choosing Siemens is that you are eager to be a part of an inspiring organization that gives you an opportunity to create innovative solutions for our projects and customers, and that you will get the opportunity to influence peoples days, environment and future through technology.  We perform background check as part of our recruitment process. Place of work: Trondheim, Oslo, Stavanger Contact Person:  Group Manager Are Stockmann, tlf. 92692748 Deadline for applications: December 8th 2019 Job ID: 189742 Organization: Gas and Power Company: Siemens AS Experience Level: Experienced Professional Job Type: Full-time
21.11.2019 Oslo, Trondheim, Stavanger
I over 160 år har Siemens satt tydelige spor i utvikling av nye teknologiløsninger for hele verden, og med 360.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller selskapet en viktig rolle også når det gjelder fremtidens utfordringer. Den norske virksomheten til Siemens har cirka 2000 medarbeidere fordelt på 12 lokasjoner og omsetter for om lag 5 milliarder kroner. Det norske hovedkontoret ligger i Oslo. Siemens Process Solutions er en ledende, global leverandør av produkter og løsninger til olje- og gassindustrien innen elektro, automasjon og digitalisering. Vi styrker vår team og ansetter ingeniører til vår engineering og automasjons avdeling i Bergen: Senior Prosjektingeniør Automasjon Arbeidsoppgaver: Design/engineering av applikasjonsprogramvare for olje og gass prosess-, sikkerhets- og skipssystemer. Dette inkluderer programmering, nettverk/systemdesign, generell prosessforståelse, design av safety-applikasjoner samt skipskontroll/Rig management systemer. Våre automatiseringsløsninger er basert på bruk av Siemens Simatic systemer.    Dine kvalifikasjoner • Du er ingeniør innen Automasjon/Kybernetikk/Elektro • Du har gjerne relevant erfaring fra offshorebransjen • Kjennskap til Siemens PCS 7, WinCC, S5, S7 eller erfaring med tilsvarende systemer  • Kjennskap til Ex- og SIL er et krav • Kunne utføre tegningsarbeid i Comos, Microstation eller AutoCad • Har kjennskap til relevante standarder (Norsok, IEC ol.)  • Grunnleggende offshore sikkerhetskurs er et krav Egenskaper • Vilje og mulighet til å reise i Norge (onshore og offshore) og internasjonalt på korte og lange turer. • Kunne kommunisere godt muntlig og skriftlig på norsk og engelsk. Det er også en fordel om du også behersker flere språk. • Gode lederegenskaper og kunne ta teknisk ledelse i mellomstore og store prosjekter. • Er initiativrik og glad i utfordringer. • Resultatorientert. • Har høy fokus på HMS. Vi tilbyr gode karriere- og utviklingsmuligheter i Siemens, både i inn- og utland. I tillegg får du varierte arbeidsoppgaver og muligheten til å forme din egen hverdag. Siemens har også en fleksibel arbeidstidsordning som blant annet inkluderer fri på alle innklemte dager. Vi tilbyr selvfølgelig konkurransedyktige betingelser. Men den viktigste grunnen til å velge Siemens er at du lar deg engasjere. Siemens vil gi deg muligheten til å skape innovative løsninger og ny teknologi, være en del av et inspirerende og utfordrende arbeidsmiljø og å delta i alt fra mindre til store prosjekter hvor moderne teknologi påvirker menneskers hverdag, miljø og fremtid. Vi utføre bakgrunnssjekk som del av vår rekrutteringsprosess Arbeidssted er Bergen Kontaktperson: Geir Kristiansen  Tlf. 40 20 11 40 Søknadsfrist: 8. desember 2019   Job ID: 189949 Organization: Gas and Power Company: Siemens AS Experience Level: Experienced Professional Job Type: Full-time
21.11.2019 Bergen
Vis alle 20.261 ledige stillinger

Bli kjent med Statkraft

Menneskene i Statkraft

Les mer om Statkraft

Stillingsbeskrivelse

Statkraft er Europas største leverandør av fornybar energi, og har virksomhet over hele verden innen energiproduksjon og distribusjon.

Statkrafts fjernvarmevirksomhet har drevet med energigjenvinning og fjernvarme siden 1982 og har i dag 130 medarbeidere i Norge og Sverige. Fjernvarmeanlegg på Heimdal er det største industrianlegget i Trondheim og anlegget har det operative ansvaret for 10 produksjonsanlegg og distribusjon av fjernvarme og fjernkjøling i Trondheim. Fjernvarmeproduksjonen er i dag 650 GWh/år, produksjonen skjer ved forskjellige energikilder hvorav avfallsforbrenning av ca 220 000 tonn pr år er den største.

Stillingen er nyopprettet og forankret i nylig revidert strategi. Vi søker etter en Prosessingeniør med god teknisk kompetanse innen forbrenning, renseteknologi, styring og regulering av forbrenningsanlegg. Du må trives i en variabel arbeidshverdag og aktivt bidra til kontinuerlig forbedringsarbeid i hele organisasjonen.

 

Din Rolle:

-       Etterleve og bidra til Statkrafts nullvisjon innen HSE
-       Faglig ansvar for både prosess og teknologi ved anlegget
-       Premissgiver for optimal drift, herunder også gjennomføring av rot årsaksanalyser og prosessteknisk forbedringsarbeid
-       Utarbeide standarder og være ansvarlig for tilgjengeliggjøring og opplæring av beste praksis beskrivelser for drift av anlegget
-       Sette krav til, og bidra i utvikling og gjennomføring av forbedringer og prosjekter ved anlegget
-       Gjennomføre prosesstekniske- og økonomiske analyser
-       Bidra til økt samarbeid og kunnskapsdeling på tvers i hele organisasjonen

 

Din profil:

-       Høyskole-/universitetsutdanning eller tilsvarende
-       Erfaring innen drift av prosessanlegg en fordel
-       Erfaring med forbedringsmetodikk som legger til rette for en prestasjonskultur
-       Teamorientert med gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
-       Evne å inspirere og utvikle kollegaer
-       Evne å jobbe strukturert og selvstendig
-       Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
-       Førerkort for personbil

Vi vektlegger personlige egenskaper som samsvarer med våre verdier;
kompetent, ansvarlig og nyskapende

Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og tjenester i flere land. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.

 

Statkraft tilbyr:

-       Faglig og personlig utvikling i et konsern i vekst
-       Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
-       Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
-       Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

  • NOV 24
    2019
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
  • NOV 26
    2019
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
10 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
Lærlinger

 

Fakta om Statkraft