Ledig stilling

Web Ingeniør | Tokyo | Intermediate Japanese needed JellyFish,inc

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

The following position is for foreign applicants; however, the successful applicant must have a high degree of Japanese ability in order to perform the job.

If you are unable to comprehend the job description below in Japanese, it would be difficult for you to perform the duties required for this position. Thank you for your understanding.

Job Description

 • WEBサービス、アプリ等の上流〜下流までの企画・設計・開発・運用業務
 • プロジェクト進行管理
 • 経営におけるITの活用提案

Job Requirements

What are the MINIMUM job requirements and preferred qualifications

 • 日本語N2以上の会話力
 • WEBサービスの開発および運用経験が5年以上ある方
 • PHP, JavaScript(サーバーサイド), Ruby等、Web系言語による開発実務経験
 • サービス目線・ユーザー目線で開発を行える方
 • インフラ・ネットワーク・アプリ開発等のIT技術を広く理解し、リーダーとして開発ディレクションを行える方

Development Environment

 • 開発言語 : PHP, JavaScript, Python ,Vue
 • 環境 : AWS, VPS
 • OS : CentOS
 • フレームワーク : CakePHP 2.x, Laravel
 • データベース : MySQL
 • ソースコード管理 : Git
 • チームが開発しやすい新しい環境を提案・構築していただくことも可能です。
  11733
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Business Area Production has several roles within the Statkraft Group. The main areas of responsibility are asset ownership roles for the European Flexible Generation and District heating assets and that of mandatory service provider for operation and maintenance (O&M) globally.  O&M Support is one of the departments in central technical staff in Business Area Production. The department is providing governance, services, systems and support within Operations & Maintenance to operative units and asset owners. The department has three sections, Asset performance management, Metering and Process & System Support. Currently the department consists of 18 employees.  We are looking for a new collegue as Senior specialist Maintenance Process.  Your role: Actively contribute to develop our maintenance discipline Manage maintenance process and system; support and training of users Contribute with O&M competence in asset development projects Support operating units in ”data-driven” continuous improvement tasks Identify improvement areas and new insight through maintenance analysis The position will preferably be located at the head office in Lilleaker, Norway. Some travelling will be required.  Your profile: Master’s degree within technology. Relevant experience may compensate for missing formal education Operational maintenance experience, preferably as a maintenance manager Familiar with maintenance methodology and tools (RCM, RCA, …) Experience with improvement processes and lean-tools (SMED, 5S,…) An analytical mind-set and understanding of quantitative models as tools for gaining insights and support decisions. Knowledge of maintenance systems, preferably SAP ERP Proactive and self-driven Excellent collaboration skills Fluent in one of the Nordic languages and good English skill Statkraft manages critical infrastructure and services in several countries.The applicant must be eligible for security clearance and authorization. Statkraft offers: Professional and personal development in a company experiencing strong growth A positive working environment characterized by expertise, responsibility and innovation A diverse workplace with regard to gender, age and cultural background Competitive terms of employment and benefit schemes  
13.11.2019 Oslo
Elhub er en sentral aktør i et marked som bidrar til å sikre hele Norge sikker og kostnadseffektiv strøm. Vår visjon er å bidra til utviklingen av Europas mest innovative og effektive kraftmarked. Vi har over mange år utviklet IT-systemer som gjennom automatiserte prosesser støtter opp under denne visjonen. Elhub er selve bærebjelken i informasjonsutvekslingen i det norske kraftmarkedet og skal fungere som en katalysator for innovasjon ved å gjøre informasjon lett tilgjengelig på en nøytral måte for alle. Dette skal bygge opp under den videre elektrifiseringen av Norge og dermed veien mot et nullutslippssamfunn. Vi er på jakt etter flere som brenner for automatisering av infrastrukturprovisjonering. Dere vil bli en del av plattformteamet vårt som skal jobbe med å tilby Elhub sine ansatte muligheten til å enkelt sette opp nye miljøer for produksjon, test, utvikling eller PoC. Vi bygger opp et inhouse utviklingsteam og ser etter både nyutdannede og dere som husker da Altavista var den beste søkemotoren. Dere får vært med å sette premissene for hvordan vi skal skape en mest mulig effektiv og enkel hverdag for våre utviklere. Les mer om hvem vi er og hvordan vi jobber . Sentrale arbeidsoppgaver: Være med å bestemme hvordan Elhub skal automatisere infrastrukturprovisjonering og bygging av miljøer. Være med i kryssfunksjonelle team for å se hvordan automasjon kan videre effektivisere Elhub. Være ansvarlig for verktøykjeden som muliggjør en raskere utvikling og testing i Elhub. Kvalifikasjoner: Utdannelse på masternivå innen matematikk, informatikk/IT/ingeniørfag (Relevant arbeidserfaring kan erstatte utdanningskravet) Kan programmere og/eller har lang erfaring med scripting (python, shell, java). Har erfaring med RDBMS og NoSQL databaser (erfaring med Oracle er et pluss) Operasjonell erfaring med linuxsystemer. Interesse/Erfaring med automatisering av infrastruktur og applikasjon (ansible containere,terraform osv) Interesse/Erfaring med bygging av CI/CD pipelines. Personlige egenskaper: Analytisk og løsningsorientert Selvstendig og initiativrik Gode samarbeidsevner Gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Christian Haugen Matvik, 92 46 96 94 For utfyllende informasjon om Elhub AS, se elhub.no Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Vi gjennomfører rekrutteringen fortløpende. Elhub forvalter person- og bedriftssensitive opplysninger og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt. Hvorfor velge å jobbe i Elhub:          Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning Kontor i åpent landskap i lyse og trivelige lokaler i Oslo Sterkt fokus på egenutvikling gjennom kurs, konferanser etc. Et godt fagmiljø innen IT, kraftmarkedsforståelse og prosjektmetodikk En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver og et hyggelig og uformelt miljø Sentrale posisjoner i det norske kraftmarkedet, med kontaktflater mot mange aktører i bransjen
13.11.2019 Oslo
Elhub er en sentral aktør i et marked som bidrar til å sikre hele Norge sikker og kostnadseffektiv strøm. Vår visjon er å bidra til utviklingen av Europas mest innovative og effektive kraftmarked. Vi har over mange år utviklet IT-systemer som gjennom automatiserte prosesser støtter opp under denne visjonen. Elhub er selve bærebjelken i informasjonsutvekslingen i det norske kraftmarkedet og skal fungere som en katalysator for innovasjon ved å gjøre informasjon lett tilgjengelig på en nøytral måte for alle. Dette skal bygge opp under den videre elektrifiseringen av Norge og dermed veien mot et nullutslippssamfunn. Vi søker dere som er opptatt av å heve kvaliteten på IT-systemer du jobber med hver eneste dag og har over middels interesse for teknologi, utvikling og håndverket dette fører med seg. Vi bygger opp et inhouse utviklingsteam og ser etter både nyutdannede og dere som husker da Altavista var den beste søkemotoren. Dere får være med fra design og helt til utvikling og drift av ny funksjonalitet i Elhub som et medlem av et kryssfunksjonelt utviklingsteam. Vi mener bestemt at vi får de beste resultatene av å la kompetente og nysgjerrige mennesker sitte sammen og ha ansvaret for en leveranse fra start til slutt. Les mer om hvem vi er og hvordan vi jobber . Sentrale arbeidsoppgaver: Bidragsyter i krav og designprosessen frem til implementasjon og drift. Vedlikeholde eksisterende kode og automatisere test av dette. Bidra til kontinuerlig forbedring av arkitektur, arbeidsprosess og kode Kvalifikasjoner: Utdannelse på masternivå innen matematikk, informatikk/IT/ingeniørfag (Relevant arbeidserfaring kan erstatte utdanningskravet) Kompetanse/interesse innen: Java/Kotlin/Maven Big Data, DevOps, Datastrukturer, Linux, REST, Kafka Interesse/erfaring med test, agile prosjekter, code reviews og continous deployment. Personlige egenskaper: Analytisk og løsningsorientert Selvstendig og initiativrik Gode samarbeidsevner Gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig Villig til å lære nye ting For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Christian Haugen Matvik, 92 46 96 94. For utfyllende informasjon om Elhub AS, se elhub.no Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Vi gjennomfører rekrutteringen fortløpende. Elhub forvalter person- og bedriftssensitive opplysninger og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt. Hvorfor velge å jobbe i Elhub:          Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning Kontor i åpent landskap i lyse og trivelige  lokaler i Oslo Sterkt fokus på egenutvikling gjennom kurs, konferanser etc. Et godt fagmiljø innen IT,  kraftmarkedsforståelse og prosjektmetodikk En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver og et hyggelig og uformelt miljø Sentrale posisjoner i det norske kraftmarkedet, med kontaktflater mot mange aktører i bransjen
13.11.2019 Oslo
Landssentralmiljøet består av to avdelinger (Driftsutvikling og Landssentralen). Begge avdelinger dekker vaktfunksjonen og ansvaret som er underlagt Landssentralmiljøet. Stillingen har organisatorisk tilhørighet i seksjon Operativ analyse, avdeling Driftsutvikling i divisjon System og Marked.  Seksjon Operativ analyse har ansvar for viktige deler av Landssentralmiljøets behov for analyser, prognoser, rapportering og overvåkning. Som ansatt i System og Marked får du en unik forståelse av samspillet mellom det fysiske kraftsystemet og kraftmarkedet.Divisjonens hovedoppgave er å sikre kraftforsyningen time for time året rundt. I dette ligger at divisjonen utøver systemansvaret i det norske kraftsystemet, og sørger for effektiv drift og beredskap. Divisjonen skal også sørge for et velfungerende kraftmarked. Vi søker nå 1-2 nye ansatte i fast stilling. Du vil jobbe i nær tilknytning til den operative driften i Landssentralmiljøet. Du vil kunne delta i prosjekter som utviklinger og implementerer nye drifts- og markedsløsninger for systemdriften. Det pågår nå flere prosjekter som vil endre måten vi balanserer systemet i Norden på i løpet av de kommende årene. For å kunne representere det operative driftsmiljøet i prosjekter gjennomøføres en fem måneders opplæring som vakt. Noe deltagelse i vaktordningen etter endt opplæring anses som en fordel.   Sentrale arbeidsoppgaver Utvikling av nye drifts- og markedsløsninger Funksjonell utvikling av nye IT-verktøy for systemdriften Utvikle og forvalte analyser og prognoser som støtter prosesser på Landssentralen blant annet ved bruk av maskinlæring Jobbe i tett samarbeid med landssentralmiljøet, deltagelse i vaktstyrken kan være en mulighet Kvalifikasjoner Sivilingeniør eller ingeniør, fagretning Elkraft/Energi og Miljø, Automasjon/Kybernetikk, IKT, Ind. Øk, fysikk eller lignende Interesse for utvikling av Landssentralens IT-løsninger Erfaring fra prosjektarbeid, drift av kraftsystemet og kjennskap til kraftmarkedet er en fordel Gode norsk- og engelskkunnskaper muntlig og skriftlig Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres Personlige egenskaper Engasjert, beslutningsdyktig og initiativrik Arbeide strukturert, både selvstendig og i team Evne til helhetstenking og samarbeid Gode evner til utvikling av det faglige og sosiale miljøet Du må kunne identifisere deg med våre verdier; langsiktighet, respekt og fellesskap IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Seksjonsleder Helle Svare Lorentzen tlf.nr. 47256667.For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt. Hvorfor velge å jobbe i Statnett:          Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
13.11.2019 Oslo
What You’ll Do: We need a self-motivated and curious team member to help Cisco deliver high quality software to our customers.Together with your team, you’ll be responsible for the entire deployment pipeline for the Lysaker video conferencing devices. This involves implementing, maintaining and monitoring multiple services. The services are mainly API/Web services written in Python/Ruby, and they each have their own responsibility in the pipeline. In one typical day, the pipeline runs ~20000 system level tests spread across ~1000 devices in the lab. Another part of the job is to deploy software to our customers on a regular basis. With metrics sent from the customers devices you are able to verify the deployment and potentially act on failures in the field. Who You’ll Work With: You’ll be working in a small scrum team with lots of experience in software testing and building continuous deployment pipelines for embedded software. This position will definitely make you work closely with a lot of the other scrum teams in our group. As a group we work with everything from hardware and low-level programming to user experience design. Who You Are: Experienced in software development, preferably with API/Web services Comfortable with Python and/or Ruby as programming language Good understanding of software testing and test driven development Interested in working in a DevOps environment Enjoy working in teams Solid academic record Good English verbal and written skills Why Cisco At Cisco, each person brings their unique talents to work as a team and make a difference. Yes, our technology changes the way the world works, lives, plays and learns, but our edge comes from our people. We connect everything – people, process, data and things – and we use those connections to change our world for the better. We innovate everywhere - From launching a new era of networking that adapts, learns and protects, to building Cisco Services that accelerate businesses and business results. Our technology powers entertainment, retail, healthcare, education and more – from Smart Cities to your everyday devices. We benefit everyone - We do all of this while striving for a culture that empowers every person to be the difference, at work and in our communities.   Colorful hair? Don’t care. Tattoos? Show off your ink. Like polka dots? That’s cool. Pop culture geek? Many of us are. Be you, with us! #WeAreCisco
25.01.2019 Bærum
Why Cisco:   Cisco plays a crucial role in driving next generation software innovations including cloud, mobile, hardware, embedded, desktop and security spaces. At Lysaker, on the outskirts of Oslo, we have a team of 350 engineers who create breathtaking collaboration products using bleeding edge technology in order to make it easier for people to connect. You will build applications that make technology accessible to people on a variety of devices. Imagine, design, and create solutions to transform how we work, live, learn and play.

With your passion for product development, you will be part of a team that develops the next generation collaboration technology and cloud services. Our development team is involved from board bring-up, all the way to the user interface, as well as deploying software to our cloud platform. We use different programming languages for different use cases where C/C++, Java, Python on Linux and Android are the most frequently used.    

What you will do: • develop machine learning based solutions and services using languages such as Python and C++ 
 • create great collaboration experiences by writing quality software on multiple platforms 
• be a key part of a high performing cross-functional scrum team. You will work closely with other developers, testers, designers and product management during our iterative development cycles, where product development is done from idea to complete products 
 • deploy your code and get fast feedback on usage and adoption from real customers
 • use state of the art hardware, technology, methods and tools, while learning from your talented colleagues
   What we offer you: 
 • Room to play: At Cisco, you will be challenged and developed whilst having fun. We value a culture of smart risks, and think it is better to try and fail than not try at all.
 • A world of opportunities: Personalized learning, mentoring, stretch assignments and world-class career growth programs • Design-awarded office: Our innovation center is located at Lysaker, Oslo, with easy access by public transport. We have the largest in-house design community in Norway and have won prestigious design awards like iF Gold and Red Dot Best of the Best.
 • We believe flexibility in the workplace is important to make sure you have a good work-life balance
 • Culture of recognition: From praise to promotions, bonuses, incentives, patent programs and innovation challenges, recognition and gratitude is part of everyday work life at Cisco
 • A value-driven culture: Cisco was ranked one of Norway’s 5 best companies to work for in Great Place To Work in 2015. Cisco was ranked one of the world’s 8 best companies to work for in Great Place to Work 2018. 
• Competitive salary package with pension and insurances
   What you need to be eligible:  • Relevant education (bachelor or higher)
 • Proven track record from previous work experience 
• Solid understanding of computer science fundamentals and software engineering with an aptitude for learning new technologies 
• Experience with multiple programming languages • A genuine interest in the field of machine learning, and the ability to implement bleeding edge algorithms • Experience with machine learning frameworks such as Caffe, TensorFlow and PyTorch is an advantage
• Possess creative problem-solving skills and excellent troubleshooting skills  
• Good English verbal and written skills
   We have a unique team of talented colleagues who are eager to help, and we solve interesting problems while creating products that the whole world uses. Our passion for collaboration has enabled us to create a market leading portfolio of products. We offer meaningful work for sharp and curious minds, "Nordic flexibility" and international opportunities in a global company. https://www.youtube.com/user/cisconorway/featured #LI-EMEAAW1 #LI-PRIORITY
09.07.2019 Bærum
Electroacoustic Development Engineer  The Norwegian campus of global Cisco Systems is world leading in video conferencing technology. We are 350 Engineers that design and test all parts of our products – from hardware to software to industrial design. Now we are seeking an electroacoustic engineer with a real passion for audio quality to join us. You are interested in electroacoustics development and audio signal processing, and ready to work on product development. Experience in mechanical design, electronics design or software development is useful and will be appreciated, but is not a requirement You will be part of a team of 20 enthusiastic developers working within the fields of software development, audio signal processing, and acoustics.   What you will do:  Design loudspeaker and microphone solutions for telepresence endpoints Solutions can include single channel, multichannel and beamforming concepts Closely cooperate with industrial designers, mechanical and electronics engineers in cross-functional project teams Follow-up solutions from concept development to final product Ensure high audio quality in the final product Perform laboratory and real-life testing using state-of-the-art equipment (Klippel, Audio Precision) Travel to visit suppliers and production partners Follow industry developments on international conferences and trade-shows  Your opportunities- why Cisco: You will join a world-class team with over 60% market share for our collaboration products and;  be part of a strong engineering team with broad and deep technology competence work with world leading suppliers and manufacturers work hands on by building mock-ups and prototypes do hands on testing and verification of your design visit our global suppliers to see your design come to life work across cultures and geographies with a truly cross-functional team have the possibility to grow and develop, both personal and professional   We will offer you a competitive combination of compensation and benefits; including 5 days for voluntary work, a day off on your birthday, 6 weeks of holiday, good pension benefits, insurances and of course free ice cream during warm summer days. Have a closer look at our portfolio www.projectworkplace.cisco.com and apply now! 
09.07.2019 Bærum
Who You'll Work With   Join our industry recognized Supply Chain Operations team. Over the last 10 years, Cisco’s Supply Chain has been among the top 10 global supply chains on Gartner’s annual Top 25 Supply Chain list. The Cisco Supply Chain is responsible for new product introductions, manufacturing, logistics, sourcing and procurement, planning, quality, sustainability, supply chain security and many other functions. Taking engineering innovations from the drawing board all the way through to our customers, whether it's complex, high-end, configure-to-order systems or high-volume off-the-shelf products, Supply Chain Operations is responsible for turning ideas into powerful customer solutions. Supply Chain Operations at Cisco is a global organization with more than 9,000 employees in over 50 locations around the world. Our success is derived from our people and culture. We support risk taking, we encourage bold innovative ideas, and our leadership team is committed to helping our employees develop and grow within their careers. Our vision is to enable the success of Cisco’s strategy. By being agile, driving innovation, productivity and scale, Cisco Supply Chain plays a huge role in the experience that Cisco delivers to our customers and partners. What You'll Do Work as part of our engineering team in Manufacturing Operation and manage a daily support of our products, systems and tools in manufacturing. Help support the NPI and product ramps in manufacturing. You will develop test automation code for both SW & HW products as well as automation of job-related tasks. You will help solving automation and product related testing issues. Help analysing various sets of data for quality, process and other insights. Drive test optimization, test yield improvements and test process consistency within manufacturing sites. Initiate and/or execute the test excellence and transformational projects. You will also support product transfers between manufacturing sites. Who You Are You are an energetic person, with the ability to multi-task and solve complex challenges. You possess creative problem solving skills and have excellent troubleshooting skills. A BSc or MSc engineering degree within electronics or computing/science or equivalent experience in working in the automated manufacturing industry or any other automated testing of HW or SW. An understanding of test technologies and methods and design for Test (DFT) techniques and basic understanding of EMS industry-standard HW testing. Basic Linux/Unix shell scripting. A proficiency in programming, preferably Python. An understanding of statistical analysis (6 sigma, CpK). A solid understanding of Supply Chain fundamentals with an apatite for learning new technologies. You are comfortable with working in teams. You have good English verbal and written skills. Nice to have: Basics of DB query experience (eq SQL, Cassandra, Hadoop). Fundamental project Management. Networking certificates like CCNA, CCNP, CCIE. Hold the right to live and work in European Union, without future company sponsorship required. What Cisco offers you A competitive salary package with pension and insurances. Room to play: at Cisco, you will be challenged and developed whilst having fun. We value a culture of smart risks, and think it is better to try and fail than not try at all. A world of opportunities: personalized learning, mentoring, stretch assignments and world-class career growth programs. We believe flexibility in the workplace is important to make sure you have a good work-life balance. Our technologies and tools allow for flexible working arrangements and working from home. Culture of recognition: from praise to promotions, bonuses, incentives, patent programs and innovation challenges, recognition and gratitude is part of everyday work life at Cisco. This is all outlined in our People Deal manifesto. Why you will love Cisco Cisco didn’t just build the Internet. We keep building it. We believe our innovation and our edge comes from our people. With roughly 10 billion connected things in the world now and over 50 billion estimated in the future, your career has exponential possibilities at Cisco. Cisco is ranked in the Top-30 Best Places to Work globally by Fortune and LinkedIn – you’ll be joining a world recognized brand with a great reputation. We are proud to have a strong culture of openness, trust and fun. Work together with like-minded innovators, some of the best brains in the business, in a supportive, connected and technologically advanced environment. You will be connected to people and information through the best collaboration tools and technologies. We ensure our employees have great work life balance; so every year you will be able to take your birthday off as an extra day’s holiday. At Cisco we want to work for the benefit of everyone. All our employees get 5 days a year to pursue voluntary causes they are passionate about through our Time2Give initiative. We have a wide range of generous benefits covering everything: from healthcare, to pensions, consumer discounts and gym membership. We ensure you are recognized for what you bring to Cisco through bonus schemes and our employee reward program Connected Recognition. Cisco plays a crucial role in driving next generation software innovations. This includes cloud, mobile, security, hardware, big data spaces, software and consulting services. We are pioneers and have been since the early days of connectivity; we are connecting the unconnected and transforming our customers' businesses worldwide. 
09.07.2019 Oslo
Vis alle 20.654 ledige stillinger

Vi, Jellyfish er rekrutteringsselskap i Japan. 

Provides opportunities for all people: 
Målet vårt er å tilby jobbmuligheter for alle som ønske å utnytte ens evne og ha en karriere i Japan.

Tar gjerne kontakt via telefon eller epost.

Hjemmeside: https://jellyfish-g.co.jp/en/
Jobbsøking: https://mixess.jp/

- Expand your Horizons

 

Les mer om JellyFish,inc

Stillingsbeskrivelse

The following position is for foreign applicants; however, the successful applicant must have a high degree of Japanese ability in order to perform the job.

If you are unable to comprehend the job description below in Japanese, it would be difficult for you to perform the duties required for this position. Thank you for your understanding.

Job Description

 • WEBサービス、アプリ等の上流〜下流までの企画・設計・開発・運用業務
 • プロジェクト進行管理
 • 経営におけるITの活用提案

Job Requirements

What are the MINIMUM job requirements and preferred qualifications

 • 日本語N2以上の会話力
 • WEBサービスの開発および運用経験が5年以上ある方
 • PHP, JavaScript(サーバーサイド), Ruby等、Web系言語による開発実務経験
 • サービス目線・ユーザー目線で開発を行える方
 • インフラ・ネットワーク・アプリ開発等のIT技術を広く理解し、リーダーとして開発ディレクションを行える方

Development Environment

 • 開発言語 : PHP, JavaScript, Python ,Vue
 • 環境 : AWS, VPS
 • OS : CentOS
 • フレームワーク : CakePHP 2.x, Laravel
 • データベース : MySQL
 • ソースコード管理 : Git
 • チームが開発しやすい新しい環境を提案・構築していただくことも可能です。
  11733

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Kontaktperson

JELLYFISH JAPAN Karriere Konsulent

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
3 ledige stillinger