Ledig stilling

Front-end Engineer|Tokyo|Intermediate Japanese needed JellyFish,inc

Søknadsfrist : 23.11.2019

The following position is for foreign applicants; however, the successful applicant must have a high degree of Japanese ability in order to perform the job.

If you are unable to comprehend the job description below in Japanese, it would be difficult for you to perform the duties required for this position. Thank you for your understanding.

Job Description

  • サービスのWebフロントエンド開発

Job Requirements

What are the MINIMUM job requirements and preferred qualifications

  • Reactを用いたWebフロントエンド開発経験3年以上
  • バージョン管理システムを用いたチーム開発の経験
  • N3上級以上(コミュニケーションがスムーズに行える)

【歓迎条件】
・ FinTech系ベンチャーでの就業経験
・ マルチデバイス対応の Web サイト開発経験
・ テストフレームワークを用いた JavaScript テストの経験
・ UI/UX デザインの経験
・ 他人のコードに Pull Request を送ったことがある
・ オープンソースプロジェクトに参加している
・ Qiita やブログで技術記事を公開している

11711

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Business Area Production has several roles within the Statkraft Group. The main areas of responsibility are asset ownership roles for the European Flexible Generation and District heating assets and that of mandatory service provider for operation and maintenance (O&M) globally.  O&M Support is one of the departments in central technical staff in Business Area Production. The department is providing governance, services, systems and support within Operations & Maintenance to operative units and asset owners. The department has three sections, Asset performance management, Metering and Process & System Support. Currently the department consists of 18 employees.  We are looking for a new collegue as Senior specialist Maintenance Process.  Your role: Actively contribute to develop our maintenance discipline Manage maintenance process and system; support and training of users Contribute with O&M competence in asset development projects Support operating units in ”data-driven” continuous improvement tasks Identify improvement areas and new insight through maintenance analysis The position will preferably be located at the head office in Lilleaker, Norway. Some travelling will be required.  Your profile: Master’s degree within technology. Relevant experience may compensate for missing formal education Operational maintenance experience, preferably as a maintenance manager Familiar with maintenance methodology and tools (RCM, RCA, …) Experience with improvement processes and lean-tools (SMED, 5S,…) An analytical mind-set and understanding of quantitative models as tools for gaining insights and support decisions. Knowledge of maintenance systems, preferably SAP ERP Proactive and self-driven Excellent collaboration skills Fluent in one of the Nordic languages and good English skill Statkraft manages critical infrastructure and services in several countries.The applicant must be eligible for security clearance and authorization. Statkraft offers: Professional and personal development in a company experiencing strong growth A positive working environment characterized by expertise, responsibility and innovation A diverse workplace with regard to gender, age and cultural background Competitive terms of employment and benefit schemes  
13.11.2019 Oslo
Elhub er en sentral aktør i et marked som bidrar til å sikre hele Norge sikker og kostnadseffektiv strøm. Vår visjon er å bidra til utviklingen av Europas mest innovative og effektive kraftmarked. Vi har over mange år utviklet IT-systemer som gjennom automatiserte prosesser støtter opp under denne visjonen. Elhub er selve bærebjelken i informasjonsutvekslingen i det norske kraftmarkedet og skal fungere som en katalysator for innovasjon ved å gjøre informasjon lett tilgjengelig på en nøytral måte for alle. Dette skal bygge opp under den videre elektrifiseringen av Norge og dermed veien mot et nullutslippssamfunn. Vi er på jakt etter flere som brenner for automatisering av infrastrukturprovisjonering. Dere vil bli en del av plattformteamet vårt som skal jobbe med å tilby Elhub sine ansatte muligheten til å enkelt sette opp nye miljøer for produksjon, test, utvikling eller PoC. Vi bygger opp et inhouse utviklingsteam og ser etter både nyutdannede og dere som husker da Altavista var den beste søkemotoren. Dere får vært med å sette premissene for hvordan vi skal skape en mest mulig effektiv og enkel hverdag for våre utviklere. Les mer om hvem vi er og hvordan vi jobber . Sentrale arbeidsoppgaver: Være med å bestemme hvordan Elhub skal automatisere infrastrukturprovisjonering og bygging av miljøer. Være med i kryssfunksjonelle team for å se hvordan automasjon kan videre effektivisere Elhub. Være ansvarlig for verktøykjeden som muliggjør en raskere utvikling og testing i Elhub. Kvalifikasjoner: Utdannelse på masternivå innen matematikk, informatikk/IT/ingeniørfag (Relevant arbeidserfaring kan erstatte utdanningskravet) Kan programmere og/eller har lang erfaring med scripting (python, shell, java). Har erfaring med RDBMS og NoSQL databaser (erfaring med Oracle er et pluss) Operasjonell erfaring med linuxsystemer. Interesse/Erfaring med automatisering av infrastruktur og applikasjon (ansible containere,terraform osv) Interesse/Erfaring med bygging av CI/CD pipelines. Personlige egenskaper: Analytisk og løsningsorientert Selvstendig og initiativrik Gode samarbeidsevner Gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Christian Haugen Matvik, 92 46 96 94 For utfyllende informasjon om Elhub AS, se elhub.no Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Vi gjennomfører rekrutteringen fortløpende. Elhub forvalter person- og bedriftssensitive opplysninger og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt. Hvorfor velge å jobbe i Elhub:          Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning Kontor i åpent landskap i lyse og trivelige lokaler i Oslo Sterkt fokus på egenutvikling gjennom kurs, konferanser etc. Et godt fagmiljø innen IT, kraftmarkedsforståelse og prosjektmetodikk En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver og et hyggelig og uformelt miljø Sentrale posisjoner i det norske kraftmarkedet, med kontaktflater mot mange aktører i bransjen
13.11.2019 Oslo
Landssentralmiljøet består av to avdelinger (Driftsutvikling og Landssentralen). Begge avdelinger dekker vaktfunksjonen og ansvaret som er underlagt Landssentralmiljøet. Stillingen har organisatorisk tilhørighet i seksjon Operativ analyse, avdeling Driftsutvikling i divisjon System og Marked.  Seksjon Operativ analyse har ansvar for viktige deler av Landssentralmiljøets behov for analyser, prognoser, rapportering og overvåkning. Som ansatt i System og Marked får du en unik forståelse av samspillet mellom det fysiske kraftsystemet og kraftmarkedet.Divisjonens hovedoppgave er å sikre kraftforsyningen time for time året rundt. I dette ligger at divisjonen utøver systemansvaret i det norske kraftsystemet, og sørger for effektiv drift og beredskap. Divisjonen skal også sørge for et velfungerende kraftmarked. Vi søker nå 1-2 nye ansatte i fast stilling. Du vil jobbe i nær tilknytning til den operative driften i Landssentralmiljøet. Du vil kunne delta i prosjekter som utviklinger og implementerer nye drifts- og markedsløsninger for systemdriften. Det pågår nå flere prosjekter som vil endre måten vi balanserer systemet i Norden på i løpet av de kommende årene. For å kunne representere det operative driftsmiljøet i prosjekter gjennomøføres en fem måneders opplæring som vakt. Noe deltagelse i vaktordningen etter endt opplæring anses som en fordel.   Sentrale arbeidsoppgaver Utvikling av nye drifts- og markedsløsninger Funksjonell utvikling av nye IT-verktøy for systemdriften Utvikle og forvalte analyser og prognoser som støtter prosesser på Landssentralen blant annet ved bruk av maskinlæring Jobbe i tett samarbeid med landssentralmiljøet, deltagelse i vaktstyrken kan være en mulighet Kvalifikasjoner Sivilingeniør eller ingeniør, fagretning Elkraft/Energi og Miljø, Automasjon/Kybernetikk, IKT, Ind. Øk, fysikk eller lignende Interesse for utvikling av Landssentralens IT-løsninger Erfaring fra prosjektarbeid, drift av kraftsystemet og kjennskap til kraftmarkedet er en fordel Gode norsk- og engelskkunnskaper muntlig og skriftlig Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres Personlige egenskaper Engasjert, beslutningsdyktig og initiativrik Arbeide strukturert, både selvstendig og i team Evne til helhetstenking og samarbeid Gode evner til utvikling av det faglige og sosiale miljøet Du må kunne identifisere deg med våre verdier; langsiktighet, respekt og fellesskap IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Seksjonsleder Helle Svare Lorentzen tlf.nr. 47256667.For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt. Hvorfor velge å jobbe i Statnett:          Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
13.11.2019 Oslo
What You’ll Do: We need a self-motivated and curious team member to help Cisco deliver high quality software to our customers.Together with your team, you’ll be responsible for the entire deployment pipeline for the Lysaker video conferencing devices. This involves implementing, maintaining and monitoring multiple services. The services are mainly API/Web services written in Python/Ruby, and they each have their own responsibility in the pipeline. In one typical day, the pipeline runs ~20000 system level tests spread across ~1000 devices in the lab. Another part of the job is to deploy software to our customers on a regular basis. With metrics sent from the customers devices you are able to verify the deployment and potentially act on failures in the field. Who You’ll Work With: You’ll be working in a small scrum team with lots of experience in software testing and building continuous deployment pipelines for embedded software. This position will definitely make you work closely with a lot of the other scrum teams in our group. As a group we work with everything from hardware and low-level programming to user experience design. Who You Are: Experienced in software development, preferably with API/Web services Comfortable with Python and/or Ruby as programming language Good understanding of software testing and test driven development Interested in working in a DevOps environment Enjoy working in teams Solid academic record Good English verbal and written skills Why Cisco At Cisco, each person brings their unique talents to work as a team and make a difference. Yes, our technology changes the way the world works, lives, plays and learns, but our edge comes from our people. We connect everything – people, process, data and things – and we use those connections to change our world for the better. We innovate everywhere - From launching a new era of networking that adapts, learns and protects, to building Cisco Services that accelerate businesses and business results. Our technology powers entertainment, retail, healthcare, education and more – from Smart Cities to your everyday devices. We benefit everyone - We do all of this while striving for a culture that empowers every person to be the difference, at work and in our communities.   Colorful hair? Don’t care. Tattoos? Show off your ink. Like polka dots? That’s cool. Pop culture geek? Many of us are. Be you, with us! #WeAreCisco
25.01.2019 Bærum
What you will do  Join an enthusiastic, high-performing team Identify customer needs and turn those into new product and user experience concepts that are constantly refined through rapid ideation, prototyping and evaluation iterations, until product launch Help define project approach and design methodology to create the best possible product Work closely with other design disciplines, engineers and product managers in the process of building the right products and user experiences Understand our customers and end users across the world, and preserve their perspective working in a multidisciplinary team   Who you are A designer who loves to leverage both engineering and creative skills and that can easily move between working in the physical and digital domain to realize new user experiences, using methodology from both product and interaction design disciplines You are great at zooming from big picture thinking to detailed design and love doing both You are able to build prototypes demonstrating user experiences at all stages of the development process, from early smoke and mirror mock ups to functional experience demonstrators You are not afraid to get your hands dirty and pants wrinkled You have a keen interest in high tech and strong conceptual skills as well as an analytical approach to design and design thinking You appreciate working in teams and are well aware of how your team’s deliveries are part of the whole end to end customer journey.  You are passionate about technology and communication, you have the ability to engage people around you, and you embrace new ways of working You are self-propelled and not afraid to take lead responsibility  You are a real team player who communicates clearly and effectively, engage people around you and promote a constructive environment for creative exploration and designs to become real  You aim high, but can be pragmatic when needed   Desired qualifications Master’s degree from relevant design education Practice in design driven product development Experience doing rapid prototyping. Good intuition in making time vs. complexity tradeoffs. Experience using tools like Raspberry Pi, Arduino, HTML/JavaScript, Python or similar for building functional prototypes. C++, C#, Java, etc. experience is a plus. Strong analytical skills and an affinity for problem solving, alone and with peers Ability to work closely with engineering disciplines ranging from mechanical to HW and SW engineering, finding solutions to challenging problems, and balancing user experience and feasibility tradeoffs. Experience working on design projects from concept to implementation in multidisciplinary teams Ability to live and work in Norway Must be fluent in English #LI-PB2
02.10.2019 Bærum
Er du nysgjerrig på bruk av nye teknologier og informasjon til å forbedre og automatisere prosesser?   Statkraft er et internasjonalt selskap innen fornybar og grønn energiproduksjon i sterk vekst. Vi har en ambisjon om å utnytte store datamengder av informasjon bedre for å effektivisere og automatisere systemer og prosesser. For at vi skal lykkes med dette må informasjonen gjøres tilgjengelig på en hensiktsmessig måte.   Data management spesialist Vi søker etter en spesialist innen datainnsamling og -håndtering som tenker bredt, oppdager og angriper store og komplekse datakilder med nye metoder, tankemåter og verktøy. Du må også sørge for at etablerte datakilder leverer data til riktig kvalitet.Dette er en spennende stilling som krever forståelse av kraftproduksjonsprosessen fra sensor, kontrollanlegg i kraftverk og til avanserte SCADA systemer og analysesystemer. Du vil få muligheten til å samarbeide med kraftverksgrupper i tillegg til et bredt spekter av fagområder og IT spesialister.  Stillingen vil inngå i Statkrafts sentrale avdeling med ansvar for prosesskontroll, i forretningsområdet Produksjon.Du vil bli en del av et miljø med svært høy kompetanse og erfaring innen kontrollsystemer, kommunikasjonsnettverk og SCADA.  Din rolle: Du vil inngå i et team med følgende arbeidsoppgaver ·         Konfigurasjon av nye datainnsamlingssystemer ·         Oppfølging og etablering av kildesystemer for data (kraftverk, SCADA systemer, etc.) ·         Feilanalyse data/signaler ·         Prioritere og gjennomføre forbedringstiltak relatert til datakilder ·         Bidra til en robust og sikker arkitektur for datainnsamling   Din profil: ·         Nysgjerrig på ny teknologi og løsninger innen «big data» og «data management» ·         M.Sc innen ett av områdene; elkraftteknikk/ IKT/ kybernetikk/ automasjon / matematikk ·         En initiativrik person med pågangsmot og evne til å fordype seg i tekniske problemstillinger ·         Kan jobbe selvstendig og i team mot regioner, sentral stab og eksterne fagmiljø ·         Gode språklige ferdigheter innen norsk og engelsk. Andre språk vil også være en fordel ·         God kjennskap til kraftproduksjonsprosessen ·         Inngående kjennskap til IT grensesnitt, IIoT, SQL, protokoller (OPC, IEC 60870-5-104, Modbus ++) og type data som samles inn ·         Gode kunnskaper om OSIsoft PI og interesse for programmering/scripting vil være en fordel   Statkraft tilbyr: ·         Faglig og personlig utvikling i et konsern i sterk vekst ·         Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping ·         Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn ·         Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger Du må regne med noe reising internasjonalt, spesielt til områder der vi vokser.     Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og-tjenester i flere land så søkere må derfor være egnet for sikkerhetsklarering og -autorisasjon.   Arbeidsted: Oslo
30.10.2019 Oslo
Vi leter etter en testingeniør som ønsker å være med på å kvalitetssikre EVRYs kortadministrasjons-system. EVRY Financial Services er en ledende leverandør av løsninger og tjenester til bank- og finansvirksomheter. Vi tilbyr løsninger for komplett bankdrift og er leverandør til de fleste norske banker samt en rekke europeiske banker. Vår avdeling, “Card Administration” er ansvarlig for salg, utvikling og forvaltning av kortadministrasjon mot norske og internasjonale kunder. Avdelingen består av ca. 30 fagspesialister som dekker funksjonelle og tekniske oppgaver. Vi har et positivt og aktivt arbeidsmiljø. Som testanalytiker vil du være en del av et dyktig utviklingsteam i Oslo, som også jobber tett med våre kollegaer i flere land. Dine arbeidsoppgaver vil være knyttet til test og kvalitetssikring av systemet. Du vil ha ansvar for å designe og utføre test ved hjelp av ulike testteknikker. Vi søker deg som liker tekniske utfordringer og er interessert i å holde i kompliserte testoppgaver. Du trives med høyt tempo, kvalitetssikring av leveranser og har et øye for detaljer.   Arbeidsoppgaver:   Designe og utføre test av vårt kortadministrasjons-system. Kvalitetssikring av våre leveranser. Jobbe i et team med andre tekniske og funksjonelle fagspesialister. Samarbeide med testleder og andre testanalytikere.   Krav til / ønsket utdanning: Utdannelse fra høyskole/universitet innen IT eller erfaring som er relevant for stillingen.   Kvalifikasjoner: Interesse for test og testautomatisering. Minimum 2 års erfaring i testfaget - gjerne ISTQB-sertifisert. Kjennskap til testverktøy som HP ALM og Jira er en fordel. Bør ha kjennskap til en eller flere av følgende teknologier: Unix/Linux, Oracle, XML, SoapUI, Web Services, SQL.   Personlige egenskaper: Løsningsorientert og lærevillig. Strukturert. Åpen for å ta i bruk nye teknologier. Må ha ønske om å lære bankkortfunksjonalitet. Positiv, sosial og hyggelig. Må like å samarbeide med andre og jobbe i team. Stå på vilje og liker høyt tempo. Må kunne jobbe selvstendig.     EVRY tilbyr: En spennende og utfordrende stilling i Norges største IT-selskap. Sterkt fagmiljø som vil gi deg utfordringer og kunnskap, slik at du raskt blir en del av laget. Svært gode utviklingsmuligheter. Hyggelige kollegaer og ungt arbeidsmiljø. Gode forsikrings- og pensjonsordninger. Interne nettverk: Young Professionals, Female@EVRY, bedriftsidrettslag. Fleksibel arbeidstid. EVRY Academy - Et eget akademi for faglig utvikling. Stort og spennende indre jobbmarked.  
22.10.2019 Oslo
The significance of electric system design is nowhere more apparent than in the automotive industry, where disruption is happening simultaneously and is affecting how vehicles are developed, certified manufactured and utilized. The move from today’s increasingly assisted vehicles to a fully automated autonomous machine offers tremendous opportunity and tremendous challenge. Similar observations can be made in other industries as well, including aerospace and machine building. Capital delivers advanced automation across a flow extending from electrical/electronic architecture definition, through detailed electrical design and wire harness manufacturing, to documentation & diagnostics. It includes powerful functionality for the electrical domain including functional verification, manufacturing process generation, and configuration & design change management. Siemens Digital Industies Software is currently looking for a Presales Manager to provide leadership to the EMEA Capital PreSales team supporting the sales teams across Europe. As part of a Zone PreSales Management team, the candidate would manage the existing team of PreSales technical and business development resources to deliver high quality, value driven solutions and presentations to support the sales of the Company's software and meet the goals of the business. The individual will provide coaching in, the development and delivery of customer vision/solution demonstrations, presentations, benchmarks and showcases. In partnership with the Portfolio Development, Sales Orchestrators, Channel Partner and management, contribute to the sales pipeline strategy, understanding the PreSales contribution requirements. Review Key pursuits and accounts agreeing common approach and priorities. Manage business operations including budget/cost control, business planning, monitoring, and reporting. Manage personnel decisions such as recruitment, training and development, performance management, etc., in line with relevant regulations. Participate in relevant Zone level meetings and/or councils contributing to planning and reporting for required activity. Contribute to global initiatives originating from agreed council priorities and strategy. Responsibilities: Leadership & Mentoring Individually, or as part of the PreSales Management team, define and drive the PreSales agenda across Zone to ensure that initiatives are focused toward using high quality, repeatable delivery and customer excellence to drive future software sales Contribute to, and where appropriate own, specific initiatives for business, process improvement and knowledge management that support the Zone, Country and PreSales business objectives Provide advice and coaching to PreSales team on the development and delivery of high quality technical and value presentations, communications of process and industry best practice adoption to customers in order for the customer to gain highest value from their PLM Solution. Supports Definition, Development and Delivery of Domain Proofs and Value propositions Serve as a business & commercial advocate within the PreSales team to deliver guidance and advice on business rigour within customer facing agenda and software sales pursuit Working with the internal support functions and within the appropriate headcount policies and zone plan, take ownership of and drive the recruitment and selection of relevant PreSales staff, ensuring the advice and counsel is sought from the appropriate functional management where required Operations Establish efficient team structure within the PreSales team and effectively delegate responsibility within the team to achieve high quality PreSales delivery in line with company objectives. Directs the PreSales activities of a PreSales team and act as an escalation point for process and customer issues. Liaise with other Zone and Country PreSales Managers to ensure consistency of approach Tracks customer purchasing and usage trends across zone sharing, suggesting and working with appropriate sales management to determine standards, processes and strategies, and identifying any gaps. Represents and contributes "all levels" of the voice of the customer for technical and business strategy development with sales management and into Product Development Pays close attention to major PreSales pursuits and develops senior business relationships to help support the software sale Regularly review accounts and pursuits in team to manage PreSales priorities, work allocation and business risks, using the sales pipeline to support prioritisation, drive activities and allocate suitable resource Lead team activity to support the adoption and implementation of Siemens Best Practice processes and procedures for the delivery of PreSales activities within Siemens, Channel Partners, and Strategic Partner companies. Contribute to the development of country partner strategy and provide a support infrastructure, training and mentoring to enable the growth of PreSales skills to the channel, systems integrators and strategic partners Supports activities to communicate  capabilities via internal and external Awareness and Marketing Events. PreSales Delivery Support definition of Sales Account Strategy with supporting Value Proposition, Solution Outline and presentations. Be the "challenger". Lead and mature the team to select the appropriate tools to determine the relevant level of technical proof and ROI needed to satisfy the prospects needs Contribute to the creation and definition of Standards / Know How regarding PLM Value Messaging and/or Industry/Process Best Practices For Strategic bid proposals, lead the bid team, liaise across the sales, presales and services functions to provide oversight and consultancy for, and communicate a clear vision of, the proposed solution within the industry context of the customer. Requirements: A degree in a general Engineering subject (e.g. Electrical, Software, Systems Engineering) Ability to articulate value of complex software solutions to different levels in organizations Demonstrated understanding of challenges in industrial electric/electronics development processes (ECAD) Proven leadership skills for geographically distributed teams. Experience in technical sales, or business development function. Engineering tool know-how for ECAD tools Able to travel to EMEA countries and communicate effectively with multiple nationalities and cultures. Hugely beneficial to have: Enterprise Architecture definition, in particular with Big Block diagrams Experience with interfacing to CAD, PLM and other enterprise tools Experience with Mentor, Zuken, Vector or Dassault portfolio. Job ID: 185977 Organization: Digital Industries Company: Siemens Industry Software Limited Experience Level: Experienced Professional Job Type: Full-time
29.10.2019 Norge
Vis alle 24.082 ledige stillinger

Vi, Jellyfish er rekrutteringsselskap i Japan. 

Provides opportunities for all people: 
Målet vårt er å tilby jobbmuligheter for alle som ønske å utnytte ens evne og ha en karriere i Japan.

Tar gjerne kontakt via telefon eller epost.

Hjemmeside: https://jellyfish-g.co.jp/en/
Jobbsøking: https://mixess.jp/

- Expand your Horizons

 

Les mer om JellyFish,inc

Stillingsbeskrivelse

The following position is for foreign applicants; however, the successful applicant must have a high degree of Japanese ability in order to perform the job.

If you are unable to comprehend the job description below in Japanese, it would be difficult for you to perform the duties required for this position. Thank you for your understanding.

Job Description

  • サービスのWebフロントエンド開発

Job Requirements

What are the MINIMUM job requirements and preferred qualifications

  • Reactを用いたWebフロントエンド開発経験3年以上
  • バージョン管理システムを用いたチーム開発の経験
  • N3上級以上(コミュニケーションがスムーズに行える)

【歓迎条件】
・ FinTech系ベンチャーでの就業経験
・ マルチデバイス対応の Web サイト開発経験
・ テストフレームワークを用いた JavaScript テストの経験
・ UI/UX デザインの経験
・ 他人のコードに Pull Request を送ったことがある
・ オープンソースプロジェクトに参加している
・ Qiita やブログで技術記事を公開している

11711

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Søknadsfrist : 23.11.2019

Kontaktperson

JELLYFISH JAPAN Karriere Konsulent

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
3 ledige stillinger