Ledig stilling

Avdelingsleder Anestesiavdelingen Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Søknadsfrist : 20.11.2019

Anestesiavdelingen består av seksjonene: anestesisykepleiere, anestesileger, intensiv, postoperativ og smerteklinikken. Seksjonslederne rapporterer til avdelingsleder og sitter i avdelingens ledergruppe sammen med avdelingsleder og assisterende avdelingsleder. Avdelingen har ca 330 ansatte, av disse over 60 leger. Avdelingen betjener hele sykehuset med anestesitjenester. I tillegg til oppgaver på operasjonsavdelingen og dagkirurgisk senter, gis det anestesiservice ved undersøkelse av barn, på barneintensiv, ved PCI og trombectomi-behandling, ved ECT ved psykiatrisk sengeavsnitt, ved traumeteam og andre utkall til akuttmottaket etc. Det er etablert en ordning med akutt-team fra anestesiavdelingen som rykker ut til sengepostene ved definert behov. Intensiv har 10 intensivsenger og fra høst 2019 også fire senger for kirurgiske intermediærpasienter.

Vi tilbyr en spennende lederrolle, med stort handlingsrom og påvirkningsmuligheter.

Vi søker en engasjert, motiverende, tydelig og samlende leder som liker å jobbe målrettet og strategisk for å skape resultater sammen med sine medarbeidere. Som avdelingsleder for anestesiavdelingen vil du ha et overordnet ansvar for en avdeling med høyt kompetente medarbeidere. Du vil ha ansvar for å utvikle avdelingen både faglig og administrativt, slik at tjenestene holder høy kvalitet og er i tråd med sykehusets strategi og verdier. Gjennom helhetlig og strategisk tenkning, anestesikompetanse, og fagforståelse, vil du legge til rette for gode beslutningsprosesser og ta medansvar for krevende prioriteringer. Akershus Universitetssykehus ønsker å videreutvikle og styrke sin universitetsfunksjon, og som avdelingsleder har du ansvar for å legge til rette for og videreutvikle også forskning og undervisning.

For ytterligere informasjon kontakt Anne Karin Lindahl Direktør kirurgisk divisjon 93011169, eller vår rådgiver hos Headvisor AS, Per Inge Hjertaker, Headvisor, tlf. 91729682. Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 20. november.

Arbeidsoppgaver
 • Strategisk ledelse og videreutvikling av avdelingen med vekt på fag, kvalitet og kvalitetsforbedring
 • Ansvar for daglig drift, personaloppfølging, budsjett, fag og kvalitet i avdelingen
 • Deltagelse i kirurgisk divisjons ledergruppe og medansvar for kirurgisk divisjon
 • Sikre kompetanseutvikling i alle yrkesgrupper og godt arbeidsmiljø
 • Sikre god spesialistutdanning og forskningsaktivitet
 • Bidra til pasient- og brukerfokus i tjenesteutviklingen
Kvalifikasjoner
 • Spesialist anestesi eller annen relevant helsefaglig utdanning
 • Erfaring fra og interesse for ledelse, formell lederkompetanse vil være en fordel
 • Erfaring med arbeid med mål- og resultatstyring og dokumenterte resultater
 • Kunnskap om målrettet pasientsikkerhet og HMS arbeid
 • Erfaring fra og innsikt i sammensatt kirurgisk virksomhet
 • Forskningskompetanse vil være en fordel
Personlige egenskaper
 • Ønske om og motivasjon for å være leder
 • Evne til tydelig og inspirerende ledelse, samhandling og motivasjon i en kunnskapsbedrift
 • Evne til å løse mellommenneskelige utfordringer
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner, og god til å jobbe i team
 • Tydelig kommunikasjon av faglige visjoner og retninger
 • God organisasjonsforståelse, med evne til å se og tenke helhetlig og fremtidsrettet
 • God gjennomføringsevne, resultat og løsnings-orientert
 • Budsjett- og økonomiforståelse
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende lederstilling i moderne sykehus, med mulighet for stor påvirkning av avdelingens og divisjonens utvikling
 • Kompetent og faglig sterk organisasjon
 • En organisasjon som satser på forskning, innovasjon og utvikling for å sikre høy kvalitet på dagens og fremtidens helsetjenester
 • Mulighet for lederutvikling gjennom sykehusets lederutviklingsprogram
 • Gode velferdstilbud for ansatte, blant annet hytteutleie, treningstilbud, kulturarrangementer, mulighet for bolig og barnehageplass
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Stillingsbeskrivelse

Anestesiavdelingen består av seksjonene: anestesisykepleiere, anestesileger, intensiv, postoperativ og smerteklinikken. Seksjonslederne rapporterer til avdelingsleder og sitter i avdelingens ledergruppe sammen med avdelingsleder og assisterende avdelingsleder. Avdelingen har ca 330 ansatte, av disse over 60 leger. Avdelingen betjener hele sykehuset med anestesitjenester. I tillegg til oppgaver på operasjonsavdelingen og dagkirurgisk senter, gis det anestesiservice ved undersøkelse av barn, på barneintensiv, ved PCI og trombectomi-behandling, ved ECT ved psykiatrisk sengeavsnitt, ved traumeteam og andre utkall til akuttmottaket etc. Det er etablert en ordning med akutt-team fra anestesiavdelingen som rykker ut til sengepostene ved definert behov. Intensiv har 10 intensivsenger og fra høst 2019 også fire senger for kirurgiske intermediærpasienter.

Vi tilbyr en spennende lederrolle, med stort handlingsrom og påvirkningsmuligheter.

Vi søker en engasjert, motiverende, tydelig og samlende leder som liker å jobbe målrettet og strategisk for å skape resultater sammen med sine medarbeidere. Som avdelingsleder for anestesiavdelingen vil du ha et overordnet ansvar for en avdeling med høyt kompetente medarbeidere. Du vil ha ansvar for å utvikle avdelingen både faglig og administrativt, slik at tjenestene holder høy kvalitet og er i tråd med sykehusets strategi og verdier. Gjennom helhetlig og strategisk tenkning, anestesikompetanse, og fagforståelse, vil du legge til rette for gode beslutningsprosesser og ta medansvar for krevende prioriteringer. Akershus Universitetssykehus ønsker å videreutvikle og styrke sin universitetsfunksjon, og som avdelingsleder har du ansvar for å legge til rette for og videreutvikle også forskning og undervisning.

For ytterligere informasjon kontakt Anne Karin Lindahl Direktør kirurgisk divisjon 93011169, eller vår rådgiver hos Headvisor AS, Per Inge Hjertaker, Headvisor, tlf. 91729682. Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 20. november.

Arbeidsoppgaver
 • Strategisk ledelse og videreutvikling av avdelingen med vekt på fag, kvalitet og kvalitetsforbedring
 • Ansvar for daglig drift, personaloppfølging, budsjett, fag og kvalitet i avdelingen
 • Deltagelse i kirurgisk divisjons ledergruppe og medansvar for kirurgisk divisjon
 • Sikre kompetanseutvikling i alle yrkesgrupper og godt arbeidsmiljø
 • Sikre god spesialistutdanning og forskningsaktivitet
 • Bidra til pasient- og brukerfokus i tjenesteutviklingen
Kvalifikasjoner
 • Spesialist anestesi eller annen relevant helsefaglig utdanning
 • Erfaring fra og interesse for ledelse, formell lederkompetanse vil være en fordel
 • Erfaring med arbeid med mål- og resultatstyring og dokumenterte resultater
 • Kunnskap om målrettet pasientsikkerhet og HMS arbeid
 • Erfaring fra og innsikt i sammensatt kirurgisk virksomhet
 • Forskningskompetanse vil være en fordel
Personlige egenskaper
 • Ønske om og motivasjon for å være leder
 • Evne til tydelig og inspirerende ledelse, samhandling og motivasjon i en kunnskapsbedrift
 • Evne til å løse mellommenneskelige utfordringer
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner, og god til å jobbe i team
 • Tydelig kommunikasjon av faglige visjoner og retninger
 • God organisasjonsforståelse, med evne til å se og tenke helhetlig og fremtidsrettet
 • God gjennomføringsevne, resultat og løsnings-orientert
 • Budsjett- og økonomiforståelse
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende lederstilling i moderne sykehus, med mulighet for stor påvirkning av avdelingens og divisjonens utvikling
 • Kompetent og faglig sterk organisasjon
 • En organisasjon som satser på forskning, innovasjon og utvikling for å sikre høy kvalitet på dagens og fremtidens helsetjenester
 • Mulighet for lederutvikling gjennom sykehusets lederutviklingsprogram
 • Gode velferdstilbud for ansatte, blant annet hytteutleie, treningstilbud, kulturarrangementer, mulighet for bolig og barnehageplass

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 20.11.2019

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • NOV 17
  2019
  12 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 18
  2019
  20 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 19
  2019
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 20
  2019
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 21
  2019
  14 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 22
  2019
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 24
  2019
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
Internship / Praktikanter