Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

PhD-stipendiat innen didaktikk for programmering og programvareutvikling NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
This is NTNU

På NTNU jobber 8 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLI

Om stillingen

Vi har ledig stilling som PhD-stipendiat ved Institutt for datateknologi og informatikk. Ansettelsen er for 4 år, hvorav 25% er pliktarbeid knyttet til undervisning. Dette er en forskerutdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter mulighet til akademisk utvikling i form av doktorgrad. Stipendiaten vil være del av Excited Senter for Fremragende Utdanning, ved Institutt for Datateknologi og Informatikk og mer spesifikt jobbe på senterets prosjekt P2: <>.

Stipendiatens forskning må være tilpasset målene i dette prosjektet. Noen eksempler på mulige forskningstemaer:

 • Hvordan kan grunnleggende programmeringskurs utformes for å gi en god førsteårserfaring for IT-studenter?
 • Innovative læringsmetoder for programmering og programvareutvikling; innovative verktøy, plattformer og vurderingsmåter
 • Automatisk analyse av studenters arbeidsprodukter og -prosesser, for å gi veiledning og tilbakemelding.

Stillingen rapporterer til instituttleder/senterleder for Excited. Hovedveileder for phd-studenten vil være prosjektlederen for P2.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes vil hovedsakelig ha følgende arbeidsoppgaver:

 • Utføre forskning innen didaktikk for programmering og programvareutvikling, i tråd med målene for Exciteds prosjekt P2.
 • Ta emner som trengs for phd-graden.
 • Publisere i internasjonale konferanser og tidsskrift i relevante felt, skrive og avslutningsvis forsvare en phd-avhandling.
 • Delta i det akademiske miljøet innenfor områder relevant for stillingen.
 • Medvirke i undervisning av emner og veiledning av masterstudenter.
Kvalifikasjonskrav

Stillingen som stipendiat har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i forskningsstillinger. Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med sterk faglig bakgrunn enten i datateknologi / informatikk eller i pedagogikk / lektorutdanning eller tilsvarende utdanning som er lik B eller bedre sammenholdt med . Søkere med mastergrad i pedagogikk /lektorutdanning må samtidig kunne dokumentere programmeringskompetanse tilsvarende minst 30 studiepoeng, i form av emner og/eller praktisk programmeringserfaring. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli vurdert?dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.

Vi viser tilfor generelle kriterier for stillingen.

Søkere skal også ha følgende kvalifikasjoner:

 • God, dokumentert forståelse for forskningsfeltet IT-utdanning
 • Evne og motivasjon for å utføre forskning i et tverrfaglig område
 • Praktisk erfaring med programvareutvikling
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Siden undervisningen som forskningen i P2 ønsker å forbedre primært er på norsk, er god mestring av et skandinavisk språk ønskelig, men ikke et absolutt krav. Søkere som ikke behersker et skandinavisk språk må være motivert til en ekstra innsats for å lære norsk i løpet av første ansettelsesår, og må dessuten dokumentere gode engelskkunnskaper. Følgende tester kan benyttes ved slik dokumentasjon:

 • TOEFL (minimumsscore 600 for papirbasert test, 92 for internettbasert test)
 • Akademisk IELTS (minimumsscore 6.5, og ingen seksjon lavere enn 5.5)
 • Cambridge CAE eller Cambridge CPE (minimumskarakter B eller A).

Hvis den som ansettes, ikke mestrer norsk (eller svensk, dansk), vil det forventes at vedkommende lærer seg norsk i løpet av første ansettelsesår.

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til

Sammen med søknaden vedlegges en beskrivelse av forskningsarbeidet som er planlagt gjennomført i stipendperioden. Søknader som ikke har en slik prosjektbeskrivelse vil ikke bli vurdert

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved vurdering av søkere. Vi ser etter kandidater som har:

 • Lidenskap for forskning, nysgjerrighet og læringsvilje
 • Gode samarbeidsevner, men også individuelle ferdigheter til å levere arbeid av høy kvalitet
 • Gode pedagogiske og analytiske evner
 • Evne til å kommunisere med og engasjere studenter og andre interessenter
 • Evne til å hurtig skaffe seg og anvende kunnskap innen et forskningsområde

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr
 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i
 • ansattegoder og fordeler
Lønn og vilkår

Stipendiat:
Stillingen som stipendiat kode 1017 lønnes brutto kr 479 600 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsesperioden er 4 år med pliktarbeid. Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter opptak til PhD-program innen datateknologi/informatikk(https://www.ntnu.no/studier/phcos). Som stipendiat forplikter du deg til å delta i et organisert doktorgradsstudium innenfor ansettelsesperioden, og ansettelse forutsetter at du faktisk er kvalifisert for opptak til PhD-studiet innen tre måneder.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Førsteamanuensis Hallvard Trætteberg, tlf.:Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Om søknaden: Publikasjoner og andre vitenskapelige arbeider som søker ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering, må følge søknaden. Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeider er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via jobbnorge.

 • CV med informasjon om kandidatens tidligere utdanning og arbeidserfaring.

 • Bekreftede kopier av vitnemål og karakterutskrifter for bachelor- og masterstudier. Dokumenter som vedlegges må være på norsk eller engelsk.

  • En prosjektbeskrivelse på 3-5 sider, inkludert
  • En kort presentasjon av kandidatens motivasjon for å søke stillingen.
  • En forklaring på hvordan kandidaten ser sin bakgrunn som passende for forskningen i Excited prosjekt P2.
  • En skisse av ett eller flere viktige forskningsproblemer som kandidaten er spesielt interessert i å undersøke innenfor skopet til Excited P2 og eksemplene på forskningstemaer gitt i seksjonen <>.
  • En gjennomgang av teoretisk og metodisk bakgrunn for forskningsproblemene fra forrige punkt.
 • Navn og kontaktinformasjon for minst 2 referansepersoner.

 • En kopi av kandidatens masteroppgave (pdf), eller hvis masteroppgaven er under arbeid: Et utvidet sammendrag av hva man har gjort på masteroppgaven hittil og hvordan og når den er tenkt fullført.

 • PDF-kopier og bibliografiske data for tidligere publikasjoner (om søkeren har noen)

Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Søknad med CV, vitnemål, prosjektbeskrivelse og attester sendes via Jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Søknaden merkes med referansenummer: 2019/17236

Søknadsfrist: 14.11.2019

Se annonsen og søk på stillingen

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Org.nr.:919764031 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi trenger en entusiastisk og arbeidsom butikkleder til vår fullsortimentsbutikk i Stavanger. Butikken selger klær, interiør, bøker, småmøbler og elektrisk. Butikken har eget gavemottak med sortering.Butikken ligger sentralt på Mariero v/Obs, og har en økende kundestrøm. Ta en titt innom og treff de gode folka våre.Du:er glad i folk og trygg på deg selvhar evne til å inspirere og motivere ansatte, frivillige og jobbsøkerehar gode lederegenskaper og kan bygge godt team i butikk og sorteringer opptatt av kundeservice og ser og utvikler salgsmuligheterkan bidra til et bærekraftig gavemottak og sorteringhar kunnskap om og kan presentere brukte varer i en spennende og trendy sammenhenger pådriver for aktiv bruk av sosiale medier og eventer i butikkhar interesse for, og kunnskap om trender, gjenbruk og miljøhar god arbeidskapasitet og liker fysiske arbeidsoppgaverhar god erfaring fra butikk, og er lærevillig.er ryddig og strukturthar god tallforståelse og erfaring med budsjettering, salg, regnskap, rapportering, analyse m.m.er trygg på bruk av PC og mobil som arbeidsverktøykan jobbe selvstendighar evne og vilje til å arbeide i samsvar med Frelsesarmeens verdigrunnlager personlig egnetVi tilbyr:en jobb hvor du bidrar til et større formålet spennende og hektisk arbeidsmiljøfaglig utfordring med god variasjon i oppgaver.en jobb som operativ butikkleder.en jobb med utviklingsmuligheter for rette personlønn etter avtalegod pensjonsordningLink til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Wigdis Strøm Kalsås, Epost: wigdis.strom.kalsaas@fretex.no
07.12.2019 Stavanger
Jeg er en hyggelig, aktiv og sosial mann på 36 år som bruker rullestol. Derfor har jeg bruk for assistanse i hverdagen, og din jobb blir å være mine armer og bein i mitt hjem i Volda. Arbeidsoppgavene vil være mange og varierte, alt fra praktiske oppgaver i hjemmet til fritidsaktiviteter, helgeturer og ferieturer i inn- og utland, m.m. Ingen utdanning kreves, ingen forkunnskaper er nødvendig.Personlig egnethet blir vektlagt, og du vil få god opplæring. Det viktigste er at du er serviceinnstilt og ansvarsbevisst, selvstendig, pålitelig og fleksibel, tålmodig og initiativrik, at du har mye humor og at vi har en god kjemi. Du er utadvendt og sosial, og har interesse for kultur, som film og musikk.Det er flott om du også er litt praktisk anlagt, da jeg har mange hjelpemidler. Jeg disponerer egen bil, fint om du har førerkort klasse B. Jeg har ledig tilkallingsstillinger. Min søster blir din daglige leder i arbeidet, samtidig som du får ansettelse i Stendi Assistanse med ryddige lønns- og arbeidsforhold.Dette er en utviklende og spennende jobb for den rette. Gode norskkunnskaper ønskes - både skriftlig og muntlig.Tiltredelse: SnarestSend søknad og CV til: torillgw@gmail.comVed spørsmål ta kontakt med Torill-Kristin G. Wollmann på tlf: 90845628Søknadsfrist: 5. januar 2020
05.12.2019 Volda
What You'll Do At Cisco, we are building the world's best Customer Experience (CX) Team to accelerate the company transition to a recurring revenue software-centric model. We are looking for an amazing Director to lead the Customer Success function for the North theatre.In this high-visibility and high-impact role, you will: Engage with Sales, Partners and customers to drive the value proposition of Cisco’s Customer Success motion. Set the overall vision and strategic plan for the North theatres to choose, use and love cisco technology. Build a very strong interlock with Sales, CX Delivery and Renewals to provide an industry leading customer experience for Cisco customers on their adoption journey. Build and scale an integrated Customer Success organisation within region that could grow to 25+ employees. Drive increases in usage, health scores, and NPS leading to significant increases in annual recurring revenue and renewal rates. Empower and inspire the organization through effective communication and leadership. Advocate innovation and effectively lead through change. Be an inspirational role model by challenging and maximizing the strength of the Customer Success teams and aligning their efforts to the mission and vision of the organization. Ensure close collaboration with Sales and Renewals teams to build a pipeline of Renewals and Expansion opportunities. Use quantitative and qualitative analysis to drive operational excellence in customer and/or partner engagement.  Who You'll Work With When you work with us, you'll regularly influence our EMEAR CX Leadership Team and your North Sales leadership colleagues, enabling them to make effective and informed decisions on CX lifecycle and offers while we transform Cisco's overall sales and go-to-market approach. You'll build a strong network of cross-functional partners across CX, and Cisco to help our business grow profitably.You will form and lead a high-performing, well-respected team within the Customer Experience organization which exists to make Cisco's customers successful across the customer life cycle. You will know your customers’ needs well and can help develop your team so they delight our customers.  Who You Are With strong experience of both leading teams through transformation and a passion for customer delight, you have proven ability to set a vision, excite, and lead a cross-functional team to deliver strong outcomes.  You know your customers and you excel at translating their business requirements into a successful and profitable business. You passionately advocate for customers, and you have an obsession with customer success. You are an excellent teacher and mentor to your team. You can convey the most complex concepts in the simplest of terms. You thrive in a fast-paced, dynamic and multi-cultural business environment and you can work with a range of sensitive and confidential issues. At minimum, we require: 8+ or more years of successful customer facing experience in the IT industry 5+ years in a leadership role Excellent executive level communication and presentation skills in English plus local language, including experience of presenting in front of large audiences Why Cisco #WeAreCisco, where each person is unique, but we bring our talents to work as a team and make a difference. Here’s how we do it. We embrace digital, and help our customers implement change in their digital businesses. Some may think we’re “old” (30 years strong!) and only about hardware, but we’re also a software company. And a security company. A blockchain company. An AI/Machine Learning company. We even invented an intuitive network that adapts, predicts, learns and protects. No other company can do what we do – you can’t put us in a box! But “Digital Transformation” is an empty buzz phrase without a culture that allows for innovation, creativity, and yes, even failure (if you learn from it.)Day to day, we focus on the give and take. We give our best, we give our egos a break and we give of ourselves (because giving back is built into our DNA.) We take accountability, we take bold steps, and we take difference to heart. Because without diversity of thought and a commitment to equality for all, there is no moving forward. So, you have colorful hair? Don’t care. Tattoos? Show off your ink. Like polka dots? That’s cool. Pop culture geek? Many of us are. Passion for technology and world changing? Be you, with us! #LI-MW1
11.09.2019 Danmark, Nederland, Sverige, Bærum
Vil du være med på å forme vår historie med dine personlige egenskaper, kompetanse og ambisjoner? Hydro har 35 000 ansatte verden over som utvinner, produserer, former og resirkulerer verdens mest fleksible og bærekraftige metall og leverer et utall nyskapende produkter og løsninger.Hydro Husnes ligger ved utløpet av Hardangerfjorden. Verket produserer i dag 1 000 tonn elektrolysemetall og har i tillegg et støperi for produksjon av pressbolt. Hydro Husnes har i dag cirka 260 ansatte. Vi står fremfor en spennende tid i lys av Hydros beslutning om oppgradering og restart av ny produksjonslinje (B hallen) på Husnes. Dette innebærer en fordobling i produksjonen med forventet oppstart i 2020, og som betyr stor aktivitet på Husnes i årene fremover.Vi ønsker å styrke vår kompetanse innen metallografiske undersøkelser og søker derfor etter en Laboratorieingeniør ved vårt laboratorie i en nyopprettet stilling.Du vil være med på å installere og ta bruk nye høyteknologiske instrumenter og jobbe tett med driftsorganisasjonen for å aktivt bidra til økt kvalitet av våre produkter.Ansvarsområde Ansvar for metallurgiske- og ultralydsundersøkelser (boltekontroll) Bidra til standardisering og utvikling av målemetodikk Dokumentere måle- og analyseresultater i form av databearbeiding og rapportering Kalibrering, utvikling og testing av måleutstyr Være en pådriver innen HMS og avdelingens forbedringsarbeid Kvalifikasjoner Høyskole utdanning på Bachelornivå innen; materialteknologi, kjemi, prosess, bioingeniør Manglende formell utdanning kan kompenseres med relevant erfaring Erfaring fra laboratoriearbeid, med fordel fra prosessindustri Kompetanse og erfaring med metallografiske undersøkelser Generelt gode IT kunnskaper Gode norsk og engelsk kunnskaper, muntlig og skriftligDu er nøyaktig og fokusert og har en analytisk tilnærming til oppgaver. Du er løsningsorientert og trives med å ta initiativ. Tilleggsinformasjon Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er integrert i Hydro’s daglige virke. Det er vårt ansvar å beskytte våre ansattes helse og sikkerhet, og bidra til en bærekraftig utvikling i de nærmiljøene vi opererer. Vi søker derfor ansatte som vil bidra positivt til dette, gjennom sunne og bevisste HMS-holdninger og -handlinger. Vi ber deg vennligst legge ved alle relevante vitnemål og karakterutskrifter med din søknad. Vi aksepterer kun elektroniske søknader. Søknadsbrev og CV mottas ikke på e-post. I vår rekrutteringsprosess benytter vi oss av Semac bakgrunnssjekk.
19.11.2019 Kvinnherad
AF Byggfornyelse er en av de største aktørene i markedet innenfor rehabilitering, ombygging og påbygging. Vi rehabiliterer og utbedrer kjøpesentre, skoler, sykehjem, borettslag, næringsbygg og har også spesialisert oss på modernisering av baderom i borettslag. Som et viktig ledd i utviklingen av vår våtromsportefølje søker vi nå en erfaren kundeansvarlig.   Som kundeansvarlig har du en viktig rolle med ansvar for oppfølging av kunder og gjennomføring av våre våtromsprosjekter. Dine ansvarsområder vil være: Være med på førbefaring på prosjekter Tilvalg og bestillingsansvarlig Ansvar for leverandører (tilvalg) Ansvarlig for fakturering Ansvarlig for internettbasert tilvalgssystem (Viscenario)   Du vil få en viktig rolle med stor kontaktflate mot prosjekter, leverandører og ikke minst våre kunder. Du trives godt med å skape gode relasjoner, er positiv og trives med å ha mange baller i luften samtidig. Du er strukturert, løsningsorientert og har gode formuleringsevner. Vi ser helst at du har erfaring fra tilsvarende roller i andre selskaper med mye kundekontakt. Det er en fordel om du har noe teknisk forståelse. Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.
26.11.2019 Oslo
Stendi barne/respiratorteam arbeider med barn og gir hjemmebaserte omsorgstjenester og avlastning i familiens hjem eller på bolig. Vi søker nå etter fast personale og vikarer i våre barneteam. Du jobber primært fast på ett barn og blir godt kjent med både familie og barnet. Ved ønsker kan en få mulighet til å jobbe i flere ordninger.     Arbeidsoppgaver:          Helsehjelp og omsorg slik at barn med ulike somatiske utfordringe, psykiske utfordringer og medisinsk teknisk utstyr kan bo hjemme med foreldrene sine.      Kontinuerlig observasjon og vurdering av barnets helsetilstand.    Miljøarbeid.      Du får mulighet til å jobbe i et team med ett tverrfaglig miljø.          Kommunikasjon og veiledning av pårørende/ foreldre.       Kvalifikasjoner:         Vernepleier Annen relevant utdanning innenfor helse kan være aktuell.           Politiattest uten anmerkninger.         Fordel å ha arbeidserfaring med barn, men dette er ingen krav.         Er fleksibel, selvstendig, pålitelig, tålmodig og positiv som person.  Personlig egnethet vil bli vektlagt.    Stendi tilbyr:   God opplæring. Tariffavtale.  Pensjonsordning og bedriftens forsikringsordninger.         Intern og ekstern undervisning.         Turnus med langvakter (12 timer) og lengre friperioder mellom arbeidsperiodene.  Hyppige personalmøter, et godt tverrfaglig og sosialt miljø.          Søknad og CV behandles fortløpende.       
02.12.2019 Tjøme
DPS Groruddalen gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne i bydelene Alna, Grorud og Stovner, samt Nittedal kommune. DPS Groruddalen består av 7 polikliniske seksjoner lokalisert i Jerikoveien (Alna) og Rosenbergveien (Grorud), i tillegg til døgnenhet på Skytta.Vi har ledig fast stilling for psykologspesialist fra 01.01.19 ved Allmennpoliklinisk seksjon C i Rosenbergveien 15. Her kan vi tilby et godt og kompetent fagmiljø, spennende oppgaver, tverrfaglig samarbeid, faglige utfordringer og utviklingsmuligheter, og godt miljø. Arbeidet består i hovedsak av pasientarbeid som inkluderer utredning og behandling av psykiske lidelser, men kan også omfatte veiledning av psykologer og annet helsepersonell. Spesialistene deler også på å delta i inntaksteam.Allmennpoliklinikken har høy andel spesialister og det arbeides tverrfaglig. Klinikken har stor kompetanse på behandling av angstlidelser, depresjon og bipolare lidelser, personlighetsforstyrrelser, ADHD, traumelidelser, samt arbeid med pasienter med minoritetsbakgrunn.Alle kandidater må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Utredning og behandling Samtaleterapi av kortere og noe lengre varighet Veiledning av psykolog Samarbeid med helsepersonell internt og eksternt Veiledning av fastleger kan være aktuelt Samarbeid med andre offentlige instanser Deltagelse i poliklinikkens møter Bidra faglig inn i et tverrfaglig team Deltagelse i DPS'ets inntaksteam Kvalifikasjoner Erfaring med utredning og behandling fra spesialisthelsetjenesten er ønskelig Ønskelig med erfaring med behandling av pasienter med traumelidelser og minoritetsbakgrunn Må beherske godt norsk både muntlig og skriftlig Må ha norsk autorisasjon som psykolog Spesialistgodkjenning Personlige egenskaper Personlig egnethet God arbeidskapasitet Fleksibilitet og god samarbeidsevne Orden og struktur Vi tilbyr Varierte og spennende arbeidsoppgaver Positivt og inkluderende arbeidsmiljø Faglig veiledning og utviklingsmuligheter Muligheter for forskning Internundervisning og fagdager Fleksitid etter gjeldende regler Sentral beliggenhet i Oslo (Grorud) Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
04.12.2019 Oslo
Vis alle 20.225 ledige stillinger

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Institutt for datateknologi og informatikk

Vi er det ledende akademiske IT-miljøet i Norge, og tilbyr et bredt spekter av teoretiske og anvendte IT-studier på alle nivå. Våre fagområder inkluderer maskinvare, algoritmer, visuell databehandling, AI, databaser, systemutvikling, informasjonssystemer, læringsteknologi, HCI, CSCW, IT-drift og anvendt databehandling. Instituttet har avdelinger i både Trondheim og Gjøvik. Institutt for datateknologi og informatikker ett av sju institutter ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Les mer om NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Stillingsbeskrivelse

This is NTNU

På NTNU jobber 8 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLI

Om stillingen

Vi har ledig stilling som PhD-stipendiat ved Institutt for datateknologi og informatikk. Ansettelsen er for 4 år, hvorav 25% er pliktarbeid knyttet til undervisning. Dette er en forskerutdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter mulighet til akademisk utvikling i form av doktorgrad. Stipendiaten vil være del av Excited Senter for Fremragende Utdanning, ved Institutt for Datateknologi og Informatikk og mer spesifikt jobbe på senterets prosjekt P2: <>.

Stipendiatens forskning må være tilpasset målene i dette prosjektet. Noen eksempler på mulige forskningstemaer:

 • Hvordan kan grunnleggende programmeringskurs utformes for å gi en god førsteårserfaring for IT-studenter?
 • Innovative læringsmetoder for programmering og programvareutvikling; innovative verktøy, plattformer og vurderingsmåter
 • Automatisk analyse av studenters arbeidsprodukter og -prosesser, for å gi veiledning og tilbakemelding.

Stillingen rapporterer til instituttleder/senterleder for Excited. Hovedveileder for phd-studenten vil være prosjektlederen for P2.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes vil hovedsakelig ha følgende arbeidsoppgaver:

 • Utføre forskning innen didaktikk for programmering og programvareutvikling, i tråd med målene for Exciteds prosjekt P2.
 • Ta emner som trengs for phd-graden.
 • Publisere i internasjonale konferanser og tidsskrift i relevante felt, skrive og avslutningsvis forsvare en phd-avhandling.
 • Delta i det akademiske miljøet innenfor områder relevant for stillingen.
 • Medvirke i undervisning av emner og veiledning av masterstudenter.
Kvalifikasjonskrav

Stillingen som stipendiat har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i forskningsstillinger. Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med sterk faglig bakgrunn enten i datateknologi / informatikk eller i pedagogikk / lektorutdanning eller tilsvarende utdanning som er lik B eller bedre sammenholdt med . Søkere med mastergrad i pedagogikk /lektorutdanning må samtidig kunne dokumentere programmeringskompetanse tilsvarende minst 30 studiepoeng, i form av emner og/eller praktisk programmeringserfaring. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli vurdert?dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.

Vi viser tilfor generelle kriterier for stillingen.

Søkere skal også ha følgende kvalifikasjoner:

 • God, dokumentert forståelse for forskningsfeltet IT-utdanning
 • Evne og motivasjon for å utføre forskning i et tverrfaglig område
 • Praktisk erfaring med programvareutvikling
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Siden undervisningen som forskningen i P2 ønsker å forbedre primært er på norsk, er god mestring av et skandinavisk språk ønskelig, men ikke et absolutt krav. Søkere som ikke behersker et skandinavisk språk må være motivert til en ekstra innsats for å lære norsk i løpet av første ansettelsesår, og må dessuten dokumentere gode engelskkunnskaper. Følgende tester kan benyttes ved slik dokumentasjon:

 • TOEFL (minimumsscore 600 for papirbasert test, 92 for internettbasert test)
 • Akademisk IELTS (minimumsscore 6.5, og ingen seksjon lavere enn 5.5)
 • Cambridge CAE eller Cambridge CPE (minimumskarakter B eller A).

Hvis den som ansettes, ikke mestrer norsk (eller svensk, dansk), vil det forventes at vedkommende lærer seg norsk i løpet av første ansettelsesår.

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til

Sammen med søknaden vedlegges en beskrivelse av forskningsarbeidet som er planlagt gjennomført i stipendperioden. Søknader som ikke har en slik prosjektbeskrivelse vil ikke bli vurdert

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved vurdering av søkere. Vi ser etter kandidater som har:

 • Lidenskap for forskning, nysgjerrighet og læringsvilje
 • Gode samarbeidsevner, men også individuelle ferdigheter til å levere arbeid av høy kvalitet
 • Gode pedagogiske og analytiske evner
 • Evne til å kommunisere med og engasjere studenter og andre interessenter
 • Evne til å hurtig skaffe seg og anvende kunnskap innen et forskningsområde

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr
 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i
 • ansattegoder og fordeler
Lønn og vilkår

Stipendiat:
Stillingen som stipendiat kode 1017 lønnes brutto kr 479 600 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsesperioden er 4 år med pliktarbeid. Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter opptak til PhD-program innen datateknologi/informatikk(https://www.ntnu.no/studier/phcos). Som stipendiat forplikter du deg til å delta i et organisert doktorgradsstudium innenfor ansettelsesperioden, og ansettelse forutsetter at du faktisk er kvalifisert for opptak til PhD-studiet innen tre måneder.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Førsteamanuensis Hallvard Trætteberg, tlf.:Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Om søknaden: Publikasjoner og andre vitenskapelige arbeider som søker ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering, må følge søknaden. Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeider er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via jobbnorge.

 • CV med informasjon om kandidatens tidligere utdanning og arbeidserfaring.

 • Bekreftede kopier av vitnemål og karakterutskrifter for bachelor- og masterstudier. Dokumenter som vedlegges må være på norsk eller engelsk.

  • En prosjektbeskrivelse på 3-5 sider, inkludert
  • En kort presentasjon av kandidatens motivasjon for å søke stillingen.
  • En forklaring på hvordan kandidaten ser sin bakgrunn som passende for forskningen i Excited prosjekt P2.
  • En skisse av ett eller flere viktige forskningsproblemer som kandidaten er spesielt interessert i å undersøke innenfor skopet til Excited P2 og eksemplene på forskningstemaer gitt i seksjonen <>.
  • En gjennomgang av teoretisk og metodisk bakgrunn for forskningsproblemene fra forrige punkt.
 • Navn og kontaktinformasjon for minst 2 referansepersoner.

 • En kopi av kandidatens masteroppgave (pdf), eller hvis masteroppgaven er under arbeid: Et utvidet sammendrag av hva man har gjort på masteroppgaven hittil og hvordan og når den er tenkt fullført.

 • PDF-kopier og bibliografiske data for tidligere publikasjoner (om søkeren har noen)

Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Søknad med CV, vitnemål, prosjektbeskrivelse og attester sendes via Jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Søknaden merkes med referansenummer: 2019/17236

Søknadsfrist: 14.11.2019

Se annonsen og søk på stillingen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 08
  2019
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 09
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 10
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 12
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 15
  2019
  16 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet