<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Ledig stilling

PhD-stipendiat innen didaktikk for programmering og programvareutvikling NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
This is NTNU

På NTNU jobber 8 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLI

Om stillingen

Vi har ledig stilling som PhD-stipendiat ved Institutt for datateknologi og informatikk. Ansettelsen er for 4 år, hvorav 25% er pliktarbeid knyttet til undervisning. Dette er en forskerutdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter mulighet til akademisk utvikling i form av doktorgrad. Stipendiaten vil være del av Excited Senter for Fremragende Utdanning, ved Institutt for Datateknologi og Informatikk og mer spesifikt jobbe på senterets prosjekt P2: <>.

Stipendiatens forskning må være tilpasset målene i dette prosjektet. Noen eksempler på mulige forskningstemaer:

 • Hvordan kan grunnleggende programmeringskurs utformes for å gi en god førsteårserfaring for IT-studenter?
 • Innovative læringsmetoder for programmering og programvareutvikling; innovative verktøy, plattformer og vurderingsmåter
 • Automatisk analyse av studenters arbeidsprodukter og -prosesser, for å gi veiledning og tilbakemelding.

Stillingen rapporterer til instituttleder/senterleder for Excited. Hovedveileder for phd-studenten vil være prosjektlederen for P2.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes vil hovedsakelig ha følgende arbeidsoppgaver:

 • Utføre forskning innen didaktikk for programmering og programvareutvikling, i tråd med målene for Exciteds prosjekt P2.
 • Ta emner som trengs for phd-graden.
 • Publisere i internasjonale konferanser og tidsskrift i relevante felt, skrive og avslutningsvis forsvare en phd-avhandling.
 • Delta i det akademiske miljøet innenfor områder relevant for stillingen.
 • Medvirke i undervisning av emner og veiledning av masterstudenter.
Kvalifikasjonskrav

Stillingen som stipendiat har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i forskningsstillinger. Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med sterk faglig bakgrunn enten i datateknologi / informatikk eller i pedagogikk / lektorutdanning eller tilsvarende utdanning som er lik B eller bedre sammenholdt med . Søkere med mastergrad i pedagogikk /lektorutdanning må samtidig kunne dokumentere programmeringskompetanse tilsvarende minst 30 studiepoeng, i form av emner og/eller praktisk programmeringserfaring. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli vurdert?dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.

Vi viser tilfor generelle kriterier for stillingen.

Søkere skal også ha følgende kvalifikasjoner:

 • God, dokumentert forståelse for forskningsfeltet IT-utdanning
 • Evne og motivasjon for å utføre forskning i et tverrfaglig område
 • Praktisk erfaring med programvareutvikling
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Siden undervisningen som forskningen i P2 ønsker å forbedre primært er på norsk, er god mestring av et skandinavisk språk ønskelig, men ikke et absolutt krav. Søkere som ikke behersker et skandinavisk språk må være motivert til en ekstra innsats for å lære norsk i løpet av første ansettelsesår, og må dessuten dokumentere gode engelskkunnskaper. Følgende tester kan benyttes ved slik dokumentasjon:

 • TOEFL (minimumsscore 600 for papirbasert test, 92 for internettbasert test)
 • Akademisk IELTS (minimumsscore 6.5, og ingen seksjon lavere enn 5.5)
 • Cambridge CAE eller Cambridge CPE (minimumskarakter B eller A).

Hvis den som ansettes, ikke mestrer norsk (eller svensk, dansk), vil det forventes at vedkommende lærer seg norsk i løpet av første ansettelsesår.

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til

Sammen med søknaden vedlegges en beskrivelse av forskningsarbeidet som er planlagt gjennomført i stipendperioden. Søknader som ikke har en slik prosjektbeskrivelse vil ikke bli vurdert

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved vurdering av søkere. Vi ser etter kandidater som har:

 • Lidenskap for forskning, nysgjerrighet og læringsvilje
 • Gode samarbeidsevner, men også individuelle ferdigheter til å levere arbeid av høy kvalitet
 • Gode pedagogiske og analytiske evner
 • Evne til å kommunisere med og engasjere studenter og andre interessenter
 • Evne til å hurtig skaffe seg og anvende kunnskap innen et forskningsområde

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr
 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i
 • ansattegoder og fordeler
Lønn og vilkår

Stipendiat:
Stillingen som stipendiat kode 1017 lønnes brutto kr 479 600 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsesperioden er 4 år med pliktarbeid. Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter opptak til PhD-program innen datateknologi/informatikk(https://www.ntnu.no/studier/phcos). Som stipendiat forplikter du deg til å delta i et organisert doktorgradsstudium innenfor ansettelsesperioden, og ansettelse forutsetter at du faktisk er kvalifisert for opptak til PhD-studiet innen tre måneder.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Førsteamanuensis Hallvard Trætteberg, tlf.:Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Om søknaden: Publikasjoner og andre vitenskapelige arbeider som søker ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering, må følge søknaden. Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeider er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via jobbnorge.

 • CV med informasjon om kandidatens tidligere utdanning og arbeidserfaring.

 • Bekreftede kopier av vitnemål og karakterutskrifter for bachelor- og masterstudier. Dokumenter som vedlegges må være på norsk eller engelsk.

  • En prosjektbeskrivelse på 3-5 sider, inkludert
  • En kort presentasjon av kandidatens motivasjon for å søke stillingen.
  • En forklaring på hvordan kandidaten ser sin bakgrunn som passende for forskningen i Excited prosjekt P2.
  • En skisse av ett eller flere viktige forskningsproblemer som kandidaten er spesielt interessert i å undersøke innenfor skopet til Excited P2 og eksemplene på forskningstemaer gitt i seksjonen <>.
  • En gjennomgang av teoretisk og metodisk bakgrunn for forskningsproblemene fra forrige punkt.
 • Navn og kontaktinformasjon for minst 2 referansepersoner.

 • En kopi av kandidatens masteroppgave (pdf), eller hvis masteroppgaven er under arbeid: Et utvidet sammendrag av hva man har gjort på masteroppgaven hittil og hvordan og når den er tenkt fullført.

 • PDF-kopier og bibliografiske data for tidligere publikasjoner (om søkeren har noen)

Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Søknad med CV, vitnemål, prosjektbeskrivelse og attester sendes via Jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Søknaden merkes med referansenummer: 2019/17236

Søknadsfrist: 14.11.2019

Se annonsen og søk på stillingen

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Regjeringen har besluttet at 2022 skal være Frivillighetens år. Frivillighet Norge har ansvaret for gjennomføringen. Vi skal feire frivilligheten og bidra til økt deltakelse, økt tilgjengelighet og synliggjøre frivillig sektors rolle og bidrag i samfunnet.Prosjektsekretariatet for Frivillighetens år 2022 har ledig 100% stilling som kommunikasjonsrådgiver ut 2022 med tiltredelse så snart som mulig. Rådgiveren skal bidra i utvikling av planene for markeringsåret, mobilisering til deltakelse og gjennomføringen av året. Rådgiveren skal jobbe tett med prosjektleder og samarbeide med ressurspersoner i Frivillighet Norges sekretariat, som består av 15 ansatte. Rådgiveren vil også samarbeide med ansatte i ulike frivillige organisasjoner og hos andre samarbeidspartnere i prosjektet. Vi håper å styrke prosjektsekretariatet med et tredje årsverk i 2021.Les mer om markeringsåret og Frivillighet Norge på www.Frivillighetensår.no og www.Frivillighetnorge.noVi søker deg som har journalistisk eller kommunikasjonsfaglig bakgrunn og stort samfunnsengasjement -- gjerne gjennom deltakelse i frivillig organisasjon.Du har svært god skriftlig og visuell framstillingsevne, er en dyktig nettredaktør og har mye erfaring med sosiale medier: innholdsproduksjon og strategisk kampanje- og kommunikasjonsarbeid. Du har sterke relasjonelle ferdigheter, er idérik, ser hva som trengs å gjøres og liker å ta mye ansvar.Du må beherske Apple Mac og Microsoft Office som arbeidsverktøy.Du må beherske verktøy for digital innholdsproduksjon, både for foto, grafisk design og video (Adobe creative suite og Final Cut Pro el.l).Du må kunne publisere innhold i digitale flater, både sosiale medier og nettsider. Våre nettløsninger benytter Craft CMS og Squarespace, og det er en fordel om du har erfaring fra dette eller lignende løsninger.Du har innkjøpskompetanse på kampanjer.Det er en fordel om du har erfaring med Google Analytics og Mailchimp.Arbeidsoppgaver:Produksjon av innhold til ulike kanaler, både tekst, video og bilde. Følge opp leverandører.Design av materiell til både analoge og digitale flater.Kommunikasjonsplaner for kampanjer, arrangementer og aktiviteter i forkant av og under Frivillighetens år.Planlegge og arrangere digitale og fysiske møter og konferanser.Saksforberedelse og prosessledelse i arbeidsgruppa kommunikasjon for Frivillighetens år i møter og på digitale plattformer mellom møter.Forberede og legge fram saker i møter med Ressursgruppa for Frivillighetens år.Ansvar for å bygge opp og publisere innhold til Frivillighetens års kanaler i Sosiale medier.Redaktøransvar for Frivillighetens års nettside.Holde muntlige presentasjoner på digitale og fysiske møter og seminarer.Kontakt med kommuner og fylkeskommuner og andre samarbeidspartnere.Frivillighet Norge har et personalpolitisk mål om å være en inkluderende og mangfoldig arbeidsplass. Det betyr blant annet at vi har et mål om å rekruttere personer med redusert funksjonsevne, å ha aldersspredning og kjønnsbalanse blant de ansatte og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Frivillighet Norge har tariffavtale. Vi holder til i lyse, fine lokaler midt i Oslo sentrum. Inntil videre tilbringer de fleste ansatte av smittevernhensyn arbeidstiden i hjemmekontor.Stillingen lønnes som rådgiver med lønnsspenn 450 000 til 570 000 per år basert på erfaring og kvalifikasjoner.Spørsmål om stillingen? Kontakt prosjektleder Birgitte Brekke. Epost: birgitteb@frivillighetnorge.no906 40 993
27.09.2020 Oslo
Om Vestre Nes omsorgsbolig: Vestre Nes er en koselig, liten omsorgsbolig beliggende i et hyggelig nabolag på Billingstad, med eget lysthus i hagen. Vi driver omsorgsboligen på oppdrag fra Asker kommune. Hos oss bor det 16 eldre beboere, med ulike behov, interesser og ressurser. Vi har kompetent bemanning i boligen hele døgnet. Vi har et høyt fokus på hverdagsrehabilitering og tilrettelegger aktiviteter ut fra den enkelte beboers ønsker og behov. Vi skaper meningsfulle, trygge og innholdsrike dager for våre beboere, og har et trygt og godt arbeidsmiljø for våre ansatte. Våre beboere og deres pårørende scorer hos oss høyt i brukerundersøkelser, og våre ansatte viser stor tilfredshet i medarbeiderunderundersøkelsene våre. Om stillingen: Som sykepleier består arbeidsoppgavene av å gjøre sykepleiefaglige observasjoner og vurderinger, bistå beboerne med praktiske gjøremål som stell, matlaging, delta i tverrfaglig samarbeid, og utføre sykepleiespesifikke oppgaver og prosedyrer. Dine arbeidsoppgaver vil også bestå av å veilede kollegaer og bidra til kompetanseheving lokalt. Vestre Nes samarbeider tett med Risenga bo- og omsorgssenter, og våre sykepleiere deltar på internundervisning og faglig utvikling sammen med sykepleierne på Risenga. Dette er med på å sikre et sykepleiefaglig miljø med god mulighet for utvikling. Sykepleierstillingene på Vestre Nes kan kombineres med alarmtjeneste i Sandvika, noe som vil gi mere variasjon og bidra til kompetanseutvikling.  Vi søker deg som:  Er autorisert sykepleier Brenner for god eldreomsorg og ønsker å gjøre en forskjell for våre beboere Er faglig engasjert, og liker å dele din kunnskap med andre  Har gode datakunnskaper, og gjerne har kjennskap til Gerica Behersker norsk skriftlig og muntlig godt, tilsvarende Bergens-testen  Er initiativrik, selvgående, ansvarsfull og har en empatisk og trygg personlighet Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr:  Ulike sykepleier stillingene: opp til 100 % stilling. Arbeidstid på dag og kveld, arbeid hver 3. helg Spennende og varierte arbeidsoppgaver Konkurransedyktige lønnsbetingelser, tariffavtale God opplæring God sykepleiefaglig dekning Et meget godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer og fokus på videreutvikling Mulighet til å kombinere jobb på Vestre Nes og alarmtjeneste i Sandvika  Aktuelle kandidater vil bli bedt om å fremlegge gyldig politiattest før ansettelse. Informasjon til deg som søker jobb: Dersom du blir innkalt til intervju kreves det at du har med CV, godkjente attester og andre relevante dokumenter eller at du har opplastet dette direkte i Karrierestart. 
15.06.2020 Asker
Har du god økonomiforståelse og ønsker arbeide med offentlige anskaffelser og kontraktsforvaltning i en etat med viktige samfunnsoppgaver?   Tolletaten er en kontrolletat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten er i ferd med å ferdigstille en omorganiseringsprosess. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft.     I administrasjonsdivisjonen er det en nyopprettet anskaffelsesavdeling som vil få ansvaret for tolletatens vare- og tjenesteanskaffelser med porteføljeforvaltning, samt oppfølging av strategiske samarbeidsavtaler. Avdelingen skal sørge for at disse blir gjennomført i samsvar med vårt samfunnsoppdrag samt gjeldende lover og bestemmelser.    Som innkjøper i anskaffelsesavdelingen vil du jobbe med gjennomføring og forvaltning av sentrale rammeavtaler og kontrakter for hele etaten. Anskaffelsesavdelingen ledes av en avdelingsdirektør, og består til sammen av 8-9 årsverk.   Sentrale arbeidsoppgaver vil være: gjennomføring av anbudskonkurranser og implementering av rammeavtaler og kontrakter forvaltning av inngåtte avtaler og kontrakter anskaffelsesfaglig rådgivning, veiledning og støtte til fagdivisjoner i tolletaten yte anskaffelsesfaglig bistand og støtte i ulike eiendomsprosjekter bidra aktivt i å videreutvikle anskaffelsesfunksjonen i tolletaten   Det er nødvendig at du har: mastergrad innenfor økonomiske fag. Bachelorgrad innenfor økonomiske fag med særlig relevant og egnet offentlig anskaffelseserfaring kan kompensere for utdanningskravet minimum 5 års relevant erfaring fra offentlig anskaffelsesarbeid, herav 2 års relevant erfaring med offentlige IT-anskaffelser god kunnskap om det offentlige anskaffelsesregelverket erfaring med databehandleravtaler   svært gode IT-kunnskaper, deriblant inngående kunnskap og bruk av Excel og andre Office produkter god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk   Personlige egenskaper: du liker å arbeide i team, både i egen avdeling og på tvers av enheter i organisasjonen du er relasjonsskapende du er initiativrik, løsningsorientert og har høy gjennomføringsevne du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner du er strukturert, nøyaktig og analytisk   Vi kan tilby deg: utfordrende og varierte oppgaver i en organisasjon med viktige samfunnsoppgaver et positivt og inspirerende arbeidsmiljø fleksibel arbeidstidsordning med mulighet for trening i arbeidstiden sentral arbeidsplass i nyoppussede lokaler i Oslo sentrum gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse lønn som seniorrådgiver, kr 700.000,- - 850.000,-, avhengig av kvalifikasjoner Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.   Inkludering og mangfold. I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.  For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte underdirektør Semming Bråthen, telefon 905 99 154, eller faggruppeleder anskaffelser Dag Sverdrup, telefon 959 42 930. For ytterligere informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb 
10.09.2020 Oslo
Har du god kunnskap om GDPR og databehandleravtaler og ønsker arbeide med offentlige anskaffelser i en etat med viktige samfunnsoppgaver? Tolletaten er en kontrolletat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten er i ferd med å ferdigstille en omorganiseringsprosess. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft.    I administrasjonsdivisjonen er det en nyopprettet anskaffelsesavdeling som vil få ansvaret for tolletatens vare- og tjenesteanskaffelser med porteføljeforvaltning, samt oppfølging av strategiske samarbeidsavtaler. Avdelingen skal sørge for at disse blir gjennomført i samsvar med vårt samfunnsoppdrag og samt gjeldende lover og bestemmelser.    Vi ser nå etter en innkjøper med juridisk bakgrunn som ønsker å arbeide med offentlige anskaffelser og kontraktsforvaltning i en etat med viktige samfunnsoppgaver.  Som innkjøper hos oss vil du jobbe med gjennomføring og forvaltning av sentrale rammeavtaler og kontrakter for hele etaten. Du vil være vår fagperson når det kommer til GDPR og databehandleravtaler. Anskaffelsesavdelingen ledes av en avdelingsdirektør, og består til sammen av 8-9 årsverk.   Sentrale arbeidsoppgaver vil være: gjennomføring av anbudskonkurranser og implementering av rammeavtaler og kontrakter forvaltning av inngåtte avtaler og kontrakter anskaffelsesfaglig rådgivning, veiledning og støtte til fagdivisjoner i tolletaten yte anskaffelsesfaglig bistand og støtte i ulike eiendomsprosjekter yte juridisk bistand og foreta faglige vurderinger innenfor GDPR og forvaltning av databehandleravtaler   Det er nødvendig at du har: mastergrad innenfor juridiske fag minimum 5 års relevant erfaring fra offentlig anskaffelsesarbeid, herav minimum 2 års erfaring med GDPR og forvaltning av databehandleravtaler god kunnskap om det offentlige anskaffelsesregelverket gode IT-kunnskaper, deriblant kunnskap og bruk av Excel og andre Office produkter svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk bidra aktivt i å videreutvikle anskaffelsesfunksjonen i tolletaten   Personlige egenskaper: du liker å arbeide i team, både i egen avdeling og på tvers av enheter i organisasjonen du er relasjonsskapende du er initiativrik, løsningsorientert og har høy gjennomføringsevne du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner du er strukturert, nøyaktig og analytisk   Vi kan tilby deg: utfordrende og varierte oppgaver i en organisasjon med viktige samfunnsoppgaver et positivt og inspirerende arbeidsmiljø fleksibel arbeidstidsordning med mulighet for trening i arbeidstiden sentral arbeidsplass i nyoppussede lokaler i Oslo sentrum gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse lønn som seniorrådgiver, kr. 700.000,- – 850.000,-, avhengig av kvalifikasjoner. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Inkludering og mangfold  I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.  For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte underdirektør Semming Bråthen, telefon 905 99 154, eller faggruppeleder anskaffelser Dag Sverdrup, telefon 959 42 930. For ytterligere informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb 
10.09.2020 Oslo
Vårt kontor i Sandvika har behov for sivilingeniører/ingeniører innen anleggsteknikk og byggeteknisk prosjektering av tunneler og fjellanlegg. Norconsult har et sterkt og bredt fagmiljø innen anleggsteknikk for samferdsel og byggeteknikk og har mange spennende prosjekter. Tunneler og Fjellanleggsavdelingen består av 30 personer og er en del av Bygg -og anleggsdivisjonen i Sandvika. Avdelingen arbeider i hovedsak med ledelse i store samferdselsoppdrag. Vi arbeider også med konstruksjonsteknikk, anleggsteknikk og tverrfaglig prosjektering av betongkonstruksjoner og infrastrukturen i tunneler og fjellanlegg med tilhørende dagsoner. Avdelingen er i dag sentral i ledelse av flere store samferdselsoppdrag i Norge. Vi jobber også sammen med entreprenører på flere store totalentrepriser. Vi prosjekterer i stor grad tegningsløst i våre oppdrag i 3D og BIM. Vi jobber i dag bla. med flere meget store prosjekter slik som Rogfast, Nye Veiers oppdrag med entreprenør på E18 Sandvika, E39 Rogfast, E39 Mandal, Ulriken, Ringeriksbanen, T-Banetunneler Oslo og IC-Drammen med Drammen stasjon. Vi arbeider også tett sammen med andre fagdivisjoner om både små og store oppdrag i Norge og i utlandet.  Avdelingen har prosjektlederrollen eller disiplinlederansvaret i flere store tverrfaglige samferdselsprosjekter. Sentrale fagområder er betongkonstruksjoner, faseplaner, anleggsteknikk, sprengningsplaner og tverrfaglig prosjektering. Dine arbeidsoppgaver vil kunne være: Faglig og tverrfaglig ledelse av store samferdselsprosjekter  Betongkonstruksjoner i tunneler og fjellanlegg i 3D Anleggsteknikk i store samferdselsprosjekter Prosjektering av tverrfaglig infrastruktur i 3D Prosjektering av bygg og anleggskonstruksjoner i 3D Utarbeidelse av tilbudsgrunnlag til entreprenører Prosjektering og oppfølging med entreprenører Oppfølging mot byggeplass Kontakt med våre kunder og samarbeidspartnere Oppfølging på byggeplass For oss er det viktig at du: Er sivilingeniør/ingeniør med relevant erfaring innen bygg- og anleggsteknikk. Gjerne har erfaring fra byggherrer, rådgivende ingeniørvirksomhet eller entreprenørvirksomhet. Nyutdannede kan også søke Er utadvendt, omgjengelig og liker å arbeide i team Har noe kompetanse og gjerne erfaring fra BIM og 3D Hos oss får du: Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi Eget fora for yngre medarbeidere med direkte tilgang til konsernets toppledelse (Yngres Råd) Fleksibel arbeidstid Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m. ​Innsendelse av søknad: Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.
24.09.2020 Bærum
Er du interessert i oppdragsledelse og har lyst til å jobbe med noen av de største samferdselsprosjektene i Norge? Ved Hovedkontoret i Sandvika, på divisjon Bygg og anlegg, søker vi nå etter medarbeidere med kompetanse innen faglig ledelse og tverrfaglig prosjektering av samferdselsoppdrag. Norconsult har et sterkt og bredt fagmiljø innen samferdselprosjektering og vi har mange spennende store prosjekter og flere kommer. Avdeling Tunneler og Fjellanlegg på Bygg og anleggsdivisjonen består av 30 engasjerte medarbeidere. Avdelingen arbeider i hovedsak med ledelse og tverrfaglig prosjektering av betongkonstruksjoner og infrastrukturen i tunneler og fjellanlegg med tilhørende dagsoner. Avdelingen har prosjektlederrollen, eller disiplinlederansvaret i flere store tverrfaglige samferdselsprosjekter i Norge og er sånn sett sentral i ledelsen av disse prosjektene. Ryfast, Rogfast, Ulriken, Ringeriksbanen og IC-Drammen med Drammen stasjon er alle eksempler på noen av de største og mest komplekse prosjektene vi jobber med i dag. Vi arbeider også tett sammen med andre fagdivisjoner om både små og store oppdrag i Norge og i utlandet. Vi jobber også sammen med entreprenører innenfor totalentrepriser. Sentrale fagområder i stillingen er ledelse av store og mindre oppdrag, betongkonstruksjoner, faseplaner, anleggsteknikk, sprengningsplaner og tverrfaglig prosjektering. Dine arbeidsoppgaver vil være: Ledelse av store og mindre oppdrag Faglig og disiplinledelse i oppdrag Betongkonstruksjoner Anleggsteknikk Prosjektering av tverrfaglig infrastruktur Oppfølging mot byggeplass Kontakt med våre kunder og samarbeidspartnere Utarbeidelse av spesifikasjoner og forespørselsdokumenter Oppfølging på byggeplass For oss er det viktig at du: Er sivilingeniør/ingeniør med relevant erfaring innen bygg- og anleggsteknikk. Gjerne har erfaring fra rådgivende ingeniørvirksomhet eller entreprenørvirksomhet. Er utadvendt, omgjengelig og liker å arbeide i team. Hos oss får du: Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi Eget fora for yngre medarbeidere med direkte tilgang til konsernets toppledelse (Yngres Råd) Fleksibel arbeidstid Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m. ​Innsendelse av søknad: Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.
24.09.2020 Bærum
Norconsult har bærekraft som satsingsområde i den inneværende strategiperioden. Med stor faglig bredde og godt inngrep i alle samfunnsrelaterte markedsområder har vi en unik mulighet til å påvirke vårt samfunn i riktig retning i forhold til en bærekraftig utvikling. Avdeling for Energi og smartteknologi har søkelys på hele verdikjeden fra fornybar produksjon til effektiv utnyttelse av termisk energi. Vi ser etter løsninger hvor forbrukeren ved hjelp av smarte styringssystemer holder energibehovet sitt på et lavest mulig nivå, samtidig som energisystemene integreres for å ivareta fleksibilitet og gjenbruk. Vi ønsker at nødvendig energibehov dekkes ved hjelp av energibærere/-løsninger som innebærer minst mulig belastning for miljøet.  Vi opererer med prosjekter hovedsakelig i Norge og innen markedsområdene energi, industri, bygg & eiendom og vann & avløp.  Våre arbeidsoppgaver er svært varierte, fra generelle energiutredninger og innledende konseptanalyser til detaljprosjektering, kontrahering og byggeoppfølging. Vår kompetanse og fokus på bærekraftighet skal gi våre kunder kostnadseffektive løsninger med minst mulig karbonfotavtrykk. Avdelingen består i dag av 32 dyktige personer med en god spredning i alder og erfaring. Våre prosjekter og ansatte har vunnet flere prestisjetunge miljø- og innovasjonspriser de siste årene og vi ønsker å fortsette og markere oss med vår faglige kompetanse. Vi er derfor interessert i å knytte til oss flere dyktige ressurspersoner som kan bidra til vår synlighet i markedet og den videre utviklingen av de fagområdene vi jobber med.  Vi søker derfor etter nyutdannede energirådgivere med utdannelse fra universitet/høgskole og som har faglig bakgrunn, interesse og motivasjon for følgende arbeidsoppgaver: Tidligfase energi- og enøkanalyser, konseptutredninger og foranalyser Design og modellering av energianlegg Prosjekt-  og byggeledelse, kontrahering For oss er det viktig at du: Har interesse for å utvikle sin fagkompetanse i Norconsult Har god evne til å kommunisere skriftlig og muntlig på norsk, gjennom rapporter og presentasjoner Trives like godt i store tverrfaglige prosjekter, som i mindre enfaglige prosjekter Er målrettet, strukturert, resultatorientert og villig til å ta ansvar Har egenskaper til å bidra sosialt på en avdeling med høy trivselsfaktor Hos oss får du: Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi Fleksibel arbeidstid Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m. Innsendelse av søknad: Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.
24.09.2020 Bærum
Norconsult har som mål at vi med nyskapende og målrettede råd skal bidra til kundenes verdiskapning og suksess - og til et bærekraftig og sunt samfunn. Norconsult har solid kompetanse og erfaring innen samferdselsplanlegging. Som transportplanlegger vil du bli del av et sterkt fagmiljø knyttet til transport- og samfunnsplanlegging tilhørende faggruppen Mobilitet og samfunn ved Planavdelingen ved Norconsults hovedkontor. Avdelingen har over 40 medarbeidere og består av ingeniører, samfunnsvitere og planleggere med ulik fagbakgrunn. Vi har de siste årene utviklet et bredt og slagkraftig fagmiljø. Vi arbeider for å utvikle fremtidsrettede transportløsninger som vil bidra til økt nytte for samfunnet. Som transportplanlegger i Norconsult vil du jobbe sammen med dyktige transportplanleggere med allsidig bakgrunn. Vi har et miljø på om lag ti personer som jobber innenfor dette fagområdet som omfatter beregninger av prognoser for både person- og godstransport ved hjelp av transportmodellene NTM, RTM og NGM. Vi gjør samfunnsøkonomiske analyser ved hjelp av de nasjonale regnemodellene EFFEKT/SAGA og med egenutviklede regnearkmodeller. Endrete premisser for transportplanleggingen medfører at vi ofte må gjøre analyser utenom de etablerte analysemetodene. Dette utfordrer oss i måten vi løser oppgavene våre på. Vi gjennomfører mange ulike type oppdrag, med hovedvekt på overordnete analyser av transport og samfunnsøkonomiske effekter av større eller mindre tiltak. Vi ønsker at du skal kunne bidra inn i arbeidet med transportmodeller. Dette krever at du har kompetanse eller interesse for transportplanlegging, bruk av GIS og Excel. Dersom du også har kompetanse innen programmering (Python) er dette veldig positivt. Det er en forutsetning at du liker å jobbe med transportdata og modellering og er interessert i å lære og videreutvikle deg faglig. For oss er det viktig at du: Har transportfaglig eller samfunnsøkonomisk utdanning på masternivå eller høyere Har kompetanse innen relevante dataverktøy Har erfaring fra utredninger og analyser Er utviklings- og kunnskapsorientert, faglig nysgjerrig, kreativ, engasjert og kvalitetsbevisst Er strukturert og ansvarsfull Er en lagspiller som fungere godt i team og nettverk Har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter Hos oss får du: Gode og kunnskapsrike kollegaer og et hyggelig arbeidsmiljø Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi Fleksibel arbeidstid Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser Interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m. Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet. Norconsults planavdeling har kontorer rett ved stasjonen i Sandvika og i helt nye lokaler sentralt i Oslo sentrum. Begge kontorstedene er aktuelle for stillingen.
24.09.2020 Bærum
Vis alle 22.913 ledige stillinger

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Institutt for datateknologi og informatikk

Vi er det ledende akademiske IT-miljøet i Norge, og tilbyr et bredt spekter av teoretiske og anvendte IT-studier på alle nivå. Våre fagområder inkluderer maskinvare, algoritmer, visuell databehandling, AI, databaser, systemutvikling, informasjonssystemer, læringsteknologi, HCI, CSCW, IT-drift og anvendt databehandling. Instituttet har avdelinger i både Trondheim og Gjøvik. Institutt for datateknologi og informatikker ett av sju institutter ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Les mer om NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Stillingsbeskrivelse

This is NTNU

På NTNU jobber 8 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLI

Om stillingen

Vi har ledig stilling som PhD-stipendiat ved Institutt for datateknologi og informatikk. Ansettelsen er for 4 år, hvorav 25% er pliktarbeid knyttet til undervisning. Dette er en forskerutdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter mulighet til akademisk utvikling i form av doktorgrad. Stipendiaten vil være del av Excited Senter for Fremragende Utdanning, ved Institutt for Datateknologi og Informatikk og mer spesifikt jobbe på senterets prosjekt P2: <>.

Stipendiatens forskning må være tilpasset målene i dette prosjektet. Noen eksempler på mulige forskningstemaer:

 • Hvordan kan grunnleggende programmeringskurs utformes for å gi en god førsteårserfaring for IT-studenter?
 • Innovative læringsmetoder for programmering og programvareutvikling; innovative verktøy, plattformer og vurderingsmåter
 • Automatisk analyse av studenters arbeidsprodukter og -prosesser, for å gi veiledning og tilbakemelding.

Stillingen rapporterer til instituttleder/senterleder for Excited. Hovedveileder for phd-studenten vil være prosjektlederen for P2.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes vil hovedsakelig ha følgende arbeidsoppgaver:

 • Utføre forskning innen didaktikk for programmering og programvareutvikling, i tråd med målene for Exciteds prosjekt P2.
 • Ta emner som trengs for phd-graden.
 • Publisere i internasjonale konferanser og tidsskrift i relevante felt, skrive og avslutningsvis forsvare en phd-avhandling.
 • Delta i det akademiske miljøet innenfor områder relevant for stillingen.
 • Medvirke i undervisning av emner og veiledning av masterstudenter.
Kvalifikasjonskrav

Stillingen som stipendiat har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i forskningsstillinger. Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med sterk faglig bakgrunn enten i datateknologi / informatikk eller i pedagogikk / lektorutdanning eller tilsvarende utdanning som er lik B eller bedre sammenholdt med . Søkere med mastergrad i pedagogikk /lektorutdanning må samtidig kunne dokumentere programmeringskompetanse tilsvarende minst 30 studiepoeng, i form av emner og/eller praktisk programmeringserfaring. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli vurdert?dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.

Vi viser tilfor generelle kriterier for stillingen.

Søkere skal også ha følgende kvalifikasjoner:

 • God, dokumentert forståelse for forskningsfeltet IT-utdanning
 • Evne og motivasjon for å utføre forskning i et tverrfaglig område
 • Praktisk erfaring med programvareutvikling
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Siden undervisningen som forskningen i P2 ønsker å forbedre primært er på norsk, er god mestring av et skandinavisk språk ønskelig, men ikke et absolutt krav. Søkere som ikke behersker et skandinavisk språk må være motivert til en ekstra innsats for å lære norsk i løpet av første ansettelsesår, og må dessuten dokumentere gode engelskkunnskaper. Følgende tester kan benyttes ved slik dokumentasjon:

 • TOEFL (minimumsscore 600 for papirbasert test, 92 for internettbasert test)
 • Akademisk IELTS (minimumsscore 6.5, og ingen seksjon lavere enn 5.5)
 • Cambridge CAE eller Cambridge CPE (minimumskarakter B eller A).

Hvis den som ansettes, ikke mestrer norsk (eller svensk, dansk), vil det forventes at vedkommende lærer seg norsk i løpet av første ansettelsesår.

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til

Sammen med søknaden vedlegges en beskrivelse av forskningsarbeidet som er planlagt gjennomført i stipendperioden. Søknader som ikke har en slik prosjektbeskrivelse vil ikke bli vurdert

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved vurdering av søkere. Vi ser etter kandidater som har:

 • Lidenskap for forskning, nysgjerrighet og læringsvilje
 • Gode samarbeidsevner, men også individuelle ferdigheter til å levere arbeid av høy kvalitet
 • Gode pedagogiske og analytiske evner
 • Evne til å kommunisere med og engasjere studenter og andre interessenter
 • Evne til å hurtig skaffe seg og anvende kunnskap innen et forskningsområde

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr
 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i
 • ansattegoder og fordeler
Lønn og vilkår

Stipendiat:
Stillingen som stipendiat kode 1017 lønnes brutto kr 479 600 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsesperioden er 4 år med pliktarbeid. Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter opptak til PhD-program innen datateknologi/informatikk(https://www.ntnu.no/studier/phcos). Som stipendiat forplikter du deg til å delta i et organisert doktorgradsstudium innenfor ansettelsesperioden, og ansettelse forutsetter at du faktisk er kvalifisert for opptak til PhD-studiet innen tre måneder.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Førsteamanuensis Hallvard Trætteberg, tlf.:Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Om søknaden: Publikasjoner og andre vitenskapelige arbeider som søker ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering, må følge søknaden. Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeider er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via jobbnorge.

 • CV med informasjon om kandidatens tidligere utdanning og arbeidserfaring.

 • Bekreftede kopier av vitnemål og karakterutskrifter for bachelor- og masterstudier. Dokumenter som vedlegges må være på norsk eller engelsk.

  • En prosjektbeskrivelse på 3-5 sider, inkludert
  • En kort presentasjon av kandidatens motivasjon for å søke stillingen.
  • En forklaring på hvordan kandidaten ser sin bakgrunn som passende for forskningen i Excited prosjekt P2.
  • En skisse av ett eller flere viktige forskningsproblemer som kandidaten er spesielt interessert i å undersøke innenfor skopet til Excited P2 og eksemplene på forskningstemaer gitt i seksjonen <>.
  • En gjennomgang av teoretisk og metodisk bakgrunn for forskningsproblemene fra forrige punkt.
 • Navn og kontaktinformasjon for minst 2 referansepersoner.

 • En kopi av kandidatens masteroppgave (pdf), eller hvis masteroppgaven er under arbeid: Et utvidet sammendrag av hva man har gjort på masteroppgaven hittil og hvordan og når den er tenkt fullført.

 • PDF-kopier og bibliografiske data for tidligere publikasjoner (om søkeren har noen)

Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Søknad med CV, vitnemål, prosjektbeskrivelse og attester sendes via Jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Søknaden merkes med referansenummer: 2019/17236

Søknadsfrist: 14.11.2019

Se annonsen og søk på stillingen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 27
  2020
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 30
  2020
  10 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 01
  2020
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 02
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 04
  2020
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet