Ledig stilling

Underdirektør mva, juridisk avdeling Skatteetaten

Søknadsfrist : 21.11.2019

Merverdiavgiftsgruppen i Juridisk Avdeling, Seksjon Næring, har det overordnede ansvaret for Skatteetatens rettsanvendelse og regelutvikling innenfor merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon, inklusive internasjonale spørsmål på områdene.

Gruppens arbeidsoppgaver er særlig knyttet til rettslige avklaringer av sentrale og prinsipielle problemstillinger, utarbeidelse av høringsnotat og lov- og forskriftsforslag, bistand til etatens større utviklingsprosjekter, løpende bistand til Finansdepartementet, ansvar for å følge med den internasjonale utviklingen og oppfølgning av rettssaker av prinsipiell karakter.

Du kommer til å arbeide sammen med engasjerte og kompetente kollegaer i et tverrfaglig miljø med spennende oppgaver med stor samfunnsmessig betydning. Oppgavene er varierte og utfordrende, og du vil få god anledning til å bruke og utvikle både dine faglige og personlige egenskaper. 

Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Arbeidsoppgaver
 • ansvarlig for regelutvikling på gruppens ansvarsområder
 • fokus på etatens rettsanvendelse
 • sikre avklaringer av prinsipielle problemstillinger
 • ha tett dialog med Finansdepartementet og divisjonene i Skatteetaten
 • samarbeid med andre i Juridisk avdeling og øvrige enheter i direktoratet
 • delta aktivt i organisering og videreutvikling av avdelingens oppgaver med sikte på effektiv og kvalitetsmessig oppgaveløsning
 • deltakelse i seksjonens og avdelingens ledergrupper
 • innspill til avdelingens og etatens styringsdokumenter
 • personalansvar for ca 14 medarbeidere
Kvalifikasjoner
 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskaperfaring med faglig strategisk tenkning
 • bred erfaring fra fagområdet du skal lede
 • erfaring fra privat virksomhet eller domstolene og lignende
 • erfaring innen ledelse
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • god virksomhetsforståelse, forståelse for samfunnsutviklingen og potensiale for digitalisering
 • gjerne erfaring fra Skatteetaten
Personlige egenskaper
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å skape engasjement og tilrettelegge for ulike behov
 • har pågangsmot og gjennomføringsevne
 • tar initiativ og ansvar utover eget ansvarsområde
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikkmedlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som underdirektør (1059), fra kr 900 000 – kr 1 000 000 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 
Les mer om Skatteetaten

Stillingsbeskrivelse

Merverdiavgiftsgruppen i Juridisk Avdeling, Seksjon Næring, har det overordnede ansvaret for Skatteetatens rettsanvendelse og regelutvikling innenfor merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon, inklusive internasjonale spørsmål på områdene.

Gruppens arbeidsoppgaver er særlig knyttet til rettslige avklaringer av sentrale og prinsipielle problemstillinger, utarbeidelse av høringsnotat og lov- og forskriftsforslag, bistand til etatens større utviklingsprosjekter, løpende bistand til Finansdepartementet, ansvar for å følge med den internasjonale utviklingen og oppfølgning av rettssaker av prinsipiell karakter.

Du kommer til å arbeide sammen med engasjerte og kompetente kollegaer i et tverrfaglig miljø med spennende oppgaver med stor samfunnsmessig betydning. Oppgavene er varierte og utfordrende, og du vil få god anledning til å bruke og utvikle både dine faglige og personlige egenskaper. 

Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Arbeidsoppgaver
 • ansvarlig for regelutvikling på gruppens ansvarsområder
 • fokus på etatens rettsanvendelse
 • sikre avklaringer av prinsipielle problemstillinger
 • ha tett dialog med Finansdepartementet og divisjonene i Skatteetaten
 • samarbeid med andre i Juridisk avdeling og øvrige enheter i direktoratet
 • delta aktivt i organisering og videreutvikling av avdelingens oppgaver med sikte på effektiv og kvalitetsmessig oppgaveløsning
 • deltakelse i seksjonens og avdelingens ledergrupper
 • innspill til avdelingens og etatens styringsdokumenter
 • personalansvar for ca 14 medarbeidere
Kvalifikasjoner
 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskaperfaring med faglig strategisk tenkning
 • bred erfaring fra fagområdet du skal lede
 • erfaring fra privat virksomhet eller domstolene og lignende
 • erfaring innen ledelse
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • god virksomhetsforståelse, forståelse for samfunnsutviklingen og potensiale for digitalisering
 • gjerne erfaring fra Skatteetaten
Personlige egenskaper
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å skape engasjement og tilrettelegge for ulike behov
 • har pågangsmot og gjennomføringsevne
 • tar initiativ og ansvar utover eget ansvarsområde
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikkmedlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som underdirektør (1059), fra kr 900 000 – kr 1 000 000 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 21.11.2019

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • NOV 19
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 21
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 24
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 26
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
8 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
 
 
 

Fakta om Skatteetaten