Ledig stilling

Vil du bli produksjonsansvarlig for Folkeregisteret? Skatteetaten

Søknadsfrist : 21.11.2019

Vil du være med å forme fremtiden for en av Norges viktigste felleskomponenter?

Vi søker etter deg som har erfaring fra daglig operativ oppfølgingen av tjenester som leveres til mange brukere. Du har god teknisk innsikt og har til enhver tid en helhetsoversikt over driftssituasjonen og er vant til å være eskaleringspunkt ved eventuelle avvik i forhold til avtalte leveranser. Du har erfaring fra å lede et produksjonsteam samt samarbeide med utviklingsteam, for å ivareta SLA'er. Du har også erfaring fra å inngå i beredskapsteam.

Folkeregisteret utgjør en svært viktig del av samfunnets infrastruktur og har bidratt til store effektiviseringsgevinster for hele det norske samfunn. Registeret er sentralt i offentlig personrelatert saksbehandling og planlegging, men også for store deler av privat sektor er Folkeregisteret en nødvendig informasjonskilde for å utføre lovpålagte oppgaver.

I 2016 ble det igangsatt et prosjekt som ivaretar moderniseringen. Prosjektet varer til og med 2020 og parallelt med dette skal en forvaltningsorganisasjon etableres. Du vil jobbe i prosjektet inntil oppgavene overføres til linjeorganisasjonen. Forvaltning og videreutvikling av Folkeregisteret vil skje i tverrfaglige team som jobber iht. prinsipper for smidig utvikling og DevOps.

Arbeidsoppgaver
 • være bindeleddet mellom de tverrfaglige teamene og øvrig produksjonsoppgaver
 • ansvar for daglig drift og produksjon for Folkeregisteret
 • koordinering med eksterne tjenesteleverandører (Difi, Altinn m.fl) 
 • ansvar for tilstrekkelig bemanning for daglig drift og produksjon
 • følge opp, dokumentere og analysere hendelser 
 • leder driftsmøter og møter med produsenter og konsumenter
 • sørge for nødvendige driftsvarslinger
 • sørge for at produksjonssettingsplaner etableres og følges opp
 • utarbeide, vedlikeholde og effektuere beredskapsplaner for Folkeregisteret 
 • rapportere månedlig SLA til Tjenestekontakt i Divisjon IT
 • følge opp og bidra inn i avviksbehandlingen 
 • være produkteier for egenutviklet produksjonsoppfølgingsverktøy for Folkeregisteret
 • gi innspill til applikasjonsforbedringer
Kvalifikasjoner
 • høyere relevant utdanning på bachelornivå. Relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • god teknisk innsikt med erfaring fra systemutvikling
 • erfaring fra løsninger basert på hendelsesorientert mikroarkitektur, utviklet med java-rammeverk med testdrevet utvikling
 • erfaring og dokumenterte resultater som serviceleder eller lignende funksjon som ivaretar oppfølging av applikasjoner med høye oppetidskrav
 • erfaring med produksjonsoppfølging og oppgaver nevnt over 
 • god kjennskap til ITIL og tilhørende prosesser
 • gode skriftlige og muntlige formidlingsevner på norsk
 • erfaring med ledelse av produksjonsteam er en fordel 
Personlige egenskaper
 • god gjennomføringsevne
 • tar initiativ og er proaktiv
 • gode kommunikasjonsevner
 • gode samarbeidsevner
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen rapporterer til underdirektør for gruppe Verdikjede og vil samhandle tett med gruppen som videreutvikler og forvalter Folkeregisteret.

Stillingen lønnes som senioringeniør (kode 1181) eller seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 720 000 – kr 850 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

 Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Refnr:  2019/11836

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 850 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

Les mer om Skatteetaten

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å forme fremtiden for en av Norges viktigste felleskomponenter?

Vi søker etter deg som har erfaring fra daglig operativ oppfølgingen av tjenester som leveres til mange brukere. Du har god teknisk innsikt og har til enhver tid en helhetsoversikt over driftssituasjonen og er vant til å være eskaleringspunkt ved eventuelle avvik i forhold til avtalte leveranser. Du har erfaring fra å lede et produksjonsteam samt samarbeide med utviklingsteam, for å ivareta SLA'er. Du har også erfaring fra å inngå i beredskapsteam.

Folkeregisteret utgjør en svært viktig del av samfunnets infrastruktur og har bidratt til store effektiviseringsgevinster for hele det norske samfunn. Registeret er sentralt i offentlig personrelatert saksbehandling og planlegging, men også for store deler av privat sektor er Folkeregisteret en nødvendig informasjonskilde for å utføre lovpålagte oppgaver.

I 2016 ble det igangsatt et prosjekt som ivaretar moderniseringen. Prosjektet varer til og med 2020 og parallelt med dette skal en forvaltningsorganisasjon etableres. Du vil jobbe i prosjektet inntil oppgavene overføres til linjeorganisasjonen. Forvaltning og videreutvikling av Folkeregisteret vil skje i tverrfaglige team som jobber iht. prinsipper for smidig utvikling og DevOps.

Arbeidsoppgaver
 • være bindeleddet mellom de tverrfaglige teamene og øvrig produksjonsoppgaver
 • ansvar for daglig drift og produksjon for Folkeregisteret
 • koordinering med eksterne tjenesteleverandører (Difi, Altinn m.fl) 
 • ansvar for tilstrekkelig bemanning for daglig drift og produksjon
 • følge opp, dokumentere og analysere hendelser 
 • leder driftsmøter og møter med produsenter og konsumenter
 • sørge for nødvendige driftsvarslinger
 • sørge for at produksjonssettingsplaner etableres og følges opp
 • utarbeide, vedlikeholde og effektuere beredskapsplaner for Folkeregisteret 
 • rapportere månedlig SLA til Tjenestekontakt i Divisjon IT
 • følge opp og bidra inn i avviksbehandlingen 
 • være produkteier for egenutviklet produksjonsoppfølgingsverktøy for Folkeregisteret
 • gi innspill til applikasjonsforbedringer
Kvalifikasjoner
 • høyere relevant utdanning på bachelornivå. Relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • god teknisk innsikt med erfaring fra systemutvikling
 • erfaring fra løsninger basert på hendelsesorientert mikroarkitektur, utviklet med java-rammeverk med testdrevet utvikling
 • erfaring og dokumenterte resultater som serviceleder eller lignende funksjon som ivaretar oppfølging av applikasjoner med høye oppetidskrav
 • erfaring med produksjonsoppfølging og oppgaver nevnt over 
 • god kjennskap til ITIL og tilhørende prosesser
 • gode skriftlige og muntlige formidlingsevner på norsk
 • erfaring med ledelse av produksjonsteam er en fordel 
Personlige egenskaper
 • god gjennomføringsevne
 • tar initiativ og er proaktiv
 • gode kommunikasjonsevner
 • gode samarbeidsevner
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen rapporterer til underdirektør for gruppe Verdikjede og vil samhandle tett med gruppen som videreutvikler og forvalter Folkeregisteret.

Stillingen lønnes som senioringeniør (kode 1181) eller seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 720 000 – kr 850 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

 Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Refnr:  2019/11836

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 21.11.2019

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • NOV 21
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 24
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 26
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
7 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
 
 
 

Fakta om Skatteetaten