<  
>  
Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Direktør Prosjektsenter (BPS) Byggherre Statsbygg

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon4 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon67 Presentasjon av stillingen:

Statsbygg søker en fremtidsrettet leder til å hjelpe Norges største og mest interessante byggeprosjekter med å lykkes.

Statsbyggs oppdrag er å bygge, forvalte og drifte lokaler for statlige virksomheter i sivil sektor. Vi skal også bidra til å effektivisere statens arealbruk og gi innspill til statlig bygge- og eiendomspolitikk. Vi er en moderne og effektiv forvaltningsbedrift som går foran med forenkling og digitalisering. Statsbygg har en utstrakt og sammensatt prosjektportefølje som stadig er i endring. Dette innebærer økt kompleksitet og større krav til god prosjektstyring. For å imøtekomme dette har Byggherreavdelingen opprettet et nytt Prosjektsenter (PMO), en prosjektstøtte- og styringsfunksjon som skal hjelpe prosjektene med å lykkes.

Vi søker nå en strategisk endringsagent til å lede Prosjektsenteret. Som leder av Prosjektsenteret skal du bidra til læring, digitalisering og innovasjon i prosjektene og rask omsetning av beste praksis til standard. Tjenesteutvikling er sentralt i første fase, som å etablere arenaer for erfaringsoverføring og utvikle nye leveranser som oppstartstjeneste og beslutningsstøtte for byggeprosjektene. Lederen av Prosjektsenteret rapporterer til Byggherredirektøren og inngår i hans ledergruppe med stilling som avdelingsdirektør for Prosjektsenteret.

Prosjektsenteret har ansvar for blant annet mål- og resultatstyring, kontraktsstyring og prosjektstyring i Byggherreavdelingen, og har de underliggende enhetene "SHA og seriøsitet" og "Prosjektøkonomi". Statsbygg har ambisjoner om å være en rollemodell innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), og har stort fokus på bekjempelse av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Våre medarbeidere skal følge beste praksis og sikre god kvalitet og effektivitet.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og lede Prosjektsenteret med personal- og fagansvar
 • Bidra strategisk, taktisk og operativt som en god samarbeidspartner for prosjektene
 • Sikre systematisk læring fra prosjekter og erfaringsoverføring
 • Sørge for økt digitalisering og innovasjon i byggeprosjektene
 • Sikre strategisk utvikling av nye kontrakts- og gjennomføringsmodeller
 • Sikre bedre prosjektgjennomføring
 • Videreutvikle ressursstyring og kompetanseutvikling innen seksjonens fagområder

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse på masternivå eller tilsvarende
 • God forretningsforståelse
 • Fordel med erfaring fra styring av komplekse prosjekter
 • Relevant erfaring fra bygge- eller anleggsbransjen, gjerne erfaring fra ledelse av større byggeprosjekt
 • Gjerne erfaring fra management consulting
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Meget gode strategiske evner, men forstår og er god på det taktiske og operative
 • En pådriver med gjennomføringskraft
 • Evne til å fasilitere og drive gjennom endringer
 • Energisk, trives med høyt arbeidstempo
 • Evne til å utfordre prosjektene og prosjektlederne på en konstruktiv måte
 • Evne til å engasjere, motivere og bygge relasjoner
 • Løsnings- og serviceorientert
 • Målrettet og strukturert

Vi tilbyr

 • En meget spennende og variert prosjektportefølje
 • Mulighet til å bidra i noen av landets mest samfunnsaktuelle prosjekter
 • Ambisiøst og tverrfaglig miljø
 • Gode faglige utviklingsmuligheter og godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter statens lønnsregulativ som avdelingsdirektør fra kr 950 000 til kr 1 200 000,-, avhengig av kompetanse. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktinformasjon

Marius Tunstad, Byggherredirektør, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Biskop Gunnerus' gt. 6 (Byporten)
0155 Oslo

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Statsbygg

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon67 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 19.11.2019

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, der både tøffe tak, godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter er en del av arbeidshverdagen?. Vi søker deg som har et brennende engasjement for mennesker og ikke er redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg over "de små tingene" og er flink til å skape en relasjon med våre beboere!. Du vil jobbe med ulike beboere, noe som krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Du må videre være arbeidsvillig og faglig engasjert, og kunne jobbe selvstendig så vel som i team. Du må ha god fysisk og psykisk helse. Kvalifikasjoner  3 årig høyskoleutdanning Erfaring i arbeid med mennesker, institusjonsarbeid er en fordel Førerkort kl. B er et krav Kreativ person med fokus på aktivitets- og ferdighetstrening Som miljøterapeut hos Stendi deltar du i et team som arbeider målrettet for å bedre beboers livssituasjon, skape utviklingsmuligheter og istandsette beboer til å mestre en selvstendig positiv tilværelse. Arbeidstid: Du vil inngå i en medleverturnus som innebærer 3 døgn jobb, 7 døgn fri, 4 døgn jobb, 7 døgn fri. Du jobber og bor på arbeidsstedet de døgnene du er på arbeid. Det er krav til politiattest for å jobbe hos oss. Menn oppfordres til å søke. Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner, veiledning og oppfølging – og en fleksibel og variert arbeidsdag. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte avdelingsleder: Inga Hjelseth, telefon 901 56 067
17.03.2020 Målselv
Ortopedisk sengeområde Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og behandle flere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre gode og sikre pasientløp i regionens største kompetansevirksomhet.  Ved ortopedisk seksjon forventes det økning av aktiviteten og vi trenger derfor flere hjelpepleiere/helsefagarbeidere. Ved sengeområdet trenger vi engasjerte hjelpepleiere/helsefagarbeidere i følgende stillinger: 5 x 60% faste stillinger 6 x 18,78% faste stillinger (Helgestillinger hvor også sykepleierstudenter er aktuelle)  Stillingene inngår i 3-delt turnus med arbeid hver 3. helg Ortopedisk sengepost er samlokalisert med revmatologisk sengepost, og har 18 ortopediske senger. Vi behandler pasienter med brudd, og pasienter som skal ha ny protese i hofte, kne eller skulder. Det er et tett tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper. Vi har egen pasientskole for pasienter som skal ha ny hofte- eller kneprotese. Arbeidsoppgaver Observasjon av vitale parameter. Behandling, mobilisering, stell og pleie.  Kvalifikasjoner Autorisert hjelpepleier/helsefagarbeider. Gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig. Gjerne arbeidserfaring fra tilsvarende arbeid i sykehus. Gode kommunikasjon og samarbeidsevner. Gjerne erfaring med DIPS. Evnen til å prioritere arbeid i en travel hverdag.  Personlige egenskaper Du jobber selvstendig med spennende og varierende arbeidsoppgaver. Du er bevisst og tar ansvar i arbeidshverdagen. Du samarbeider godt med andre yrkesgrupper. Du viser engasjement og faglig interesse.  Vi tilbyr Godt fag- og arbeidsmiljø. Spennende og varierte arbeidsoppgaver. Lønn etter gjeldende overenskomst Gode pensjonsordninger i offentlig pensjonskasse 
07.07.2020 Kongsvinger
Ortopedisk sengeområde Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og behandle flere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre gode og sikre pasientløp i regionens største kompetansevirksomhet.   Ved Ortopedisk seksjon forventes det økning av aktiviteten og vi trenger derfor flere sykepleiere. Er du den som ønsker nye utfordringer og som vi søker etter? Ved sengeområdet trenger vi engasjerte sykepleiere i følgende stilinger: 2 x 100% faste stillinger 2 x 80% faste stillinger I tillegg har vi fra medio september ledig 73% vikariat for ansatt i fødselspermisjon . Vikariatet er ledig til og med 06.06.2021.  Ortopedisk sengeområde er samlokalisert med revmatologisk sengeområde, hvor ortopedi har 18 senger. Vi behandler pasienter med brudd, og pasienter som skal ha ny protese i hofte, kne og skulder. Seksjonen har et tett tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper. Vi har egen pasientskole for pasienter som skal ha ny hofte- eller kneprotese.  Arbeidsoppgaver Observasjon av vitale parameter. Medikamenthåndtering og andre sykepleieprosedyrer. Behandling, mobilisering, stell og pleie. Samhandling med primærhelsetjenesten.  Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier. Gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig. Gjerne erfaring med ortopedi. Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner. Gjerne erfaring med DIPS. Evnen til å prioritere arbeid i en travel hverdag.  Personlige egenskaper Du jobber selvstendig med spennende og varierende arbeidsoppgaver. Du er bevisst og tar ansvar i arbeidshverdagen. Du samarbeider godt med andre yrkesgrupper. Du viser engasjement og faglig interesse.  Vi tilbyr Godt fag- og arbeidsmiljø. Spennende og varierte arbeidsoppgaver. Lønn i hht gjeldende overenskomst Gode pensjonsordninger i KLP 
07.07.2020 Kongsvinger
Bygg, gartner, Akershus universitetssykehus HF Stillingen er underlagt Bygg og gartnerseksjonen som p.t har 12 ansatte, lokalisert på Ahus Nordbyhagen. Vi er en del av avdelingen Drift og Vedlikehold som har ansvar for fagene bygg, elektro, VVS, samt driftssentral og servicesenteret. Avdelingen har ca 70 ansatte fordelt på alle lokasjonene i Ahus HF. Arbeidsoppgaver Gartnertjenester, sommer og vinterdrift utvendig, og tømreroppgaver. I stillingen inngår også hjemmevakt i forbindelse med snøvakta med vakt hver 3 uke fra oktober til april Bygningsmessige drift og små vedlikeholdsoppgaver i 5 barnehager innvendig og utvendig samt lekeapparater m.m utvendig. Kvalifikasjoner Fagbrev i gartner eller tømrerfaget, relevant erfaring kan oppveie for fagbrev Maskinførerbevis Førerkortklasse B, BE, Relevant erfaring med snørydding og strøing, maskinelt  Personlige egenskaper Teamarbeid og evne til å se oppgaver som bør utføres. Sosial, Pliktoppfyllende, løsningsorientert og utadvendt. Vi tilbyr Godt arbeidsmiljø Ryddige forhold og gode kollegaer Flere arbeidsområder og en variert arbeidsdag 
07.07.2020 Lørenskog
Intensivmedisin og dagkirurgi Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF Er du intensivsykepleier eller sykepleier med erfaring og søker nye utfordringer?  Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og behandle flere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre gode og sikre pasientløp. Fra 01.09.2020 trenger vi intensivsykepleiere/sykepleiere  i følgende stillinger: 80 % vikariat som teamleder med fagansvar ved dagkirurgisk enhet kombinert med 20 % fast helgestilling ved enhet for intensivmedisin  100 % vikariat i fødselspermisjon, hvorav 60 % ved dagkirurgisk enhet og 40 % ved enhet for intensivmedisin (inkl. helg) 80 % vikariat, hvorav 60 % ved enhet for intensivmedisin (inkl. helg) og 20 % ved dagkirurgisk enhet Intensivseksjonen består av intensiv og postoperativ enhet og i tillegg dagkirurgisk enhet. Intensivmedisin har 6 sengeplasser og 9 postoperative plasser. Dagkirurgisk enhet har 10 plasser. Vi er en generell intensivenhet med både indremedisinske og kirurgiske pasienter. Vi er en del av akuttmedisinsk avdeling sammen med akuttmottaket, operasjon-/anestesi og fødeavdelingen. Søkeren kan forvente seg et godt faglig miljø, med en høy andel spesialutdannede intensivsykepleiere og lite turnover. Seksjonen har et godt og stabilt arbeidsmiljø, positive medarbeidere med en god teamfølelse. Vårt sykehus ligger bare 5 mil fra svenskegrensen, og grenser til Eda kommune. Alle søkere må søke via WebCruiter.  Arbeidsoppgaver Maskebehandling Respiratorbehandling Sentralovervåkning Støttefunksjoner for andre avdelinger Postoperativ overvåking av nyopererte pasienter  Vedrørende stilling som teamleder vises det til egen funksjonsbeskrivelse   Kvalifikasjoner Autorisert intensivsykepleier eller autorisert sykepleier med minst 2 års erfaring. Det er en fordel å ha erfaring med kirurgiske pasienter og pre/post operativ sykepleier  Personlige egenskaper Må kunne arbeide selvstendig og ha god planleggingsevne Være serviceinnstilt og fleksibel Ha evnen til å jobbe effektivt og å kunne takle høyt arbeidstempo Ha gode samarbeidsevner og godt humør Må beherske norsk språk skriftlig og muntlig  Personlig egnethet vil bli vektlagt  Vi tilbyr Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst Arbeid i et spennende og interessant miljø Medlemskap i pensjonsordning (KLP)
07.07.2020 Kongsvinger
Ungdomspsykiatrisk klinikk, Akershus universitetssykehus HF Ungdomspsykiatrisk klinikk er en seksjon i Avdeling barn og unges psykiske helsevern innen Divisjon Psykisk Helsevern, Akershus Universitetssykehus.  Klinikken gir tilbud til ungdom i alderen 13-18 år med alvorlig psykiske lidelser, noe som kan innebære øyeblikkelig hjelp, utredning og behandling. Hovedgrupper av tilstander er; psykoser, begynnende schizofreni, alvorlige spiseforstyrrelser, alvorlig depresjon og selvskade.Ungdomspsykiatrisk klinikk (UK) ledes av seksjonsleder. Vi har en åpen og en lukket post, i tillegg en leilighet for et mer fleksibelt behandlingstilbud til pasientene. Postene er bemannet med enhetsledere og i hovedsak barnevernspedagoger, sykepleiere og vernepleiere i miljøterapeutstillinger. I tillegg har klinikken en fagstab tilknyttet begge poster bestående av overleger, psykolog/ psykologspesialist, leger i spesialisering, musikkterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut og kontorfaglig personell. Seksjonen har også et eget ambulant team (Mobilt behandlingsteam) med ti fagstillinger, som arbeider for å finne gode alternativer til innleggelse i døgnavdelingen og i nær samarbeid med post og poliklinikk, sikre gode overganger fra døgninnleggelser til utskrivelse for pasientgruppen. Ungdomspsykiatrisk klinikk er en dynamisk institusjon med et god faglig miljø som tilbyr flerfaglig utredning og behandling både i post dag/døgn og ambulant.  Klinikkens visjon: Ungdommen i fokus - et trygt sted  Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Medisinsk- og psykiatrifaglig ansvar for inneliggende pasienter I samarbeid med øvrig personell: Vurdering, utredning og individuell behandling. Gi veiledning til leger under utdanning Delta i fag- og kompetanseutvikling. Delta i seksjonens legevaktordning, for tiden 6 delt hjemmevakt Kvalifikasjoner Vi søker primært etter spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, med erfaring fra psykiatrisk døgnbehandling av ungdom Det er ønskelig at søker har erfaring fra akutt- og langtidsbehandling, samt utredning   Erfaring med tverrfaglig samarbeid Kunnskap om og kjennskap til hjelpeapparatet for øvrig Personlige egenskaper  Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi tilbyr Ansettelse i en dynamisk institusjon som vektlegger tverrfaglig behandling og samarbeid med kompetente og hyggelige kollegaer Arbeid i et miljø med høyt faglig nivå, og som gir rom for videre faglig utvikling Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Mulighet for hjelp med bolig og barnehageplass  Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
07.07.2020 Lørenskog
Bemanningspool, Akershus universitetssykehus HF Bemanningspool er en seksjon med sykepleiere, helsefagarbeidere og jordmødre som jobber ved tre til fem fagområder på Ahus. Vi tilbyr kompetente medarbeidere som kan dekke inn for fravær og økt behov for bemanning på kort varsel. I tillegg har vi utdanningsstillinger for sykepleiere som tar videreutdanning. Seksjonen ble opprettet i 2018 og har vokst seg stor på kort tid. I dag samarbeider vi med medisinsk divisjon inkl akuttområdene, kirurgisk divisjon, psykisk helsevern, ortopedisk klinikk og kvinneklinikken. I tillegg har vi et samarbeid med overvåkningsavdelingene og intensivavdelingen i forbindelse med utdanningsstillingene. Det er planlagt en stor vekst av Bemanningspool i tiden fremover og vi har behov for en dyktig og engasjert enhetsleder til å være med på arbeidet. Som enhetsleder vil du ha tett samarbeid med seksjonsleder og rådgiver for Bemanningspool. Sammen skal vi videreutvikle Bemanningspool og ivareta våre medarbeidere på en god måte for å sikre trivsel, kompetanse og ettertraktede ressurser til klinikken. Ønskelig med rask oppstart, og oppstartdato kan tilpasses.  Arbeidsoppgaver Bistå seksjonsleder i drift av Bemanningspool. Lage og følge opp fremdriftsplaner for medarbeiderne. Dette inkluderer å planlegge for opplæring og oppfølging som samsvarer med behov i klinikken Samarbeid med klinikken Turnusplanlegging- og skriving Følge opp medarbeiderne i utdanningsstilling og samarbeide med moderpostene Utføre kompetansesamtaler og lage utviklingsplaner for medarbeiderne  Planlegge og gjennomføre fagdager Oppfølging av kompetanse  Fraværsoppfølging  Stedfortreder for seksjonsleder  Kvalifikasjoner Helsefaglig utdannelse på bachelornivå eller høyere Ledererfaring, gjerne lederutdanning Erfaring fra arbeid i sykehus og god kjennskap til sykehusorganisasjonen Kompetanse og erfaring i arbeidstidsplanlegging og arbeidstidsbestemmelser  Kjennskap til GAT, gjerne også til Læringsportalen og Personalportalen Personlige egenskaper Gode samarbeidsevner Gode kommunikasjons- og fremstillingsevner Systematisk Fleksibel og endringsvillig Løsningsorientert  Evne til å motivere og videreutvikle medarbeiderne Gjennomføringsevne Evne til å være selvstendig  Vi tilbyr En spennende jobb hvor du kan bidra til å sikre at vi har kompetente ansatte til å ivareta pasientene på Ahus Godt arbeidsmiljø  Lønn etter avtale God pensjonsordning Gode velferdstilbud for ansatte, som hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med stor og variabelt tilbud Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
07.07.2020 Lørenskog
Kar/thorax - sengepost, Akershus universitetssykehus HF Kar-/Thorax kirurgisk sengepost, S204 er en sengepost som også har ansvar for Bryst- og endokrin kirurgiske pasienter.    Stillingen innebærer å jobbe med stell, pleie, omsorg og behandling til avdelingens innlagte pasienter. Arbeidsoppgaver Stell, pleie, sykepleie og omsorg til avdelingens pasienter. Kliniske målinger, ulike prosedyrer og behandlings innen for helsefagarbeiderens kompetanse område. Kvalifikasjoner Offentlig godkjent helsefagarbeider med sykepleie erfaring fra Kar/Thorax kirurgi  Ønskelig med sykepleie erfaring i Bryst og endokrin kirurgi . Da sengeposten også har ansvar for disse pasientene. Personlige egenskaper Faglig dyktig, er bevisst egen fagkompetanse. God omsorgsperson, ønsker å utgjøre en forskjell for pasienten. Gode samarbeids evner Vi tilbyr Fagfeltet er stort og avansert. Avdelingene har et stabilt personale og det oppleves et godt arbeidsmiljø. Vi samarbeider tett med andre faggrupper, noe som gjør at hverdagen kan være krevende, men interessant og lærerik.
07.07.2020 Lørenskog
Vis alle 18.537 ledige stillinger

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land.

Les mer om Statsbygg

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon4 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon67 Presentasjon av stillingen:

Statsbygg søker en fremtidsrettet leder til å hjelpe Norges største og mest interessante byggeprosjekter med å lykkes.

Statsbyggs oppdrag er å bygge, forvalte og drifte lokaler for statlige virksomheter i sivil sektor. Vi skal også bidra til å effektivisere statens arealbruk og gi innspill til statlig bygge- og eiendomspolitikk. Vi er en moderne og effektiv forvaltningsbedrift som går foran med forenkling og digitalisering. Statsbygg har en utstrakt og sammensatt prosjektportefølje som stadig er i endring. Dette innebærer økt kompleksitet og større krav til god prosjektstyring. For å imøtekomme dette har Byggherreavdelingen opprettet et nytt Prosjektsenter (PMO), en prosjektstøtte- og styringsfunksjon som skal hjelpe prosjektene med å lykkes.

Vi søker nå en strategisk endringsagent til å lede Prosjektsenteret. Som leder av Prosjektsenteret skal du bidra til læring, digitalisering og innovasjon i prosjektene og rask omsetning av beste praksis til standard. Tjenesteutvikling er sentralt i første fase, som å etablere arenaer for erfaringsoverføring og utvikle nye leveranser som oppstartstjeneste og beslutningsstøtte for byggeprosjektene. Lederen av Prosjektsenteret rapporterer til Byggherredirektøren og inngår i hans ledergruppe med stilling som avdelingsdirektør for Prosjektsenteret.

Prosjektsenteret har ansvar for blant annet mål- og resultatstyring, kontraktsstyring og prosjektstyring i Byggherreavdelingen, og har de underliggende enhetene "SHA og seriøsitet" og "Prosjektøkonomi". Statsbygg har ambisjoner om å være en rollemodell innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), og har stort fokus på bekjempelse av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Våre medarbeidere skal følge beste praksis og sikre god kvalitet og effektivitet.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og lede Prosjektsenteret med personal- og fagansvar
 • Bidra strategisk, taktisk og operativt som en god samarbeidspartner for prosjektene
 • Sikre systematisk læring fra prosjekter og erfaringsoverføring
 • Sørge for økt digitalisering og innovasjon i byggeprosjektene
 • Sikre strategisk utvikling av nye kontrakts- og gjennomføringsmodeller
 • Sikre bedre prosjektgjennomføring
 • Videreutvikle ressursstyring og kompetanseutvikling innen seksjonens fagområder

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse på masternivå eller tilsvarende
 • God forretningsforståelse
 • Fordel med erfaring fra styring av komplekse prosjekter
 • Relevant erfaring fra bygge- eller anleggsbransjen, gjerne erfaring fra ledelse av større byggeprosjekt
 • Gjerne erfaring fra management consulting
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Meget gode strategiske evner, men forstår og er god på det taktiske og operative
 • En pådriver med gjennomføringskraft
 • Evne til å fasilitere og drive gjennom endringer
 • Energisk, trives med høyt arbeidstempo
 • Evne til å utfordre prosjektene og prosjektlederne på en konstruktiv måte
 • Evne til å engasjere, motivere og bygge relasjoner
 • Løsnings- og serviceorientert
 • Målrettet og strukturert

Vi tilbyr

 • En meget spennende og variert prosjektportefølje
 • Mulighet til å bidra i noen av landets mest samfunnsaktuelle prosjekter
 • Ambisiøst og tverrfaglig miljø
 • Gode faglige utviklingsmuligheter og godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter statens lønnsregulativ som avdelingsdirektør fra kr 950 000 til kr 1 200 000,-, avhengig av kompetanse. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktinformasjon

Marius Tunstad, Byggherredirektør, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Biskop Gunnerus' gt. 6 (Byporten)
0155 Oslo

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Statsbygg

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon67 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 19.11.2019

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
9 ledige stillinger
Internship / Praktikanter

Fakta om Statsbygg