Ledig stilling

Vil du bidra til å elektrifisere samfunnet? Agder Energi

Søknadsfrist : 24.11.2019

Fremtidig elektrifisering av samfunnet vil i større grad enn tidligere utfordre kapasiteten i eksisterende kraftnett.

Agder Energi Nett ønsker derfor en enda tettere samhandling mellom nettselskapet og viktige samfunnsaktører for å planlegge en bedre utnyttelse av fremtidens kraftnett.

Stillingen i Nettstrategi vil få ansvar for nettanalyser og dialog med større kunder i planleggingsfasen. Stillingen er også tenkt som et bidrag til å styrke samarbeidet med viktige samfunnsaktører

Vi håper du ser på dette som en spennende rolle i det "grønne skiftet", og ønsker deg velkommen til å søke på stillingen i et av norges største nettselskap..

Arbeidsoppgaver

 • Nettanalyser og kapasitetsberegninger
 • Prognoser og scenarier for fremtidig forbruks- og produksjonsvekst
 • Koordinering av fremtidige utbyggingsplaner
 • Teknisk rådgivning innenfor elkraftfaget
 • Tilknytningsprosess for nye kraftverk og plusskunder
 • Bidra i utviklingen av nye digitale løsninger og metoder innen nettanalyse
 • Bidra i utarbeidelse av konsesjonssøknade
 • Deltakelse i relevante FoU-prosjekter

Kvalifikasjoner

Utdanning Master-nivå - innenfor fornybar energi med hovedvekt på elkraft
Gjerne med 3-5 års erfaring innenfor relevante fagområder.

Nyutdannede kan også søke.

Ønskede kompetanseområder:

 • Elkraft, kraftsystemanalyse og kraftsystemforståelse
 • Kjennskap til programmering, databehandling og analyse
 • Grunnleggende økonomikunnskaper og samfunnsforståelse

Personlige egenskaper

 • Analytisk, strategisk og selvstendig
 • Relasjonsbygger
 • Nyskjerrig og åpen for nye arbeidsmetoder, verktøy og modeller
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Bli kjent med Agder Energi

Vannkraftens betydning

Samarbeider med Microsoft om fleksibilitet

Vil du være med å bidra til et mer fornybart samfunn? 

Samfunnet er avhengig av strøm. Våre ansatte går på jobb hver dag for å sørge for at samfunnet får den rene energien som trengs for å fungere. Vi løser framtidens energiutfordringer i nært samarbeid med våre internasjonale partnere.  Agder Energi trenger et mangfold av mennesker, kompetanse og teknologi for å utvikle oss videre som et innovativt og fremoverlent energikonsern. Agder Energi ønsker at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisitet. Les mer på ae.no og aenett.no

Vi bygger ut og drifter kraftverk og strømnettet, og vi har et stort miljø som handler med og forvalter fornybar energi. Vårt teknologimiljø er viktig for å utvikle nye produkter og tjenester.  Menneskene er den viktigste ressursen for å utvikle Agder Energi videre. Vil DU være med oss inn i framtiden? 

Agder Energi leverer ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden

Les mer om Agder Energi

Stillingsbeskrivelse

Fremtidig elektrifisering av samfunnet vil i større grad enn tidligere utfordre kapasiteten i eksisterende kraftnett.

Agder Energi Nett ønsker derfor en enda tettere samhandling mellom nettselskapet og viktige samfunnsaktører for å planlegge en bedre utnyttelse av fremtidens kraftnett.

Stillingen i Nettstrategi vil få ansvar for nettanalyser og dialog med større kunder i planleggingsfasen. Stillingen er også tenkt som et bidrag til å styrke samarbeidet med viktige samfunnsaktører

Vi håper du ser på dette som en spennende rolle i det "grønne skiftet", og ønsker deg velkommen til å søke på stillingen i et av norges største nettselskap..

Arbeidsoppgaver

 • Nettanalyser og kapasitetsberegninger
 • Prognoser og scenarier for fremtidig forbruks- og produksjonsvekst
 • Koordinering av fremtidige utbyggingsplaner
 • Teknisk rådgivning innenfor elkraftfaget
 • Tilknytningsprosess for nye kraftverk og plusskunder
 • Bidra i utviklingen av nye digitale løsninger og metoder innen nettanalyse
 • Bidra i utarbeidelse av konsesjonssøknade
 • Deltakelse i relevante FoU-prosjekter

Kvalifikasjoner

Utdanning Master-nivå - innenfor fornybar energi med hovedvekt på elkraft
Gjerne med 3-5 års erfaring innenfor relevante fagområder.

Nyutdannede kan også søke.

Ønskede kompetanseområder:

 • Elkraft, kraftsystemanalyse og kraftsystemforståelse
 • Kjennskap til programmering, databehandling og analyse
 • Grunnleggende økonomikunnskaper og samfunnsforståelse

Personlige egenskaper

 • Analytisk, strategisk og selvstendig
 • Relasjonsbygger
 • Nyskjerrig og åpen for nye arbeidsmetoder, verktøy og modeller

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 24.11.2019

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • NOV 24
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 27
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
2 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
Lærlinger

 

Agder Energi har som visjon å være en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger.

Hoveddelen av Agder Energis energiproduksjon kommer fra vannkraft. Dette skjer gjennom 47 hel- eller deleide kraftstasjoner på Agder.

Agder Energi produserer også termisk energi gjennom fjernevarmeanlegg i Kristiansand og Arendal.

Konsernet har også en betydelig kompetanse og omfattende utbyggingsplaner for vindkraft. Dette skal primært skje gjennom selskapet Statkraft Agder Energi Vind DA, som Agder Energi eier sammen med Statkraft.

I tillegg til energiproduksjon, omfatter Agder Energis virksomhet også distribusjon og salg av strøm, energitilknyttede tjenester samt salg og drift av fibernett.Fakta om Agder Energi