Ledig stilling

Fysiker Universitetet i Agder

Søknadsfrist : 25.11.2019
Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, blir det fra 01.01. til 30.06.20 ledig en midlertidig 50 % stilling som føramanuensis/førstelektor/ universitetslektor/høgskolelærer innen ett av temaene partikkelfysikk og kosmologi; bølgemekanikk; kvantefysikk på årsstudiet, eller generell fysikk i grunnskolelærerutdanningen. Stillingen er tilknyttet Logg inn for å se kontaktinformasjon og arbeidssted er Campus Kristiansand.

Fagområdene ved instituttet inkluderer bioingeniørfag, biologi, fysikk og naturfag i lærerutdanningen. Fagmiljøet inkluderer ca. 40 ansatte hvorav 4 i teknisk administrative stillinger.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil bestå i å forelese samt veilede i laboratoriekurs, inkludert gjennomføring av eksamen.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Logg inn for å se kontaktinformasjon.

For stillinger som førsteamanuensis har UiA Logg inn for å se kontaktinformasjon.

For stillinger som førstelektor/universitetslektor/høgskolelærer kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Vi søker personer med:

 • minimum bachelorgrad i fysikk (mastergrad hvis undervisning på årsstudiet i fysikk)
 • erfaring fra undervisningsarbeid fra videregående skole eller universitet/høgskole

Søkere må beherske norsk eller annet skandinavisk språk. Gode engelskkunnskaper er en fordel. Det stilles krav til muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi ønsker spesielt kandidater som:

 • liker å undervise samt veilede studenter
 • jobber selvstendig og tar ansvar
Vi tilbyr
 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr. 552 800-704 900 brutto pr. år, kode 1198 førstelektor, kr. 552 800-704 900 brutto pr. år, kode 1009 universitetslektor kr. 504 700-655 400 brutto pr. år eller kode 1007 høgskolelærer, kr. 414 600-504 700 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken " Søk stillingen ".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over eventuelle publikasjoner
 • eventuelle vitenskapelige arbeider (inntil 10)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 25.11.19

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Se annonsen og søk på stillingen Logg inn for å se kontaktinformasjon

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Vil du være med på å forme fremtidens digitale samfunn ved bruk av kunstig intelligens, analyse og datainnsikt? Vi bygger et av Norges og Nordens største og mest innflytelsesrike miljø innen nevnte fagområder og trenger mange flere på laget for å møte morgendagens behov. Med veletablerte partnerskap med de største og viktigste aktører innen kunstig intelligens (AI) og dataanalyse kombinert med stort antall kunder innenfor både offentlig og privat sektor er vi i EVRY virkelig med på å forme dagens samfunn og den digitale fremtiden. Er du en av de nytenkende drivkreftene vi ser etter med et ønske om å bli kjent og etterspurt for din unike spisskompetanse? Hvis ja, så kan vi love deg en utfordrende stilling med høyt tempo som gir store muligheter for faglig og personlig utvikling.  Hvordan vi jobber  Vi har høye ambisjoner, og vil kombinere vår ledende posisjon på teknologi med dyp forståelse for forretningssiden hvor vi vet behov skapes. Vi er lidenskapelig opptatt av kreative løsninger som skaper digitale fordeler for våre kunder.  Størrelsen er en av våre mange styrker, og du har derfor alltid noen som er like gode eller bedre enn deg selv å snakke med for å bli best innen området du konsentrerer deg om. For å forme den digitale fremtiden til våre kunder skal vi styrke oss ytterligere innen AI, Analytics & Insight og ser etter å fylle følgende roller: For Data Science søker vi etter deg med høyere utdannelse innen informatikk, statistikk, matematikk eller fysikk og med minst 2 års erfaring innen fagområdet. Du bør ha kompetanse innen følgende områder: Datatilrettelegging for preskriptiv/prediktiv modellering Analyse av store datamengder (strukturerte/ustrukturerte datatyper) Utvikling av analytiske modeller/algoritmer Kjennskap til R, Python, Maskinlæring, Microsoft PowerBI, samt rammeverk som Scikit-Learn, Keras og Tensorflow samt Spark og Pandas. Kjennskap til SAS-teknologi er også en fordel. Formelle krav:  Høyere utdanning fra høyskole eller universitet, fortrinnsvis innen økonomi eller IT. Mastergrad, men lengre relevant erfaring, relevante kurs og/eller referanser kan kompensere for formell utdanning   Vi ser også for oss at du har følgende erfaring, profil og kompetanse:  Minst to års erfaring der du har skapt gode resultater i relevante prosjekter  God kjennskap til aktuelle verktøy og metoder for de enkelte stillingene Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evnen til å skape tillit og gode relasjoner  Analytisk med en strukturert tilnærming til problemløsing Snakker og skriver flytende norsk og har gode engelskkunnskaper  Proaktiv og løsningsorientert Vi tilbyr:  Som et av de ledende IT-selskapene i Norden kan vi tilby deg flere muligheter enn andre selskaper i bransjen. Du vil inngå i et team som jobber med et av selskapets viktigste satsingsområde som får mye fokus både fra organisasjon og ledelse. Hos oss vil du ha muligheten til å spisse deg faglig innen et eller noen få områder, samtidig som vi tilrettelegger for å ivareta en viss breddekompetanse som vi vet bygger de aller beste konsulentene i markedet.  Vi tilbyr gode muligheter for karriereutvikling, gjennom EVRY Academy og tilrettelagte karriereprogrammer. EVRY har et stort indre jobbmarked som gir deg mulighet til å bytte jobb etterhvert uten å bytte arbeidsgiver.  Vi preges av et aktivt og inkluderende arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer. Du vil ha muligheten til å delta i flere faglige og sosiale nettverk som Young Professionals, Female@EVRY, Active@EVRY m.m.  Noe vi tar som en selvfølge:  Lønn som gjør deg glad hver måned   Fordeler som gjør livet lettere og bedre: solide forsikringsordninger og rabatter på alt fra leasingavtaler til treningssentre   Bra folk å jobbe med, der ulik bakgrunn og innfallsvinkler, humor og stor takhøyde står sentralt   Høres dette ut som en stilling for deg? Vi ser frem til å høre fra deg! 
12.11.2019 Stavanger
Vil du være med å utvikle og sette ditt preg på en ny avdeling som skal følge opp det kommersielle knyttet til våre utenlandsforbindelser?   Avdelingsleder Utland Statnett har elektriske forbindelser til en rekke land med tilhørende handelsmodeller og oppgjørsløsninger. To nye forbindelser er under bygging og handelsmodeller er i ferd med å utvikles sammen med tilhørende oppgjørsløsninger. Samtidig pågår flere store nordiske og europeiske prosjekt i utviklingen av kraftmarkedene. Å sikre gode oppgjørsmodeller er et hovedansvar for denne nye enheten samtidig som alle de daglige oppgjør skal gjennomføres på en effektiv og betryggende måte. Stillingen er nyopprettet og skal lede et lite team. Avdelingen vil ha ansvaret for å følge opp det kommersielle i om lag 60 avtaler, og porteføljeforvaltningen av disse skal videreutvikles. Overordnet skal det sikres effektive og gode oppgjørsløsninger på våre utenlandsforbindelser. I dette ligger å følge opp handelsinntekter som i dag ligger på om lag en milliard NOK årlig. Eksterne samarbeidsparter er TSOer vi utveksler kraft med, kraftbørser og regulatorer. Internt vil et sterkt og godt samarbeid med Landssentralmiljøet samt System- og markedsutvikling være vesentlig for å lykkes. Stillingen har organisatorisk tilhørighet i Markedsoperasjoner i divisjon System og Marked. Sentrale arbeidsoppgaver Sikre riktige og effektive oppgjør Sikre gode oppgjørsmodeller på nye kabler og produkter Analyse og rapporter, identifisere kommersielle gevinster Oppfølging av avtaleverk knyttet til utenlandshandel Kvalifikasjoner Høyere teknisk- og/eller økonomisk utdannelse Engelsk som "arbeidsspråk" Erfaring fra kraftmarkedet og handelsløsninger Personlige egenskaper Lederegenskaper med gode samarbeidsevner Kommersiell teft med evne til å ta tak i problemstillinger Strukturert og målrettet Gode skriftlige og muntlige formuleringsevner For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med Direktør Ole Jacob Høyland på telefon 909 86 719. Søknader vurderes fortløpende og innen 8. desember. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger. Vi søker kandidater som gjenspeiler våre lederforventninger; ledere i Statnett er tydelige, utvikler og tenker helhet. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt. Hvorfor velge å jobbe i Statnett:          Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
19.11.2019 Oslo
Vil du bidra til den digitale transformasjonen av Statnett? Utvikler/løsningsarkitekt Kraftsystemet står overfor betydelige endringer. Mer vindkraft og solenergi, flere elbiler og smarthus samt økende kraftutveksling med Europa skaper utfordringer og muligheter for kraftsystemet. Som systemansvarlig i det norske kraftsystemet, og eier av det sentrale overføringsnettet for kraft, er Statnett helt sentral i å tilrettelegge for en bærekraftig og elektrisk framtid. Statnetts evne til å ta i bruk ny teknologi, til å utnytte data i våre beslutninger og til å gjennomføre en digital og organisatorisk transformasjon er avgjørende for å lykkes. Vi har nylig opprettet avdelingen «Dataplattform og GIS», og trenger i den forbindelse å styrke bemanningen. Hovedmålet til avdelingen er å sørge for at hele selskapet har enkel tilgang til godt tilrettelagte data og hensiktsmessige verktøy for å analysere og utnytte disse. Dette er helt sentralt for at det skal være mulig å nå Statnetts mål innen digitalisering. Avdelingens ressurser vil i stor grad jobbe i team på tvers av IT divisjonen. Sentrale arbeidsoppgaver Videreutvikling av eksisterende løsning og utvikling av nye løsninger i data lake (Hortonworks/IBM) Optimalisere løsningene for maksimal hastighet og skalerbarhet Ansvarlig for løsningsdesign på datalaken Arkitekturvalg mellom klassisk datavarehus, distribuert big data lake, og andre løsninger Integrasjon og grensesnitt, dataflyt, semantiske lag Utforming og plassering av logikk, algoritmer, prosessering, ML mv Verdivurderinger og informasjonssikkerhet Visualiserings- og front-end løsninger Planlegge overgang fra utvikling/test til produksjon Kodekvalitet Dokumentasjon Ytelse- og benchmarking av semantiske løsninger Overvåkning, inkl overvåkning av algoritme-resultatene i seg selv Bidra i kravstilling og arkitekturdiskusjoner generelt knyttet til utnyttelse og forvaltning av data Datakatalog Integrasjon, særlig datagrensesnitt ut Prosessering Ytelse mv  Kvalifikasjoner Erfaring med systemer for strukturering og lagring av data Erfaring fra distribuerte systemer (tilsvarende Hadoop) anses som en fordel God forståelse for integrasjonsarkitektur og sikkerhetsarkitektur Praktisk erfaring med Git, OpenShift, Docker, mv Bakgrunn som utvikler, behersker Java, Python og andre relevante språk Opptatt av god kodekvalitet, gjenbruk og dokumentasjon Erfaring fra livsløpshåndtering av analytiske modeller vil være en fordel Erfaring fra kraftbransjen vil være en fordel Vi ser etter deg som Ønsker å jobbe i skjæringspunktet mellom teknologi og Statnetts fagdisipliner Er ambisiøs og ønsker å bidra inn i et sterkt og fremtidsrettet fagmiljø Trigges av arbeidsoppgaver innenfor strømmetjenester for sanntidsdata, IoT, Big Data Deler vår visjon om at kunnskapsdeling og samarbeid er nøkkelen til suksess Er innovativ og endringsvillig Ønsker å bidra med din kompetanse til det grønne skiftet og en elektrisk fremtid Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder Jens Berentzen, tlf. 98228462. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt. Hvorfor velge å jobbe i Statnett: Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
19.11.2019 Oslo
The business area Production is responsible for operation and maintenance of all assets where Statkraft is the operator. The process control department is responsible for operation and management of SCADA systems and network in addition to governance within process control. We provide expertise and support to process control projects and operation to all assets. To strengthen the supporting wind projects and Operation & Maintenance according to the Statkraft growth strategy, and to establish and improve wind control system governance, we seek a: Specialist Wind Control System Your role will be to ensure continuity in the way we build, set up, operate, manage and maintain the control systems in our wind projects and existing portfolio, by: Establish and maintain governance for wind control systems - local control, remote control, condition monitoring systems (CMS), automation, integration, etc. Systematically follow up and support life cycle management for wind control system for the existing (and future) portfolio in all geographical areas where we have wind power plants (Norway, Sweden, UK, India, Brazil, Chile) Implement the right level of security and focus on challenges like: aging assets out of support, control of access points to the process control network, implementation of security measures across portfolio, etc. Strategic and technical development within process control for wind power plant portfolio Your profile: M.Sc. Electrotechnical, Cybernetics, Automation, ICT with a focus on wind power plants A strong technical profile with an analytical mindset Key personal interest for renewable energy production Excellent verbal and written communication skills and you are fluent in Norwegian and English. Spanish and/or Portuguese is an advantage  A team player with excellent collaboration skills High interest in operation of power plants, wind control systems, energy markets and/or technical topics is an advantage You are flexible in terms of tasks and mobility as the role requires providing local support in country and/or at site for shorter or longer periods as agreed. Work location: Oslo, travels on short and medium term must be expected Contact: Andreas Ulvestad, VP process control (+4795784129) or Kjell-Werner Digre, Manager Remote Control  Statkraft manages critical infrastructure and services in several countries. We conduct background checks on qualified applicants before hire.
19.11.2019 Oslo
HR-staben i divisjon Innkreving har ansvar for at divisjonen har riktig kompetanse på kort og lang sikt, og for at vi har en kultur med endringskraft hvor ledere og medarbeidere tar ansvar og jobber mot felles mål. Vi bidrar til utvikling og gjennomføring av strategiske og operative HR-tiltak i tråd med virksomhetsstrategien. Vi er 11 HR-rådgivere fordelt på lokasjonene Trondheim, Mo i Rana og Bjørnevatn. Stillingens arbeidssted er Trondheim. Fra mars 2020 er vi å finne i nybygde og flotte lokaler i Holtermannsveien 1.              Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier.       Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.     Arbeidsoppgaver utvikle og oppdatere bemanningsplaner og kapasitetsanalyser utarbeide analyser innenfor HR-området for underbygge strategiske beslutninger bidra til strategisk ressursstyring bidra til å dele kompetanse innen ny teknologi og digitale løsninger bistå innen andre HR-oppgaver  Kvalifikasjoner høyere relevant utdanning på minimum bachelornivå erfaring med strategisk bemanningsplanlegging erfaring fra plan- og prosjektarbeid, gjerne prosjektledelse erfaring med ulike IT-verktøy, spesielt excel og gjerne digitale arbeidsflater ønskelig med erfaring fra strategisk og operativt kompetansearbeid  fordel med erfaring fra større virksomheter Personlige egenskaper tar initiativ og har solid gjennomføringsevne analytisk og evne å se leveranser i en større sammenheng gode samarbeids- og kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig selvstendig og strukturert tar ansvar utover eget arbeidsområde  Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse   Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 540.000 - 700.000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes. 
19.11.2019 Trondheim
I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av felleskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.  I Skattedirektoratets kommunikasjonsavdeling har vi det overordnede ansvaret for intern og ekstern kommunikasjon i Skatteetaten. Nå søker vi en erfaren kommunikasjonsrådgiver som brenner for intern- og lederkommunikasjon, og som kan bidra til å utvikle Skatteetatens arbeid på dette området.   Vi ser etter deg som har et strategisk hode og god kunnskap om hvordan kommunikasjon kan benyttes som strategisk virkemiddel internt i en organisasjon. Du har en god penn, behersker ulike sjangre og redaksjonelt arbeid, evner å vurdere rett kanalbruk og samtidig se muligheter for utvikling av interne kanaler. Du liker å grave frem og formidle de gode historiene og du er god til å bruke både tekst og visuelle virkemidler.   Vi ønsker oss en faglig sterk kommunikasjonsrådgiver med gode relasjonsevner, som evner å formidle komplisert fagstoff på en forståelig og engasjerende måte til alle ansatte. Du må kunne gi god kommunikasjonsfaglig rådgivning til ledere og skrive og skreddersy budskap etter målgruppe og kanal.   Som kommunikasjonsrådgiver hos oss får du en viktig rolle i arbeidet med å oppfylle Skatteetatens høye ambisjoner for kommunikasjon.   Arbeidsoppgaver Videreutvikle intern- og lederkommunikasjonen i Skatteetaten Redaksjonell ledelse av de interne kanalene i Skatteetaten, inkludert å være kontaktpunkt for divisjonene i spørsmål om internkommunikasjon Planlegge og gjennomføre interne kommunikasjonstiltak, inkludert å vurdere sjanger, kanal og retoriske grep Grave etter de gode historiene på tvers av organisasjonen og formidle komplisert fagstoff på en engasjerende og presis måte Innholdsproduksjon til alle kanaler Vurdere, utvikle og bruke visuelle virkemidler Bidra på avdelingens ulike ansvars- og oppgaveområder Kvalifikasjoner Kommunikasjonsfaglig utdanning og erfaring er ønskelig Svært gode skriftlige og muntlige formidlingsevner (god på historiefortelling) Dokumenterbare resultater av skriftlig budskapsformidling (arbeidsprøver) Relevant erfaring fra ansvar for internkommunikasjonsarbeid Erfaring fra arbeid med lederkommunikasjon er en fordel Erfaring med verktøy for publisering og foto-/videoredigering Personlige egenskaper Du har gode samarbeidsevner Du er selvgående og initiativrik Du er kvalitetsbevisst, grundig og har øye for detaljer Du er målrettet og leveranseorientert Du er god til å lytte og til å se en sak fra flere sider Vi tilbyr muligheten til å jobbe med et mangfold av målgrupper utfordrende oppgaver, stort ansvar og et godt fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse  Stillingen lønnes som seniorrådgiver ( kode 1364), lønnspenn fra kr 650 000 til 800 000. De første seks månedene regnes som prøvetid.   Noe reisevirksomhet kan være aktuelt   Vi ber om at CV med vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
19.11.2019 Oslo
Er du faglig dyktig og engasjert, og ønsker å jobbe med arbeidsmiljø i et av Norges største IT-miljøer, kan dette være jobben for deg. Vi har behov for å styrke vår kapasitet innenfor arbeidsmiljø, både operativt og strategisk. I Skatteetaten har vi et av Norges største og ledende IT-miljøer. Divisjon IT har en kultur med endringskraft hvor ledere og medarbeidere er engasjert og tar ansvar for og jobber mot felles mål. HR er en viktig bidragsyter for at divisjon IT når disse målene. Vi er opptatt av at HR bidrar med en merverdi og her er det du som medarbeidere vil kunne utgjøre en forskjell ved å rådgi og veilede lederne innen HMS og HR-faglige temaer. Stillingen inngår i gruppen HR og lederstøtte og er plassert i Styringsstaben i divisjon IT. Gruppen jobber i en HR-partnermodell hvor den enkelte medarbeider, i tillegg til sitt fagansvar, har særskilt ansvar for tjenesteleveranser og oppfølging av avdelinger på tvers av HR-feltet.  Arbeidsoppgaver rådgi og veilede lederne i HMS og andre HR-faglige temaer som bl.a. medarbeiderutvikling, arbeidstid og personalsaker videreutvikle divisjonens nærværsarbeid krevende sykefraværsoppfølging og inngående sykefraværsanalyser sekretær i samarbeidsorganer AMU bistå med utvikling av et godt og inkluderende arbeidsmiljø i virksomheten hvor arbeid med risikovurderinger, handlingsplan, avvik og oppfølgingstiltak inngår aktivt samarbeid med vernetjenesten, bedriftshelsetjenesten og NAV bistå innen andre HR-relatert oppgaver  Kvalifikasjoner høyere relevant utdanning på bachelornivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanning  flere års operativ erfaring fra HR, HMS og personaloppfølging. Ønskelig med erfaring på strategisk-nivå erfaring fra analyse av sykefravær, samt krevende sykefraværsoppfølging ønskelig med erfaring fra større virksomheter eller bedriftshelsetjeneste Personlige egenskaper evne til å tenke helhetlig og forstå virksomhetens behov proaktiv og løsningsorientert strukturert arbeidstilnærming  svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner evne til å skape tillit hos både ledere og medarbeidere  Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364), fra kr 500.000 - 700.000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes. 
19.11.2019 Oslo
HR-staben i divisjon Innkreving har ansvar for at divisjonen har riktig kompetanse på kort og lang sikt, og for at vi har en kultur med endringskraft hvor ledere og medarbeidere tar ansvar og jobber mot felles mål. Vi bidrar til utvikling og gjennomføring av strategiske og operative HR-tiltak i tråd med virksomhetsstrategien. Vi er 11 HR-rådgivere fordelt på lokasjonene Trondheim, Mo i Rana og Bjørnevatn.Stillingens arbeidssted er Trondheim. Fra mars 2020 er vi å finne i nybygde og flotte lokaler i Holtermannsveien 1.        Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du identifisere deg med våre verdier.       Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.   Arbeidsoppgaver rådgivning og utredning av saker innenfor personalområdet og arbeidsrett medbestemmelse (HA og HTA) forberede og bistå i lønnsforhandlinger implementering av rutiner og retningslinjer oppfølging av avvik bistå i omstillingsprosesser andre oppgaver innenfor HR-området kan bli tillagt stillingen Kvalifikasjoner juridisk embetseksamen/ master i rettsvitenskap, det er ønskelig med arbeidsrett som spesialområde minimum 3 års erfaring fra HR-oppgaver, gjerne innenfor statlig avtaleverk (HA, HTA og SAL) erfaring med ulike IT-verktøy, som for eksempel excel og digitale arbeidsflater fordel med erfaring fra større virksomheter  Personlige egenskaper gode samarbeids- og kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig løsningsorientert og har god gjennomføringsevne selvstendig og strukturert stor arbeidskapasitet og trives med operative oppgaver tar ansvar utover eget arbeidsområde  Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse   Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 540.000 - 730.000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.  Noe reisevirksomhet må påregnes. 
19.11.2019 Trondheim
Vis alle 21.375 ledige stillinger

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Les mer om Universitetet i Agder

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, blir det fra 01.01. til 30.06.20 ledig en midlertidig 50 % stilling som føramanuensis/førstelektor/ universitetslektor/høgskolelærer innen ett av temaene partikkelfysikk og kosmologi; bølgemekanikk; kvantefysikk på årsstudiet, eller generell fysikk i grunnskolelærerutdanningen. Stillingen er tilknyttet Logg inn for å se kontaktinformasjon og arbeidssted er Campus Kristiansand.

Fagområdene ved instituttet inkluderer bioingeniørfag, biologi, fysikk og naturfag i lærerutdanningen. Fagmiljøet inkluderer ca. 40 ansatte hvorav 4 i teknisk administrative stillinger.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil bestå i å forelese samt veilede i laboratoriekurs, inkludert gjennomføring av eksamen.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Logg inn for å se kontaktinformasjon.

For stillinger som førsteamanuensis har UiA Logg inn for å se kontaktinformasjon.

For stillinger som førstelektor/universitetslektor/høgskolelærer kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Vi søker personer med:

 • minimum bachelorgrad i fysikk (mastergrad hvis undervisning på årsstudiet i fysikk)
 • erfaring fra undervisningsarbeid fra videregående skole eller universitet/høgskole

Søkere må beherske norsk eller annet skandinavisk språk. Gode engelskkunnskaper er en fordel. Det stilles krav til muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi ønsker spesielt kandidater som:

 • liker å undervise samt veilede studenter
 • jobber selvstendig og tar ansvar
Vi tilbyr
 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr. 552 800-704 900 brutto pr. år, kode 1198 førstelektor, kr. 552 800-704 900 brutto pr. år, kode 1009 universitetslektor kr. 504 700-655 400 brutto pr. år eller kode 1007 høgskolelærer, kr. 414 600-504 700 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken " Søk stillingen ".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over eventuelle publikasjoner
 • eventuelle vitenskapelige arbeider (inntil 10)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 25.11.19

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Se annonsen og søk på stillingen Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 25.11.2019

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • NOV 19
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 20
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 22
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 24
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 25
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 26
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
13 ledige stillinger

Fakta om Universitetet i Agder