<  
>  
Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i kirkemusikk VID vitenskapelige høgskole

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Kirkelig utdanningssenter i nord/ Girkolas Oahpahusguovdás Davvin/ VID Tromsø

Kirkelig utdanningssenter i nord/ Girkolas Oahpahusguovdás Davvin/ VID Tromsø (KUN) er en del av VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag. Senteret gir praktisk-kirkelig utdanning på høgskole/universitetsnivå for studenter som skal bli prester, diakoner, kirkemusikere og kateketer, og driver i tillegg forskning og etterutdanning. KUN legger vekt på praksisnærhet, kontekstualitet og tverrfaglighet. De faglig ansatte driver utstrakt teamarbeid og underviser på tvers av fagfeltene. Senteret har 5 heltidsansatte. Senteret holder til i SIVA innovasjonspark, i umiddelbar nærhet til Uit-Norges arktiske universitet. Senterets øvingskirke Grønnåsen kirke har et meget godt orgel i barokk stil, bygget av Alfred Führer i 2001.

Stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i kirkemusikk

Vi søker etter en person med engasjement for utdanning og kreativ utviklingsarbeid som bidrar til å videreutvikle kirkemusikk som fagfelt ved KUN. KUN har et videreutdanningsløp i kirkemusikk i samarbeid med Musikkonservatoriet ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag ved UiT - Norges arktiske universitet

Fagområde, ansvar og arbeidsoppgaver

Til stillingen ligger fagansvar for studieretningen kirkemusikk, emne- og undervisningsansvar for videreutdanning i kirkemusikk samt undervisningsoppgaver i kirkemusikkrelaterte emner for øvrige studieretninger ved Kirkelig utdanningssenter nord/VID Tromsø.

I tillegg arrangeres kurs og seminarer for kirkemusikere, og det gjennomføres oppdragsarbeid innen forskning og kunstnerisk utvikling i samarbeid med eksterne aktører.

Rekruttering av nye studenter til utdanningen er viktig.

Arbeidssted er Tromsø.

Stillingen er tillagt oppgaver knyttet til programområdets faglige og vitenskapelige arbeidsområde og innebærer :

 • Undervisning, veiledning og eksamensarbeid på bachelor- og masternivå
 • Fagansvar for studieretning
 • Kirkemusikalsk oppdrags- og utviklingsarbeid knyttet til nordnorske, samiske og kvenske tradisjoner
 • Forskning
 • Faglig pedagogisk oppdrags- og utviklingsarbeid
 • Oppfølging av studentene
 • Administrasjon

Den som tilsettes må kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.
Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for vitenskapelige stillinger ved høgskolen.

For stillingen kreves følgende
 • Erfaring med relevant kunstnerisk virksomhet og utviklingsarbeid og/eller forskning og publisering
 • Erfaring med kirkelig praksis som kantor eller tilsvarende.
 • Erfaring og engasjement for nordnorsk musikk- og gudstjenesteliv.
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på et skandinavisk språk og fortrinnsvis på engelsk
 • Førstekompetanse (doktorgrad eller førstelektorvurdering) i kirkemusikk basert på kunstneriske og/eller vitenskapelige kvalifikasjoner. Kandidater med relevant mastergrad vil også bli vurdert i tråd med UH-loven § 6-5*
 • Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå, må skaffe seg dette i løpet av to år. Høgskolen arrangerer relevante kurs og vil tilrettelegge for oppnåelse av kravet.

*I tråd med UH-loven § 6-5 kan være aktuelt med midlertidig tilsetting som høgskolelektor i inntil 3 år med krav om arbeid med førstekompetanse. Dersom en søker ikke har førstekompetanse, er det ønskelig at søker vedlegger en plan for å kunne kvalifisere seg for dette, eller være i gang med å kvalifisere seg for dette, i løpet av ansettelsesperioden. Dersom sakkyndig utvalg vurderer at kandidaten har kommet langt i løpet mot oppnåelse av førstekompetanse og vil kunne søke om opprykk innen rimelig tid, vil fast ansettelse som høgskolelektor vurderes.

Videre er det ønskelig at kandidaten
 • Har erfaring med forskning og publisering med relevans for nordnorsk kirke- og kulturliv
 • Er interessert i å videreutvikle KUNs profil som utdanningssenter i nord
 • Har god kjennskap til norsk kirkeliv

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet i forhold til formidlingsevne, samarbeidsevne, fleksibilitet og selvstendighet.

Vi søker en medarbeider som
 • er samarbeidsorientert
 • er strukturert
 • viser initiativ og har gjennomføringsevne
 • er omgjengelig

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, livssyn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Den som tilsettes må i arbeidet være lojalt mot VID vitenskapelige høgskoles verdigrunnlag.

Generelle kriterier

For tilsetting som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig/kunstnerisk arbeid av samme omfang og kvalitet.

For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Generelle kriterier for tilsetting som førsteamanuensis/førstelektor fremgår av: og .

Søknaden

Søknaden med vedlegg sendes via linken <> øverst på denne siden og må inneholde:

 • søknad
 • CV
 • vitnemål og attester
 • liste over alle søkers publiserte/vitenskapelige arbeider og/eller kunstneriske utviklingsprosjekter
 • inntil 10 arbeider som ønskes vurdert og som er vedlagt.

Søknaden skal vedlegges dokumentasjon på søkerens øvrige kvalifikasjoner i hht til utlysningens krav til kvalifikasjoner. Søkere som har høyere utdanning fra utlandet skal søke om NOKUTs generelle godkjenning.

Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk, enten som original eller i oversettelse.

Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Ved behov for innsendelse av bøker/CDer/annet vennligst ta kontakt med HR-seksjonen ved Logg inn for å se kontaktinformasjon. Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles.

Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles.

Søknadsfrist: 01.01.2020

Oppstart: 01.08.2020 eller etter avtale

Kun søkere som benytter seg av søknadsportalen er aktuelle for stillingen.

Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål, attester og tre referanser.

Høgskolen vil gjennomføre prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Kontaktinformasjon

Søkere som ønsker nærmere informasjon om stillingen, kan ta kontakt med dekan Tomas Drønen, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon,

eller senterleder KUN Bernd Krupka, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Vi tilbyr
 • Mulighet til faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • En kirkelig og verdibevisst utdanningsinstitusjon med høye ambisjoner
 • Medlemskap med gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene.
 • Stillingen er plassert i stillingskode 1011 Førsteamanuensis LR24, 1198 Førstelektor LR24 eller evnt. 1008 Høgskolelektor LR25.

Se annonsen og søk på stillingen

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Aleris Bergen er i stek vekst og opplever stor etterspørsel etter våre spesialister, våre pasienter kommer som privatbetalende eller via helseforsikringer. Vi utvide vår kapasitet og søker etter;o Hudlegeo Gynekologo ØNHo Nevrolog Vi ser spesielt etter deg som har bred erfaring. Du ønsker å jobbe heltid/ deltid i et spennende fagmiljø med en svært kompetent og stor legegruppe bestående av medisinske spesialister. Legene som arbeider hos oss har et velfungerende støtteapparat rundt seg – og får dermed de beste forutsetninger for å sette pasientene i fokus. Du har gode samarbeidsevner, er fleksibel, viser engasjement for arbeidet og har høy grad av serviceinnstilling. Du må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Aleris Bergen har medisinsk senter med nye flotte lokaler i Bergen sentrum. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og faglige utfordringer i et dynamisk arbeidsmiljø. Tiltredelse etter avtale. For mer informasjon kontakt med Anne-Elin Hanebrekke, Leder Aleris Bergen. Mobil: 92606685. E-post:   anne-elin.hanebrekke@aleris.no Søknadsfrist: snarest. Søknad med CV sendes til: anne-elin.hanebrekke@aleris.no
10.07.2020 Bergen
Stendi søker tilkallingsvikarer til våre avdelinger for omsorgstjenester i Midt-Troms - er DU vår nye kollega? Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, der både tøffe tak, godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter er en del av arbeidshverdagen? Vi søker deg som har et brennede engasjement for mennesker og er ikke redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg over "de små tingene" og er flink til å skape en relasjon med våre beboere! Du vil jobbe med ulike beboere, noe som krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Du må videre være arbeidsvillig og faglig engasjert, og kunne jobbbe selvstendig så vel som i team. Du må ha god fysisk og psykisk helse.  Kvalifikasjoner som ønskes er: * 3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning, eller annen relevant utdanning og erfaring. * Helsefaglig kompetanse innenfor psykiatri og omsorg er ønskelig * Erfaring i arbeid med mennesker, institusjonsarbeid er en fordel * Førerkort kl. B er et krav * Kreativ person med fokus på aktivitets- og ferdighetstrening  Som miljøterapeut hos Stendi deltar du i et team som arbeider målrettet for å bedre beboers livssituasjon, skape utviklingsmuligheter og istandsetter beboer til å mestre en selvstendig og positiv tilværelse.   Arbeidstid: Du vil inngå i en medleverturnus. I full stilling innebærer det 3 døgn arbeid -7 døgn fri - 4 døgn arbeid -7 døgn fri. Du jobber og bor på arbeidsstedet de døgnene du er på arbeid. Det er krav til politiattest for å jobbe hos oss. Menn oppfordres til å søke. Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner, veiledning og oppfølging- og en fleksibel og variert arbeidsdag. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte avdelingsleder Aleksander Tretnes, tlf: 48221803.
23.01.2020 Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Senja
BAS
GK Rør Trøndelag har siden oppstarten i 2013 etablert seg som en ledende rørleggerbedrift i Trøndelag. Vi er 110 motiverte ansatte som setter godt arbeidsmiljø og rørleggerfaget i førersetet.  Med bakgrunn i en økende ordrereserve søker vi medarbeidere som vil ta del i dette. Arbeidsoppgaver: Utføre varierte rørleggerarbeider på en faglig sikker og god måte Etablere og opprettholde gode relasjoner og teamsamarbeid internt og eksternt på en profesjonell og tillitsvekkende måte Ivareta selskapets HMS- og kvalitetsrutiner Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper: Svennebrev som rørlegger med gode faglige ferdigheter Løsningsorientert og med evne til å jobbe både selvstendig og i team Ryddig og strukturert Noen års erfaring i faget og erfaring fra prosjekt Evnen til å motivere andre og få ting gjort. Beherske norsk skriftlig og muntlig Vi kan tilby: Mulighet til å utvikle deg og vokse internt i selskapet Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter Kurs og utvikling av deg som leder  Gode lønns, pensjons og forsikringsbetingelser Godt sosialt miljø og dyktige kollegaer    Har du spørsmål, ta kontakt med avdelingsleder Andreas Hellem på tlf 90532703. Vi ser frem til å høre fra deg! Søknader blir vurdert fortløpende.
08.06.2020 Trondheim
Vil du bli med på laget for bærekraftighet? Har du erfaring som rørleggerbas/anleggsleder, kjenner faget og ser utfordringene på byggeplassen? Ønsker du å utvikle deg i faget og få nye muligheter?  Vi er i stor vekst og trenger produksjonsledere, som tar hånd om store prosjekter. Som produksjonsleder får du ansvaret for det administrative på byggeplassen. Arbeidsoppgaver: Ansvar for den daglige byggeplassledelsen Utarbeider og følger opp fremdrifts- og timeverksplaner Daglig oppfølging og tilrettelegging for egne rørleggere, underentreprenører og partnere på byggeplass   Sørge for effektiv produksjon på byggeplassen Ansvar for materialhåndtering og logistikk på byggeplass   Oppfølging og innrapportering av avviks- og endringshåndtering på byggeplass   Delta i møter i forbindelse med forberedelser, gjennomføring og avslutting av prosjekter  Være bindeleddet mellom prosjektleder og bas Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper: Rørlegger med minimum 5 års bas-erfaring   Forståelse for funksjonen til tekniske anlegg  Dyktig på ressursplanlegging   God kjennskap til akkordtariffen   Løsnings- og resultatorientert  Gode samarbeidsevner  Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig  Et sterkt ønske om å lykkes Evne til å motivere andre og gå forran som et godt eksempel Vi kan tilby: En interessant og spennende stilling i en offensiv bedrift med solid økonomi   Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter   Opplæring til stillingen og utvikling av deg som leder  Kurs og etterutdanning   God fastlønnsordning med individuell resultatlønnsordning  Gode pensjons- og forsikringsforhold   Bil- og telefonordning Godt sosialt miljø med dyktige kollegaer Har du spørsmål, ta kontakt med avdelingsleder Andreas Hellem på tlf 90532703. Vi ser frem til å høre fra deg! Søknader blir vurdert fortløpende.
08.06.2020 Trondheim
Vil du skape fremtidens bærekraftige løsninger? Vil du være med på laget og skape noe av betydning? Vi trenger flere dyktige og motiverte medarbeidere som tar produksjonen og håndverket til rørleggerne på alvor. Hos oss får du mulighet til å være med å påvirke bransjen i førersetet hos en av landets ledende tekniske entreprenør. GK Rør avd. Trøndelag består av 110 motiverte ansatte som setter godt arbeidsmiljø og rørleggerfaget i førersetet.  Med bakgrunn i en økende ordrereserve søker vi medarbeidere som vil ta del i dette. Arbeidsoppgaver: Prosjektering av røranlegg primært innenfor næring og bolig 3D-design og beregninger i Revit/MagiCAD Tett samarbeid med interne avdelinger; marked, entreprise, automatikk, kulde og ventilasjon for et felles og omforent teknisk konsept Følge opp prosjekter mot eksterne kunder og byggherrer Ansvar for egne prosjekter i form av; kvalitetssikring og myndighetsbehandling, møtedeltagelse, planlegging, oppfølging og fremdrift, tett oppfølging av prosjektøkonomi, forskrifter, at prosjektkrav og interne prosedyrer blir fulgt Bidra til utviklingen av nye prosjekteringsverktøy som BIM, beregningsverktøyer etc. Bidra til at prosjekteringsavdelingen fremstår som et ressurs-, kvalitets- og kunnskapssenter for de øvrige avdelingene i GK familien  Ønskede kvalifikasjoner: Formell høyskole/universitetsbakgrunn fra VVS-relaterte fag eller tilsvarende Gode kunnskaper innen rørprosjektering og sprinkler Kjennskap til 3D modellering er en fordel Generell god teknisk forståelse God samarbeidsevne og resultatorientert Nøyaktig, serviceinnstilt og med gode kommunikasjonsevner Gode IT kunnskaper  Vi kan tilby: Å være med på å utvikle avdelingen innen kompetanse på BIM og 3D-prosjektering  En interessant og spennende stilling hos Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner  En offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi Kurs og etterutdanning gjennom GK-skolen eller aktuelle eksterne kurs  Gode rutiner for prosjekt- og økonomistyring  Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold  Godt sosialt miljø med dyktige kollegaer   Har du spørsmål, ta kontakt med avdelingsleder Stian Klette på tlf 958 32 444. Vi ser frem til å høre fra deg! Søknader blir vurdert fortløpende.
08.06.2020 Trondheim
Vil du være med og skape fremtidens bærekraftige løsninger? Vil du være med på laget og skape noe av betydning? Vi trenger flere dyktige og motiverte medarbeidere som tar produksjonen og håndverket til rørleggerne på alvor. Hos oss får du mulighet til å være med å påvirke bransjen i førersetet hos en av landets ledende tekniske entreprenør. GK Rør avd. Trøndelag består av 110 motiverte ansatte som setter godt arbeidsmiljø og rørleggerfaget i førersetet.  Med bakgrunn i en økende ordrereserve søker vi medarbeidere som vil ta del i dette. Arbeidsoppgaver: Planlegge, lede og følge opp prosjekter fra start til slutt Teknisk-, økonomisk- og fremdriftsansvar for egne prosjekter   HMS- og kvalitetsansvar for egne prosjekter   Oppfølging av underleverandører/partnere   Tilrettelegge for optimal produksjon i samarbeid med produksjonsledere og baser  Ivareta og utvikle gode relasjoner til samarbeidspartnere Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper: Ing.-/Siv.ing.kompetanse VVS og/eller prosjektledererfaring fra bygg/totalentrepriser  Relevant erfaring en fordel, gjerne bakgrunn fra håndverksfag   Analytiske ferdigheter  Resultatorientert og kremmerånd  Evne til å lede og motivere mennesker Utadvendt og serviceinnstilt  Generelt god IT kunnskap  Vi kan tilby: En interessant og spennende stilling i en offensiv bedrift med solid økonomi Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter Kurs og etterutdanning Gode pensjons- og forsikringsforhold God fastlønnsordning med individuell resultatlønn Bil- og telefonordning Godt sosialt miljø med dyktige kollegaer Har du spørsmål, ta kontakt med avdelingsleder Andreas Hellem på tlf 90532703. Vi ser frem til å høre fra deg! Søknader blir vurdert fortløpende.
08.06.2020 Trondheim
Vil du være med på laget og skape noe av betydning? Vi trenger flere dyktige og motiverte medarbeidere som tar produksjonen og håndverket til rørleggerne på alvor. Hos oss får du mulighet til å være med å påvirke bransjen i førersetet hos en av landets ledende tekniske entreprenør. GK Rør avd. Trøndelag består av 110 motiverte ansatte som setter godt arbeidsmiljø og rørleggerfaget i førersetet.  Med bakgrunn i en økende ordrereserve søker vi medarbeidere som vil ta del i dette. Arbeidsoppgaver: Utarbeide kalkyler for salgsmuligheter hos eksisterende og nye kunder Prosjektutvikle og detaljkalkulere prosjekter Prosjekteringsledelse i innledende fase Prosjektering av energi- og røranlegg Utarbeide forslag til prosjektbudsjett, samt bistå prosjektleder ved innkjøp Sørge for at arbeidene utføres i henhold til GKs verdier, rutiner og kvalitetsplaner Ivareta og utvikle gode relasjoner mot eksisterende og nye kunder Samarbeide tett med prosjektledere samt nye og eksisterende kunder og leverandører Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper: VVS-ingeniør eller tilsvarende, med god faglig bakgrunn Erfaring fra bransjen evt. rådgiverbakgrunn Erfaring med kalkulasjonsprogrammet Cordel Gode kommunikasjonsevner og relasjonsbyggende egenskaper med evne til å jobbe selvstendig så vel som i team Resultatorientert med god økonomiforståelse Kunnskap om automatiske slokkeanlegg Må beherske norsk skriftlig og muntlig Vi kan tilby: Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver Et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø En interessant og spennende stilling hos Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner  En offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi Kurs og etterutdanning gjennom GK-skolen eller aktuelle eksterne kurs  Gode rutiner for prosjekt- og økonomistyring  Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold  Godt sosialt miljø med dyktige kollegaer Har du spørsmål, ta kontakt med avdelingsleder Stian Klette på tlf 958 32 444. Vi ser frem til å høre fra deg! Søknader blir vurdert fortløpende.
08.06.2020 Trondheim
Har du erfaring fra finans og ønske om å utvikle din kompetanse i et ledende IT-konsulenthus?Da kan du være med å hjelpe våre kunder i digitalisering av deres virksomhet. Sammen med et stort kompetansemiljø innenfor Dynamics 365 vil du være en sentral rådgiver innenfor finansområdet. Din kompetanse er viktig for å forstå kundens prosesser og realisere gevinster gjennom endringer og ny teknologi.I CGI har vi mer enn 40 års erfaring med leveranse på forretningsapplikasjoner, og vi har bygget opp et av Nordens sterkeste Microsoft Dynamics-miljøer. Gjennom vårt brede utvalg av tjenester og applikasjoner hjelper vi våre kunder til å bli mer nyskapende, konkurransedyktige og lønnsomme. Vi arbeider med å optimalisere kundens forretningsprosesser og være en rådgiver gjennom digitaliseringen med fokus på implementering og forvaltning av Dynamics 365-plattformen.Som seniorfagkonsulent finans får du muligheten til å jobbe med spennende prosjekter for Enterprise-segmentet og spesielt innen produksjon, eiendom og tjenesteytende virksomhet. Du blir en del av et forretningsområde som teller nærmere 50 medarbeidere, og vil jobbe med Norges ledende kunder innenfor disse segmentene. I rollen som fagkonsulent vil du bidra til merverdi hos våre kunder gjennom å forbedre deres eksisterende virksomhet. Dette gjør vi ved å implementere og forvalte nye eller eksisterende forretningsløsninger. Videre arbeider vi i tett sammen med øvrige deler av CGI for å kunne tilby markedsledende kompetanse og løsninger innen blant annet Master Data Management, Business Intelligence, robotikk, IoT, og skytjenester.Noe av hva vi kan tilby:- En utfordrende og spennende rolle i et selskap og avdeling i vekst.- Muligheten til å tilegne deg kompetanse som er fremtidsrettet og verdsatt av markedet.- En fleksibel arbeidshverdag med stor grad av frihet under ansvar.- Muligheten for personlig og faglig utvikling gjennom sertifiseringer, kurs, deltakelse påkonferanser osv.- Å bli en del av et godt arbeidsmiljø som dyrkes gjennom blant annet Kick Off, sommerfester,fredagstreff, bedriftsidrettslag, Hackweekends med mer.- Konkurransedyktige betingelser.- Gode pensjons- og forsikringsordninger.- Deltakelse i CGIs aksjesparingsprogram.- Høyere utdanning innen økonomi/finans og/eller IT/teknologi. Lang erfaring kan kompenserefor høyere utdanning.- Minimum fem års arbeidserfaring etter studier hvor minimum 3 av disse årene har inkludertarbeid med ERP-systemer med fokus på Finans, og gjerne med koblingen mot prosjekt.- Erfaring med bruk av Microsoft Dynamics AX eller Dynamics 365 Finance and Operations.- Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.Det en forutsetning at du har forståelse for forretningsprosesser og gjerne i kombinasjon med teknologi, samt mulighetene dette gir for verdiskapning for våre kunder. Du er komfortabel med å rådgi kunden i hvordan prosesser kan effektiviseres ved bruk av ERP-verktøy. Som person er du engasjert og initiativtakende, i tillegg til at du er en utstrakt team-player med evnen til å skape tillit. Tilslutt ser vi for oss at du er analytisk og jobber strukturert.Vil du vite mer?For mer informasjon, kontakt Director Consulting Services, Morten Kvernbråten, på e-post: morten.kvernbraaten@cgi.com eller via telefon 977 27 000  
08.07.2020 Oslo
Vis alle 21.031 ledige stillinger

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. Vårt motto er <<Engasjert for mennesket - lokalt og globalt>>.

VID har ca 4500 studenter, 450 ansatte og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes, Stavanger og Tromsø

Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, ledelse, pedagogikk, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr ca. 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

Les mer om VID vitenskapelige høgskole

Stillingsbeskrivelse

Kirkelig utdanningssenter i nord/ Girkolas Oahpahusguovdás Davvin/ VID Tromsø

Kirkelig utdanningssenter i nord/ Girkolas Oahpahusguovdás Davvin/ VID Tromsø (KUN) er en del av VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag. Senteret gir praktisk-kirkelig utdanning på høgskole/universitetsnivå for studenter som skal bli prester, diakoner, kirkemusikere og kateketer, og driver i tillegg forskning og etterutdanning. KUN legger vekt på praksisnærhet, kontekstualitet og tverrfaglighet. De faglig ansatte driver utstrakt teamarbeid og underviser på tvers av fagfeltene. Senteret har 5 heltidsansatte. Senteret holder til i SIVA innovasjonspark, i umiddelbar nærhet til Uit-Norges arktiske universitet. Senterets øvingskirke Grønnåsen kirke har et meget godt orgel i barokk stil, bygget av Alfred Führer i 2001.

Stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i kirkemusikk

Vi søker etter en person med engasjement for utdanning og kreativ utviklingsarbeid som bidrar til å videreutvikle kirkemusikk som fagfelt ved KUN. KUN har et videreutdanningsløp i kirkemusikk i samarbeid med Musikkonservatoriet ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag ved UiT - Norges arktiske universitet

Fagområde, ansvar og arbeidsoppgaver

Til stillingen ligger fagansvar for studieretningen kirkemusikk, emne- og undervisningsansvar for videreutdanning i kirkemusikk samt undervisningsoppgaver i kirkemusikkrelaterte emner for øvrige studieretninger ved Kirkelig utdanningssenter nord/VID Tromsø.

I tillegg arrangeres kurs og seminarer for kirkemusikere, og det gjennomføres oppdragsarbeid innen forskning og kunstnerisk utvikling i samarbeid med eksterne aktører.

Rekruttering av nye studenter til utdanningen er viktig.

Arbeidssted er Tromsø.

Stillingen er tillagt oppgaver knyttet til programområdets faglige og vitenskapelige arbeidsområde og innebærer :

 • Undervisning, veiledning og eksamensarbeid på bachelor- og masternivå
 • Fagansvar for studieretning
 • Kirkemusikalsk oppdrags- og utviklingsarbeid knyttet til nordnorske, samiske og kvenske tradisjoner
 • Forskning
 • Faglig pedagogisk oppdrags- og utviklingsarbeid
 • Oppfølging av studentene
 • Administrasjon

Den som tilsettes må kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.
Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for vitenskapelige stillinger ved høgskolen.

For stillingen kreves følgende
 • Erfaring med relevant kunstnerisk virksomhet og utviklingsarbeid og/eller forskning og publisering
 • Erfaring med kirkelig praksis som kantor eller tilsvarende.
 • Erfaring og engasjement for nordnorsk musikk- og gudstjenesteliv.
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på et skandinavisk språk og fortrinnsvis på engelsk
 • Førstekompetanse (doktorgrad eller førstelektorvurdering) i kirkemusikk basert på kunstneriske og/eller vitenskapelige kvalifikasjoner. Kandidater med relevant mastergrad vil også bli vurdert i tråd med UH-loven § 6-5*
 • Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå, må skaffe seg dette i løpet av to år. Høgskolen arrangerer relevante kurs og vil tilrettelegge for oppnåelse av kravet.

*I tråd med UH-loven § 6-5 kan være aktuelt med midlertidig tilsetting som høgskolelektor i inntil 3 år med krav om arbeid med førstekompetanse. Dersom en søker ikke har førstekompetanse, er det ønskelig at søker vedlegger en plan for å kunne kvalifisere seg for dette, eller være i gang med å kvalifisere seg for dette, i løpet av ansettelsesperioden. Dersom sakkyndig utvalg vurderer at kandidaten har kommet langt i løpet mot oppnåelse av førstekompetanse og vil kunne søke om opprykk innen rimelig tid, vil fast ansettelse som høgskolelektor vurderes.

Videre er det ønskelig at kandidaten
 • Har erfaring med forskning og publisering med relevans for nordnorsk kirke- og kulturliv
 • Er interessert i å videreutvikle KUNs profil som utdanningssenter i nord
 • Har god kjennskap til norsk kirkeliv

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet i forhold til formidlingsevne, samarbeidsevne, fleksibilitet og selvstendighet.

Vi søker en medarbeider som
 • er samarbeidsorientert
 • er strukturert
 • viser initiativ og har gjennomføringsevne
 • er omgjengelig

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, livssyn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Den som tilsettes må i arbeidet være lojalt mot VID vitenskapelige høgskoles verdigrunnlag.

Generelle kriterier

For tilsetting som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig/kunstnerisk arbeid av samme omfang og kvalitet.

For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Generelle kriterier for tilsetting som førsteamanuensis/førstelektor fremgår av: og .

Søknaden

Søknaden med vedlegg sendes via linken <> øverst på denne siden og må inneholde:

 • søknad
 • CV
 • vitnemål og attester
 • liste over alle søkers publiserte/vitenskapelige arbeider og/eller kunstneriske utviklingsprosjekter
 • inntil 10 arbeider som ønskes vurdert og som er vedlagt.

Søknaden skal vedlegges dokumentasjon på søkerens øvrige kvalifikasjoner i hht til utlysningens krav til kvalifikasjoner. Søkere som har høyere utdanning fra utlandet skal søke om NOKUTs generelle godkjenning.

Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk, enten som original eller i oversettelse.

Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Ved behov for innsendelse av bøker/CDer/annet vennligst ta kontakt med HR-seksjonen ved Logg inn for å se kontaktinformasjon. Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles.

Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles.

Søknadsfrist: 01.01.2020

Oppstart: 01.08.2020 eller etter avtale

Kun søkere som benytter seg av søknadsportalen er aktuelle for stillingen.

Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål, attester og tre referanser.

Høgskolen vil gjennomføre prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Kontaktinformasjon

Søkere som ønsker nærmere informasjon om stillingen, kan ta kontakt med dekan Tomas Drønen, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon,

eller senterleder KUN Bernd Krupka, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Vi tilbyr
 • Mulighet til faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • En kirkelig og verdibevisst utdanningsinstitusjon med høye ambisjoner
 • Medlemskap med gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene.
 • Stillingen er plassert i stillingskode 1011 Førsteamanuensis LR24, 1198 Førstelektor LR24 eller evnt. 1008 Høgskolelektor LR25.

Se annonsen og søk på stillingen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
5 ledige stillinger

Fakta om VID vitenskapelige høgskole