Ledig stilling

Ledig fastlegehjemmel Gjemnes kommune Helse og omsorg

Søknadsfrist : 26.11.2019

Org.nr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon6 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Ledig fastlegehjemmel

Gjemnes kommune har 2540 innbyggere og ligger sentralt plassert med kjøretid på 30 minutt fra kommunens sentrum til hver av byene Kristiansund og Molde.

Legesenteret holder til i Batnfjordsøra sentrum og driftes av kommunen. Legesenteret er samlokalisert i helse- og omsorgssenteret sammen med helsestasjon, fysioterapi, rus og psykisk helse, hjemmetjeneste og sykehjem. Det er planlagt bygging av nytt helse- og omsorgssenter, der legesenteret vil få nye lokaler.

Legesenteret har to fastleger og en turnuslege. Begge fastlegene har kommunale oppgaver, den ene stillingen innehar også oppgaver som kommuneoverlege. Ytterlige personell består av 2,2 årsverk fordelt på tre stillinger med sykepleier- og bioingeniørkompetanse.

Kommunen deltar i et velfungerende interkommunalt legevaktsamarbeid med legevakt lokaler i sykehuset i Kristiansund. Kommunen har også et interkommunalt øyeblikkelighjelptilbud som også er lokalisert i Kristiansund.

Legehjemmelen innehar 8% kommunale oppgaver rettet mot helsestasjon.

Kommunen drifter legekontoret mot at kommunen mottar basistilskuddet.

Stillingen har en listelengde på 900 personer.

Stillingen er ledig fra 01. september 2020 .

Krav til kompetanse

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Gjennomført norsk turnustjeneste/LIS1.
 • Søker må kunne beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig.
 • Gode datakunnskaper.
 • Spesialist i allmennmedisin. Søker uten godkjent spesialitet i allmennmedisin må være under utdannelse for å oppnå slik spesialitet.
 • Søker må kunne fremlegge politiattest.

Arbeidsoppgaver

 • Fastlegeansvar for egne listepasienter.
 • Deltagelse i kommunens legevaktsordning.
 • Samarbeid med kommunale helsetjenester og helseforetak.
 • Som fastlege kan man pålegges kurativt arbeid for kommunen i inntil 7,5 timer pr. uke, med lønn og praksiskompensasjon etter gjeldende avtaler.

Personlige egenskaper

 • Møte pasienter på en profesjonell, etisk og god relasjonell måte.
 • Være strukturert og kvalitetsbevisst i pasientarbeidet.
 • Bidra positivt til godt samarbeid internt og med øvrige helsetjenester.
 • Personlige egenskaper og samarbeidsevner vektlegges.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentliglova § 25, andre ledd.

For mer informasjon om stillingene, ta kontakt med kommunelege Nils Magne Sæterbø på telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon eller avdelingsleder for helse og omsorg Ragnhild Kleive Logg inn for å se kontaktinformasjon Link til søknadsskjema: Logg inn for å se kontaktinformasjon For mer informasjon kontakt: , Ragnhild Kleive, Tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Ortopedisk klinikk har ledig stilling som overlege innenfor ryggOrtopedisk klinikk har gruppe I status iht. spesialistutdanning i ortopedisk kirurgi og har ansvar for undervisning av medisinerstudenter. Det er knyttet professorat og flere kliniske stipendiater til avdelingen. Det drives forskning innen en rekke fagområder.Se vår film her!Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Overlege med kompetanse innenfor ryggkirurgi Stillingen inngår i avdelingens vaktsystem. Klinikken har poliklinikk og operativ virksomhet både ved Nordbyhagen og Ski sykehus. Det må påregnes tjeneste ved alle steder. Utvikling av faget rygg Kvalifikasjoner Må beherske norsk skriftlig og muntlig. Medisinsk embetseksamen. Norsk autorisasjon som lege. Det søkes etter godkjent spesialist i ortopedi med interesse og kompetanse innenfor ryggkirurgi. PhD - kompetanse vektlegges Personlige egenskaper Arbeidskapasitet og motivasjon vektlegges. Må like varierte utfordringer. God kommunikasjons- og samarbeidsevne. Evne og vilje til tverrfaglig samhandling. Evne og vilje til gjennomføring av forskningsprosjekter. Personlig egnethet vektlegges. Vi tilbyr Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass. Sentralt beliggende i landlige omgivelser, kort reisevei fra Oslo  
20.11.2019 Lørenskog
Poliklinikken ved Distriktpsykiatrisk senter Kongsvinger har ledig fast overlegestilling fra januar 2020. Vi søker etter spesialist i psykiatri. Stillingen er administrert underlagt seksjonsleder ved poliklinikken og faglig underlagt medisinskfaglig rådgiver ved avdelingen.DPS Kongsvinger har totalt 7 overlegestillinger og 3 LIS-stillinger. Da en av våre psykiatere ved Poliklinikken går av med pensjon i løpet av året, søker vi etter en overlege som er spesielt interessert i psykosefeltet og som kan tenke seg å være med på å videreutvikle arbeidet omkring dette ved vår seksjon. Vi ønsker deg velkommen til et utviklingsorientert og engasjerende fagmiljø i vekst - kun èn times kjøring fra Oslo. Vi kan tilby konkurransedyktig lønn og fleksibilitet opp mot stillingsstørrelse. Arbeidsoppgaver Klinisk arbeid med pasienter; vurdering, utredning og behandling i tråd med overordnede krav og nasjonale føringer Medisinskfaglig rådgivning og veiledning i møte med et tverrfaglig miljø Deltakelse i intern og ekstern undervisning/veiledning inkl veiledning til LIS Å forholde deg til gjeldende føringer fra divisjonen      Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege. Spesialist i psykiatri Gode datakunnskaper Beherske norsk muntlig og skriftlig       Personlige egenskaper Ha engasjement til å prege utviklingen av avdelingen som helhet Være fleksibel og ha vilje til et godt samarbeid på alle nivåer Ha evnen til å ta ansvar, arbeide selvstendig og i team      Vi tilbyr Godt, utfordrende og engasjerende fagmiljø Gode muligheter for tilrettelegging for faglig utvikling Mulighet om ønskelig.til å være med på å etablere et nytt tilbud ved klinikken, rettet opp mot psykose.  Varierte arbeidsoppgaver, men mulighet til å spisse seg internt om ønskelig. Dagarbeidstid Ukentlige legemøter sammen med legene på ARA og døgnseksjonen Vi arbeider tett sammen i et tverrfaglig miljø med høy effektivitet og kvalitet, god takhøyde og med en humor som sitter løst. På den måten vil du bli raskt inkludert Ahus/Kongsvinger har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud. Kongsvinger og nærkommunene satser på tilrettelegging av arbeidsplasser, barnehagetilbud, skole- og fritidsordninger, rimelige boliger etc  
20.11.2019 Kongsvinger
ARA Nedre Romerike er en tverrfaglig sammensatt poliklinikk. Vi har 1 overlege, 4 psykologspesialister, psykologer, sosialfaglige, og kontorfaglige, til sammen er vi 17 ansatte. Vi samarbeider internt i team, men har også stort fokus på samarbeid eksternt med førstelinjetjenesten og andre deler av spesialisthelsetjenesten. Vi tilbyr både individuell- og gruppeterapi til våre pasienter. Vi søker en person med erfaring fra poliklinikk, fra rusfeltet og med kunnskap om legemiddelassistert rehabilitering (LAR).   Arbeidsoppgaver Hovedansvar for oppfølging av en del av seksjonens LAR pasienter i tråd med spesialisthelsetjenestens oppgaver Tverrfaglig samarbeid, internt og eksterntIvareta det sykepleiefaglige perspektivet i et tverrfaglig team Deltakelse i faglig utviklingsarbeid Kvalifikasjoner Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad Kunnskap om LAR  Erfaring fra poliklinikk  Kunnskap om lokale forhold er en fordel  Personlige egenskaper Stor arbeidskapasitet Evne og vilje til å jobbe tverrfaglig Evne til å jobbe strukturert, systematisk og planmessig Evne til å bygge gode relasjoner Gode samarbeidsevner Engasjement og vilje/evne til nytenkning Fleksibilitet og evne til selvstendig arbeid Ønskelig med førerkort klasse B og egen bil Vi tilbyr Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø og samarbeid med dyktige kolleger Mulighet til å bidra aktivt i vår interne fag- og kvalitetsutvikling Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Lønn etter overenskomst i Ahus Beliggenhet på Åråsen i Lillestrøm. Kort reisevei fra Oslo
20.11.2019 Skedsmo
Divisjon psykisk helsevern har utdanningsstillinger til spesialitet i voksenpsykiatri i avdelingene Akuttpsykiatri, 5 DPS-er, Alderspsykiatri, Spesialpsykiatri og Rus og avhengighet (seksjon IR). Det er til sammen 51 utdanningsstillinger. Divisjonen er godkjent for 5 års tellende tjeneste til spesialiteten.De som ansettes får sitt ansettelsesforhold på divisjonsnivå, men vil ha sine arbeidssteder på ulike seksjoner. Voksenpsykiatri har en rulleringsordning, der man to ganger pr. år søker å legge til rette for flytting mellom arbeidsstedene, slik at kandidaten kan får sin tellende tjeneste etter ønske og så raskt som mulig. Ved tilsetting i tidsavgrensede vikariater er det mulighet for forlengelse.Det er ledig 3 faste stillinger og 7 vikariater som lege i spesialisering. Ved tilsetting av interne søkere i de faste stillingene, vil det bli ledig ytterligere vikariat. Stillingene er ledig fra mars 2020.Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Følger ordinært utdanningsforløp med tjeneste i sengepost og poliklinikk. Vakt ifølge tjenesteplan på hvert arbeidssted (avdeling) Som ferdig legespesialist vil arbeidsgiver disponere din arbeidstid etter divisjonens behov Kvalifikasjoner Søkere må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig Fullført norsk turnustjeneste/LIS 1 tjeneste Søker må ha førerkort  Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing Gode kommunikasjonsferdigheter Strukturert, fleksibel og innsatsvillig Interesse for utvikling av fag- og pasientsikkerhet Bidra til et koordinert helsetilbud Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø Vi tilbyr Mulighet for å opparbeide erfaring og kompetanse i psykiatri Stort pasientvolum Veiledning og supervisjon Internundervisning Et sterkt fag- og forskningsmiljø med muligheter for egen forskning Mulighet for barnehageplass og bolig Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Gode velferdstilbud
20.11.2019 Lørenskog
Gastrokirurgisk avdeling ved Ahus er en av landets største spesialavdelinger innen gastroenterologisk kirurgi. Avdelingen har 17 overlegestillinger hvorav 3 er kombinert med professorat. Videre har avdelingen 8 stillinger for LIS-B_gren i gastrokirurgi/LIS 3, i tillegg til 6 - 8 LIS rotasjon for generell kirurgi. Avdelingen er delt inn i 5 seksjoner, to pleieseksjoner, seksjon for polikliniske tjenester, seksjon for merkantile tjenester og seksjon for legetjenester. Alle seksjoner ledes av en seksjonsleder som sammen med assisterende avdelingssjef utgjør avdelingsjefens ledergruppe. Sengepostene er organisert som 2 sengeområder med til sammen 57 senger. I tillegg brukes senger på andre poster ved behov. Ahus har dagkirurgisk drift både i hovedbygget og ved Ski sykehus. I tillegg er Kongsvinger sykehus også en del av Ahus.   Avdelingen har stor elektiv virksomhet innen kolorektal kreftkirurgi, IBD kirurgi, anoproktologi, gallekirurgi og brokkbehandling. Ahus er et av to sentre i Helse Sør-Øst som skal drifte operativ behandling av kreft i magesekken. Bekkensenteret ved Ahus er et tverrfaglig forum for vanskelige lidelser i bekkenbunn og bekkenets organer, og flere av avdelingens leger har en fremtredende rolle der. Avdelingen har en stor dagkirurgisk og poliklinisk virksomhet. Arbeidsoppgaver Postlegen har sitt virke i sengeområdet innen en definert faggruppe (2 sengetun) Arbeidsoppgavene består i å delta på previsitt sammen med faggruppen, gå visittrunden samt effektuere de beslutninger tatt av faggruppen knyttet til det enkelte behandlingsforløp. Postlegen skal til enhver tid avklare faglige spørsmål/ beslutninger med et medlem av faggruppen. Postlegen skal jobbe i tett og nært faglig samarbeid med pleietjenesten.  Kvalifikasjoner Søkere må være ferdig med medisinstudiet og vente på LiS 1 plass Søkere må beherske norsk eller annet skandinavisk språk godt.  Personlige egenskaper Du prioriterer arbeidsoppgaver godt og er systematisk Du evner å vurdere spørsmål og ulike problemstillinger Du har en klar og tydelig formuleringsevne Du triver med å kommunisere med pasienter Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon og er en god støttespiller i teamet. Du er klar over egne styrker og svakheter - således søker du mulighet for å utvikle deg.  Vi tilbyr Avdelingen tilbyr et godt arbeidsmiljø med dedikerte og høyt kvalifiserte  kollegaer som alle har som intensjon å skape et kontinuerlig kompetansehevende miljø. Gode velferdstilbud for de ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass Sentral beliggenhet og gode kommunikasjonsmuligheter, med kort reisevei fra Oslo og hovedflyplassen på Gardermoen. 
20.11.2019 Lørenskog
Avdeling for mikrobiologi og smittevern består av fire seksjoner: bakteriologi og medieproduksjon, smittevern, forskning og utvikling (FoU) og seksjon for leger. Foruten bakteriologi har avdelingens leger fagansvar for infeksjonsimmunologi, genteknologiske analyser og prøvemottak som er organisert i avdeling for Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi. Avdelingen har et nært samarbeid med klinikere i både medisinske, kirurgiske og pediatriske miljøer. Vi betjener alle kliniske avdelinger på Ahus og mottar i tillegg prøver fra eksterne brukere. I 2018 utførte vi ca. 700 000 mikrobiologiske analyser. Avdelingen har høy forskningsaktivitet i nær tilknytning til den diagnostiske virksomheten og er nasjonalt referanselaboratorium for HPV-diagnostikk. Foruten diagnostikk omfatter virksomheten rådgivning, undervisning og arbeid med sykehusetsinfeksjonskontrollprogram, samt forskning. Avdelingen utdanner spesialister i medisinsk mikrobiologi. I tillegg underviser vi medisinstudenter og høyskolestudenter, og bidrar i etterutdanning av leger og annet helsepersonell. Vi har syv overlegestillinger og tre utdanningsstillinger som jobber tett sammen. Vi ønsker å ha god faglig standard og vil være synlige i det mikrobiologiske miljøet så vel nasjonalt som internasjonalt. Ulike ansvarsoppgaver fordeles mellom alle legene i avdelingen. Legene har tverrfaglige møter med klinikere i flere avdelinger. Ved eventuelt internt opprykk, vil det bli ledig vikariat.   Avdelingen er akkreditert etter NS ISO 15189 og har en CE-merket medieproduksjonen. Arbeidsoppgaver Deltakelse i det daglige arbeidet med avlesning av prøver svarutgivelse og rådgivning innen mikrobiologi og smittevern. Medvirkning i forskning og utvikling innen fagområdet. Deltakelse i enhetens undervisningsopplegg. Medvirkning til strategi- og budsjettprosess, mål og etablering av handlingsplaner. Ansvarsoppgaver fordeles mellom spesialistene og det er stor grad av medvirkning. Samarbeid med andre avdelinger internt og eksternt. Skal bidra til god informasjon og kommunikasjon med de ansatte og avdelingens samarbeidspartnere. Deltagelse i vaktordning i helger og helligdager. Kvalifikasjoner Autorisasjon som lege og spesialist i medisinsk mikrobiologi, evt. LIS med kort tid til ferdig spesialitet vil bli vurdert. Ved oppstart må norsk autorisasjon foreligge. Ønskelig med bred mikrobiologisk erfaring. Forskningserfaring vil bli vektlagt. Søker må beherske norsk/skandinavisk muntlig og skriftlig. Personlige egenskaper Gode samarbeids og kommunikasjonsevner. Fleksibel og villig til å påta seg oppgaver og ansvar. Evne til å veilede og inspirere andre. Innovativ og nyskapende. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr Høyt faglig nivå med spennende og krevende oppgaver. Tilrettelegging for kompetanseheving og videreutdanning. Stor grad av fleksibilitet. Gode kollegaer. Sykehuset har et utbredt velferdstilbud til alle ansatte.  Konkurransedyktige betingelser. Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkesforsikring.
20.11.2019 Lørenskog
Divisjon psykisk helsevern, avdeling BUP har ledig 3 faste stillinger for leger i spesialisering innen barn og unges psykiske helsevern. Avdelingen består av seks poliklinikker og to døgninstitusjoner. Poliklinikkene ligger på Øvre og Nedre Romerike, Follo, Furuset, Grorud og Kongsvinger. De to døgninstitusjonene er Ungdomspsykiatrisk klinikk og Bråten behandlingssenter. De som ansettes får sitt arbeidsforhold i Divisjon psykisk helsevern, avdeling BUP. Vi har også ledig et vikariat for lege i spesialisering. Vikariatet har plassering BUP Nedre Romerike og er av 1 års varighet. Oppstart 01.02.20. Arbeidsoppgaver Avdeling BUP's hovedoppgave er spesialiserte undersøkelses- og behandlingstilbud til barn, ungdom og deres familier, samt utadrettet virksomhet med veiledning og rådgivning til samarbeidspartnere. Arbeidet er organisert i tverrfaglige team. Legene inngår også i en vaktordning ved Ungdomspsykiatrisk klinikk.  Kvalifikasjoner Autorisasjon som lege Fullført LIS 1-tjeneste  Personlige egenskaper Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Kan jobbe selvstendig Tar ansvar og har vilje til kompetanseheving. Fleksibilitet med hensyn til arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder. Søkere må ha førerkort for bil.  Personlig egnethet vektlegges.  Vi tilbyr Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø og samarbeid med andre ansatte som har god kompetanse innen fagfeltet. Gode muligheter for deltakelse i kompetansegivende videreutdanning innen fagfeltet. Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud.   
20.11.2019 Lørenskog
Lyst på en annerledes jobb? Interessert i psykosomatikk og konsultasjon /liasonpsykiatri ?  Da er dette stillingen for deg.   Vi har ledig ett års vikariat som LIS lege. Barne- og ungdomsklinikken er blant landets største barneavdelinger med ansvar for all somatisk behandling til barn og unge 0-18 år . Barne- og ungdomsklinikken er organisert etter en sentermodell  bestående av 8 avdelinger med integrert avdeling for habilitering , avdeling for barn og unges psykiske helse (BUPH). BUPH  er organisert som en egen avdeling, hvor avdelingsleder rapporterer til klinikkdirektør og inngår i klinikkens ledergruppe. Avdelingen består av cirka 8 årsverk med barnepsykiatere, psykologspesialister , familieterapeuter og musikkterapeuter.     Arbeidsoppgaver BUPH-BUK skal yte psykiske helsetjenester til Barne- og ungdomsklinikkens pasienter og deres familier. Tilbudet gjelder primært under sykehusoppholdet, men med mulighet for avgrenset poliklinisk oppfølging etter utskrivning. Det kliniske arbeidet består av vurderinger, avgrensete behandlingsoppgaver, veiledning av personalet. Arbeidet tilsier utstrakt samarbeid innad i klinikken og utad med BUP-poliklinikker og institusjoner, aktuelle kommunale instanser og ikke minst skoler på alle utdanningstrinn.  Kjerneområder BUPH jobber med er psykosomatikk, psykiske vansker relatert  til eller i kombinasjon med kronisk/alvorlig sykdom, mestring av kroniske sykdommer, tilknytning og samspill når det gjelder foreldre av premature nyfødte eller barn med sammensatte spiseutfordringer, intervensjon i akutte krise situasjoner samt vurdering av selvmordsfare ved overdose/forgiftninger.  Avdelingen har en akutt beredskap innenfor ordinær arbeidstid og bistår de andre avdelingene i BUK med ø. hj.vurderinger og krisearbeid.  Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege Behersker skandinavisk språk Erfaring med BUP arbeid er ønskelig Personlige egenskaper Interesse for dette fagområdet. Personlig egnethet vektlegges. Samarbeidsevner, evne til nytenkning og selvstendighet vil bli vektlagt. Interesse for tverrfaglig teamarbeid kommunikasjonsferdighet  Du bør trives i en hektisk hverdag med mange og varierte oppgaver og ha lyst til å bidra i videreutvikling av et spennende fagområde. Vi tilbyr Dynamisk miljø Spennende arbeidsfelt i krysningspunkt somatisk og psykisk helsetjeneste Tett samarbeid med barneleger og annet helsepersonell , deltar bla på morgenmøter leger, tverrfaglige faggruppemøter, tverrfaglige utviklingsprosjekter   sterk fag- og forskningsmiljø  veiledning både individuelt og i gruppe arbeid i en av Norges største barneavdelinger med en variert pasientpopulasjon gode velferdstilbud til ansatt som hytteutleie, teaterbilletter, bedriftsidrettslag m.m  
12.11.2019 Lørenskog
Vis alle 20.237 ledige stillinger

Gjemnes kommune ligger på Nordmøre sentralt plassert midt mellom byene Kristiansund og Molde i Møre og Romsdal fylke. Gjemnes har ca 2600 innbyggere og et areal på ca 381 km2. Kommunesenteret ligger i tettstedet Batnfjordsøra.

Les mer om Gjemnes kommune Helse og omsorg

Stillingsbeskrivelse

Org.nr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon6 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Ledig fastlegehjemmel

Gjemnes kommune har 2540 innbyggere og ligger sentralt plassert med kjøretid på 30 minutt fra kommunens sentrum til hver av byene Kristiansund og Molde.

Legesenteret holder til i Batnfjordsøra sentrum og driftes av kommunen. Legesenteret er samlokalisert i helse- og omsorgssenteret sammen med helsestasjon, fysioterapi, rus og psykisk helse, hjemmetjeneste og sykehjem. Det er planlagt bygging av nytt helse- og omsorgssenter, der legesenteret vil få nye lokaler.

Legesenteret har to fastleger og en turnuslege. Begge fastlegene har kommunale oppgaver, den ene stillingen innehar også oppgaver som kommuneoverlege. Ytterlige personell består av 2,2 årsverk fordelt på tre stillinger med sykepleier- og bioingeniørkompetanse.

Kommunen deltar i et velfungerende interkommunalt legevaktsamarbeid med legevakt lokaler i sykehuset i Kristiansund. Kommunen har også et interkommunalt øyeblikkelighjelptilbud som også er lokalisert i Kristiansund.

Legehjemmelen innehar 8% kommunale oppgaver rettet mot helsestasjon.

Kommunen drifter legekontoret mot at kommunen mottar basistilskuddet.

Stillingen har en listelengde på 900 personer.

Stillingen er ledig fra 01. september 2020 .

Krav til kompetanse

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Gjennomført norsk turnustjeneste/LIS1.
 • Søker må kunne beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig.
 • Gode datakunnskaper.
 • Spesialist i allmennmedisin. Søker uten godkjent spesialitet i allmennmedisin må være under utdannelse for å oppnå slik spesialitet.
 • Søker må kunne fremlegge politiattest.

Arbeidsoppgaver

 • Fastlegeansvar for egne listepasienter.
 • Deltagelse i kommunens legevaktsordning.
 • Samarbeid med kommunale helsetjenester og helseforetak.
 • Som fastlege kan man pålegges kurativt arbeid for kommunen i inntil 7,5 timer pr. uke, med lønn og praksiskompensasjon etter gjeldende avtaler.

Personlige egenskaper

 • Møte pasienter på en profesjonell, etisk og god relasjonell måte.
 • Være strukturert og kvalitetsbevisst i pasientarbeidet.
 • Bidra positivt til godt samarbeid internt og med øvrige helsetjenester.
 • Personlige egenskaper og samarbeidsevner vektlegges.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentliglova § 25, andre ledd.

For mer informasjon om stillingene, ta kontakt med kommunelege Nils Magne Sæterbø på telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon eller avdelingsleder for helse og omsorg Ragnhild Kleive Logg inn for å se kontaktinformasjon Link til søknadsskjema: Logg inn for å se kontaktinformasjon For mer informasjon kontakt: , Ragnhild Kleive, Tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 26.11.2019

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • NOV 26
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Gjemnes kommune Helse og omsorg