<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Ledig stilling

Ledig stilling som arrestforvarer Felles eining for operativ teneste - Vest politidistrikt

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

I Vest politidistrikt ved Felles eining for operativ teneste (FOT), Seksjon for arrest og framstilling, er det ledig ei fast stilling som arrestforvarer SKO 1531. Stillinga er stadsplassert i Bergen. Ein må pårekne noko reiseverksemd.

Seksjon for arrest og framstilling er ansvarleg for pågripne personar, m.a. visitere, signalere, forpleie og føre tilsyn med dei personer som er brakt til arresten på døgnkontinuerleg praksis. Det er eit aktivt arbeidsmiljø ved seksjonen og vi har fokus på utvikling av våre tilsette.

Søkjarar må opplyse om dei har god helse og leggje fram helseattest på førespurnad.

Arbeidsoppgåver

 • Visitere og føre tilsyn med personar som er pågripne/innsette eller innbrakte i arresten
 • Forpleiing av innsette
 • Signalere (signalementsrapport, fotografi og fingeravtrykk) og sikre DNA-referanseprøver frå pågripne
 • Transportere og framstille pågripne og varetektsfangar
 • Søk i politiet sine registre
 • Må pårekne å ta del i turnusteneste
 • Andre oppgåver pålagt av overordna

Kvalifikasjonar

 • 3-årig vidergåande skule eller fagbrev
 • Relevant arbeidserfaring blir vektlagt og kan i særlege tilfeller kompensere for manglande utdanning
 • Førarkort kl B og D1
 • God munnleg og skriftleg framføring på norsk og engelsk
 • God IKT- og systemkompetanse
 • Arbeidserfaring frå arrestteneste og/eller kriminalomsorgen/helsesektoren blir vektlagt
 • Erfaring med handtering av personar innan rus og psykiatri er ein fordel
 • Kunnskap om andre kulturar er ein fordel

Personlege eigenskapar

 • Vere tett på, modig, vise respekt og tenkje heilskapeleg
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evner til å handtere personar i vanskelege livssituasjonar
 • Evne til å handtere personar som kan vere utagerande og i affekt
 • Evne til å arbeide målbevisst og sjølvstendig

Vi tilbyr

 • Stillinga blir lønna som arrestforvarer SKO 1531 i lønnsramme 17, alt 10, frå ltr. 40/kr. 386 200 til ltr. 51/kr. 456 400 brutto per år, avhengig av ansiennitet.
 • Vest politidistrikt er ei IA-verksemd
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelseteneste

Generelt

For stillinga gjeld vanlege tilsetjingsvilkår for staten, mellom anna prøvetid etter Statsansatteloven. Søkjar må kunne bruke både bokmål og nynorsk. Det er krav om plettfri vandel. Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i folket. Det er difor eit personalpolitisk mål å ha ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn blir oppmoda om å søkje. Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju. Stadfesta vitnemål og attestar må takast med til intervjuet. Vi gjer merksam på at søkjarlista kan bli gjort offentleg sjølv om søkjar ber om å få vere anonym, jf. Offentleglova § 25.Vi ber om elektronisk søknad via lenka.

Ref.nr:19/35489

Kontaktinformasjon

Arne Gustav Lien, Fag- og opplæringsansvarlig, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Spørsmål om CV og søknad, Kontakt Seksjon for HR, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Allehelgensgate 6
5016 Bergen

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Vest politidistrikt

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon54Stillingsprosent: 100%Søknadsfrist: 01.12.2019
Adresse: Bergen

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Stendi har ledige stillinger i Haugesund regionen. Vi søker faglig engasjerte og nytenkende miljøterapeuter med lang og bred erfaring. Vi tilbyr en spennende arbeidshverdag med ulike utfordringer og sammensatte arbeidsoppgaver. Som miljøterapeut vil du sammen med faglig ansvarlig være med å utforme og kvalitetssikre tjenestetilbudet til våre beboere. Våre verdier i møte med den enkelte bruker er respekt, ansvar, enkelhet og kunnskap. Vi søker miljøterapeuter som kan identifisere og iverksette ovennevnte verdier. Vi setter pris på om du har mye erfaring og er god til å finne kreative løsninger. Godt humør og fleksibilitet ser vi på som en selvfølge. Stendi AS er en kunnskapsbedrift og vi legger til rette for videreutvikling. Region Rogaland kan tilby et spennende og utviklende fagmiljø med tverrfaglig kompetanse og utfordrende arbeidsoppgaver. Vi har tariffavtale og avtale om inkluderende arbeidsliv. Stendi er opptatt av et godt arbeidsmiljø og legger vekt på å bygge en kultur preget av engasjement, fleksibilitet og kreativitet.   Kvalifikasjoner  - Barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller allmennlærer med videreutdanning i Spes.pedagogikk - Evne til å jobbe målrettet etter miljøterapeutiske tiltak - Erfaring fra tilsvarende arbeid vil vektlegges - Også ufaglærte oppfordres til å søke, personlig egnethet vektlegges   Personlige egenskaper - Vi søker målrettet og strukturerte miljøterapeuter - Du har gode samarbeidsevner og samtidig kunne jobbe selvstendig - Stå-på-vilje og personlig egnethet vil vektlegges - Du bidrar til et godt arbeidsmiljø - Menn oppfordres til å søke   Vi tilbyr - Medleverturnus - Engasjerte kollegaer og et godt fagmiljø - Intern opplæring og kursing - Gode muligheter for personlig og profesjonell vekst i et selskap i fremgang - Lønn etter tariff   Det kreves politiattest ihht til gjeldene lovverk. Stendi kan tilby en innholdsrik og variert arbeidshverdag i en spennende organisasjon med godt fagmiljø.      
15.06.2020 Haugesund
Stillingsbeskrivelse: Stendi Midt respiratorteam trenger en trygg og fleksibel sykepleier til våre barneteam. Du liker å jobbe alene, men samtidig samarbeide med andre. Du er vant til å håndtere akutte situasjoner, men trives godt i å jobbe i hjemmet til familiene. Du har et godt klinisk blikk, og ønsker å holde deg faglig oppdatert. Vi vil at Stendi sin visjon og verdier skal prege alt vårt arbeid for å gi best mulig tjenester.   Arbeidsoppgaver: Dine arbeidsoppgaver vil bestå av praktisk og personlig helsehjelp til barn med ulike utfordringer som for eksempel behandlingsterapi og trakeostomi. Yte omsorg slik at barn med ulike somatiske og psykososiale utfordringer og medisinsk teknisk utstyr kan bo hjemme med familien sin. Kontinuerlig observasjon og vurdering av barnets helsetilstand.           Legemiddelhåndtering.            Du får mulighet til å jobbe i et team med ett tverrfaglig miljø.         Kommunikasjon og veiledning av pårørende/ foreldre.    Kvalifikasjoner: ·         Helsebagarbeider/Sykepleier/vernepleier.          Politiattest uten anmerkninger.                          Fordel å ha arbeidserfaring med barn, men dette er ingen krav.                         Er fleksibel, selvstendig, pålitelig, tålmodig og positiv som person.                    Personlig egnethet vil bli vektlagt.                   Basale IT kunnskaper.                  Førerkort klasse B er en fordel, men ikke et krav.     Vi kan tilby:                     Stilling 1 : Engasjement 60 % stilling dagtid mandag - fredag i 3 mnd, med mulighet for forlengelse. Stilling 2: Engasjement 70 % stilling natt med langvakter og arbeid hver 3. helg, i 1 år med mulighet for forlengelse. God opplæring.                   Kurs og fagdager.               Personlig og faglig utvikling.                 Tariffavtale.  
28.08.2020 Trøndelag, Aure
Vi ser etter deg som har et sterkt ønske om å utvikle deg innen salg til privatmarkedet. Vi selger høykvalitetsprodukter for et sunt og rent innemiljø og finner frem til gode løsninger for våre kunder. Vi ønsker at du liker å sette deg mål og jobber systematisk for å oppnå resultater, er selvdreven og viljesterk, er entusiastisk og utadvendt, er ærlig og opptatt av god moral og etikk                                                                                                                                                        Søkere må ha førerkort, disponere bil og snakke flytende norsk.            Vi tilbyr grundig opplæring, løpende oppfølging og coaching, gode utviklings- og karrieremuligheter, et levende og energisk arbeidsmiljø, svært gode inntektsmuligheter og garantilønn i oppstarten, pensjons- og forsikringsordning                     
14.09.2020 Asker
Stillingsbeskrivelse: Stendi respiratorteam trenger trygge og fleksible sykepleier til våre hjemmeteam. Du liker å jobbe alene, men samtidig samarbeide med andre. Du er vant til å håndtere ulike situasjoner. Du har et godt klinisk blikk, og ønsker å holde deg faglig oppdatert. Vi vil at Stendi sin visjon og verdier skal prege alt vårt arbeid for å gi best mulig tjenester.   Arbeidsoppgaver: Dine arbeidsoppgaver vil bestå av praktisk og personlig helsehjelp til barn og voksne med ulike utfordringer. Yte omsorg slik at klienter med ulike somatiske og psykososiale utfordringer og medisinsk teknisk utstyr kan bo hjemme Kontinuerlig observasjon og vurdering av klientenes helsetilstand.           Legemiddelhåndtering.            Du får mulighet til å jobbe i team med ett tverrfaglig miljø.         Kommunikasjon og veiledning av pårørende/ foreldre.    Kvalifikasjoner: ·         Sykepleier/vernepleier          Politiattest uten anmerkninger.                                               Er fleksibel, selvstendig, pålitelig, tålmodig og positiv som person.                    Personlig egnethet vil bli vektlagt.                   Basale IT kunnskaper.                  Førerkort klasse B      Vi kan tilby:                     Fast ansettelse i 100% og 83% og engasjement/vikar.  Turnus med langvakter og arbeid hver 3. helg.  God opplæring.                   Kurs og fagdager.               Personlig og faglig utvikling.                 Tariffavtale.     Informasjon til deg som søker jobb: Dersom du blir innkalt til intervju kreves det at du har med CV, godkjente attester og andre relevante dokumenter eller at du har opplastet dette direkte i Karrierestart. 
18.09.2020 Vestfold og Telemark
Statnett forvalter kritisk infrastruktur. Det nordiske kraftsystemet gjennomgår omfattende endringer og forbedringer, noe som gir økt kompleksitet. Dette gir spennende utfordringer innen utnyttelse av maskinlæring, automatisering og data science. Statnett har stort fokus på å bygge grunnmuren som støtter opp under fremtidens kraftsystem, deriblant satses det mye på systemarkitektur, informasjonsarkitektur, datakvalitet, big data og prosessering av store datamengder, og ikke minst informasjonssikkerhet.   Økt andel fornybar og distribuert kraftproduksjon, enorme datamengder og raskere utvikling av ny teknologi skaper både utfordringer og muligheter. I tillegg blir samfunnet stadig mer avhengig av strøm, noe som også skjerper kravene til Statnett. Vi må derfor, i enda større grad, jobbe på tvers av fagretninger og ta i bruk innovative løsninger for å utvikle, drifte og beskytte fremtidens digitale kraftsystem.  Vi er veldig engasjerte i og opptatt av utviklingen til våre traineer. Mange tidligere traineer har opparbeidet seg spennende karrièrer hos oss etter endt periode, både innenfor lederstillinger og spennende fagstillinger. Nå retter vi fokus mot deg, og ser frem til å sammen kunne bygge en karrière hos Statnett! Hva kan du forvente hos oss? Du får utfordrende arbeidsoppgaver innenfor flere deler av organisasjonen, som gir en unik mulighet for faglig utvikling og et tverrfaglig samt sosialt nettverk Programmet går over 18 måneder, fordelt på 3 terminer i ulike enheter og divisjoner Du kan bygge breddekompetanse og forståelse, eller spisskompetanse innenfor et smalere område, enten det er en fagkarriere eller en lederkarriere du har i sikte Vi har vi både åpne og styrte løp for våre traineer Som trainee deltar du på gruppebaserte kursmoduler som bidrar til personlig utvikling Det er mulighet for utveksling i Sverige og Danmark, og for noen kan også en av terminene gjennomføres på et av våre kontorsteder utenfor Oslo  Hvem er du? Du er på siste året av studiet, eller har nylig fullført din mastergrad Du kan vise til gode akademiske resultater Vi søker dyktige og engasjerte kandidater med utdanningsbakgrunn fra teknologiske fag, matematikk/statistikk e.l. slik som: elkraft, energi og miljø, ind.øk, og bygg/prosjektledelse i sin fagkrets Programmeringskompetanse er en fordel Du formulerer deg meget godt på norsk og engelsk både skriftlig og muntlig Som trainee i Statnett vil du trives dersom du: Ønsker å bygge en fremtidsrettet kompetanse og karrière hos en viktig samfunnsaktør Tar initiativ og tør å utfordre  Ser verdien i Statnett sin samfunnsrolle   Er nysgjerrig og lærevillig Praktisk informasjon vedrørende rekrutteringsprosessen: Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til en rekrutteringsdag/assessment Center hos Statnett i Oslo 26 oktober. Vi forbeholder oss retten til å kunne gjøre endringer på opplegg og tidsplan i forhold til den til enhver tid gjeldende anbefaling fra FHI mht Covid 19. Praktisk informasjon rundt dette blir sendt til valgte kandidateretter at søknadsfristen har gått ut. Kandidatene som kommer videre fra denne dagen vil bli kalt inn til 2. gangsintervju hos Statnett i Oslo kort tid etter dette.  Søkere må benytte vår elektroniske søknadsportal. Kun søknader som inneholder CV og vitnemål/karakterutskrifter vil bli vurdert. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no. 
10.09.2020 Oslo
Tolletaten er ein etat i spennande utvikling og med mange igangverande endrings- og utviklingsprosessar. Etaten er i ferd med å ferdigstille ein omfattande omorganiseringsprosess. Den nye organiseringa skal mellom anna bidra til meir effektiv ressursutnytting, likebehandling og auka fagleg og teknologisk utviklingskraft. Analyseavdelinga består av to seksjonar, éin i Bergen og éin i Oslo.Seksjonen i Bergen skal sikre divisjonen sitt fagansvar for informasjonsinnhenting og bidra til eit målretta førebyggjande arbeid innanfor vareførselsområdet. I samarbeid med brukardialogavdelinga skal seksjonen ha kontakt med andre myndigheiter og relevante aktørar i næringslivet for å kartleggje og samordne kunnskap om behov og tiltak i den førebyggjande verksemda. Som seksjonsleiar vil du ha eit heilskapleg ansvar for å leie eininga i Bergen administrativt og fagleg. Seksjonen disponerer om lag åtte årsverk. Du rapporterer til avdelingsdirektøren i analyseavdelinga og inngår i leiargruppa i avdelinga.   Sentrale arbeidsoppgåver: utvikle innhenting og bearbeiding av informasjon som metode i førebyggjande kontekst bidra i arbeidet med brukarundersøkingar, både når det gjeld utarbeiding, resultatanalyse og forslag til tiltak bruke etterretningsbaserte metodar for å bidra til at andre einingar i divisjonen har eit kunnskapsbasert grunnlag for rettleiing og førebyggjande arbeid  ha fag-, personal- og resultatansvar Undervisnings- og foredragsoppgåver inngår i stillinga, og du må rekne med at det blir litt reising.   Kvalifikasjonskrav: bachelorgrad innanfor det relevante fagområdet. Bestått fordjupingsnivå på kompetansesenteret til tolletaten og svært god realkompetanse kan erstatte kravet om bachelorgrad. relevant leiarerfaring. Det er ein fordel om dette er innanfor fagområdet.   Det er ønskjeleg med: erfaring frå arbeid med budsjett- og resultatansvar gode samarbeidsevner erfaring frå utviklings- og digitaliseringsarbeid   Leiarplakaten til Tolletaten kommuniserer leiingsprinsipp som er retningsgivande for leiarane våre. Som leiar i tolletaten er det nødvendig at du løftar blikket, er rollemodell og bidreg til verdiskapande samfunnsvern ved å gjennomføre, utvikle og samhandle. Vidare er det viktig at du har høg integritet og evne til å skape eit godt arbeidsmiljø i tillegg til å vere mål-, resultat- og utviklingsorientert.   Vi tilbyr: eit godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidarar gode høve til utvikling i ein viktig samfunnsetat lønn som seksjonssjef, kr 750 000–850 000. For særleg godt kvalifiserte søkjarar kan høgare lønn vurderast. gode pensjons-, forsikrings- og låneordningar i Statens pensjonskasse fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstida arbeidsstad sentralt i Bergen   Vareførselsdivisjonen skal leggje til rette for korrekt og effektiv inn- og utførsel av varer for næringslivet og privatpersonar. Divisjonen skal jobbe både med førebygging og kontroll for å sikre optimal etterleving. Vareførselsdivisjonen består av ein utviklingsstab, ein styringsstab og fem avdelingar: analyse-, brukardialog-, oppfølgings-, klassifiserings- og regelavdelinga. Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidatar. Du må kunne sikkerheitsklarerast for «hemmeleg» og levere uttømmande politiattest ved tilbod om tilsetjing.              Inkluderande arbeidsliv og mangfald I tolletaten er vi opptekne av mangfald. Vi jobbar for eit inkluderande arbeidsliv og oppfordrar kvalifiserte kandidatar til å søkje, uavhengig av kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.  Vi bidreg i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringa sitt mål om at 5 prosent av faste nytilsetjingar i staten skal vere personar med funksjonsnedsetjing og kandidatar som av ulike årsaker ikkje kan dokumentere ein samanhengande yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, prøver vi å oppfylle dette så langt det lèt seg gjere. Vi gjer merksam på at opplysningar om funksjonsnedsetjing, innvandrarbakgrunn eller hol i CV-en kan bli brukte til statistikkformål. Nærmare informasjon om stillinga kan du få ved å kontakte divisjonsdirektør Ivar Sletten på tlf. 900 16 295. For meir info om å jobbe i Tolletaten, sjå toll.no/jobb.
17.09.2020 Bergen
Vil du være med på å forme brukerorienterte tjenester til tollere, næringslivet og innbyggere? Tolletaten gjennomfører en omfattende modernisering med digitale løsninger for å møte morgendagens utfordringer. I den sammenheng har etaten etablert et digitaliseringsprogram som både erstatter gamle løsninger og etablerer IT-løsninger på helt nye områder. Vi skal etablere nye digitale og brukervennlige kanaler mot næringslivet, private og offentlige myndigheter. Målet er å støtte næringslivets behov for en effektiv vareførsel og like konkurransevilkår og gjøre det «lett å gjøre rett» for våre brukere. Vi søker etter en funksjonell løsningsarkitekt som kan være med å definere og videreutvikle brukerorienterte tjenester til interne og eksterne brukere. Hos oss vil du få jobbe med blant annet behovskartlegging, tjenestedesign og produktutvikling og samarbeide tett med produkteiere og fagpersoner. Du vil være den som omformer behovene til modeller og spesifikasjoner til utviklerne. Er du opptatt av fag, kvalitet og utvikling, kan du her spille en sentral rolle i et av de mest spennende programmene i offentlig sektor. IT-utviklingen i etaten skjer gjennom en smidig gjennomføringsmodell med kontinuerlige leveranser og høy grad av brukerorientering. Vi benytter teknikker som lar brukerne komme tett på designprosessen, slik som designsprint, design thinking og brukertesting. Utvikling gjøres av tverrfaglige leveranseteamteam som består av utviklere, arkitekter, driftere, produkteiere og andre domeneeksperter. Du vil tilhøre et team, samtidig som du inngår i et tverrgående arkitekturteam og fagnettverk.   Hos oss vil du:  delta i alle faser fra konsept til forvaltning  ha mulighet for å veksle mellom å jobbe overordnet med funksjonelle målbilder og mer detaljert inn i utviklingsteam  jobbe tett med produkteiere og fagressurser med å avdekke behov og utvikle idéer og konsepter  inngå i et sterkt tverrfaglig miljø med fokus å gi brukerne våre størst mulig nytteverdi  bruke din kompetanse til å utforme fremtidsrettede tjenester som adresserer vårt samfunnsoppdrag    Vi ser etter deg som:   evner å forstå og kommunisere abstrakte konsepter og strukturer  trives med å drive prosesser metodisk  er åpen, kreativ og fremoverlent og kan være en god sparringspartner for virksomheten  evne til å sette deg inn i nye fagområder, regelverk og arbeidsprosesser  kan kommunisere både med teknologer, virksomhetens beslutningstakere og sluttbrukere  liker utfordringene i å forene juridiske krav og god brukeropplevelse trives med høyt aktivitetsnivå og ambisiøse leveransekrav    Kvalifikasjoner:  fullført relevant mastergrad. Bachelorgrad og lang relevant erfaring kan kompensere for kravet om mastergrad.  minimum fem års relevant erfaring bred erfaring med behovskartlegging, tjenestedesign, prosessmodellering og kravspesifisering i smidige gjennomføringsmodeller  god teknisk forståelse; har deltatt i utviklingsprosjekter og har erfaring med utbredte arkitekturmønstre kunnskap om brukersentrert utforming, brukskvalitet, personvern- og informasjonssikkerhetskrav  meget god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk  gjerne erfaring med å utforme informasjonsarkitektur og informasjonsmodellering gjerne erfaring innenfor etterretning og dataanalyseområdet   Vi tilbyr:  lønn etter statens regulativ som seniorrådgiver, 682 200 - 826 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.   mulighet til faglig utvikling og kursing utfordrende oppgaver og et spennende fagmiljø med mulighet for å gjøre en forskjell godt kollegialt og sosialt miljø  gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse  gode arbeidstidsordninger som fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden. Stillingen er plassert i digitaliseringsavdelingen i Tolletatens IT-divisjon. Avdelingen er nyetablert og skal være et fagmiljø innenfor arkitektur og digitalisering som samarbeider tett med forretningssiden om den digitale virksomhetsutviklingen av etaten. Inkluderende arbeidsliv og mangfoldI Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.  Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.  Nærmere opplysninger om de aktuelle arbeidsområdene kan du få ved henvendelse til avdelingsdirektør Annette Ommundsen tlf. 970 36 245 (aomm@toll.no)
17.09.2020 Oslo
Vil du være med på å forme hvordan teknologi kan understøtte Tolletatens samfunnsoppdrag? Tolletaten gjennomfører en omfattende modernisering med digitale løsninger for å møte morgendagens utfordringer. I den sammenheng har etaten etablert et digitaliseringsprogram som både erstatter gamle løsninger og etablerer IT-løsninger på helt nye områder. Vi skal etablere nye digitale og brukervennlige kanaler mot næringslivet, private og offentlige myndigheter. Målet er å støtte næringslivets behov for en effektiv vareførsel og like konkurransevilkår og gjøre det «lett å gjøre rett» for våre brukere. Vi søker etter en ledende utvikler/ teknisk arkitekt som kan bidra til å forme hvordan vi best skal utnytte teknologi til å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi ser etter deg som vil jobbe i et miljø hvor det skjer mye på en gang i høyt tempo. Som ledende utvikler/ arkitekt vil du ha en ledende rolle i å gjøre de riktige løsningsvalgene for etaten. Er du opptatt av fag, kvalitet og utvikling, kan du her spille en sentral rolle i et av de mest spennende programmene i offentlig sektor. IT-utviklingen i etaten skjer gjennom en smidig gjennomføringsmodell med kontinuerlige leveranser i tverrfaglige leveranseteam. Teamene består av utviklere, arkitekter, driftere, produkteiere og andre domeneeksperter. Du vil tilhøre et av teamene og samtidig inngå i et tverrgående arkitekturteam og fagnettverk. Egenutvikling skjer på en moderne Java-plattform som vi prøver å holde oppdatert med det som skjer – om du trenger noen tekniske stikkord kan vi nevne asynkrone og hendelsesbaserte løsninger, CI/CD, REST, JavaScript-baserte mikro-frontends, og rammeverk som React, Spring Boot, Openshift og Hadoop.   Hos oss vil du: inngå i et tverrfaglig miljø som jobber sammen for å gi brukerne våre størst mulig nytteverdi delta aktivt i utviklingsaktiviteter fra idé til innføring ha mulighet til å påvirke fremtidige teknologivalg og arkitektur også ha mulighet til å veksle mellom å jobbe overordnet med referansearkitektur og tekniske målbilder og inn i prosjekt- eller forvaltningsteam ha en jobb som betyr nnoe   Vi ser etter deg som: trives der det skjer i en hverdag fylt av teknologi og stort digitaliseringspotensiale har en evne til å forstå tekniske problemstillinger, virksomhetens behov og brukernes perspektiver har svært gode samarbeidsevner og kan føre konstruktiv dialog med teknologer, beslutningstakere og brukere vil ta et helhetlig ansvar og arbeide metodisk for å oppnå resultater er fremoverlent og kan lede og få med deg andre er sulten på å lære ny teknologi og vurdere hvordan teknologien kan bidra til å løse samfunnsoppdraget   Kvalifikasjoner: høyere relevant utdannelse, minimum bachelorgrad minst 5 års erfaring som teknisk løsningsarkitekt, ledende utvikler eller tilsvarende erfaring som utvikler på en moderne, Java-basert utviklingsplattform god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk bred erfaring fra smidig utvikling og tverrfaglige team   Vi tilbyr: lønn etter statens regulativ som seniorrådgiver, 673 800 - 837 200 kr per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. mulighet til faglig utvikling og kursing utfordrende oppgaver og et spennende fagmiljø med mulighet til å påvirke Tolletatens fremtidige teknologivalg godt kollegialt og sosialt miljø gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse gode arbeidstidsordninger som fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden.   Stillingen er plassert i digitaliseringsavdelingen i Tolletatens IT-divisjon. Avdelingen er nyetablert og skal være et fagmiljø innenfor arkitektur og digitalisering som samarbeider tett med forretningssiden om den digitale virksomhetsutviklingen av etaten. Inkluderende arbeidsliv og mangfoldI Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.  Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.  For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør Annette Ommundsen på tlf. 970 36 245 (aomm@toll.no) eller seniorrådgiver Lars Reed på tlf. 928 69 722 (lars.reed@toll.no). For mer info om å jobbe hos oss, se toll.no/jobb.
17.09.2020 Oslo
Vis alle 20.857 ledige stillinger

Vest politidistrikt dekker 54 kommunar, med til saman 589 500 innbyggjarar, og har om lag 1300 tilsette med politimeister Kaare Songstad som øvste leiar.

Les mer om Felles eining for operativ teneste - Vest politidistrikt

Stillingsbeskrivelse

I Vest politidistrikt ved Felles eining for operativ teneste (FOT), Seksjon for arrest og framstilling, er det ledig ei fast stilling som arrestforvarer SKO 1531. Stillinga er stadsplassert i Bergen. Ein må pårekne noko reiseverksemd.

Seksjon for arrest og framstilling er ansvarleg for pågripne personar, m.a. visitere, signalere, forpleie og føre tilsyn med dei personer som er brakt til arresten på døgnkontinuerleg praksis. Det er eit aktivt arbeidsmiljø ved seksjonen og vi har fokus på utvikling av våre tilsette.

Søkjarar må opplyse om dei har god helse og leggje fram helseattest på førespurnad.

Arbeidsoppgåver

 • Visitere og føre tilsyn med personar som er pågripne/innsette eller innbrakte i arresten
 • Forpleiing av innsette
 • Signalere (signalementsrapport, fotografi og fingeravtrykk) og sikre DNA-referanseprøver frå pågripne
 • Transportere og framstille pågripne og varetektsfangar
 • Søk i politiet sine registre
 • Må pårekne å ta del i turnusteneste
 • Andre oppgåver pålagt av overordna

Kvalifikasjonar

 • 3-årig vidergåande skule eller fagbrev
 • Relevant arbeidserfaring blir vektlagt og kan i særlege tilfeller kompensere for manglande utdanning
 • Førarkort kl B og D1
 • God munnleg og skriftleg framføring på norsk og engelsk
 • God IKT- og systemkompetanse
 • Arbeidserfaring frå arrestteneste og/eller kriminalomsorgen/helsesektoren blir vektlagt
 • Erfaring med handtering av personar innan rus og psykiatri er ein fordel
 • Kunnskap om andre kulturar er ein fordel

Personlege eigenskapar

 • Vere tett på, modig, vise respekt og tenkje heilskapeleg
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evner til å handtere personar i vanskelege livssituasjonar
 • Evne til å handtere personar som kan vere utagerande og i affekt
 • Evne til å arbeide målbevisst og sjølvstendig

Vi tilbyr

 • Stillinga blir lønna som arrestforvarer SKO 1531 i lønnsramme 17, alt 10, frå ltr. 40/kr. 386 200 til ltr. 51/kr. 456 400 brutto per år, avhengig av ansiennitet.
 • Vest politidistrikt er ei IA-verksemd
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelseteneste

Generelt

For stillinga gjeld vanlege tilsetjingsvilkår for staten, mellom anna prøvetid etter Statsansatteloven. Søkjar må kunne bruke både bokmål og nynorsk. Det er krav om plettfri vandel. Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i folket. Det er difor eit personalpolitisk mål å ha ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn blir oppmoda om å søkje. Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju. Stadfesta vitnemål og attestar må takast med til intervjuet. Vi gjer merksam på at søkjarlista kan bli gjort offentleg sjølv om søkjar ber om å få vere anonym, jf. Offentleglova § 25.Vi ber om elektronisk søknad via lenka.

Ref.nr:19/35489

Kontaktinformasjon

Arne Gustav Lien, Fag- og opplæringsansvarlig, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Spørsmål om CV og søknad, Kontakt Seksjon for HR, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Allehelgensgate 6
5016 Bergen

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Vest politidistrikt

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon54Stillingsprosent: 100%Søknadsfrist: 01.12.2019
Adresse: Bergen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Felles eining for operativ teneste - Vest politidistrikt