Ledig stilling

Vernepleier Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Søknadsfrist : 15.12.2019

Avdeling for habilitering er en av seks avdelinger i Barne- og ungdomsklinikken. Avdelingens hovedansvar er spesialiserte habiliteringstjenester til barn og unge (0-17 år) med medfødte og/eller tidlig ervervede nevrologisk betingede funksjonsforstyrrelser eller utviklingsforstyrrelser. Dette omfatter blant annet barn og unge med autisme, cerebral parese, utviklingshemning og syndromer. Noen har også tilleggsproblematikk av atferdsmessig eller psykisk art.

Avdelingen om lag 50 fagstillinger, hvorav ni vernepleiere. Vi har også erfarne psykologer, spesialpedagoger og barneleger, og flere andre faggrupper, som til sammen utgjør et interessant og robust tverrfaglig miljø. Vi bidrar med diagnostikk og funksjonsutredning, forslag til tiltak, veiledning og noe behandling.

Vårt bidrag foregår alltid i dialog med kommuner/bydeler, og skal støtte opp under deres egen kompetanse og innsats for målgruppene.

Vi har et høyt arbeidstempo i et åpent og reflekterende miljø, og er opptatt av å sikre faglig spesialisering og fordypning for medarbeiderne. Arbeidet foregår på dagtid, både inne i avdelingen og ambulant. Søkere om ikke har flere års relevant erfaring med våre målgrupper vil ikke bli vurdert. Ta gjerne kontakt for mer informasjon!

Alle må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver
 • Tverrfaglige kartlegginger og vurderinger
 • Foreslå lokale tiltak og bidra med veiledning
 • Veiledning rundt enkeltbarn til kommunale instanser og foreldre. Forebygging
 • Veiledning ifht HOL., kap. 9. Dette inkluderer sakkyndige uttalelser til fylkesmannen 
 • Bidra i veiledningsgrupper for fagpersoner i kommunene, faglige nettverk og avdelingens kursrekker
Kvalifikasjoner
 • Bred erfaring fra arbeid med barn eller voksne med autismespekterforstyrrelse og/eller psykisk utviklingshemming
 • Erfaring med målrettet miljøarbeid, inkludert forebygging og tiltak ifht utfordrende atferd
 • Kunnskap om og erfaring med anvendt atferdsanalyse
 • Høy grad av rollebevissthet
 • Fortrolig med å håndtere komplekse og alvorlige saker, der mange aktører er involvert
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Selvstendig og strukturert arbeidsform
 • Stødig i skriftlig framstilling
 • Interesse for arbeid med flerkulturelle målgrupper
 • Ambisiøs både på vegne av seg selv og avdelingen 
 • Ønske om å videreutvikle seg faglig
Vi tilbyr
 • Veiledning og faglig utvikling
 • Et engasjert, tverrfaglig miljø med høy kompetanse
 • Å være med på å videreutvikle en stor habiliteringsavdeling i spesialisthelsetjenesten
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie og bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Mulighet for å leie personalbolig
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ved Ahus er blant landets største barneavdelinger med et barnebefolkningsgrunnlag på 125.000 og drøyt 300 ansatte. BUK dekker de fleste fagområder innen pediatri og har gruppe 1-status.Klinikken har egen forskningsavdeling, en avdeling for stab- og kontortjenester, samt seks kliniske avdelinger samlet i ett bygg: nyfødtintensiv, barn og ungdom som inkluderer barnemottak, sengepost, barneovervåkning og hjemmesykehus, poliklinikk for barn og ungdom, habilitering av barn og unge, barn og unges psykiske helse og avdeling for leger.Klinikken er organisert som et komplett og moderne barne- og ungdomssenter med aldersgrense 18 år. Fag- og kompetanseutvikling er prioriterte områder. Klinikken har etablert regelmessig simuleringstrening i akuttsituasjoner (SIM) for alt helsepersonell på døgnpostene.

Les mer om Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Stillingsbeskrivelse

Avdeling for habilitering er en av seks avdelinger i Barne- og ungdomsklinikken. Avdelingens hovedansvar er spesialiserte habiliteringstjenester til barn og unge (0-17 år) med medfødte og/eller tidlig ervervede nevrologisk betingede funksjonsforstyrrelser eller utviklingsforstyrrelser. Dette omfatter blant annet barn og unge med autisme, cerebral parese, utviklingshemning og syndromer. Noen har også tilleggsproblematikk av atferdsmessig eller psykisk art.

Avdelingen om lag 50 fagstillinger, hvorav ni vernepleiere. Vi har også erfarne psykologer, spesialpedagoger og barneleger, og flere andre faggrupper, som til sammen utgjør et interessant og robust tverrfaglig miljø. Vi bidrar med diagnostikk og funksjonsutredning, forslag til tiltak, veiledning og noe behandling.

Vårt bidrag foregår alltid i dialog med kommuner/bydeler, og skal støtte opp under deres egen kompetanse og innsats for målgruppene.

Vi har et høyt arbeidstempo i et åpent og reflekterende miljø, og er opptatt av å sikre faglig spesialisering og fordypning for medarbeiderne. Arbeidet foregår på dagtid, både inne i avdelingen og ambulant. Søkere om ikke har flere års relevant erfaring med våre målgrupper vil ikke bli vurdert. Ta gjerne kontakt for mer informasjon!

Alle må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver
 • Tverrfaglige kartlegginger og vurderinger
 • Foreslå lokale tiltak og bidra med veiledning
 • Veiledning rundt enkeltbarn til kommunale instanser og foreldre. Forebygging
 • Veiledning ifht HOL., kap. 9. Dette inkluderer sakkyndige uttalelser til fylkesmannen 
 • Bidra i veiledningsgrupper for fagpersoner i kommunene, faglige nettverk og avdelingens kursrekker
Kvalifikasjoner
 • Bred erfaring fra arbeid med barn eller voksne med autismespekterforstyrrelse og/eller psykisk utviklingshemming
 • Erfaring med målrettet miljøarbeid, inkludert forebygging og tiltak ifht utfordrende atferd
 • Kunnskap om og erfaring med anvendt atferdsanalyse
 • Høy grad av rollebevissthet
 • Fortrolig med å håndtere komplekse og alvorlige saker, der mange aktører er involvert
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Selvstendig og strukturert arbeidsform
 • Stødig i skriftlig framstilling
 • Interesse for arbeid med flerkulturelle målgrupper
 • Ambisiøs både på vegne av seg selv og avdelingen 
 • Ønske om å videreutvikle seg faglig
Vi tilbyr
 • Veiledning og faglig utvikling
 • Et engasjert, tverrfaglig miljø med høy kompetanse
 • Å være med på å videreutvikle en stor habiliteringsavdeling i spesialisthelsetjenesten
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie og bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Mulighet for å leie personalbolig

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 15.12.2019

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 13
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 14
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 15
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 17
  2019
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 18
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 19
  2019
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 20
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
37 ledige stillinger
Internship / Praktikanter