<  
>  
Ledig stilling

Sykepleiere / ferievikar - Fordøyelse og nyremedisinsk sengepost Universitetssykehuset Nord-Norge

Søknadsfrist : 01.05.2020

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon7 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon89 Presentasjon av stillingen:

Vi på Fordøyelse og nyremedisinsk sengepost ønsker oss ferievikarer for sommeren 2020. Perioden vi søker deg er for juni, juli og august, med mulighet for forlengelse/fast stilling.

Vi er en sengepost med to store spennende fagfelt innenfor gastro- og nyremedisin. Vår sengepost drifter 14 sengeplasser fordelt på våre to indremedisinske områder.

Som sykepleier hos oss vil du møte på pasienter med mange ulike, sammensatte sykdomsbilder. Vi utreder og behandler blant annet pasienter som har kroniske betennelsestilstander i mage/tarm, leversvikt, NET, og pasienter med alvorlig ernæringsproblematikk. Innenfor nyremedisin har vi pasienter med kronisk og akutt nyresvikt, malign hypertensjon, ulike infeksjoner og betennelsestilstander i nyrene og forgiftninger. Vi har også opplæring og oppfølgning av pasienter som behandles med peritonal dialyse. Sengeposten har daglig et tett samarbeid med gastrolab, medisinsk dagenhet, poliklinikk og vår dialyseavdeling, hvor noen av våre sykepleiere har delt stilling.

Kunne dette være noe for deg? Har du lyst å bli vår nye kollega? Da oppfordrer vi deg til å søke!

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon om oss og stillingene. Ansettelser vil skje fortløpende frem til søknadsfristen.

Arbeidsoppgaver

 • Pleie, ivaretagelse og oppfølgning av innlagte pasienter

Kvalifikasjoner

 • Bachelor i sykepleie
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Erfaring fra spesialisttjenesten kan være en fordel, men er ikke et krav.

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som er stabil, fleksibel, ansvarsfull og løsningsorientert.
 • Du må ha gode evner til kommunikasjon og samarbeid.
 • Du må like travle og spennende arbeidsdager.
 • Personlighet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Nyansattdager
 • Et inkluderende og godt læringsmiljø
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • 3-delt turnus
 • Lønn i henhold til gjeldende overkomster
 • Pensjonsordning i KLP
 • Vi er behjelpelig med å finne deg bolig.
 • Mulighet for videre vikariat/fast ansettelse

Kontaktinformasjon

Pia Helen Hotti Karlsen, Assisterende seksjonssykepleier, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Mona Elisabeth Olsen, Seksjonssykepleier, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Hansine hansens veg 67
9019 Tromsø

Søk på stillingen:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon89 Stillingsprosent: 100% Ferievikar Søknadsfrist: 01.05.2020

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Stendi AS er Nordens største private aktør innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller familiens behov innenfor områdene barnevern, barne- og voksenpsykiatri, rus og utviklingshemming.  Er du den vi leter etter? Vi søker fortrinnsvis vernepleier/sykepleier med et ønske om å utgjøre en stor forskjell for våre brukere. Her hos oss bor det seks mennesker med ulik grad av utviklingshemming og psykiske lidelser som har behov for trygge ansatte rundt seg. Vi som jobber her bistår våre brukere med meget tett oppfølging og veiledning i det daglige. Vi søker deg som er trygg i deg selv og evner å sette grenser og se løsninger i utfordrende situasjoner. Du må kunne jobbe systematisk, ha gode samarbeidsevner og sette fag i fokus. Erfaring med HOTL kapittel 9 er ønskelig. Vi søker kandidater til en 100 % medlever-stilling. Kvalifikasjoner: Er vernepleier eller sykepleier. Annen relevant utdanning/erfaring og/eller særskilt personlig egnethet kan kompensere for vernepleie/sykepleieutdanning. Har evne til å jobbe målrettet og systematisk etter miljøterapeutiske tiltak. Førerkort klasse B Erfaring fra arbeid rundt HOTL kapittel 9, utviklingshemming og psykiatri er en fordel. Du: Er trygg i deg selv og evner å se løsninger i utfordrende situasjoner. Er reflektert med evne til å tenke selvstendig. Har stå-på-vilje og kan gi av deg selv. Bidrar til et godt arbeidsmiljø. Har erfaring med utfordrende atferd Vi tilbyr: Fleksibel arbeidstid. Gode pensjonsordninger og konkurransedyktige betingelser. Engasjerte kollegaer og et godt fagmiljø. Tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Intern og ekstern relevant kursing. Gode muligheter for utvidet ansvar. En spennende arbeidshverdag! Det kreves politiattest ihht. gjeldende lovverk. Det er kun søknader gjennom Karrierestart eller mail som blir vurdert. Informasjon til deg som søker jobb: Dersom du blir innkalt til intervju kreves det at du har med CV, godkjente attester og andre relevante dokumenter eller at du har opplastet dette direkte i Karrierestart. 
06.04.2020 Lier
Stillingsbeskrivelse: Stendi trenger flere trygge og fleksible sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter med erfaring til våre barne/voksenteam. Vi har behov for faste personale og vikarer. Teamene våre er en tjeneste der arbeidet foregår i hjemmet hos en bruker. Våre ansatte bør like å jobbe selvstendig og kan tenke deg å jobbe med en eller få pasienter. Opplæring foregår i samråd med spesialisthelsetjenesten.  Vi vil at Stendi sin visjon og verdier skal prege alt vårt arbeid for å gi best mulig tjenester.     Arbeidsoppgaver: Dine arbeidsoppgaver vil bestå av helsehjelp til barn og voksne med ulike utfordringer. Yte omsorg og helsehjelp slik at mennesker med ulike somatiske, psykososiale utfordringer og medisinsk teknisk utstyr kan bo hjemme med familien sin. Kontinuerlig observasjon og vurdering av helsetilstand.           Legemiddelhåndtering.            Tverrfaglig samarbeid.        Samhandling med påsient og pårørende/ foreldre.      Kvalifikasjoner: ·         Sykepleier/ helsefagarbeider/ helsepersonell.           Politiattest uten anmerkninger.  Erfaring med respirator, trakeostomi eller medisinsk utstyr er en fordel.  Kunne kommunisere godt skriftelig og muntlig på norsk.                                              Er fleksibel, selvstendig, pålitelig, tålmodig og positiv som person.                    Personlig egnethet vil bli vektlagt.                   Basale IT kunnskaper.                 Vi kan tilby:                     Fast stilling 100% eller 83%.  Turnus med langvakter (12 timer) og arbeid hver 3. helg.  God opplæring, kurs og fagdager.      Muligheter for å jobbe på en klient, men også variasjon ved å jobbe på flere om det er ønskelig.        Personlig og faglig utvikling.                 Tariffavtale. Pensjonsordning. 
30.03.2020 Sandnes, Stavanger, Sola, Randaberg
Spesialpsyk seksjon C, Akershus universitetssykehus HF Ønsker du å være en del av et aktivt tverrfaglig miljø og liker du faglige utfordringer? Er du engasjert, initiativrik og trygg på deg selv? Da kan du være den vi søker etter!Vi har to faste stillinger i 100% som miljøterapeut, og to stillinger for sykepleier/vernepleier i 100% og 75%  i fastsatt 2-delt turnus, med arbeid hver tredje helg,Avdeling spesialpsykiatri er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus, og har pasientbehandling, forskning og undervisning som sine kjerneoppgaver. Avdelingen har en sentral funksjon i et integrert helsetilbud i Helse Sør-Øst. Avdelingen er beliggende på Skedsmokorset, 16 km fra Akershus Universitetssykehus, Nordbyhagen og 25 km fra Oslo sentrum.Avdelingen har tre lukkede seksjoner med til sammen 36 døgnplasser for pasienter i alderen 18-65 år.Seksjon C er pr i dag en forsterket psykosepost med 11 senger og behandler pasienter med alvorlig psykoselidelse, pasienter dømt til behandling, og pasienter med alvorlig sinnslidelse i kombinasjon med utfordringer knyttet til rus, vold og utagering. Vi er opptatt av forskning og fagutvikling og tar i bruk ny metodikk. Seksjonen har god tverrfaglig sammensetning og engasjerte medarbeidere med fokus på teamarbeid og god lagånd.   Seksjon C går en spennende tid i møte da vi har startet prosessen med å utvikle oss til å bli en sikkerhetsseksjon og vi er opptatt av å rekruttere ansatte som har lyst til å bidra i utviklingsarbeid og bidra til utformingen av vår seksjon.Våre satsningsområder gir muligheten for kompetanseheving for den enkelte ansatte , ved for eksempel som ressursperson i ERM, Åpen dialog i nettverksmøter, HCR- 20 mfl. Vi søker deg som har interesse for pasienter innenfor seksjonens målområde, og som ønsker å bidra med faglig engasjement, er framoverlent og liker å jobbe i team.    Se vår Ahus film her!Alle søkere må søke elektronisk.   Arbeidsoppgaver Miljøterapeutisk behandling til pasienter med psykoselidelser og forhøyet voldsrisiko Håndtering av fysiske konfliktsituasjoner Faglige vurderinger og tiltak som forventet etter utdanning og funksjon Delta i tverrfaglige team Ansvarsvakt Medisinansvar for sykepleiere/vernepleiere Kvalifikasjoner Sykepleier/vernepleier Miljøterapeut, med relevant helsefagligutdanning på Bachelornivå  Relevant videreutdanning er en fordel, men ikke et krav  Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig Personlige egenskaper Du må være trygg i deg selv, tydelig i kommunikasjonen og stabil i relasjonen til andre Du må være faglig engasjert, positiv, fleksibel og innstilt på å bidra til å finne løsninger Den som ansettes må være fysisk og mentalt skikket til å håndtere krevende pasientsituasjoner Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr Et positivt og aktivt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere Mulighet for ulike videreutdanninger og kompetanseheving Mulighet til å delta i forskning og spennende prosjekter Internundervisning, fagdager og seminarer Opplæring og jevnlig trening i fysisk konflikthåndtering Trening i arbeidstiden Bedriftsidrettslag, muligheter for hytteleie og andre gode velferdstilbud
03.04.2020 Lillestrøm
Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus HF Ahus satser på den eldre pasient! Vil du bli med å bidra til at vi når våre mål?   Avdeling for geriatri har 23 senger og vi har også en geriatrisk poliklinikk. Våre pasienter er sårbare eldre, med sammensatte helseplager som innlegges med akutt funksjonssvikt, forvirring, falltendens, kognitiv svikt og ernæringssvikt – og så er det vår jobb å finne ut hva som er årsaken. Dette er komplekse pasienter, som ikke bare feiler en ting. Dagene er utfordrende og spennende og du får bruk for alt du har lært.  Pasientene som er innlagt utredes og behandles tverrfaglig. Dette betyr at du som sykepleier samarbeider tett med lege, fysioterapeut og ergoterapeut både i vurderinger og behandling. Dette lagarbeidet er viktig for avdelingen og bidrar til et godt arbeidsmiljø. Til dette spennende fagområdet i utvikling søker vi etter flere dyktige sykepleiere i ulike stillingskategorier (fast og vikariat) og ulik stillingsprosent. Alle søkere må søke elektronisk.   ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene vil være direkte pasientrettet arbeidMottak av pasienter, fokus på helhetlig sykepleieStell og pleieProsedyrerObservasjon av pasienteneBidra til at seksjonen driftes faglig forsvarlig   KvalifikasjonerNorsk autorisasjon som sykepleierErfaring fra stell og pleieØnskelig med erfaring fra sykehus, hjemmesykepleier eller sykehjemGode datakunnskaper Personlige egenskaperVi søker etter kollegaer som er ansvarsfulle, pålitelige, fleksibel og strukturerteEr løsningsorienterte og har godt humørGode holdningerVilje og evne til å påta seg ansvarGode kommunikasjonsevner og samarbeidsevnerGode norskkunnskaper, skriftlig/ muntligHelhetlig tilnærming til pasientenMå trives i et aktivt og travelt miljøPersonlig egnethet vektlegges Vi tilbyrEn arbeidsplass som har fokus på fagutvikling og et lærerikt arbeidsmiljøSeksjonsleder og fagsykepleiere vil være din kontaktperson under opplæringsperiodenDet legges til retter for at du skal kunne bruke dine kollegaer aktivtOmsorgsfulle og dyktige kollegaerVarierte og spennende arbeidsoppgaverGode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annetBedriftsidrettslag med et stort og variert tilbudBehjelpelig med barnehageplassBoligstiftelse for ansatteSentral beliggenhet kort reisevei fra Oslo   
03.04.2020 Lørenskog
ARA Follo, Akershus universitetssykehus HF Vil du bli vår nye kollega? Avdeling rus og avhengighet (ARA) tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). Vi er en avdeling i utvikling og endring. Vår visjon er helhetlig, enhetlig og integrert behandling av våre pasienter. Avdelingen ønsker å stimulere til forskning og har nylig etablert sitt eget forsknings- og fagutviklingsutvalg. ARA Follo er en tverrfaglig poliklinikk som består av ansatte med høy grad av sosialfaglig, psykologfaglig og medisinskfaglig kompetanse. Vi har god kompetanse på utredning og behandling, og har et tett tverrfaglig samarbeid. Poliklinikken har i tillegg ansvar for pasienter i legemiddel assistert rehabilitering (LAR). Vi har god struktur for å drøfte saker internt og har tett samarbeid med førstelinjetjenesten og andre deler av spesialisthelsetjenesten. Vi søker nå etter en ny kollega som har lyst til å jobbe sammen med oss i dette spennende fagfeltet. Stillingen er et vikariat med mulighet for forlengelse. Arbeidsoppgaver Behandling og utredning av pasienter med avhengighetsproblematikk, ofte i kombinasjon med psykiske lidelser Ansvar for en del av seksjonens LAR pasienter  Pårørende samtaler Utstrakt samarbeid internt og eksternt ut mot kommunene i Follo Bidra til faglig endrings- og utviklingsarbeid på poliklinikken Kvalifikasjoner 1 sosialfaglig stilling 1 sykepleier stilling  Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig  Det er ønskelig med relevant videreutdanning, men lang relevant erfaring kan kompensere for dette Krav om førerkort klasse B Erfaring med pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk  Personlige egenskaper God struktur og stor kapasitet i arbeidet Evnen til å tenke helhetlig At du ser muligheter og ikke begrensninger En positiv bidragsyter i arbeidsmiljøet  Gode samarbeidsevner Fleksibilitet og evnen til selvstendig arbeid  Personlig egnethet vektlegges  Vi tilbyr En spennende jobb innen et fagfelt i stadig endring  Et godt arbeidsmiljø  Varierte arbeidsoppgaver i et spennende fagfelt  Stor påvirkningskraft på egen arbeidshverdag Mulighet til å bidra for videreutviklingen av tjenestetilbudet på poliklinikken Faglig og personlig utvikling Lønn etter overenskomst i Ahus 
03.04.2020 Ås
Alderspsyk døgn B, Akershus universitetssykehus HF Alderspsykiatri - et fagfelt for fremtidens utfordringer  Ved Alderspsykiatrisk avdeling utreder og behandler vi pasienter med aldersrelaterte psykiske lidelser. Tilbudet omfatter både poliklinikk og heldøgnsopphold ved to døgnposter. Avdelingens mål er å yte kvalitetsmessig gode helsetjenester. Avdelingen skal også bidra til å utvikle spesialisthelsetjenester for eldre i henhold til fremtidens utfordringer innen utredning, behandling, forskning, fagutvikling og undervisning. Avdelingen tar inn pasienter etter søknad/henvisning. Avdelingen er godkjent for tvunget psykisk helsevern.   /9 % vikariat som sykepleier på natt til Døgn B Har du interesse for utfordringer innen psykiatri og somatikk? Da er du velkommen til å bli en del av vårt team. Døgn B er en lukket sengepost med 14 sengeplasser. Pasientene våre er fra ca. 65 år og oppover med ulike psykiatriske diagnoser og/eller demens. Problematikken er sammensatt og kompleks, og du vil utfordres både på somatiske og psykiatriske kunnskaper. Pasientene møter hos oss et tverrfaglig fagmiljø bestående av blant annet sykepleiere, hjelpepleiere, leger, psykologer, fysioterapeut, sosionom, aktivitør og ergoterapeut.  Sammen utreder og behandler vi. Hos oss er pasientene innlagt  mellom 4 og 6 uker. Vi ser etter en sykepleier som både trives med og ønsker å jobbe på natt sammen med andre dyktige kolleger. Vi har ett vikariat for primært sykepleier som vil være med på å bidra til en helhetlig behandling. Pasientarbeid på natta er for oss like viktig som på dagen!  Vikariatet varer til og med november 2020. Stillingen er på  79%, og har fire helger i løpet av en turnusperiode på 12 uker. Det kan bli fast ansettelse. Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på.  Tiltredelse etter avtale.  Arbeidsoppgaver Sykepleierne hos oss er viktige medspillere i å avklare miljømessige, medikamentelle og/eller andre behandlingstiltak, som kan lindre symptomer og bidra til å ivareta livskvalitet Miljøterapi Gå ansvarsvakter  Administrering av medisiner Faglig utvikling, deltakelse  på kurs og fagdager.  Kvalifikasjoner Offentlig godkjennelse som sykepleier Ønskelig med erfaring fra alderspsykiatri  Personlige egenskaper Engasjert og ansvarsbevisst. Strukturert med godt humør som liker å jobbe tverrfaglig. Må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig. Personlig egnethet vil bli vektlagt.  Vi tilbyr Vi kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et spannede og stimulerende fagmiljø. Inkluderende arbeidsliv (IA-bedrift). Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.  Gode velferdstilbud, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og treningstilbud. Mulighet for hjelp til bolig og barnehageplass. Treningsrom for ansatte på avdelingen. Gratis parkering for ansatte utendørs. Beliggenhet i Nittedal med kort reisevei fra Oslo 
01.04.2020 Nittedal
ARA Nordbyhagen, Akershus universitetssykehus HF Vil du bli vår nye kollega?  ARA Nordbyhagen søker Sykepleiere/ Vernepleiere, for tiden på natt Avdeling rus og avhengighet (ARA) består av 5 poliklinikker og 4 døgnenheter. Avdelingen gir en rekke ulike tjenester til mennesker med rus- og avhengighetslidelser. Vår visjon er å kunne tilby pasientene helhetlige behandlingsforløp med enhetlig tilnærming, og hvor sammensatte utfordringer behandles samtidig (integrert behandling). Basert på denne visjonen har avdelingen utformet en serviceerklæring som skal ligge til grunn for vår tjenesteutvikling. Avdelingen har fokus på forskning og har et velfungerende forskningsutvalg med heltidsansatt leder. ARA Nordbyhagen har vel 40 årsverk, og gir døgnbasert behandling innenfor tjenesteområdene akutt TSB og tilbakeholdelse etter helse- og omsorgstjenestelovens § 10-2 (og i begrenset grad § 10-3). Seksjonen har også ansvaret for det polikliniske akutt tilbudet i ARA. Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene er knyttet til avrusnings- og motivasjonsfremmende tiltak. Miljøpersonalet har en sentral rolle knyttet til observasjoner som kan bidra til god kartlegging og utredning av pasientene. Administrering av medikamenter  Kvalifikasjoner Påkrevet med erfaring fra fagfeltet Erfaring med konflikthåndtering og trygging av pasienter vil bli vektlagt Kompetanse som kan bidra til gode observasjoner av pasientene er en forutsetning Det forutsettes gode norskferdigheter, skriftlig og muntlig Personlige egenskaper Du må være fleksibel og strukturert Lojal til beslutninger Gode samarbeidsevner er en forutsetning Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Godt arbeidsmiljø. Nødvendig opplæring vil bli gitt. Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
30.03.2020 Lørenskog
Stillingsbeskrivelse: Stendi trenger flere trygge og fleksible sykepleiere og helsefagarbeidere til våre barneteam. Vi har behov for faste personale og vikarer til sommeren.  Barneteamene er en tjeneste for barn og unge der arbeidet foregår i familiers hjem. Våre ansatte bør like å jobbe selvstendig og kan tenke deg å jobbe med en eller få pasienter. Opplæring foregår i samråd med spesialisthelsetjenesten.  Vi vil at Stendi sin visjon og verdier skal prege alt vårt arbeid for å gi best mulig tjenester.     Arbeidsoppgaver: Dine arbeidsoppgaver vil bestå av helsehjelp til små barn med ulike utfordringer. Yte omsorg og helsehjelp slik at barn med ulike somatiske, psykososiale utfordringer og medisinsk teknisk utstyr kan bo hjemme med familien sin. Kontinuerlig observasjon og vurdering av barnets helsetilstand.           Legemiddelhåndtering.            Tverrfaglig samarbeid.        Samhandling med påsient og pårørende/ foreldre.      Kvalifikasjoner: ·         Sykepleier/ helsefagarbeider/ helsepersonell.           Politiattest uten anmerkninger.  Kunne kommunisere godt skriftelig og muntlig på norsk.                         Fordel å ha arbeidserfaring med barn, men dette er ingen krav.                         Er fleksibel, selvstendig, pålitelig, tålmodig og positiv som person.                    Personlig egnethet vil bli vektlagt.                   Basale IT kunnskaper.                 Vi kan tilby:                     Fast stilling 100%.  Turnus med langvakter (12 timer) og arbeid hver 3. helg.  God opplæring, kurs og fagdager.      Muligheter for å jobbe på et barn men også variasjon ved å jobbe på flere barn.          Personlig og faglig utvikling.                 Tariffavtale. Pensjonsordning. 
03.02.2020 Drammen, Frogn, Asker
Vis alle 21.850 ledige stillinger

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vår visjon er å gi den beste behandling, der resultatet for pasienten er det som teller. De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN skaper resultater gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, internt samarbeid og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Les mer om oss.

Les mer om Universitetssykehuset Nord-Norge

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon7 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon89 Presentasjon av stillingen:

Vi på Fordøyelse og nyremedisinsk sengepost ønsker oss ferievikarer for sommeren 2020. Perioden vi søker deg er for juni, juli og august, med mulighet for forlengelse/fast stilling.

Vi er en sengepost med to store spennende fagfelt innenfor gastro- og nyremedisin. Vår sengepost drifter 14 sengeplasser fordelt på våre to indremedisinske områder.

Som sykepleier hos oss vil du møte på pasienter med mange ulike, sammensatte sykdomsbilder. Vi utreder og behandler blant annet pasienter som har kroniske betennelsestilstander i mage/tarm, leversvikt, NET, og pasienter med alvorlig ernæringsproblematikk. Innenfor nyremedisin har vi pasienter med kronisk og akutt nyresvikt, malign hypertensjon, ulike infeksjoner og betennelsestilstander i nyrene og forgiftninger. Vi har også opplæring og oppfølgning av pasienter som behandles med peritonal dialyse. Sengeposten har daglig et tett samarbeid med gastrolab, medisinsk dagenhet, poliklinikk og vår dialyseavdeling, hvor noen av våre sykepleiere har delt stilling.

Kunne dette være noe for deg? Har du lyst å bli vår nye kollega? Da oppfordrer vi deg til å søke!

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon om oss og stillingene. Ansettelser vil skje fortløpende frem til søknadsfristen.

Arbeidsoppgaver

 • Pleie, ivaretagelse og oppfølgning av innlagte pasienter

Kvalifikasjoner

 • Bachelor i sykepleie
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Erfaring fra spesialisttjenesten kan være en fordel, men er ikke et krav.

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som er stabil, fleksibel, ansvarsfull og løsningsorientert.
 • Du må ha gode evner til kommunikasjon og samarbeid.
 • Du må like travle og spennende arbeidsdager.
 • Personlighet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Nyansattdager
 • Et inkluderende og godt læringsmiljø
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • 3-delt turnus
 • Lønn i henhold til gjeldende overkomster
 • Pensjonsordning i KLP
 • Vi er behjelpelig med å finne deg bolig.
 • Mulighet for videre vikariat/fast ansettelse

Kontaktinformasjon

Pia Helen Hotti Karlsen, Assisterende seksjonssykepleier, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Mona Elisabeth Olsen, Seksjonssykepleier, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Hansine hansens veg 67
9019 Tromsø

Søk på stillingen:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon89 Stillingsprosent: 100% Ferievikar Søknadsfrist: 01.05.2020

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 01.05.2020

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • APR 06
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 08
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 12
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)