Ledig stilling

Sykepleiere Helse- og avlastningstjenesten for barn unge/Helseteamet, Trondheim kommune

Søknadsfrist : 15.12.2019

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon5 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon63 Presentasjon av stillingen:

Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge søker etter sykepleiere til vårt eminente Helseteam som arbeider med kronisk somatisk syke barn og unge og/eller utviklingshemmede. Teamet består hovedsaklig av sykepleiere og mye av arbeidet foregår i familiers hjem. Brukerne har ulike diagnoser som gjenspeiles i ønsket kompetanse hos ansatte.

Vi har, med snarlig tiltredelse, ledig to faste stillinger i 60 - 80 prosent for sykepleiere, pr tiden med turnus på natt.

Helseteamet for barn og unge ledes av avdelingsleder og sykepleier Brita Strand. Internt samarbeid, veiledning og utviklingsarbeid foregår regelmessig i egne møter for ansatte. Teamet har sin base i tredje etasje i Gartneriet avlastningsbolig på Elgeseter i Trondheim og samarbeider også med boligen i enkelte saker.
Helseteamet har tett samarbeid med familier, sykehuset og øvrig hjelpeapparat rundt ungene.

Arbeidsoppgaver

 • Tilsyn og bistand til barn og unge i hovedsak i familiers hjem.
 • Utføring av sykepleiefaglige oppgaver og andre oppgaver i samhandling med barnet/ungdommen.
 • Tjenesten foregår både i private hjem, under opphold i barnehage/skole og/eller i avlastningsbolig.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier.
 • Gjerne kunnskap om og erfaring med medisinteknisk utstyr.
 • Gjerne kjennskap og erfaring med CPAP/BIPAP-behandling.
 • Gjerne erfaring med oksygenbehandling og tracheostomi.

Utdanningsretning

 • Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Være selvstendig og være tydelig på initiativ og deltakelse i arbeidet.
 • Beherske å gi opplæring og oppfølging av kolleger/ansatte.
 • Faglig og personlig trygghet, engasjement, sjølstendighet og serviceholdning.
 • Trygg i samarbeid og kommunikasjon med familie/foreldre.
 • Gjør oppmerksom på dine allergier i søknad da det kan ha betydning i fht jobb i familier med husdyr eller om du har husdyr og jobber med allergikere.

Vi tilbyr

 • Et dynamisk og fleksibelt team hvor ansatte er dedikerte i sin tjeneste ute i private hjem.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Kontaktinformasjon

Odd Borge, Spesialkonsulent, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Brita Strand, Fagleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Magnus den Godes gate 247030 Trondheim

Søk på stillingen:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Trondheim kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon63Stillingsprosent: 80%FastSøknadsfrist: 15.12.2019

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Ortopedisk akuttpoliklinikk/ poliklinikk søker nye medarbeidere. To av våre ansatte har fullført videreutdannelser og er klare for nye utfordringer. I den forbindelse har vi ledig 80 % sykepleierstillinger, to faste samt et svangerskapsvikariat.   Vi er en del av ortopedisk klinikk som er en av de største avdelingene på sykehuset. Klinikken består i tillegg av sengeområder med 71 senger. Vi behandler akutte ortopediske skader som brudd, kutt og sårskader hos barn og voksne. Vi utfører bentetthetsmålinger (utredning av osteoporose), som er en viktig del av vårt forebyggendearbeid. Dette er en spennende arbeidsplass med arbeid på dag og kveld samt hver 3. helg. Det forventes at de aktuelle kandidatene jobber fleksibelt mellom ortopedisk akuttpoliklinikk (OAP) og ortopedisk poliklinikk (Ortpol). Er du en av dem vi ser etter?  Arbeidsoppgaver Mottak og behandling av pasienter med akutte skader og kontroller av disse. Selvstendig pasientbehandling og assistere lege på ø-hjelp og poliklinikklister. Sykepleierne har delegert ansvar for gipsing. Lukefunksjon med vurdering av alle henvendelser.  Vi bruker Manchester Triage Scale.  Sikre god informasjonsflyt til pasientene med kontinuerlige oppdateringer etter behov. Vi jobber i tett samarbeid med leger, helsesekretærer, radiografer og fysioterapeuter Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier Gjerne videreutdanning i operasjon og / eller erfaring innen ortopedi Erfaring innen skadebehandling og/ eller akutt sykepleie er ønskelig Kjennskap til og erfaring med bentetthetsmålinger er et pluss Personlige egenskaper Jobbe selvstendig som en del av et team Tydelig i kommunikasjon og gode samarbeidsevner Faglig engasjert og fleksibel Evne til omstilling og positiv til endringer Løsningsorientert Trives i et miljø med høyt tempo og rask pasientflyt Vi tilbyr Vi tilbyr god opplæring og tett oppfølging. Et faglig sterkt arbeidsmiljø. Utfordrende og variert arbeid  Fleksibel arbeidsplan  Vi har fokus på forskning og fagligutvikling  Gode velferdstilbud for ansatte Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
11.12.2019 Lørenskog
Det er ledig stilling som assisterende seksjonsleder ved medisinsk sengeområde.   Medisinsk sengeområde har 29 senger og har hovedsakelig øyeblikkelig-hjelp-pasienter med indremedisinske diagnoser innen hjerte, lunge, endokrinologi, slag og generell indremedisin. Vi kan vise til gode resultater, spesielt innenfor slagbehandling.    Vi søker en positiv og engasjert person som vil være en del av seksjonens lederteam, og som vil være med å videreutvikle seksjonen i tråd med divisjonens mål. Arbeidsoppgaver Assisterende seksjonsleder har delegerte oppgaver av seksjonsleders overordnede ansvar innenfor faglig, strategisk, økonomisk, personal- og driftsmessig forhold i seksjonen Stedfortreder for seksjonsleder Bemanning og arbeidsplanutarbeidelse Daglig drift av avdelingen Pasientflyt  Helgearbeid hver 5.helg, da med koordinerende funksjon for alle sengeområder Kvalifikasjoner Sykepleierutdannet med minimum 2 års erfaring som sykepleier Lederutdanning, fortrinnsvis med erfaring fra helse. Søkere med ledererfaring eller villighet til å gjennomføre lederutdanning kan komme i betraktning Ledererfaring   Erfaring med Gat og arbeidplanutarbeidelse Kunnskap om, erfaring med Forbedringsarbeid  Gode IT-kunnskaper Gode kommunikasjonsevner Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig  Personlige egenskaper Evne til å fungere godt i team og samhandle med andre faggrupper Positiv, med en inspirerende og kommuniserende lederadferd Motiverende atferd Relasjonsbygger  Systematisk og strukturert Løsningsorientert og endringsvillig Personlige egenskaper vil bli vektlagt ved ansettelse  Vi tilbyr Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement Meget gode pensjonsordninger i KLP Lederteam    
11.12.2019 Kongsvinger
Trives du med en hektisk, spennende og varierende arbeidsdag? Da er dette jobben for deg! Avdeling for akuttmedisin består av 2 seksjoner, Akuttmottak og Akutt24.Akuttmottaket behandler mer enn 40 000 pasienter hvert år innenfor fagområdene indremedisin, kirurgi, nevrologi og ortopedi.Akutt 24 er en observasjonspost som ligger i tilknytning til akuttmottaket. Vi mottar pasienter for observasjon og behandling i inntil 24 timer. Avdelingen består av 23 senger og er preget av et hektisk, varierende, faglig utviklende og godt arbeidsmiljø.For å møte sykehusets behov for flere observasjons plasser øker A24 kapasiteten med 10 senger i deler av året med høy aktivitet.Vi er også i gang med å opprette en egen akuttpoliklinikk i tilknytning til seksjonen. Vi søker deg som har et ekte og oppriktig engasjement for mennesker som er akutt syke og deres pårørende.Du er ansvarsbevisst og har gode kommunikasjons og samarbeidsevner.Vi ønsker oss engasjerte kollegaer som liker å jobbe i et aktivt og tidvis hektisk miljø, og som kan være med på å utvikle seksjonen videre.   Det er også mulighet for vikariat. Arbeidsoppgaver Som sykepleier i Akutt24 har du sykepleiefaglig ansvar for akutt syke pasienter fra alle fagområder (medisin, kirurgi, ortopedi) Primæroppgaver er mottak av pasienter, observasjon/behandling, tverrfaglig samarbeide, dokumentasjon mm. Kvalifikasjoner Offentlig godkjent sykepleier Ønskelig med minimum 2 års erfaring fra sykehus. Ønskelig med erfaring fra lignende enhet.      Personlige egenskaper Positiv lagspiller og opptatt av å gi pasienter et godt møte med sykehuset. Har gode kommunikasjons og samarbeidsevner. Jobber godt både selvstendig og i team. Liker en uforutsigbar og hektisk arbeidsdag.          Har høy arbeidskapasitet    Har interesse for akuttmedisin og ønske om å jobbe med akutt syke pasienter. Er engasjert, fleksibel og løsningsorientert. Har god struktur på arbeidsdagen.         Har godt humør   Er ansvarsbevisst   Har gode datakunnskaper, gjerne erfaring med Dips Vi tilbyr Faglig utfordrende arbeidsoppgaver  og et inkluderende og godt arbeidsmiljø. Strukturert nyansattopplæring i 2 uker. Mulighet for lavere stillingsbrøk.      
11.12.2019 Lørenskog
Seksjon Klosteret er en døgnavdeling som tilbyr avrusning av alle typer rusmidler . Seksjonen er en del av avdeling rus og avhengighet, Ahus HF.  Seksjonen er en TSB enhet og driftes innenfor rammene av spesialisthelsetjenesteloven. Seksjonen følger avdelingens prinsipper om helhetlig, enhetlig og integrert pasientbehandling mht gjennomføring og utvikling av sitt tjenestetilbud Arbeidsoppgaver Sykepleie oppgaver som eventuelt blodprøver og administrering av medisiner Miljøterapi Inntak av pasientene Kvalifikasjoner Høyskole Personlige egenskaper Ansvarsbevisst med gode samarbeidsevner Må kunne jobbe i team og selvstendig Være god på å bygge relasjoner Personlig egnethet vektlegges sterkt.  Godt klinisk blikk  Vi tilbyr Vi tilbyr en spennende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter m.m   
11.12.2019 Lørenskog
Ahus satser på den eldre pasient! Vil du bli med å bidra til at vi når våre mål?   Avdeling for geriatri har 23 senger og vi har også en geriatrisk poliklinikk. Våre pasienter er sårbare eldre, med sammensatte helseplager som innlegges med akutt funksjonssvikt, forvirring, falltendens, kognitiv svikt og ernæringssvikt – og så er det vår jobb å finne ut hva som er årsaken. Dette er komplekse pasienter, som ikke bare feiler en ting. Dagene er utfordrende og spennende og du får bruk for alt du har lært. Pasientene som er innlagt utredes og behandles tverrfaglig. Dette betyr at du som sykepleier samarbeider tett med lege, fysioterapeut og ergoterapeut både i vurderinger og behandling. Dette lagarbeidet er viktig for avdelingen og bidrar til et godt arbeidsmiljø. Til dette spennende fagområdet i utvikling søker vi etter en dyktige sykepleier i 80 % stilling i 6 måneders vikariat med mulighet til forlengelse. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene vil være direkte pasientrettet arbeid   Mottak av pasienter, fokus på helhetlig sykepleie  Stell og pleie   Prosedyrer Observasjon av pasientene  Bidra til at seksjonen driftes faglig forsvarlig Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier  Erfaring fra stell og pleie   Ønskelig med erfaring fra sykehus, hjemmesykepleier eller sykehjem Gode datakunnskaper Personlige egenskaper Vi søker etter kollegaer som er ansvarsfulle, pålitelige, fleksibel og strukturerte   Er løsningsorienterte og har godt humør   Gode holdninger   Vilje og evne til å påta seg ansvar   Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsevner   Gode norskkunnskaper, skriftlig/ muntlig   Helhetlig tilnærming til pasienten   Må trives i et aktivt og travelt miljø   Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr En arbeidsplass som har fokus på fagutvikling og et lærerikt arbeidsmiljø  Seksjonsleder og fagsykepleiere vil være din kontaktperson under opplæringsperioden  Det legges til retter for at du skal kunne bruke dine kollegaer aktivt  Omsorgsfulle og dyktige kollegaer  Varierte og spennende arbeidsoppgaver  Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet   Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud   Behjelpelig med barnehageplass  Boligstiftelse for ansatte  Sentral beliggenhet kort reisevei fra Oslo Synes du dette virker interessant? Da ser vi frem til å lese din søknad!  
09.12.2019 Lørenskog
Det er ledig 80 % fast stilling ved gastrolab, SkiGastrolab er en serviceavdeling for polikliniske og inneliggende pasienter. Det utføres undersøkelser av spiserør, mave, tarm, galle og bukspyttkjertel som kolo-, sigmo- og gastroskopier. På Ski har vi kun poliklinisk virksomhet, og det utføres gastro- og koloskopier, samt pusteprøver.Gastrolab er organisert i medisinsk divisjon, og har drift både ved Ski sykehus og på Nordbyhagen.Man må påregne noe reisevirksomhet mellom sykehusene, ut i fra driftsbehov.Åpningstidene ved Ski er p.t 08-15.30 mandag-fredag, arbeidstidene varierer mellom kl 07.30 og kl 15.30, men dette kan endres.Alle søkere bes søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Ta hånd om pasienten og assistere legen under de ulike skopiundersøkelsene Håndtere mye medisinskteknisk utstyr og følge prosedyrer Vask og håndtering av skop og annet utstyr ved avdelingen Utføre pusteprøver  Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier med minimum 5 års klinisk praksis fra sykehus eller tilsvarende Ønskelig med erfaring fra fagområdet og poliklinisk arbeid. Har du erfaring innen gastromedisin er det er fordel  Personlige egenskaper Vi søker deg som liker å jobbe både selvstendig og i team, og som er trygg på deg selv Du må trives i å jobbe i et hektisk miljø, samt ha varierte arbeidsoppgaver Som sykepleier på gastrolab står og går man mye, så du bør ha god helse  Gode samarbeidsevner er en forutsetning, og du må like å "ta i et tak" Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Ansatte med høy kompetanse og et meget godt arbeidsmiljø Spennende stilling til deg som er interessert i gastromedisinske pasienter Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Sentral beliggenhet med kort reisevei fra Oslo
09.12.2019 Ski
Ved de ortopediske sengepostene behandler vi pasienter fra 18 år med små og store skader i forbindelse med ulykker og generelle plager i bevegelsesapparatet. Vi driver avansert behandling av frakturer og tar i mot pasienter til planlagte hofte-, kne- og ryggoperasjoner. Vi har traumepasienter for videre oppfølging etter oppstart av behandling Ullevål.  I tillegg har vi pasienter med alvorlige typer infeksjonsproblematikk og har ukentlige samarbeidsmøter med Avdeling for infeksjon. Ortopedisk klinikk består av sengeområdene, s105 og s205, + 14 elektive 5 døgn senger på S305, poliklinikk og Ortopedisk akuttpoliklinikk. Sengeområdene er delt inn i tun med ca.7 pasienter pr. tun.  Det er 4 fagutviklingssykepleiere tilknyttet de tre sengeområdene. Vi har som mål og være ledende innen fag/forskning. Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis ved Høyskolen i Oslo og Akershus har vært et satsningsområde for sykepleiere på post gjennom flere år. Pasientsikkerhetsprogrammet med decubitus profylakse har pågått siden 2012. Det er etablert samarbeid med professor i sykepleie Marit Kirkevold for å starte opp sykepleiedrevne prosjekter. Det er et stort fokus på sykepleiefaglig utvikling gjennom blant annet samarbeid med andre yrkesgrupper. Vi har fagdager og internundervisning. Stillingen innebærer å utføre sykepleie til pasienter som har planlagt å få hofte eller kneprotese. Den vil også innebære å utføre sykepleie til pasienter med små og store skader i forbindelse med ulykker og generelle plager i bevegelsesapparatet. Arbeidstiden er 3-delt turnus med arbeid hver 3. helg. Stillingen innebærer at du arbeider både på s105 og s305. Stillingen har en varighet på 1 år Høres dette spennende ut? Da er det kanskje akkurat deg vi ser etter! Arbeidsoppgaver Utføre pre og post operativ sykepleie Utføre pasientbehandling i henhold til gjeldende prosedyrer Ivareta pasientsikkerhet Mobilisering av pasienter Tverrfaglig samarbeid med bl.a. fysioterapeuter Administrative oppgaver, herunder bl.a. visittgang, oppretting av behandlingsplaner, planlegging av pasientenes utskrivelse, samhandling med kommuner/bydeler, IKT håndtering Elektronisk pasientjournal/kurve (DIPS og Metavision) Kvalifikasjoner Offentlig godkjent sykepleier Ønskelig med erfaring innen ortopedi Ønskelig med erfaring innen geriatri Annen relevant erfaring er en fordel Personlige egenskaper Vi ser etter deg som trives med å jobbe i et hektisk miljø Du har evnen til å være fleksibel og arbeide strukturert Du har gode kommunikasjonsevner Du beherske godt norsk, skriftlig og muntlig Du prioriterer godt samarbeid og positivitet Bidra til nytenkning Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr Fagdager Internundervisning Muligheter for hospitering Et hektisk, spennende og godt arbeidsmiljø Nyansattopplæring og kontaktperson i opplæringsfasen Godt utviklet elektronisk pasient dokumentasjonssystem Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
09.12.2019 Lørenskog
Gruppeseksjon med lange tradisjoner blant annet med integrativ behandling der ekspressiv gruppebehandling  har vært et viktig element, søker ekspressiv behandler/terapeut for å kunne videreføre tilbudet vårt. Vi er en tverrfaglig seksjon der en overlege, to til fire psykologspesialister, tre psykologer, tre psykiatriske sykepleiere og en ergoterapeut med utdanning- og lang ekspressiv erfaring inngår.   Arbeidsoppgaver Drive ekspressive grupper alene og/eller sammen med ko-terapeut. Samarbeid med andre,  både innenfor og utenfor seksjonen, som for eksempel Nav, fastlege og førstelinje. Selv om vi søker etter deg som har interesse for- og erfaring med ekspressiv terapi, bør du også ha erfaring med utredning og behandling av pasienter.  Kvalifikasjoner Utdanning og/eller erfaring innenfor ekspressiv terapi, integrativ terapi, uttrykksterapi eller bildeterapi. Kjennskap og interesse for personlighets- og traumefeltet.   Klinisk erfaring og godkjenning som helsearbeider.   Personlige egenskaper Vi tror du er fleksibel og leken. Du må være interessert i å jobbe i et tverrfaglig team og med mennesker med personlighetsmessige utfordringer. Du må tåle å stå i vanskelige prosesser og kunne forholde deg til pasienter med komplekse traumer og personlighetsforstyrrelse.  Vi tilbyr Vi kan tilby tverrfaglig veiledning, prosessveiledning med ekstern veileder, behandlingsmøter, videreutdanning og kurs etter avtale. Ahus er en stor bedrift med mange tilbud, som hytteutleie, bedriftsbarnehage osv. Vi har ikke kantine hos oss, men vi har felles lunsj. Vikariatet er i utgangspunktet en 100 % stilling i et år og det er mulighet for forlengelse. Vi er også åpne for å diskutere en lavere stillingsprosent. 
04.12.2019 Oslo
Vis alle 20.851 ledige stillinger

Åpen -- kompetent -- modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Les mer om Trondheim kommune

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.
Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.

Les mer om Helse- og avlastningstjenesten for barn unge/Helseteamet, Trondheim kommune

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon5 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon63 Presentasjon av stillingen:

Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge søker etter sykepleiere til vårt eminente Helseteam som arbeider med kronisk somatisk syke barn og unge og/eller utviklingshemmede. Teamet består hovedsaklig av sykepleiere og mye av arbeidet foregår i familiers hjem. Brukerne har ulike diagnoser som gjenspeiles i ønsket kompetanse hos ansatte.

Vi har, med snarlig tiltredelse, ledig to faste stillinger i 60 - 80 prosent for sykepleiere, pr tiden med turnus på natt.

Helseteamet for barn og unge ledes av avdelingsleder og sykepleier Brita Strand. Internt samarbeid, veiledning og utviklingsarbeid foregår regelmessig i egne møter for ansatte. Teamet har sin base i tredje etasje i Gartneriet avlastningsbolig på Elgeseter i Trondheim og samarbeider også med boligen i enkelte saker.
Helseteamet har tett samarbeid med familier, sykehuset og øvrig hjelpeapparat rundt ungene.

Arbeidsoppgaver

 • Tilsyn og bistand til barn og unge i hovedsak i familiers hjem.
 • Utføring av sykepleiefaglige oppgaver og andre oppgaver i samhandling med barnet/ungdommen.
 • Tjenesten foregår både i private hjem, under opphold i barnehage/skole og/eller i avlastningsbolig.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier.
 • Gjerne kunnskap om og erfaring med medisinteknisk utstyr.
 • Gjerne kjennskap og erfaring med CPAP/BIPAP-behandling.
 • Gjerne erfaring med oksygenbehandling og tracheostomi.

Utdanningsretning

 • Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Være selvstendig og være tydelig på initiativ og deltakelse i arbeidet.
 • Beherske å gi opplæring og oppfølging av kolleger/ansatte.
 • Faglig og personlig trygghet, engasjement, sjølstendighet og serviceholdning.
 • Trygg i samarbeid og kommunikasjon med familie/foreldre.
 • Gjør oppmerksom på dine allergier i søknad da det kan ha betydning i fht jobb i familier med husdyr eller om du har husdyr og jobber med allergikere.

Vi tilbyr

 • Et dynamisk og fleksibelt team hvor ansatte er dedikerte i sin tjeneste ute i private hjem.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Kontaktinformasjon

Odd Borge, Spesialkonsulent, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Brita Strand, Fagleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Magnus den Godes gate 247030 Trondheim

Søk på stillingen:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Trondheim kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon63Stillingsprosent: 80%FastSøknadsfrist: 15.12.2019

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 15.12.2019

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 15
  2019
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Helse- og avlastningstjenesten for barn unge/Helseteamet, Trondheim kommune