<  
>  
Ledig stilling

Åpen søknad – JL Group AS JL Group AS

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Di rolle som trainee Du vil bli kjent med og bidra til utvikling av løysingar som blir  brukt av heile landets befolkning, løysingar som vårt samfunn er avhengig av. Di rolle i eit av våre team vil bli definert ut frå dine kunnskaper, interesserer og våre pågåande prosjekt. Du vil jobbe som trainee hos oss i eitt år – frå august 2020 til august 2021. Dine kvalifikasjonar Det er viktig at du: er nysgjerrig og utforskande innan teknologi og metodikk, og evnar å sjå korleis det kan nyttast i våre løysingar har kunnskap om systemutvikling i Java, gjerne Spring-rammeverket har kunnskap om løysingsarkitektur kjenner til smidige utviklingsprosessar kan jobbe sjølvstendig og i team kan presentere teknologi og løysingar i forsamlingar, også til andre enn teknologarer engasjert, strukturert, analytisk og løysingsorientert Vi kan tilby deg løn i lønnsspennet kr 449 400 - kr 472 300 etter kvalifikasjonar gode forsikrings- og pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse fleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordningar eit godt sosialt miljø med dedikterte kollegaar, treningsrom og høve til trening i arbeidstida spennande arbeidsoppgåver med stort potensiale for personleg utvikling Som Framtidsfylket Trainee får du ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane fagleg og personleg utvikling innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  fire traineesamlingar og ein utanlandstur Felles krav til alle som søker stilling som Framtidsfylket Trainee minimum bachelor eller mastergradmaksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studienorsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg
07.02.2020 Leikanger
Kva kan vi gje deg som Trainee? Vi kan gje deg ein spennande start på karrieren di i eit innovativt og lærerikt miljø. Du får eigen mentor som syter for di faglege og personlege utvikling. Vi kan gi deg konkurransedyktig løn og moglegheit for fast tilsetting. Kven er du?Du er ein engasjert og framsynt person som ønskjer å gjere ein forskjell, og som på sikt kan bli ein god leiar. Du har sterk interesse for teknologi, er kreativ og initiativrik. Du kan jobbe sjølvstendig, men også i team og på tvers av fagmiljøa. Du har høg arbeidskapasitet og ønskjer å bidra positivt til vårt gode arbeidsmiljø. Arbeidsoppgåver: Prosjektering, planlegging og prosjektleiing for utbygging av fibernett og annan infrastruktur Oppfølging og koordinering av eksterne entreprenørar, installatørar, leverandørar og samarbeidspartnarar Forhandlingar og utforming av kontraktar Dokumentasjon av nett Kvalifikasjonar: Høgare teknisk utdanning (ing./siv.ing). Relevant erfaring kan kompensere for manglande utdanning Kunne jobbe strukturert med fleire samtidige prosjekt Forståing for bygging av infrastruktur Forståing for prosjektøkonomi Erfaring med prosjektleiing Førarkort klasse B (reiseverksemd må påreknast) Norsk som arbeidsspråk Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket-trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter enda studium Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg Tilsetting: August 2020 til august 2021.  
07.02.2020 Førde
Kva kan vi gje deg som Trainee? Vi kan gje deg ein spennande start på karrieren di i eit innovativt og lærerikt miljø. Du får eigen mentor som syter for di faglege og personlege utvikling. Vi kan gi deg konkurransedyktig løn og moglegheit for fast tilsetting. Kven er du? Du er ein engasjert og framsynt person som ønskjer å gjere ein forskjell, og som på sikt kan bli ein god leiar. Du har sterk interesse for teknologi, er kreativ og initiativrik. Du kan jobbe sjølvstendig, men også i team og på tvers av fagmiljøa. Du har høg arbeidskapasitet og ønskjer å bidra positivt til vårt gode arbeidsmiljø. Arbeidsoppgåver: Bidra til å utvikle nye forretningsområde i Enivest Vere med å vidareutvikle eksisterande produkt i Enivest Delta aktivt i Enivest sitt interne utviklingsarbeid Overvake, strukturere og analysere kundar, konkurrentar og marknad Samarbeide tett med andre funksjonar i selskapet Kvalifikasjonar Du har bachelor eller mastergrad innan økonomi, ingeniørfag, innovasjon eller tilsvarande God teknologi- og kommersiell forståing og interesse God skriftleg og munnleg kommunikasjonsevne Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket-trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter enda studium Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg Tilsetting: August 2020 til august 2021.
07.02.2020 Førde
Har du auge for kva som er ei god nettside? Veit du korleis ein best mogleg spreier ein bodskap digitalt, trekkjer interessentar til ei nettside, og får dei til å bli kundar? Då kan det hende du er vår neste trainee. I Mediebruket har vi hatt suksess med traineeordninga tidlegare, og tilsette begge våre tidlegare traineear i faste stillingar. No er vi på ny jakt etter endå ein eller to dyktige medarbeidarar som kan tilføre oss meir kompetanse. Stikkorda for det du skal jobbe mest med er marknadsføring av kva vi kan levere av nettsider og andre digitale tenester, både for Mediebruket og/eller for kundane våre, og å gje kundeservice. Vi er ikkje på jakt etter ein webutviklar, heller ein person som har forståing for kva utviklarane våre kan utrette og som kan formidle dette til kundane våre. Og andre vegen: Gje råd til kundane våre, og omforme behova deira til konkrete bestillingar hos utviklarane våre. Erfaring som webredaktør er ingen ulempe, men det viktigaste er at du kan dokumentere kva du kan av sal og marknadsføring.Mesteparten av inntektene våre kjem frå konsulenttenester innan webutvikling, og drift av nettløysingar til store og små verksemder. Desse skal du vere med og marknadsføre. I tillegg har vi nokre spennande tenester og produkt som er skalerbare, og som vi gjerne kan selje meir av. Er dette noko du vil jobbe med, og du meiner du har ein kompetanse som vi treng i eit selskap i vekst, så ser vi med glede fram til søknaden din. Vi tilbyr ein kickstart på karrieren der du raskt får eit stort nettverk og fagleg vidareutvikling. eit inkluderande og fagleg lærerikt og sosialt miljø i PEAK Sunnfjord i Førde eller i  Bergen.Works. høve til å forme din eigen karrierestige og vegen vidare for selskapet. ansvar og utfordrande arbeidsoppgåver, der du får høve til å jobbe variert: både sjølvstendig og saman med kollegaer, samarbeidspartnarar og kundar. konkurransedyktige lønsvilkår, fleksibel arbeidstid og -stad og ei rekkje greie frynsegoder som t.d. medlemskap på treningssenter og gratis lunsj. Vi søkjer deg som helst har høgare utdanning og er god på marknadsføring og sal. Det tel også positivt om du har erfaring med nettsider og andre digitale tenester. Du vil trivast hos oss om du har godt humør. likar å styre din eigen arbeidsdag. er ryddig og strukturert. torer å stille kritiske spørsmål. er motivert for å arbeide innan dette fagfeltet. Ønskjer du meir informasjon om denne stillinga kan du kontakte Arild. Og vil du vite meir om korleis det er å vere trainee står Oda klar til å svare. Sjå kontaktinfo på mediebruket.no/tilsette Som Framtidsfylket Trainee får du ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane. fagleg og personleg utvikling. innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til. fire traineesamlingar og ein utanlandstur. Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket-trainee er minimum bachelor eller mastergrad. maksimalt tre års arbeidserfaring etter enda studium. norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg. Tilsetting: August 2020 til august 2021. Arbeidsstad: Førde og/eller Bergen. Kom gjerne innom oss i PEAK Sunnfjord i Førde eller Bergen.Works.
07.02.2020 Førde
StillingsbeskrivelseNo ønskjer vi å ha ein trainee med på laget. Er du eller kjenner du nokon som er klare for å jobbe med internasjonale spørsmål frå Førde? Vi søker nysgjerrige og kunnskapslystne nyutdanna som vil vere med å utvikle Norec til eit nasjonalt kompetansesenter for internasjonalt utvekslingssamarbeid.  Som trainee i Norec vil du Jobbe med tilskotsforvaltning, kursverksemd, nettverksbygging og kommunikasjon Jobbe tett på flinke og dedikerte fagfolk som brenn for sine felt Få ei unik forståing av både styring av ei statleg verksemd, og utveksling som et utviklingspolitisk verktøy på den internasjonale arenaen Du har Relevant høgare utdanning Svært gode norsk- og engelskkunnskapar, både skriftleg og munnleg. Andre språk vil vere ein fordel Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Evne til å jobbe sjølvstendig, med god prioriteringsevne Vi kan tilby deg Ei spanande moglegheit til å være med på å utvikle Norec; eit kompetansesenter for utvekslingssamarbeid Personleg og fagleg utvikling Eit godt arbeidsmiljø med positive og ambisiøse kollegaer Gode velferdsordningar og fleksibel arbeidstid Trening i arbeidstida Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre trainear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg Tilsetting: August 2020 til august 2021
07.02.2020 Førde
Me søkjer ein marknadsførar til å styrke oss digitalt. Som trainee vil du få ei nøkkelrolle i bedriften som mellom anna går ut på å synleggjera oss. Du vil få jobbe med kommunikasjonskanalar, merkevarebygging, marknadsstrategiar m.m.  Sjekk gjerne vår nettside så ser du at her er ein jobb å gjera.  Me kan tilby varierte arbeidsoppgåver lærerikt miljø fleksibilitet utfordringar og ansvar Me ser etter ein strukturert og kreativ person ein som er sterk i/stolt av faget sitt ein som kan samarbeide med andre ein som vil noko meir KvalifiseringHøgare utdanning innan marknadsføring Våre grunnleggjande verdiar erRespekt, verdiskapande, stolt, lærande og skapande og samfunnsansvar Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket-trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter enda studium Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg Tilsetting: August 2020 til august 2021. 
07.02.2020 Odda
Har du lyst til å vere med å utvikle det nye Vestlands-fylket? Vi i Vestland fylkeskommune si innovasjons- og næringsavdeling arbeider m.a. med å legge til rette for næringsutvikling og utvikling av lokalsamfunna våre. Vi ser etter ein trainee som mellom anna kan arbeide med følgjande område Landbruk, reiseliv og andre naturbaserte næringar Utvikling av lokalsamfunna våre Administrative oppgåver Fellesnemnaren for arbeidet er nærings- og samfunnsutvikling i bygder og distrikt, der du også får innsikt i administrativt arbeid.  Du vil ha kontorstaden din på fylkeshuset i Leikanger, saman med dyktige kollegaer.  Og du vi gjere deg kjend med Vestland fylke, og dei som vi samarbeider med – mellom anna Innovasjon Norge, kommunar og representantar for dei ulike næringane. Sogn og Fjordane + Hordaland = Vestland, og du får også mange spanande kollegaer med kontorstad Bergen.  Vi ser etter  ein trainee med interesse for å arbeide med nærings- og samfunnsutvikling. Vi er meir opptekne av deg som menneske enn kva utdanningsretning du har teke. Så du kan til dømes ha utdanning innan økonomi/administrasjon, samfunnsfagleg eller naturvitenskapleg utdanningsretning.  Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket-trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter enda studium Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg  Tilsetting: August 2020 til august 2021.   
07.02.2020 Leikanger
Har du utdanning innan økonomi, administrasjon, juss, IT eller utvikling? Vil du vere med å forme framtidas bank? Då vil vi gjerne høyre frå deg! Vi ønskjer deg som Er lærevillig og nysgjerrig Tørr å utfordre Har interesse for kommunikasjon og teknologi Utfordrar oss med nye idear Som trainee i Sparebanken får du moglegheit til å forme din eigen rolle. Vi tilpassar stillinga ut frå kva kompetanse du har.  Arbeidsoppgåver kan vere Analyse og statestikk Avdekke kvitvasking og terrorfinansiering Webdesign Programmering og automatisering Utvikling web/mobil/DevOps Avtalerett Informasjonssikkerheit Begeistre kunden gjennom sjølvbetjening og digitale kanalar Sal og rådgjeving av bankens produkt Vi kan tilby deg Hyggjeleg og uformelt arbeidsmiljø med stor takhøgde Eit spennande år med høve til utvikling Utfordrande arbeidsoppgåver Innovativt miljø med fokus på vidareutvikling Gode kollegaer Hytter på fjellet, i byen og i utlandet Bedriftsidrettslag Korleis er det å jobbe i Sparebanken Sogn og Fjordane?  LikestillingSparebanken Sogn og Fjordane har som mål å vere ein av dei mest attraktive arbeidsplassane i fylket. I dag er vi best i landet på kjønnsbalanse, i følgje SHE index undersøkinga. Vi har fokus på å ivareta og utvikle mangfald i banken, både i kvardagen og i rekruttering.  KunnskapsdelingUtfordrande og spennande arbeidsoppgåver med moglegheit for kompetanseheving- og utvikling. Utnytting av dei tilsette sine ressursar er avgjerande for banken sin konkurranseevne og vekst.  Det er stor takhøgde i banken, og vi ønskjer at du som trainee skal utfordre oss med nye idear og innspel! LokalSparebanken Sogn og Fjordane har ein visjon om å vere ei drivkraft for fylket. Vi vekst nasjonalt, men forvaltar verdiane i Sogn og Fjordane. For oss er det viktig at overskotet til banken kjem lokalsamfunnet til gode i form av gåver- og sponsormidlar. Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket-trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter enda studium Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg Tilsetting: August 2020 til august 2021.   
07.02.2020 Førde
Vis alle 31.835 ledige stillinger
Les mer om JL Group AS

Stillingsbeskrivelse

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Du sender din åpne søknad digitalt via søknadssystemet til KarriereStart.no.

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Kontaktperson

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om JL Group AS