<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Finansdepartementet søker to visesentralbanksjefer til Norges Bank Finansdepartementet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Visesentralbanksjefene er stedfortredere for sentralbanksjefen i rollen som daglig leder for sentralbankvirksomheten. Visesentralbanksjefene vil utpekes som første og annen nestleder for hovedstyret og komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet i Norges Bank.

Den ene visesentralbanksjefen skal ha et særskilt ansvar for fagsaker innenfor sentralbankvirksomheten, herunder finansiell stabilitet og betalingssystemet. Den andre visesentralbanksjefen skal ha et særskilt ansvar for å følge opp bankens oppgave med å forvalte Statens pensjonsfond utland. Vedkommende vil være et viktig bindeledd mellom lederen av hovedstyret og ledelsen i kapitalforvaltningsenheten NBIM (Norges Bank Investment Management), herunder forestå oppfølging av ledelsen i NBIM i det daglige.

Visesentralbanksjefene må ha bred samfunnsinnsikt og god forståelse for Norges Banks rolle. Det kreves høy kompetanse innen samfunnsøkonomi, pengepolitikk og finansmarkeder, herunder om den internasjonale utviklingen på disse områdene. For stillingen som visesentralbanksjef med særskilt ansvar for Statens pensjonsfond utland kreves i tillegg kompetanse innen kapitalforvaltning.

Organiseringen og styringen av bankens virksomhet blir en sentral oppgave for hovedstyret og Norges Banks ledelse i årene som kommer. Personene som ansettes må ha gode lederegenskaper, stor arbeidskapasitet, relevant høyere utdanning og bred erfaring fra offentlig eller privat virksomhet. De må også ha god innsikt i administrative og politiske beslutningsprosesser. Det kreves gode kommunikasjonsevner og engelskkunnskaper. De som ansettes må kunne sikkerhetsklareres.

Annen informasjon

Stillingene som visesentralbanksjef er åremålsstillinger med førstegangsansettelse for seks år og mulighet for gjenoppnevning for ytterligere en periode på inntil seks år. Lønn etter avtale.

For nærmere informasjon ta gjerne kontakt med vår rådgiver Bente A. Paulsrud i Amrop Delphi (tlf: 911 08 165), ekspedisjonssjef Amund Holmsen (tlf: 991 60 521), eller ekspedisjonssjef Espen Erlandsen (tlf: 970 45 824). Søknad med CV sendes kontakt@amropdelphi.no innen 14.02.2020.

Søker kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert. Norges Bank er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Aleris Agder i Lillesand holder til i moderne og funksjonelle lokaler, hvor pasientene skal føle seg i sentrum. Vi har
14.01.2021 Hele Agder
Aleris Agder i Lillesand holder til i moderne og funksjonelle lokaler, hvor pasientene skal føle seg i sentrum. Vi har
15.01.2021 Hele Agder
Ønsker du å bli en del av et fremoverlent og sosialt sterkt salgsmiljø, bør du lese videre!Hvem er vi:Falck Alarm
15.01.2021 Oslo
Ønsker du å bli en del av et fremoverlent og sosialt sterkt salgsmiljø, bør du lese videre!Hvem er vi:Falck Alarm
15.01.2021 Ålesund
Ønsker du å bli en del av et fremoverlent og sosialt sterkt salgsmiljø, bør du lese videre!Hvem er vi:Falck Alarm
15.01.2021 Bergen
Hvem er vi:Falck Alarm By Verisure tilbyr markedsledende alarmløsninger til privatbolig og bedrifter gjennom oppsøkende salg. Om du har salgserfaring
15.01.2021 Stavanger
Ønsker du å bli en del av et fremoverlent og sosialt sterkt salgsmiljø, bør du lese videre!Hvem er vi:Falck Alarm
15.01.2021 Trondheim
Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater. Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant
16.09.2013 Oslo
Vis alle 29.629 ledige stillinger

Bli kjent med Finansdepartementet

Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter Statens pensjonsfond utland, etter et mandat fastsatt av Finansdepartementet.

Les mer om Finansdepartementet

Stillingsbeskrivelse

Visesentralbanksjefene er stedfortredere for sentralbanksjefen i rollen som daglig leder for sentralbankvirksomheten. Visesentralbanksjefene vil utpekes som første og annen nestleder for hovedstyret og komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet i Norges Bank.

Den ene visesentralbanksjefen skal ha et særskilt ansvar for fagsaker innenfor sentralbankvirksomheten, herunder finansiell stabilitet og betalingssystemet. Den andre visesentralbanksjefen skal ha et særskilt ansvar for å følge opp bankens oppgave med å forvalte Statens pensjonsfond utland. Vedkommende vil være et viktig bindeledd mellom lederen av hovedstyret og ledelsen i kapitalforvaltningsenheten NBIM (Norges Bank Investment Management), herunder forestå oppfølging av ledelsen i NBIM i det daglige.

Visesentralbanksjefene må ha bred samfunnsinnsikt og god forståelse for Norges Banks rolle. Det kreves høy kompetanse innen samfunnsøkonomi, pengepolitikk og finansmarkeder, herunder om den internasjonale utviklingen på disse områdene. For stillingen som visesentralbanksjef med særskilt ansvar for Statens pensjonsfond utland kreves i tillegg kompetanse innen kapitalforvaltning.

Organiseringen og styringen av bankens virksomhet blir en sentral oppgave for hovedstyret og Norges Banks ledelse i årene som kommer. Personene som ansettes må ha gode lederegenskaper, stor arbeidskapasitet, relevant høyere utdanning og bred erfaring fra offentlig eller privat virksomhet. De må også ha god innsikt i administrative og politiske beslutningsprosesser. Det kreves gode kommunikasjonsevner og engelskkunnskaper. De som ansettes må kunne sikkerhetsklareres.

Annen informasjon

Stillingene som visesentralbanksjef er åremålsstillinger med førstegangsansettelse for seks år og mulighet for gjenoppnevning for ytterligere en periode på inntil seks år. Lønn etter avtale.

For nærmere informasjon ta gjerne kontakt med vår rådgiver Bente A. Paulsrud i Amrop Delphi (tlf: 911 08 165), ekspedisjonssjef Amund Holmsen (tlf: 991 60 521), eller ekspedisjonssjef Espen Erlandsen (tlf: 970 45 824). Søknad med CV sendes kontakt@amropdelphi.no innen 14.02.2020.

Søker kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert. Norges Bank er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

  • JAN 15
    2021
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)