<  
>  
Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

PhD Research Fellow in Cyber Security for IoT and 5G Universitetet i Oslo

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Job description

A position as PhD Research Fellow in Cyber Security for IoT and 5G is available at the Department of Informatics, University of Oslo.

The fellowship period is 3 years devoted to research education. Candidates may be offered one additional year by the Department of Informatics; the 4 years position then entails a compulsory work load of 25% that consists of teaching, supervision duties, and research assistance.

No one can be appointed for more than one PhD Research Fellowship period at the University of Oslo. Starting date no later than 01.10.2020.

More about the position

The PhD project will focus on cyber-security solutions for IoT and 5G architectures. Application areas can e.g. be e-Health, autonomous driving, industrial control systems and smart homes. Solutions to be investigated can e.g. involve security protocol and architecture design using applied cryptography, cyber threat detection based on AI (Artificial Intelligence) and ML (Machine Learning), and methods for threat modelling and risk analysis. Project tasks will typically involve theoretical modelling, development of prototype software tools, analysis and experimentation, report writing, as well as some project management.

The fellowship position is located at the , and specifically in the .

The PhD fellow will work in the context of the Digital-Security Group's current research projects and networks in cyber security, which are described on the Group web pages.

Only candidates from European countries and NATO countries may apply for this position. The reason for this is that cyber security research may involve collaboration with defense and national security organizations where security clearance may be needed.

Qualification requirements

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition to be among Europe's leading communities for research, education and innovation. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

 • Applicants must hold a Master's degree or equivalent in one or several of the following disciplines: Informatics, Computer Science, (Mobile) Communication Technology, Information Security, Data Science or Artificial Intelligence.
 • Foreign completed degree (M.Sc.-level) corresponding to a minimum of four years in the Norwegian educational system.

The candidate must be able to express herself/himself very well in English, both in writing and orally. It is expected that the candidate will be able to work independently and within a relatively short time in the position will be able to take the initiative to make contacts and to collaborate with the national and international research community."

Candidates without a Master's degree have until 30 June, 2020 to complete the final exam.

Grade requirements:

The norm is as follows:

 • the average grade point for courses included in the Bachelor's degree must be C or better in the Norwegian educational system
 • the average grade point for courses included in the Master's degree must be B or better in the Norwegian educational system
 • the Master's thesis must have the grade B or better in the Norwegian educational system
 • Fluent oral and written communication skills in English.

The purpose of the fellowship is research training leading to the successful completion of a PhD degree.

The fellowship requires admission to the PhD programme at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. The application to the PhD programme must be submitted to the department no later than two months after taking up the position. For more information see:

http://www.uio.no/english/research/phd/

http://www.mn.uio.no/english/research/phd/

We offer
 • Salary NOK 479 600 - 523 200 per annum depending on qualifications and seniority as PhD Research Fellow (position code 1017)
 • Attractive and a generous pension agreement
 • Vibrant international academic environment
 • Oslo's family-friendly surroundings with their rich opportunities for culture and outdoor activities
How to apply

The application must include

 • Cover letter, including a one page statement of motivation and research interests indicating why the indicated PhD topic fits their interest and background.
 • CV (summarizing education, positions and academic work - scientific publications)
 • Copies of the original Bachelor and Master's degree diploma, transcripts of records and letters of recommendation
 • Documentation of English proficiency
 • List of publications and academic work that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee
 • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link "apply for this job". Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

Applicants may be called in for an interview.

Formal regulations

Please see the for appointments to Research Fellowships at the University of Oslo.

No one can be appointed for more than one PhD Research Fellowship period at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The University of Oslo has an for all employees, aiming to secure rights to research results etc.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Contact information

For enquiries about this position please contact: Prof. Audun Jøsang, phone: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-mail: Logg inn for å se kontaktinformasjon, or A.Prof. Nils Gruschka, phone: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-mail: Logg inn for å se kontaktinformasjon.

For questions regarding the recruitment system, please contact HR Adviser Torunn Standal Guttormsen, phone:Logg inn for å se kontaktinformasjon,
e-mail:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Se annonsen og søk på stillingen

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Stillingsbeskrivelse: Stendi trenger flere trygge og fleksible sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter med erfaring til våre barne/voksenteam. Vi har behov for faste personale og vikarer. Teamene våre er en tjeneste der arbeidet foregår i hjemmet hos en bruker. Våre ansatte bør like å jobbe selvstendig og kan tenke deg å jobbe med en eller få pasienter. Opplæring foregår i samråd med spesialisthelsetjenesten.  Vi vil at Stendi sin visjon og verdier skal prege alt vårt arbeid for å gi best mulig tjenester.     Arbeidsoppgaver: Dine arbeidsoppgaver vil bestå av helsehjelp til barn og voksne med ulike utfordringer. Yte omsorg og helsehjelp slik at mennesker med ulike somatiske, psykososiale utfordringer og medisinsk teknisk utstyr kan bo hjemme med familien sin. Kontinuerlig observasjon og vurdering av helsetilstand.           Legemiddelhåndtering.            Tverrfaglig samarbeid.        Samhandling med påsient og pårørende/ foreldre.      Kvalifikasjoner: ·         Sykepleier/ helsefagarbeider/ helsepersonell.           Politiattest uten anmerkninger.  Erfaring med respirator, trakeostomi eller medisinsk utstyr er en fordel.  Kunne kommunisere godt skriftelig og muntlig på norsk.                                              Er fleksibel, selvstendig, pålitelig, tålmodig og positiv som person.                    Personlig egnethet vil bli vektlagt.                   Basale IT kunnskaper.                 Vi kan tilby:                     Fast stilling 100% eller 83%.  Turnus med langvakter (12 timer) og arbeid hver 3. helg.  God opplæring, kurs og fagdager.      Muligheter for å jobbe på en klient, men også variasjon ved å jobbe på flere om det er ønskelig.        Personlig og faglig utvikling.                 Tariffavtale. Pensjonsordning. 
30.03.2020 Sandnes, Stavanger, Sola, Randaberg
Systemutvikling, Statnett Statnett lyser ut ett års vikariat og er på jakt etter en medarbeider kan bidra i arbeidet med å videreutvikle systemdriftsløsninger for et grønt kraftsystem. Som systemansvarlig i det norske kraftsystemet har Statnett et ansvar for å sikre den momentane balansen mellom forbruk og produksjon. Vi skal utvikle løsninger som ivaretar forsyningssikkerheten, legger tilrette for ny fornybar kraftproduksjon og er samfunnsøkonomisk effektive. Dette krever en helhetlig forståelse for samspillet mellom kraftsystemet og ulike system- og balansetjenester. Vi søker en person som vil bidra til effektive løsninger mellom markedsaktører, nettselskaper og systemansvarlig i fremtidens systemdrift. I arbeidet vil du kunne bidra til økt innsikt i samspillet mellom de ulike systemdriftsløsningene. Du blir en viktig ressurs for å sikre et godt samarbeid mellom drift, marked og IKT i Statnett, og vil møte utfordrende og tverrfaglige problemstillinger med både nasjonal, nordisk og europeisk dimensjon.   Stillingen har organisatorisk tilhørighet i avdelingen Systemutvikling i divisjonen for System og marked. Oppgaver kan tilpasses kompetanse i samspill med avdelingen for øvrig. Arbeidsoppgaver Være et kontaktpunkt mellom leverandører av balansetjenester og Statnetts systemdrifts- og markedsutvikling og ITK, f.eks. ved prekvalifisering av nye leverandører Legge til rette for deltakelse av nye typer leverandører i eksisterende balansemarkeder gjennom deltakelse i piloter Utføre kraftsystemanalyser knyttet til frekvensstabilitet  Kvalifikasjoner Du har, eller er i ferd med å fullføre, relevant utdanning, eks. siv. ingeniør Du har god forståelse for kraftsystem og kraftsystemdynamikk Du har gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig Du har gjerne erfaring innen programmering, f.eks. Matlab eller Python Personlige egenskaper Du er analytisk og strukturert Du har gode evner til å forstå essensen i komplekse og tverrfaglige problemstillinger Du arbeider godt selvstendig, og trives med å løse oppgaver i samarbeid med andre Du er engasjert og initiativrik, og synes det er spennende å sette deg inn i nye ting Du både forstår og kan formidle teknisk budskap
01.04.2020 Oslo
Divisjon Nettdrift ivaretar eieransvaret av Statnetts lednings-, kabel- og stasjonsanlegg og er ansvarlig for drift, vedlikehold og beredskap av disse. Divisjonen har ansvar for å sikre at 11.000 km kraftlinjer, 1.000 km kabelanlegg og 150 transformatorstasjoner er tilgjengelig for overføring av kraft gjennom planmessig og systematisk vedlikehold, reinvesteringer og god beredskap. Vi ser nå etter en erfaren og målrettet leder til driftsområde Nordland som dekker lednings og stasjonsanleggene i regionen Nordland fra Kobbelv til Tunsjødal.  I rollen vil du ha personalansvar for medarbeidere i driftsområdet samt operativt ansvar for HMS, oppfølging og koordinering av drift, vedlikehold og reinvesteringer innenfor eget område og i grensesnitt mot andre enheter. Rollen rapporterer til avdelingsleder for driftsgruppe Nord. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder Bergit Svenning, 95984677. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Overordnet ledelse av den daglige virksomheten i driftsområde med mål og resultatstyring og oppfølging av enhetens KPI's  Sikre god planlegging og at denne skjer i tråd med vedlikeholdsprosessen  Ansvarlig for en effektiv drift og vedlikehold i eget område og for Statnett samlet sett  Ivareta rollen som stedlig anleggseier og være driftsleders representant lokalt  Stedlig beredskapsansvarlig og ansvarlig for havarihåndtering/feilretting innen egen driftsområdet  Ansvar for dokumentasjon av alle anlegg i egen driftsområdet  Ansvarlig for etterlevelse av prosesser og retningslinjer  Fremme enhetlig praksis og gode helhetlige anleggsløsninger i samarbeid med andre enheter i Statnett  Sikre et godt samarbeid og god kommunikasjon internt i eget team, med resten av organisasjonen, samt med kunder og samarbeidspartnere  Motivere egne medarbeidere slik at hver enkelt og teamet utvikler kompetanse i tråd med dagens og fremtidens behov  Kvalifikasjoner Ingeniør innen elkraft eller tilsvarende (relevant erfaring kan kompensere for utdannelse)  Kunnskap og\eller erfaring innen drift av transmisjonsanlegg  God kunnskap om ERP system  Erfaring som leder og med gode lederegenskaper  Personlige egenskaper Evner å se egen enhet i et Statnett perspektiv og finne gode helhetlige løsninger  Interesse for fagfeltet og et godt etablert nettverk internt i Statnett  Gode  kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig  Teste ut og effektivt ta i bruk nye teknologiske løsninger  Strukturert, og med fokus på gjennomføring og effektivitet  Gode samarbeidsegenskaper  Målrettet og evne til å nå mål gjennom andre 
01.04.2020 Hemnes
Alderspsyk døgn B, Akershus universitetssykehus HF Alderspsykiatri - et fagfelt for fremtidens utfordringer  Ved Alderspsykiatrisk avdeling utreder og behandler vi pasienter med aldersrelaterte psykiske lidelser. Tilbudet omfatter både poliklinikk og heldøgnsopphold ved to døgnposter. Avdelingens mål er å yte kvalitetsmessig gode helsetjenester. Avdelingen skal også bidra til å utvikle spesialisthelsetjenester for eldre i henhold til fremtidens utfordringer innen utredning, behandling, forskning, fagutvikling og undervisning. Avdelingen tar inn pasienter etter søknad/henvisning. Avdelingen er godkjent for tvunget psykisk helsevern.   /9 % vikariat som sykepleier på natt til Døgn B Har du interesse for utfordringer innen psykiatri og somatikk? Da er du velkommen til å bli en del av vårt team. Døgn B er en lukket sengepost med 14 sengeplasser. Pasientene våre er fra ca. 65 år og oppover med ulike psykiatriske diagnoser og/eller demens. Problematikken er sammensatt og kompleks, og du vil utfordres både på somatiske og psykiatriske kunnskaper. Pasientene møter hos oss et tverrfaglig fagmiljø bestående av blant annet sykepleiere, hjelpepleiere, leger, psykologer, fysioterapeut, sosionom, aktivitør og ergoterapeut.  Sammen utreder og behandler vi. Hos oss er pasientene innlagt  mellom 4 og 6 uker. Vi ser etter en sykepleier som både trives med og ønsker å jobbe på natt sammen med andre dyktige kolleger. Vi har ett vikariat for primært sykepleier som vil være med på å bidra til en helhetlig behandling. Pasientarbeid på natta er for oss like viktig som på dagen!  Vikariatet varer til og med november 2020. Stillingen er på  79%, og har fire helger i løpet av en turnusperiode på 12 uker. Det kan bli fast ansettelse. Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på.  Tiltredelse etter avtale.  Arbeidsoppgaver Sykepleierne hos oss er viktige medspillere i å avklare miljømessige, medikamentelle og/eller andre behandlingstiltak, som kan lindre symptomer og bidra til å ivareta livskvalitet Miljøterapi Gå ansvarsvakter  Administrering av medisiner Faglig utvikling, deltakelse  på kurs og fagdager.  Kvalifikasjoner Offentlig godkjennelse som sykepleier Ønskelig med erfaring fra alderspsykiatri  Personlige egenskaper Engasjert og ansvarsbevisst. Strukturert med godt humør som liker å jobbe tverrfaglig. Må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig. Personlig egnethet vil bli vektlagt.  Vi tilbyr Vi kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et spannede og stimulerende fagmiljø. Inkluderende arbeidsliv (IA-bedrift). Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.  Gode velferdstilbud, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og treningstilbud. Mulighet for hjelp til bolig og barnehageplass. Treningsrom for ansatte på avdelingen. Gratis parkering for ansatte utendørs. Beliggenhet i Nittedal med kort reisevei fra Oslo 
01.04.2020 Nittedal
Alderspsykiatri, Akershus universitetssykehus HF Vi har fått en ledig fast stilling som overlege/psykiater ved Alderspsykiatrisk døgnseksjon. Alderspsykiatrisk avdelingen ligger på Skytta (Hagan) i Nittedal, og består av 2 døgnposter med henholdsvis 9 og 14 sengeplasser, i tillegg til en stor poliklinikk. Avdelingen har som oppgave å utrede og behandle eldre mennesker alvorlige psykiske lidelser. Det alderspsykiatriske fagfeltet kjennetegnes av god variasjon i pasientpopulasjonen, og høy grad av kompleksitet. De sammensatte kliniske problemstillingene stiller særlige krav til bred tverrfaglig tilnærming, og vi samarbeider derfor tett med pårørende, kommune helse- og sosialtjenester samt andre enheter i spesialisthelsetjenesten. Avdelingen har tilknyttet en geriater som har kontor på døgnposten 1 dag i uka for å bistå legene med krevende somatiske vurderinger. Behandlingsløpene på døgnseksjonen går normalt over flere uker, hvilket gir gode muligheter til både faglig fordypning og refleksjon. Som en av landets største alderspsykiatriske avdelinger er vår ambisjon å bidra til å sette premissene for hva som skal være god og høyspesialisert behandling av eldre med psykiske lidelser i Norge. Vi ser derfor etter en engasjert kollega som ønsker å ta del i utformingen av dette viktige tjenestetilbudet for eldre pasienter i vårt opptaksområde. Erfaring med alderspsykiatri er en fordel, men LIS som snart er ferdige med spesialiteten i psykiatri oppfordres også til å søke.  Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Utrede og behandle eldre med psykiske lidelser Være faglig ansvarlig for pasienter som mottar behandling under tvunget psykisk helsevern Samarbeide med mange ulike yrkesgrupper og pårørende om behandlingsløpet Undervisning og opplæring av medarbeidere  Kvalifikasjoner Spesialist i psykiatri. LIS som snart er ferdig med spesialiteten i psykiatri oppfordres også til å søke Du må like å jobbe med eldre mennesker, og ha interesse for sammenhengen mellom psyke og soma. Beherske godt norsk, skriftlig og muntlig, samt ha god formidlingsevne  Evne til å jobbe både selvstendig, og tverrfaglig i team Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges høyt Ser muligheter og er fleksibel Er en positiv bidragsyter til arbeidsmiljøet Vi tilbyr Lønn etter avtale Et godt og inkluderende arbeidsmiljø Et spennende fagfelt med engasjerte medarbeidere  Helseforetaket har meget gode kultur- og fritidstilbud
01.04.2020 Nittedal
Follo Akutteam, Akershus universitetssykehus HF Follo Akutteam (FAT) er blitt styrket med 1,5 årsverk og har nå ledig fast stilling for psykolog/psykologspesialist. FAT er en poliklinisk seksjon ved Follo DPS og teamet vårt består nå av 11,5 årsverk, samt LIS i rullering. Teamet er tverrfaglig sammensatt og består av psykiatriske sykepleiere, psykologer/psykologspesialist, familieterapeut, LIS og overlege i psykiatri. Vi tror på faglig mangfold i møte med pasienter. Stillingen er en av ni tverrfaglige årsverk som dekker to-delt turnus på hverdager. Arbeidsoppgaver FAT er en del av akuttkjeden i psykisk helsevern ved Ahus og har vaktfunksjonen for det geografiske området som tilhører Follo DPS.  Oppdraget er å håndtere direkte henvendelser fra mennesker i akutte psykiske kriser, og/eller henvendelser fra deres pårørende eller andre samarbeidspartnere. Teamet jobber alltid parvis, og vi har god erfaring med å bruke refleksjonsform i møte med pasienter og deres pårørende. Vi kartlegger den kriserammedes aktuelle livssituasjon for å identifisere forhold av betydning for den kliniske tilstanden. Vi foretar tentative diagnostiske overveielser av psykisk lidelse inkl. skadelig bruk/avhengighet av rusmidler, og vi foretar ofte selvmordsrisikovurderinger. Mange pasienter er i akutte livskriser. FAT kartlegger pasientens ressurser og mestringsstrategier og ønsker å legge til rette for dialog i et familie- og nettverksperspektiv. Vi er pliktige til å kartlegge barn som pårørende av psykisk syke. Vi kan også tilby også barnesamtale når det er aktuelt. Vi forsøker å redusere og forebygge unødvendige akuttinnleggelser på sykehusnivå.  Gjennom tilgjengelig og tilpasset akutthjelp bidrar FAT til bredt sammensatte kriseløsninger som forankres lokalt. FAT kan ved behov gi ambulant poliklinisk krisetilbud. Akutteamet er ansvarlig for innleggelser og oppfølging av pasienter til to korttidsplasser ved lokal døgnseksjon. I tillegg har vi et tett samarbeid med Nordre Follo lokalmedisinske senter, med både legevakt og sengepost for kommunale øyeblikkelig-hjelp senger. Har pasientene behov for innleggelse ved psykiatrisk akuttavdeling  tilrettelegger vi for en best mulig hendelse. Kvalifikasjoner Vi ønsker primært godkjent psykologspesialist da det er spesialistoppgaver som også skal ivaretas. Psykolog må ha autorisasjon og ha startet i spesialiseringsforløp. For alle søkere ønskes erfaring fra både akutt og generell psykiatrisk praksis. Erfaring fra krise/traumearbeid og arbeid med rus og avhengighet er et pluss.  Mangfoldet av problemstillinger vi møter i dette arbeidet krever en eklektisk tilnærming/holdning. Det er påkrevet med gode kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig. Personlige egenskaper I et tverrfaglig team som jobber tett sammen er det viktig med relasjonskompetanse; fokus på å være en lagspiller Evne til å lytte og å undre seg er nødvendige egenskaper i samhandling med både pasienter, pårørende og kolleger Være respektfull, ha empatisk forståelse Være "transparent" og dele kunnskap og ferdigheter, gjøre kollegene gode Ha en fleksibel, tilpasningsdyktig, raus og oppmerksom innstilling Håndtere perioder med høyt stressnivå og uforutsigbarhet, samtidig som man må opprettholde ro og rasjonell håndtering Være tydelig, nøyaktig og ha kommunikative ferdigheter Godt humør og respektfull humor er viktig Vi tilbyr Vi tilbyr det samme til deg som vi krever av deg. I tillegg vil du få mange utfordrende oppdrag som sikrer at du får brukt fagligheten din. Follo DPS har felles opplæringsplan for  alle medarbeidere. Psykolog får dekket sine behov i forbindelse med spesialisering. Videre får du ta del i Ahus sine velferdsordninger og er du togpendler får du en ti-minutters treningstur hver vei til og fra jobb.
01.04.2020 Viken (Akershus, Buskerud og Østfold)
Akershus universitetssykehus HF Vil du bidra til at Akershus universitetssykehus HF når sine mål og leverer på sitt samfunnsoppdrag? Vi søker deg som har kompetanse i og interesse for virksomhetsstyring, administrasjon, ledelse, forbedrings- og prosjektarbeid.  Dette er en krevende, utviklende og spennende jobb i en virksomhet med stor offentlig interesse. Du vil jobbe tett på sykehusets øverste ledelse gjennom å bidra med virksomhetsovergripende tiltak for å sikre at Ahus når sine mål og strategiske satsinger. Samtidig skal du delta i og understøtte prosesser for å sikre struktur og fremdrift, i ulike forbedringsprosjekter i pasientbehandlingen.  Du skal styre prosesser for å forbedre og implementere overordnede mål og oppgaver for foretaket gitt av Helse Sør-Øst (eier), samt initiere forbedringstiltak i oppfølgingen og rapporteringen. Du skal videre utvikle og koordinere Ahus virksomhetsstyring slik at mål og oppdrag samt strategiske føringer fra eier henger sammen med Ahus' satsingsområder, prioriterte oppgaver og daglig drift.  Vi søker en engasjert og allsidig medarbeider med god organisasjonsforståelse, kjennskap til offentlig forvaltning og med gode samarbeidsevner. Du har innsikt i strategisk målarbeid og prosjektarbeid, og evner å bruke informasjon til å sikre styring, kontroll og læring for å utvikle og forbedre virksomheten. Stillingen er organisert i en av to avdelinger underlagt viseadministrerende direktør. Avdelingen har syv medarbeidere som har ansvar for virksomhetsstyring og juridiske tjenester. Her vil du jobbe i et tverrfaglig, stimulerende og god arbeidsmiljø, med faglig dyktige kolleger. Arbeidsoppgaver Hos oss vil du utarbeide overordnede prosedyrer og retningslinjer for styringsprosesser, beslutningsgrunnlag for styret og sykehusledelsen, og høringer på vegne av foretaket. Du vil videre jobbe med utredninger og prosjektarbeid for å utvikle Ahus iht de prioriterte områdene i foretakets utviklingsplan frem mot 2035.  Du skal ivareta sekretariatsfunksjonen i ulike fora, noe som innebærer referatskriving og oppfølging av beslutningspunkter.  Saksbehandling, administrasjon, opplæring og undervisning innen avdelingens ansvarsområder er også en viktig del av stillingen.    Kvalifikasjoner Det kreves utdanning på masternivå, gjerne innen samfunnsvitenskapelige eller juridiske fag. Bachelor kombinert med relevant erfaring kan kompensere for høyere utdanning Du bør ha erfaring med styringsprosesser i offentlig virksomhet, helseforetak eller konsernstruktur Det er en fordel å ha kjennskap til helseforetakenes organisering og samarbeidende aktører samt god forståelse for planprosesser, målarbeid og prosjektarbeid  Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges Du må kunne handle på eget initiativ, være resultatbevisst og ha stor gjennomføringsevne Som ansatt i en stor og kompleks virksomhet forventes det at du har god organisasjonsforståelse, er metodisk og systematisk i din tilnærming og samarbeider godt med ulike faggrupper og ledernivå Stillingen krever meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne  Vi tilbyr Gode pensjonsordninger IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) Gode velferdstilbud for ansatte som hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Muligheter for hjelp til bolig og barnehageplass
01.04.2020 Lørenskog
Sentralbord, Akershus universitetssykehus HF Trives du med å yte god service , har en god telefonstemme og er en engasjerende medarbeider ? Da er det kanskje nettopp deg vi søker. Vi er 16 ansatte på Sentralbord/ Resepsjon ved Ahus HF som er en av fire seksjoner i avdelingen Sikkerhet og Service. Det er 2 delt turnus , arbeid hver 3 helg. Vi betjener sentralbordet mellom kl 07.00- 22.00. I tillegg til 1 års vikariat i 100 % stilling søker vi også etter tilkallingshjelp / ferievikar.  Arbeidsoppgaver Interne og eksterne telefoner, utsending av ulike legeteam, beredskaps varsling ved ulike hendelser. Kvalifikasjoner Erfaring fra sentralbord/resepsjon vektlegges, likeså om du har helsefaglig bakgrunn- men ikke noe krav da opplæring vil bli gitt. Må beherske norsk skriftlig og muntlig meget godt for å gi våre kunder optimal service. Må ha grunnleggende IKT- kompetanse ( Windows operativsystem)  3- årig videregående skole- gjerne innen kontorfag /helse. Kjennskap til Trio Personlig egnethet vil bli vektlagt  Personlige egenskaper God arbeidskapasitet Gode kommunikasjons og samarbeidsevner Engasjerende og motiverende Serviceinnstilt Strukturert Er fleksibel i endring av arbeidsoppgaver og bidra i utviklingen av seksjonen  Vi tilbyr Trivelig arbeidsmiljø En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivs (IA ) bedrift Ahus har ett bredt spekter av idretts og kulturtilbud Kort reisevei til Oslo og OSL 
01.04.2020 Lørenskog
Vis alle 21.235 ledige stillinger

The University of Oslo is Norway's oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society.

The Department of Informatics (IFI) is one of nine departments belonging to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. IFI is Norway's largest university department for general education and research in Computer Science and related topics.

The Department has more than 1800 students on bachelor level, 600 master students, and over 240 PhDs and postdocs. The overall staff of the Department is close to 370 employees, about 280 of these in full time positions. The full time tenured academic staff is 75, mostly Full/Associate Professors..

Les mer om Universitetet i Oslo

Stillingsbeskrivelse

Job description

A position as PhD Research Fellow in Cyber Security for IoT and 5G is available at the Department of Informatics, University of Oslo.

The fellowship period is 3 years devoted to research education. Candidates may be offered one additional year by the Department of Informatics; the 4 years position then entails a compulsory work load of 25% that consists of teaching, supervision duties, and research assistance.

No one can be appointed for more than one PhD Research Fellowship period at the University of Oslo. Starting date no later than 01.10.2020.

More about the position

The PhD project will focus on cyber-security solutions for IoT and 5G architectures. Application areas can e.g. be e-Health, autonomous driving, industrial control systems and smart homes. Solutions to be investigated can e.g. involve security protocol and architecture design using applied cryptography, cyber threat detection based on AI (Artificial Intelligence) and ML (Machine Learning), and methods for threat modelling and risk analysis. Project tasks will typically involve theoretical modelling, development of prototype software tools, analysis and experimentation, report writing, as well as some project management.

The fellowship position is located at the , and specifically in the .

The PhD fellow will work in the context of the Digital-Security Group's current research projects and networks in cyber security, which are described on the Group web pages.

Only candidates from European countries and NATO countries may apply for this position. The reason for this is that cyber security research may involve collaboration with defense and national security organizations where security clearance may be needed.

Qualification requirements

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition to be among Europe's leading communities for research, education and innovation. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

 • Applicants must hold a Master's degree or equivalent in one or several of the following disciplines: Informatics, Computer Science, (Mobile) Communication Technology, Information Security, Data Science or Artificial Intelligence.
 • Foreign completed degree (M.Sc.-level) corresponding to a minimum of four years in the Norwegian educational system.

The candidate must be able to express herself/himself very well in English, both in writing and orally. It is expected that the candidate will be able to work independently and within a relatively short time in the position will be able to take the initiative to make contacts and to collaborate with the national and international research community."

Candidates without a Master's degree have until 30 June, 2020 to complete the final exam.

Grade requirements:

The norm is as follows:

 • the average grade point for courses included in the Bachelor's degree must be C or better in the Norwegian educational system
 • the average grade point for courses included in the Master's degree must be B or better in the Norwegian educational system
 • the Master's thesis must have the grade B or better in the Norwegian educational system
 • Fluent oral and written communication skills in English.

The purpose of the fellowship is research training leading to the successful completion of a PhD degree.

The fellowship requires admission to the PhD programme at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. The application to the PhD programme must be submitted to the department no later than two months after taking up the position. For more information see:

http://www.uio.no/english/research/phd/

http://www.mn.uio.no/english/research/phd/

We offer
 • Salary NOK 479 600 - 523 200 per annum depending on qualifications and seniority as PhD Research Fellow (position code 1017)
 • Attractive and a generous pension agreement
 • Vibrant international academic environment
 • Oslo's family-friendly surroundings with their rich opportunities for culture and outdoor activities
How to apply

The application must include

 • Cover letter, including a one page statement of motivation and research interests indicating why the indicated PhD topic fits their interest and background.
 • CV (summarizing education, positions and academic work - scientific publications)
 • Copies of the original Bachelor and Master's degree diploma, transcripts of records and letters of recommendation
 • Documentation of English proficiency
 • List of publications and academic work that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee
 • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link "apply for this job". Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

Applicants may be called in for an interview.

Formal regulations

Please see the for appointments to Research Fellowships at the University of Oslo.

No one can be appointed for more than one PhD Research Fellowship period at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The University of Oslo has an for all employees, aiming to secure rights to research results etc.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Contact information

For enquiries about this position please contact: Prof. Audun Jøsang, phone: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-mail: Logg inn for å se kontaktinformasjon, or A.Prof. Nils Gruschka, phone: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-mail: Logg inn for å se kontaktinformasjon.

For questions regarding the recruitment system, please contact HR Adviser Torunn Standal Guttormsen, phone:Logg inn for å se kontaktinformasjon,
e-mail:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Se annonsen og søk på stillingen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • APR 02
  2020
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 03
  2020
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 06
  2020
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 07
  2020
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Universitetet i Oslo