<  
>  
Ledig stilling

Spesialist operativ IKT-sikkerhet Statnett

Søknadsfrist : 13.04.2020

Statnett etablerer neste generasjon kapabilitet for å håndtere sikkerhetshendelser med fokus på deteksjon og håndtering av statlige aktører og hybrid krigføring. 

Det norske kraftsystemet forberedes nå på å håndtere mer sol, vind og klimavennlige løsninger for forbrukere. Resultatet er tettere samhandling i Norge, Norden og med resten av Europa, og behov for mer avanserte styringssystemer. 

Digitalisering av styringssystemer for kraftdistribusjon medfører økt sårbarhet for sabotasje og spionasje fra cyberdomenet. Statnett er opptatt av sin samfunnskritiske funksjon som eier av kritisk nasjonal infrastruktur, og satser derfor sterkt på bygging av kapasitet og kapabilitet for deteksjon og håndtering av slike angrep. 

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i Digital sikkerhet i IT-divisjonen.  

Statnett operative sikkerhetsfunksjon skal detektere og håndterer sikkerhetshendelser, og ha ansvaret for Statnetts digitale trussel etterretning gjennom egen innsamling og i samarbeid med partnere. 

Vi er i ferd med å bygge opp en betydelig intern kapasitet til å håndtere sikkerhetshendelser for både administrative IT-nettverk og produksjonssystemene (ICS/SCADA). Vi søker personer som ønsker å være med å bygge tekniske løsninger og prosesser for deteksjon og håndtering. 

Arbeidsoppgaver
 • Hendelsehåndtering 
 • Håndtere varsler fra systemer for sikkerhetsovervåkning 
 • Bistå med videreutvikling av deteksjonsmekanismer og analysekapasitet 
 • Bistå med forensics analyse på Windows- og Linux- systemer samt nettverk 
 • Bistå i sikkerhetsvurderinger 
 • Deltagelse i vaktordninger kan påberegnes på sikt 
Kvalifikasjoner
 • Du har, eller er i ferd med å fullføre, relevant utdanning
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende relevant utdanning
 • Nyutdannede oppfordres å søke
 • Du har gjerne erfaring med håndtering av IKT sikkerhetshendelser/sikkerhetsovervåkning 
 • Du har gjerne noe erfaring med scripting (Python, Perl, Powershell, bash, el.l.) og på å sy sammen forskjellige løsninger 
 • Du har gjerne erfaring med SIEM løsninger (som f.eks. Splunk Enterprise Security) 
Personlige egenskaper
 • Du har gode kommunikasjonsegenskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig 
 • Du må klare å beholde roen i en stresset situasjon 
 • Du må være motivert for å jobbe med cybersikkerhet 
 • Du synes det er spennende å sette deg inn i nye ting 
 • Du ønsker å utvikle deg innen cybersikkerhet 
 • Du ønsker å sikre kritisk nasjonal infrastruktur 
 • Du er strukturert 
 • Du både forstår og kan formidle teknisk budskap 
 • Du trives godt med å løse oppgave i samarbeid med andre 
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Bli kjent med Statnett

Flere gode grunner til å velge Statnett

- Vi setter sikkerhet over alt

- Vi skal gjennomføre mange store prosjekter i de kommende årene

- Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver

- Vi har etablert gode karrieresystemer og lederverktøy

- Vi har jobbmuligheter over hele landet

- Vi et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Vis mer

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

 Hvorfor velge å jobbe i Statnett:

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Statnett har ansvar for å utvikle og drifte det norske kraftsystemet slik at det til enhver tid møter kravene som samfunnet har til energisektoren. Vi har også ansvaret for forbindelsene til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1400 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn og alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett

Stillingsbeskrivelse

Statnett etablerer neste generasjon kapabilitet for å håndtere sikkerhetshendelser med fokus på deteksjon og håndtering av statlige aktører og hybrid krigføring. 

Det norske kraftsystemet forberedes nå på å håndtere mer sol, vind og klimavennlige løsninger for forbrukere. Resultatet er tettere samhandling i Norge, Norden og med resten av Europa, og behov for mer avanserte styringssystemer. 

Digitalisering av styringssystemer for kraftdistribusjon medfører økt sårbarhet for sabotasje og spionasje fra cyberdomenet. Statnett er opptatt av sin samfunnskritiske funksjon som eier av kritisk nasjonal infrastruktur, og satser derfor sterkt på bygging av kapasitet og kapabilitet for deteksjon og håndtering av slike angrep. 

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i Digital sikkerhet i IT-divisjonen.  

Statnett operative sikkerhetsfunksjon skal detektere og håndterer sikkerhetshendelser, og ha ansvaret for Statnetts digitale trussel etterretning gjennom egen innsamling og i samarbeid med partnere. 

Vi er i ferd med å bygge opp en betydelig intern kapasitet til å håndtere sikkerhetshendelser for både administrative IT-nettverk og produksjonssystemene (ICS/SCADA). Vi søker personer som ønsker å være med å bygge tekniske løsninger og prosesser for deteksjon og håndtering. 

Arbeidsoppgaver
 • Hendelsehåndtering 
 • Håndtere varsler fra systemer for sikkerhetsovervåkning 
 • Bistå med videreutvikling av deteksjonsmekanismer og analysekapasitet 
 • Bistå med forensics analyse på Windows- og Linux- systemer samt nettverk 
 • Bistå i sikkerhetsvurderinger 
 • Deltagelse i vaktordninger kan påberegnes på sikt 
Kvalifikasjoner
 • Du har, eller er i ferd med å fullføre, relevant utdanning
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende relevant utdanning
 • Nyutdannede oppfordres å søke
 • Du har gjerne erfaring med håndtering av IKT sikkerhetshendelser/sikkerhetsovervåkning 
 • Du har gjerne noe erfaring med scripting (Python, Perl, Powershell, bash, el.l.) og på å sy sammen forskjellige løsninger 
 • Du har gjerne erfaring med SIEM løsninger (som f.eks. Splunk Enterprise Security) 
Personlige egenskaper
 • Du har gode kommunikasjonsegenskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig 
 • Du må klare å beholde roen i en stresset situasjon 
 • Du må være motivert for å jobbe med cybersikkerhet 
 • Du synes det er spennende å sette deg inn i nye ting 
 • Du ønsker å utvikle deg innen cybersikkerhet 
 • Du ønsker å sikre kritisk nasjonal infrastruktur 
 • Du er strukturert 
 • Du både forstår og kan formidle teknisk budskap 
 • Du trives godt med å løse oppgave i samarbeid med andre 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 13.04.2020

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • APR 02
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 05
  2020
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
4 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
Lærlinger
Fakta om Statnett