<  
>  
Ledig stilling

Senior Prosjektleder Statnett

Søknadsfrist : 02.04.2020

Vi søker en erfaren og resultatorientert senior prosjektleder til å lede nettanleggsprosjekter (både utbyggings- og reinvesteringsprosjekter). Stillingen har organisatorisk tilhørighet i avdeling Prosjektledelse (BPP) i divisjon Bygg og anlegg. 

Divisjonens hovedoppgave er å gjennomføre Statnetts utbyggingsprosjekter innenfor Stasjon, Ledning, Kabel og Bygg og inneha rollen som byggherre. Enheten er Statnetts kompetansesenter for prosjektledelse og leverer godt kvalifiserte prosjektledere fra tidlig fase til prosjektavslutning. Enheten prioriterer kompetansebygging og erfaringsdeling i utviklingen av prosjektledere.

Som prosjektleder i Statnett får du mye ansvar og mulighet til påvirke egen arbeidshverdag. Du må håndtere en bred kontaktflate både internt og med eksterne kunder og myndigheter. Vi forventer høyt engasjement, god arbeidskapasitet og at du har fokus på oppnåelse av prosjektets mål. Vi har prosjekter i hele Norge og reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver
 • Ledelse av prosjekt- og byggherreorganisasjon
 • Lede og styre mot prosjektets mål innenfor besluttede rammer
 • Sikre at prosjektet jobber systematisk med prosjektutvikling i tidlig fase for å sikre et samfunnsøkonomisk best mulig resultat
 • Profesjonell kontraktsoppfølging for å sikre at Statnett får det produktet som er avtalt, både med hensyn på SHA, miljø, kvalitet, fremdrift, omfang og kost
 • Ansvarlig for å sikre et godt og effektivt samarbeid i prosjektteamet, og med prosjektets leverandører og interessenter
Kvalifikasjoner
 • Sivilingeniør/Ingeniør/ (elektro/bygg og anlegg) eller annen relevant bakgrunn
 • Bred erfaring som prosjektleder av infrastrukturprosjekter (transformatorstasjoner, kraftledninger, kabelanlegg, vann/vindkraft, bygg, veier, bruer og tunneler)  
 • Evner å igangsette og implementere endringer
 • Erfaring som byggherre vil bli foretrukket
 • God kjennskap til kontraktstandardene NS 8402/05/07
 • BIM-kompetanse og aktiv bruker av digitale prosjektstyringsverktøy er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Kunnskap om beste praksis innen prosjektledelse
Personlige egenskaper
 • Strukturert
 • Omgjengelig
 • Evner å motivere medarbeidere og utvikle team 
 • Vi stiller i denne stillingen spesielt store krav til kommunikasjons- og samarbeidsevner
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Bli kjent med Statnett

Flere gode grunner til å velge Statnett

- Vi setter sikkerhet over alt

- Vi skal gjennomføre mange store prosjekter i de kommende årene

- Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver

- Vi har etablert gode karrieresystemer og lederverktøy

- Vi har jobbmuligheter over hele landet

- Vi et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Vis mer

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske
myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

 

Statnett har ansvar for å utvikle og drifte det norske kraftsystemet slik at det til enhver tid møter kravene som samfunnet har til energisektoren. Vi har også ansvaret for forbindelsene til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1400 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn og alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere. 

Les mer om Statnett

Stillingsbeskrivelse

Vi søker en erfaren og resultatorientert senior prosjektleder til å lede nettanleggsprosjekter (både utbyggings- og reinvesteringsprosjekter). Stillingen har organisatorisk tilhørighet i avdeling Prosjektledelse (BPP) i divisjon Bygg og anlegg. 

Divisjonens hovedoppgave er å gjennomføre Statnetts utbyggingsprosjekter innenfor Stasjon, Ledning, Kabel og Bygg og inneha rollen som byggherre. Enheten er Statnetts kompetansesenter for prosjektledelse og leverer godt kvalifiserte prosjektledere fra tidlig fase til prosjektavslutning. Enheten prioriterer kompetansebygging og erfaringsdeling i utviklingen av prosjektledere.

Som prosjektleder i Statnett får du mye ansvar og mulighet til påvirke egen arbeidshverdag. Du må håndtere en bred kontaktflate både internt og med eksterne kunder og myndigheter. Vi forventer høyt engasjement, god arbeidskapasitet og at du har fokus på oppnåelse av prosjektets mål. Vi har prosjekter i hele Norge og reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver
 • Ledelse av prosjekt- og byggherreorganisasjon
 • Lede og styre mot prosjektets mål innenfor besluttede rammer
 • Sikre at prosjektet jobber systematisk med prosjektutvikling i tidlig fase for å sikre et samfunnsøkonomisk best mulig resultat
 • Profesjonell kontraktsoppfølging for å sikre at Statnett får det produktet som er avtalt, både med hensyn på SHA, miljø, kvalitet, fremdrift, omfang og kost
 • Ansvarlig for å sikre et godt og effektivt samarbeid i prosjektteamet, og med prosjektets leverandører og interessenter
Kvalifikasjoner
 • Sivilingeniør/Ingeniør/ (elektro/bygg og anlegg) eller annen relevant bakgrunn
 • Bred erfaring som prosjektleder av infrastrukturprosjekter (transformatorstasjoner, kraftledninger, kabelanlegg, vann/vindkraft, bygg, veier, bruer og tunneler)  
 • Evner å igangsette og implementere endringer
 • Erfaring som byggherre vil bli foretrukket
 • God kjennskap til kontraktstandardene NS 8402/05/07
 • BIM-kompetanse og aktiv bruker av digitale prosjektstyringsverktøy er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Kunnskap om beste praksis innen prosjektledelse
Personlige egenskaper
 • Strukturert
 • Omgjengelig
 • Evner å motivere medarbeidere og utvikle team 
 • Vi stiller i denne stillingen spesielt store krav til kommunikasjons- og samarbeidsevner

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 02.04.2020

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • APR 02
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 05
  2020
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
4 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
Lærlinger
Fakta om Statnett