<  
>  
Ledig stilling

Avdelingsleder for barnevern Stendi Nymogården Stendi

Søknadsfrist : 09.04.2020

Spennende og krevende stilling for deg som liker utfordringer og der ingen dager er like.

Vi trenger avdelingsleder til våre nye tiltak i barnevernet. Vi ønsker oss en avdelingsleder med ledererfaring og som trives i en  hektisk hverdag i et trivelig miljø. Virksomhetsområdet er fag, ledelse og administrasjon. 

Krav til stillingen:

Minimum 3 årig relevant høgskoleutdanning

Ønskelig med relevant videreutdanning

Arbeidserfaring som leder med personal ansvar

Personlig egnethet

Primær oppgavene er: 

Sikre at avdelingen har forsvarlig drift

Oppfylle krav stilt i gjeldende lover og forskrifter

Lede avdelingene i tråd med den faglige kvalitet Stendi til enhver tid forplikter seg til å levere. 

Rapporterere til institusjonsleder

Bidra til utvikling av fag og kvalitet i organisasjonen

Ha kontakt med oppdragsgiver, tilsynsmyndigheter, pårørende og samarbeidspartnere på en måte som er forenelig med den faglige plattform og de etiske retningslinjer som til enhver tid gjelder i Stendi.

Sikre at hver enkelt plassering er ivaretatt i henhold til fag, rutiner, gjeldende lovverk og økonomiske betingelser.

Benytte og oppdatere seg kontinuerlig i Stendi sine systemer som HRM og ressurstyring

Være seg bevisst sin rolle som leder og ivareta lojalitetsplikten til Stendi AS

Lede i tråd med ledelsestrategi og ledelses retning i Stendi AS

Gjennom delegering utnytte tilgjengelige personal ressurser. 

Rekruttere, disponere og lede medarbeidere jf. retningslinjer i Stendi AS

Aktivt bidra til et godt arbeidsmiljø

Personalansvar etter gjeldende retningslinjer og rutiner. 

Økonomistyring i samsvar med vedtatt budsjett

Sikre god økonomisk drift.

Har du barnevernsfaglig kompetanse er det en fordel men ikke et nødvendig krav. 

For mer spørsmål om stillingen kontakt institusjonsleder Lise Kristensen tlf 94792707 Lise.kristensen@stendi.no eller Regionleder barnevern Wenche Berg Mathisen tlf 93038896 Wenche.berg.mathisen@stendi.no

Informasjon til deg som søker jobb: Dersom du blir innkalt til intervju kreves det at du har med CV, godkjente attester og andre relevante dokumenter eller at du har opplastet dette direkte i Karrierestart. 

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg, hjemmehjelp og brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Barnevern
I vår drift differensierer vi ut fra barnets eller ungdommens problematikk. På den måten kan vi lage opplegg som best mulig ivaretar den enkeltes behov for omsorg og utvikling, enten det er i form av bofellesskap, institusjoner, familiehjem eller andre hjelpetiltak.

Bo- og omsorgstjenester
Vi har landsdekkende tilbud for personer med komplekse bistandsbehov. Tjenestene tilpasses hver enkelt bruker på bakgrunn av deres problematikk og behov. Vi jobber for at alle våre brukere skal ha et godt liv og oppleve livskvalitet.

Eldreomsorg og hjemmetjenester
Vi drifter sykehjem, omsorgsboliger, hjemmetjenester og alarmtjeneste – både offentlig og privat. Vi ønsker å være en innovativ samarbeidspartner for norske kommuner i å videreutvikle gode omsorgstjenester, samtidig som vi tilbyr private alternativer. Privat tilbyr vi seniorboliger til leie, samt hjemmesykepleie og praktisk hjelp i hjemmet etter bestilling.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Vårt mål er at mennesker med funksjonsnedsettelser skal få mulighet til å ha et selvstendig liv. BPA skal innenfor rammen av vedtaket vedkommende har, tilpasses eget behov og ønsker best mulig, og samtidig benytte kommunenes ressurser på en god måte.

Les mer om Stendi

Stillingsbeskrivelse

Spennende og krevende stilling for deg som liker utfordringer og der ingen dager er like.

Vi trenger avdelingsleder til våre nye tiltak i barnevernet. Vi ønsker oss en avdelingsleder med ledererfaring og som trives i en  hektisk hverdag i et trivelig miljø. Virksomhetsområdet er fag, ledelse og administrasjon. 

Krav til stillingen:

Minimum 3 årig relevant høgskoleutdanning

Ønskelig med relevant videreutdanning

Arbeidserfaring som leder med personal ansvar

Personlig egnethet

Primær oppgavene er: 

Sikre at avdelingen har forsvarlig drift

Oppfylle krav stilt i gjeldende lover og forskrifter

Lede avdelingene i tråd med den faglige kvalitet Stendi til enhver tid forplikter seg til å levere. 

Rapporterere til institusjonsleder

Bidra til utvikling av fag og kvalitet i organisasjonen

Ha kontakt med oppdragsgiver, tilsynsmyndigheter, pårørende og samarbeidspartnere på en måte som er forenelig med den faglige plattform og de etiske retningslinjer som til enhver tid gjelder i Stendi.

Sikre at hver enkelt plassering er ivaretatt i henhold til fag, rutiner, gjeldende lovverk og økonomiske betingelser.

Benytte og oppdatere seg kontinuerlig i Stendi sine systemer som HRM og ressurstyring

Være seg bevisst sin rolle som leder og ivareta lojalitetsplikten til Stendi AS

Lede i tråd med ledelsestrategi og ledelses retning i Stendi AS

Gjennom delegering utnytte tilgjengelige personal ressurser. 

Rekruttere, disponere og lede medarbeidere jf. retningslinjer i Stendi AS

Aktivt bidra til et godt arbeidsmiljø

Personalansvar etter gjeldende retningslinjer og rutiner. 

Økonomistyring i samsvar med vedtatt budsjett

Sikre god økonomisk drift.

Har du barnevernsfaglig kompetanse er det en fordel men ikke et nødvendig krav. 

For mer spørsmål om stillingen kontakt institusjonsleder Lise Kristensen tlf 94792707 Lise.kristensen@stendi.no eller Regionleder barnevern Wenche Berg Mathisen tlf 93038896 Wenche.berg.mathisen@stendi.no

Informasjon til deg som søker jobb: Dersom du blir innkalt til intervju kreves det at du har med CV, godkjente attester og andre relevante dokumenter eller at du har opplastet dette direkte i Karrierestart. 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Ved henvendelser ta kontakt med rekrutteringsansvarlig i Karrierestart. 

Søknadsfrist : 09.04.2020

Kontaktperson

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 30
  2020
  1 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 31
  2020
  0 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 01
  2020
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 02
  2020
  0 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 05
  2020
  0 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
28 ledige stillinger