<  
>  
Ledig stilling

Vil du bli vår nye kollega med LAR som spesialområde? Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Søknadsfrist : 14.04.2020

Rus og avhengighet (ARA), Akershus universitetssykehus HF

Avdeling Rus og Avhengighet (ARA) er en egen avdeling under Divisjon psykisk helsevern Akershus Universitetssykehus HF. ARA Øvre Romerike er en poliklinikk beliggende på Jessheim. Den har 12 stillinger og er tverrfaglig sammensatt med helsefaglig, psykologfaglig, sosialfaglig og kontorfaglig kompetanse. Opptaksområdet er befolkningen i bydelene Ullensaker, Nannestad, Nes, Eidsvoll og Hurdal kommune.
Poliklinikkens målgruppe er mennesker med alle typer rus- og avhengighetsproblematikk, samt samtidig forekomst av psykiske lidelser, i tråd med nasjonale føringer for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

I vår poliklinikk er ca. 100 pasienter inkludert i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), og du vil kunne være med å forme fremtidig organisering av LAR-arbeidet i vår poliklinikk og i Ahus. Vi ønsker å gi pasientene et helhetlig, enhetlig og integrert behandlingstilbud.

Arbeidsoppgaver
Utrede for legemiddelassistert rehabilitering (LAR), samt koordinere og kvalitetssikre forsvarlig LAR-behandling i vårt opptaksområde. Samarbeide med aktuelle instanser, samt pårørende der det er ønskelig. Utstrakt tverrfaglig samarbeid internt og eksternt, noe som medfører en del ambulant virksomhet. Behandlingsansvar for egen pasientportefølje. Veiledning og rådgivning til kollegaer og samarbeidende helsepersonell.

Kvalifikasjoner
Sykepleier, med videreutdanning psykisk helsearbeid og- eller videreutdanning i rus og avhengighet. Bør ha kjennskap til rusfeltet og avhengighetsbehandling generelt, LAR spesielt. Det er en fordel med kunnskap i Dips.

Personlige egenskaper
Vi ønsker en person som både kan være strukturert og fleksibel. Vi ønsker et positivt engasjement og gjennomføringsevne, samt evne til å kunne håndtere utfordrende situasjoner. Personlig egnethet og selvstendighet, kombinert med god evne til tverrfaglig samarbeid, vil bli vektlagt ved ansettelse.

Vi tilbyr
Vi kan tilby et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø i en seksjon i vekst. spennende og varierte arbeidsoppgaver og et høyt tempo der du aldri vil kjede deg. Arbeidsplassen ligger sentralt på Jessheim, 10 minutter gange fra togstasjonen. 30 minutter med bil fra Oslo. Gratis parkeringsmuligheter. Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter, bedriftsidrettslag, sykehusrevy.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

Les mer om Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Stillingsbeskrivelse

Rus og avhengighet (ARA), Akershus universitetssykehus HF

Avdeling Rus og Avhengighet (ARA) er en egen avdeling under Divisjon psykisk helsevern Akershus Universitetssykehus HF. ARA Øvre Romerike er en poliklinikk beliggende på Jessheim. Den har 12 stillinger og er tverrfaglig sammensatt med helsefaglig, psykologfaglig, sosialfaglig og kontorfaglig kompetanse. Opptaksområdet er befolkningen i bydelene Ullensaker, Nannestad, Nes, Eidsvoll og Hurdal kommune.
Poliklinikkens målgruppe er mennesker med alle typer rus- og avhengighetsproblematikk, samt samtidig forekomst av psykiske lidelser, i tråd med nasjonale føringer for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

I vår poliklinikk er ca. 100 pasienter inkludert i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), og du vil kunne være med å forme fremtidig organisering av LAR-arbeidet i vår poliklinikk og i Ahus. Vi ønsker å gi pasientene et helhetlig, enhetlig og integrert behandlingstilbud.

Arbeidsoppgaver
Utrede for legemiddelassistert rehabilitering (LAR), samt koordinere og kvalitetssikre forsvarlig LAR-behandling i vårt opptaksområde. Samarbeide med aktuelle instanser, samt pårørende der det er ønskelig. Utstrakt tverrfaglig samarbeid internt og eksternt, noe som medfører en del ambulant virksomhet. Behandlingsansvar for egen pasientportefølje. Veiledning og rådgivning til kollegaer og samarbeidende helsepersonell.

Kvalifikasjoner
Sykepleier, med videreutdanning psykisk helsearbeid og- eller videreutdanning i rus og avhengighet. Bør ha kjennskap til rusfeltet og avhengighetsbehandling generelt, LAR spesielt. Det er en fordel med kunnskap i Dips.

Personlige egenskaper
Vi ønsker en person som både kan være strukturert og fleksibel. Vi ønsker et positivt engasjement og gjennomføringsevne, samt evne til å kunne håndtere utfordrende situasjoner. Personlig egnethet og selvstendighet, kombinert med god evne til tverrfaglig samarbeid, vil bli vektlagt ved ansettelse.

Vi tilbyr
Vi kan tilby et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø i en seksjon i vekst. spennende og varierte arbeidsoppgaver og et høyt tempo der du aldri vil kjede deg. Arbeidsplassen ligger sentralt på Jessheim, 10 minutter gange fra togstasjonen. 30 minutter med bil fra Oslo. Gratis parkeringsmuligheter. Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter, bedriftsidrettslag, sykehusrevy.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 14.04.2020

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 29
  2020
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 30
  2020
  21 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 31
  2020
  20 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 01
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 02
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 03
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 05
  2020
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
45 ledige stillinger
Internship / Praktikanter