<  
>  
Ledig stilling

Lege i spesialisering del 2- vikariat Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Søknadsfrist : 07.04.2020

Kirurgi Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF

Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og behandle flere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre gode og sikre pasientløp i regionens største kompetansevirksomhet.

 Ved Kirurgisk divisjon Kongsvinger søker vi nå etter leger i spesialisering del 2 i vikariat. Varighet inntil 6 måneder med mulighet for forlengelse.

Akershus universitetssykehus Kongsvinger har lokalsykehusfunksjon for ca 60.000 innbyggere og revmatologi og revmakirurgi for ca 100.000 innbyggere.

Avdeling for kirurgi og ortopedi på Kongsvinger utreder og behandler pasienter innenfor generell kirurgi, ortopedi, urologi og gastrokirurgi, men tilhørende sengeposter, poliklinikk og dagkirurgi. Forventet tiltredelse 11.05.20.

Det kan oppnås læringsmål i generell kirurgi ved avdelingen. 

Arbeidsoppgaver
 • Mottak, initial vurdering og igangsetting av behandling på kirurgiske øyeblikkelig hjelp-pasienter
 • Visittgang med supervisjon av overlege
 • Poliklinikk 
Kvalifikasjoner
 • For stillingen kreves det dokumentert norsk autorisasjon 
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. 
 • Søker må ha gjennomført LIS 1tjeneste/turnus 18 måneder i Norge 
Personlige egenskaper
 • Faglig interesse og engasjement
 • Strukturert og ansvarsbevisst
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Motivert for forbedringsarbeid 
Vi tilbyr
 • Lønns- og arbeidsvilkår i hht gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Meget gode pensjonsordninger i offentlig pensjonsordning
 • Godt arbeidsmiljø i flerfaglig miljø 
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift)
 • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig - oppgis i søknaden hvis ønskelig 
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Kongsvinger sykehus er lokalsykehus for innbyggerne i Kongsvinger, Eidskog, Grue, Sør- og Nord Odal samt Nes kommune i Akershus. Sykehuset har akutt-tilbud og elektiv virksomhet innen indremedisin, kirurgi og ortopedi, føde-/gynekologi, øye, øre-nese-hals og barnepoliklinikk, samt har områdefunksjon i revmatologi. Kongsvinger ligger idyllisk til ved elva Glomma med nærhet til flott turterreng så vel sommer som vinter.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Les mer om Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Stillingsbeskrivelse

Kirurgi Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF

Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og behandle flere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre gode og sikre pasientløp i regionens største kompetansevirksomhet.

 Ved Kirurgisk divisjon Kongsvinger søker vi nå etter leger i spesialisering del 2 i vikariat. Varighet inntil 6 måneder med mulighet for forlengelse.

Akershus universitetssykehus Kongsvinger har lokalsykehusfunksjon for ca 60.000 innbyggere og revmatologi og revmakirurgi for ca 100.000 innbyggere.

Avdeling for kirurgi og ortopedi på Kongsvinger utreder og behandler pasienter innenfor generell kirurgi, ortopedi, urologi og gastrokirurgi, men tilhørende sengeposter, poliklinikk og dagkirurgi. Forventet tiltredelse 11.05.20.

Det kan oppnås læringsmål i generell kirurgi ved avdelingen. 

Arbeidsoppgaver
 • Mottak, initial vurdering og igangsetting av behandling på kirurgiske øyeblikkelig hjelp-pasienter
 • Visittgang med supervisjon av overlege
 • Poliklinikk 
Kvalifikasjoner
 • For stillingen kreves det dokumentert norsk autorisasjon 
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. 
 • Søker må ha gjennomført LIS 1tjeneste/turnus 18 måneder i Norge 
Personlige egenskaper
 • Faglig interesse og engasjement
 • Strukturert og ansvarsbevisst
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Motivert for forbedringsarbeid 
Vi tilbyr
 • Lønns- og arbeidsvilkår i hht gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Meget gode pensjonsordninger i offentlig pensjonsordning
 • Godt arbeidsmiljø i flerfaglig miljø 
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift)
 • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig - oppgis i søknaden hvis ønskelig 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 07.04.2020

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 29
  2020
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 30
  2020
  21 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 31
  2020
  20 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 01
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 02
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 03
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 05
  2020
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
45 ledige stillinger
Internship / Praktikanter