<  
>  
Ledig stilling

Sosionom NAV Lerkendal, Trondheim kommune

Søknadsfrist : 13.04.2020

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon8 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon93 Presentasjon av stillingen:

Ved NAV Lerkendal er det for perioden 1. mai 2020 - 31. desember 2020 ledig et vikariat i 100 prosent stilling som sosionom.

NAV Lerkendal er ett av to NAV-kontor i Trondheim og har ca. 220 årsverk med statlige og kommunalt ansatte. NAV sine overordnede mål er å gi mennesker mulighet til arbeid og aktivitet, og samtidig sikre rettigheter til velferdsytelser. For å nå dette målet skal vi bygge en sterk og mangfoldig organisasjon, finne bedre måter å jobbe på og utvikle nye tjenester for brukerne. Vi tilbyr meningsfylte og utfordrende oppgaver, og gode karrieremuligheter i en organisasjon med svært viktig samfunnsoppdrag. NAV har i partnerskap mellom stat og kommune etablert NAV-kontor over hele landet.

Arbeidsoppgaver

 • Avklaring, kartlegging, veiledning og oppfølging av ulike brukergrupper som har behov for bistand for å beholde arbeid, skaffe seg arbeid, eller komme i aktivitet. Slik veiledning kan foregå både individuelt og i grupper. Vedkommende vil få ansvar for en brukerportefølje, og koordineringsansvar rundt disse.
 • Veiledning og bistand til våre brukere og samarbeidspartnere i besøkssenteret og på telefon.
 • Gi råd og veiledning i forhold til velferdsytelsene, spesielt med tanke på Lov om sosiale tjenester i NAV.
 • Saksbehandling i henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV.
 • Råd og veiledning med tanke på "hverdagsøkonomi"
 • Gi råd og veiledning internt i kontoret i forhold til ulike fagtema
 • Boligsosialt arbeid

Kvalifikasjoner

 • 3-årig høyskoleutdanning som sosionom.
 • God kjennskap til Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er en forutsetning.
 • Kunnskap om arbeidsmarkedet
 • Det vil videre bli lagt vekt på veilednings- og rådgivingskompetanse, god kjennskap til yrke- og utdanningsmuligheter
 • Økonomisk forståelse
 • Må takle å stå i utfordrende situasjoner

Personlige egenskaper

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Bør inneha kompetanse på vedtaksskriving
 • Erfaring fra de aktuelle arbeidsområdene, kjennskap til NAV sine mål, intensjoner og verdier vil bli vektlagt.
 • Modig, ansvarsbevisst og fleksibel
 • Generelt gode datakunnskaper, og evne til raskt å sette seg inn i nye datasystemer.

Vi tilbyr

 • Spennende og meningsfylte oppgaver i nær kontakt med brukere, næringsliv og andre samarbeidspartnere.
 • Nødvendig opplæring og veiledning
 • Et aktivt, utviklende og engasjerende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Kontaktinformasjon

Helge Flaathe, Avdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Sorgenfriveien 13
7037 Trondheim

Søk på stillingen:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Trondheim kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon93 Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 01.05.2020 Sluttdato: 31.12.2020 Søknadsfrist: 13.04.2020

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, der både tøffe tak, godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter er en del av arbeidshverdagen?. Vi søker deg som har et brennende engasjement for mennesker og ikke er redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg over "de små tingene" og er flink til å skape en relasjon med våre beboere!. Du vil jobbe med ulike beboere, noe som krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Du må videre være arbeidsvillig og faglig engasjert, og kunne jobbe selvstendig så vel som i team. Du må ha god fysisk og psykisk helse. Kvalifikasjoner  3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning; barnevernspedagog, sosionom, vernepleier, sykepleier eller annen relevant utdanning Helsefaglig kompetanse innenfor psykiatri og /eller pleie er ønskelig Erfaring i arbeid med mennesker, institusjonsarbeid er en fordel Førerkort kl. B er et krav Kreativ person med fokus på aktivitets- og ferdighetstrening Som miljøterapeut hos Stendi deltar du i et team som arbeider målrettet for å bedre beboers livssituasjon, skape utviklingsmuligheter og istandsette beboer til å mestre en selvstendig positiv tilværelse. Arbeidstid: Du vil inngå i en medleverturnus som innebærer 3 døgn arbeid – 7 døgn fri – 4 døgn arbeid – 7 døgn fri. Du jobber og bor på arbeidsstedet de døgnene du er på arbeid. Det er krav til politiattest for å jobbe hos oss. Menn oppfordres til å søke. Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner, veiledning og oppfølging – og en fleksibel og variert arbeidsdag. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte avdelingsleder: Aleksander Tretnes, telefon 48221803
17.03.2020 Bardu, Målselv, Sørreisa, Senja, Storfjord
Stendi søker miljøterapeuter til våre barnevernsavdelinger i Tromsø. Leter du etter en spennende og utfordrende stilling i et fagmiljø med gode utviklingsmuligheter?   Vi søker deg som har et brennede engasjement for mennesker i utfordrende livssituasjoner. Du må være trygg på deg selv, og håndtere utagerende atferd og uforutsette situasjoner. Du må være ansvarsfull, imøtekommende, fleksibel, omsorgsfull og en lagspiller som aktivt bidrar til et trygt og godt arbeidsmiljø. Du må ha god fysisk og psykisk helse. Menn oppfordres til å søke.  Ansvarsområder: Målrettet arbeid og samhandling med beboer. Gjennomføre strukturerte samtaler med beboer. Bidra til å utarbeide gode rutiner, prosedyrer, handlingsplaner og risikovurderinger, og følge disse opp. Sikre brukermedvirkning og skape utviklingsmuligheter for beboer. Delta på kurs, veiledninger, teammøter etc. Praktiske gjøremål i avdelingen som rengjøring, matlaging, vedlikehold etc. i henhold til rutiner.   Vi tilbyr: Lønn etter kvalifikasjoner, engasjerte kollegaer med fokus på kvalitet, jevnlig veiledning fra psykologspesialist, tett oppfølging og en fleksibel og variert arbeidsdag. Kvalifikasjoner: * 3 årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning eller annen relevant utdanning og erfaring. * Kompetanse innenfor rus er ønskelig * Erfaring fra arbeid med mennesker er ønskelig, institusjonsarbeid er en fordel * Førerkort klasse B er et krav * Gode norskkunnskaper er et krav * Tilfredsstillende politiattest er et krav Arbeidstid: Du vil inngå i en medleverturnus. I full stilling innebærer det 3 døgn arbeid (mandag til torsdag) - 7 døgn fri - 4 døgn arbeid (torsdag til mandag) og 7 døgn fri osv. Du jobber og bor på institusjonen de døgnene du er på arbeid. For spørsmål kan du kontakte institusjonsleder Vivi Gjessing på tlf. 952 24 980.
20.06.2019 Tromsø
Du har et brennende engasjement for mennesker og er ikke redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg over "de små tingene" og er flink til å skape en relasjon med våre beboere! Du vil jobbe med ulike beboere, noe som krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Du må videre være arbeidsvillig og faglig engasjert, og kunne jobbe selvstendig så vel som i team.   Kvalifikasjoner: 3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning; Sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, psykiatrisk sykepleier, eller spesialpedagog. Det er ønskelig med traumekompetanse. Erfaring fra arbeid med mennesker og institusjonsarbeid er en fordel. Førerkort kl. B er et krav. Du må ha fylt 25 år. Personlige egenskaper: Vi søker målrettet og strukturerte miljøterapeuter. Du har gode samarbeidsevner og kan jobbe selvstendig. Du har god skriftlig fremstillingsevne. Du har ståpåvilje og ønsker å gjøre det lille ekstra. Personlig egnethet vil vektlegges.  Du bidrar til et godt arbeidsmiljø. Du tåler psykiske utfordringer og ser bak atferden (ser barnas smerteuttrykk) Vi tilbyr: Medleverturnus  (3:7, 4:7), Region Øst (Oslo, Østfold, Indre Øst) Tarifflønn og pensjonsordning. Engasjerte kollegaer og et godt fagmiljø. Intern opplæring og kursing.  Veiledning fra psykologspesialister. Gode muligheter for personlig og profesjonell vekst. Det kreves politiattest ihht. til gjeldene lovverk. Informasjon til deg som søker jobb: Dersom du blir innkalt til intervju kreves det at du har med CV, godkjente attester og andre relevante dokumenter eller at du har opplastet dette direkte i Karrierestart. 
11.03.2020 Oslo, Viken (Akershus, Buskerud og Østfold)
Spennende og krevende stilling for deg som liker utfordringer og der ingen dager er like. Vi trenger avdelingsleder til våre nye tiltak i barnevernet. Vi ønsker oss en avdelingsleder med ledererfaring og som trives i en  hektisk hverdag i et trivelig miljø. Virksomhetsområdet er fag, ledelse og administrasjon.  Krav til stillingen: Minimum 3 årig relevant høgskoleutdanning Ønskelig med relevant videreutdanning Arbeidserfaring som leder med personal ansvar Personlig egnethet Primær oppgavene er:  Sikre at avdelingen har forsvarlig drift Oppfylle krav stilt i gjeldende lover og forskrifter Lede avdelingene i tråd med den faglige kvalitet Stendi til enhver tid forplikter seg til å levere.  Rapporterere til institusjonsleder Bidra til utvikling av fag og kvalitet i organisasjonen Ha kontakt med oppdragsgiver, tilsynsmyndigheter, pårørende og samarbeidspartnere på en måte som er forenelig med den faglige plattform og de etiske retningslinjer som til enhver tid gjelder i Stendi. Sikre at hver enkelt plassering er ivaretatt i henhold til fag, rutiner, gjeldende lovverk og økonomiske betingelser. Benytte og oppdatere seg kontinuerlig i Stendi sine systemer som HRM og ressurstyring Være seg bevisst sin rolle som leder og ivareta lojalitetsplikten til Stendi AS Lede i tråd med ledelsestrategi og ledelses retning i Stendi AS Gjennom delegering utnytte tilgjengelige personal ressurser.  Rekruttere, disponere og lede medarbeidere jf. retningslinjer i Stendi AS Aktivt bidra til et godt arbeidsmiljø Personalansvar etter gjeldende retningslinjer og rutiner.  Økonomistyring i samsvar med vedtatt budsjett Sikre god økonomisk drift. Har du barnevernsfaglig kompetanse er det en fordel men ikke et nødvendig krav.  For mer spørsmål om stillingen kontakt institusjonsleder Lise Kristensen tlf 94792707 Lise.kristensen@stendi.no eller Regionleder barnevern Wenche Berg Mathisen tlf 93038896 Wenche.berg.mathisen@stendi.no Informasjon til deg som søker jobb: Dersom du blir innkalt til intervju kreves det at du har med CV, godkjente attester og andre relevante dokumenter eller at du har opplastet dette direkte i Karrierestart. 
09.03.2020 Målselv
Stendi er en kunnskapsbedrift og vi tilbyr aktuelle kurssertifiseringer. Vi legger til rette for etterutdanning og videreutvikling. Region Agder kan tilby et spennende og utviklende fagmiljø med tverrfaglig kompetanse og utfordrende arbeidsoppgaver. Vi har tariffavtale og avtale om inkluderende arbeidsliv. Hele vår virksomhet er ISO-sertifisert.   Barnevern: Vi søker trygge og voksne fagpersoner til våre avdelinger for barnevern. Vi trenger personer med engasjement for mennesker og som ikke er redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du vil jobbe med beboere som har ulike behov, noe som krever at du må være fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull.    Kvalifikasjoner: 3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning som barnevernspedagog, sosionom og vernepleier Relevant erfaring er ønskelig Grunnleggende data kunnskaper Gode norskkunnskaper og god skriftlig framstillingsevne Førerkort kl. B Egenskaper: Faglig engasjert Fleksibel og arbeidsvillig, et "ja-menneske" Du kan jobbe selvstendig og i team God fysisk og psykisk helse Voksen omsorgsperson Kreativ person med fokus på aktivitets- og ferdighetstrening Vi tilbyr: Lønn etter kvalifikasjoner Veiledning Oppfølging En fleksibel og variert arbeidsdag Som miljøterapeut i Stendi deltar du i et team som arbeider målrettet for å bedre beboers livssituasjon og skape utviklingsmuligheter. De ansatte på våre institusjonstiltak går i "medleverturnus" (3+7+4+7). Det er krav til politiattest for stillingen. Menn over 25 år med erfaring fra barnevernsarbeid oppfordres til å søke. Informasjon til deg som søker jobb: Dersom du blir innkalt til intervju kreves det at du har med CV, godkjente attester og andre relevante dokumenter eller at du har opplastet dette direkte i Karrierestart. 
05.03.2020 Agder
Stillingsbeskrivelse: Stendi trenger flere trygge og fleksible sykepleiere og helsefagarbeidere til våre barneteam. Vi har behov for faste personale og vikarer til sommeren.  Barneteamene er en tjeneste for barn og unge der arbeidet foregår i familiers hjem. Våre ansatte bør like å jobbe selvstendig og kan tenke deg å jobbe med en eller få pasienter. Opplæring foregår i samråd med spesialisthelsetjenesten.  Vi vil at Stendi sin visjon og verdier skal prege alt vårt arbeid for å gi best mulig tjenester.     Arbeidsoppgaver: Dine arbeidsoppgaver vil bestå av helsehjelp til små barn med ulike utfordringer. Yte omsorg og helsehjelp slik at barn med ulike somatiske, psykososiale utfordringer og medisinsk teknisk utstyr kan bo hjemme med familien sin. Kontinuerlig observasjon og vurdering av barnets helsetilstand.           Legemiddelhåndtering.            Tverrfaglig samarbeid.        Samhandling med påsient og pårørende/ foreldre.      Kvalifikasjoner: ·         Sykepleier/ helsefagarbeider/ helsepersonell.           Politiattest uten anmerkninger.  Kunne kommunisere godt skriftelig og muntlig på norsk.                         Fordel å ha arbeidserfaring med barn, men dette er ingen krav.                         Er fleksibel, selvstendig, pålitelig, tålmodig og positiv som person.                    Personlig egnethet vil bli vektlagt.                   Basale IT kunnskaper.                 Vi kan tilby:                     Fast stilling 100%.  Turnus med langvakter (12 timer) og arbeid hver 3. helg.  God opplæring, kurs og fagdager.      Muligheter for å jobbe på et barn men også variasjon ved å jobbe på flere barn.          Personlig og faglig utvikling.                 Tariffavtale. Pensjonsordning. 
03.02.2020 Drammen, Frogn, Asker
Siemens AS, avdeling Transmission Solutions, er en ledende leverandør av innovative systemer og tjenester for energiforsyningen i Norge. Vi er en prosjektbasert virksomhet som leverer komplette transformatorstasjoner og koblingsanlegg for transmisjonsnettet, regionalnettet og industrianlegg.Investeringene innen norsk energiforsyning er i sterk vekst. Vi er en ledende leverandør til landets viktigste infrastruktur – strømforsyningsnettet – og skal sammen med våre kunder bygge fremtidens energiforsyning. Vi søker Fagsjef vern- og kontrollanlegg Arbeidsoppgaver Du vil i stillingen ha ansvaret for utvikling av nye vernløsninger basert på prosessbuss og sensorteknologi. Stillingen har ansvaret for utvikling av nye testrutiner og verifikasjon for fremtidens vern- og kontrollanlegg. Videre vil du ansvaret for å etablere og videreutvikle metodikk og automatisere prosessene for effektiv anleggsproduksjon innenfor HW, SW og vern.Prosjektarbeid utføres fra våre kontorlokaler i Bergen, Trondheim og Oslo. Det vil også være behov for at du bidrar med opplæring både av egne medarbeidere ved våre prosjektkontorer og opplæring av kunder. Deltagelse i testing ved våre fabrikker og ute på anleggsstedet må også påregnes. Stillingen er meget sentral i hele verdikjeden knyttet til våre leveranser av vern- og kontrollanlegg for koblingsstasjoner og transformatorstasjoner. Dette betyr at ditt ansvarsområde, i tillegg til det tekniske ansvaret, også innebærer å bistå som fagekspert i alle ledd i verdikjeden fra salg til service. Erfaring og kvalifikasjoner Du har fortrinnsvis utdannelse som sivilingeniør (Master) innen elkraft (Energi & Miljø) eller annen tilsvarende høyere utdanning. Videre har du erfaring med programmering og testing av vernsystemer (OMICRON, Visual Basic, C) og generell høy IT-kompetanse.Du har høy yrkesstolthet, er kreativ og nytenkende, strukturert og analytisk, selvstendig og ansvarsfull i tillegg til at du er opptatt av å sikre høy kvalitet. Du drives av målet om å skape fornøyde kunder og gode resultater. Du er utpreget samarbeidsorientert og vet at gode resultater skapes best i et godt arbeidsfellesskap, hvor man også oppnår resultater ved god tilrettelegging for andre.Gode ferdigheter i norsk og engelsk er nødvendig.  Hvorfor bli en av oss? Det å følge leveransene fra start til slutt (utvikling, salg, prosjektering, idriftsettelse, ettermarked/service) vil gi deg en variabel og spennende arbeidshverdag. Vi er opptatt av å være i front innen fagområdet, slik at vi satser mye på kompetanseutvikling via kursing og andre former for opplæring. Du vil finne motivasjon i å være en del av et meget sterkt kompetansemiljø, som preges av høy fagstolthet, mye humor og sterk motivasjon for å lykkes. Vi har en stor ordremengde og vi planlegger ytterligere vekst hvor vi ser store muligheter i markedet. Vi har gode karriere- og utviklingsmuligheter, både i inn- og utland.Vi er verdensledende innen utvikling og produksjon av anleggsløsninger for transformatorstasjoner og koblingsstasjoner. Siemens vil med sin teknologi være sentral i reduksjon i utslipp av klimagasser både gjennom innovative produkter og gjennom elektrifisering og digitalisering. Utviklingen fortsetter i raskt tempo og vi lar oss inspirere av vår lange og stolte historie. Vi har stor tro på at vi gjennom ny kunnskap og teknologi skal skape enda bedre løsninger for våre kunder og for samfunnet. Vi har konkurransedyktige lønnsbetingelser, fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og forsikringsordninger. Arbeidssted: Oslo, Trondheim, Bergen  Ytterligere informasjon:Terje Rønningen, tlf. 924 48 424Leif Egil Stene Dahl, tlf. 924 41 587 Søknadsfrist 03.04.2020 Vi benytter oss av bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser.
18.02.2020 Oslo, Trondheim, Bergen
Siemens AS, avdeling Transmission Solutions, er en ledende leverandør av innovative systemer og tjenester for energiforsyningen i Norge. Vi er en prosjektbasert virksomhet som leverer komplette transformatorstasjoner og koblingsanlegg for transmisjonsnettet, regionalnettet og industrianlegg.Investeringene innen norsk energiforsyning er i sterk vekst. Vi er en ledende leverandør til landets viktigste infrastruktur – strømforsyningsnettet – og skal sammen med våre kunder bygge fremtidens energiforsyning. Vi søker prosjektingeniører for Prosjektering og idriftsettelse av relevern Arbeidsoppgaver Du skal delta i hele verdikjeden knyttet til våre leveranser av relevern for transformatorstasjoner og koblingsanlegg. Ansvarsområdet starter med prosjektering og etterfølges av prøving og idriftsettelse i fabrikk/lab og ute i stasjonsanleggene, så en god del reisevirksomhet må påregnes. Erfaring og kvalifikasjoner Du har fortrinnsvis utdannelse som ingeniør (Bachelor) eller sivilingeniør (Master) innen elkraft (Energi & Miljø), automasjon eller kybernetikk. Relevant erfaring innen relevernteknikk og automasjonssystemer er ønskelig, men vi oppfordrer også nyutdannede til å søke.Du har høy yrkesstolthet, er opptatt av å sikre god kvalitet, og drives av ambisjoner om å skape fornøyde kunder og gode resultater. Stillingen innebærer mye kundekontakt, og du er samarbeidsorientert samtidig som du evner å jobbe selvstendig.Gode ferdigheter i norsk og engelsk er nødvendig.  Hvorfor bli en av oss? Det å følge leveransene fra prosjektering til idriftsettelse vil gi deg en variabel arbeidshverdag, hvilket vil gi deg dybdeforståelse for fagområdet. Vi er opptatt av å være i front innen fagområdet, slik at vi satser mye på kompetanseutvikling via kursing og andre former for opplæring. Du vil finne motivasjon i å være en del av et meget sterkt kompetansemiljø, som preges av høy fagstolthet, mye humor og sterk motivasjon for å lykkes. Vi har en stor ordremengde og vi planlegger ytterligere vekst hvor vi ser store muligheter i markedet. Vi har gode karriere- og utviklingsmuligheter, både i inn- og utland.Vi er verdensledende innen utvikling og produksjon av anleggsløsninger for transformatorstasjoner og koblingsstasjoner. Siemens  vil med sin teknologi være sentral i reduksjon i utslipp av klimagasser både gjennom innovative produkter og gjennom elektrifisering og digitalisering. Utviklingen fortsetter i raskt tempo og vi lar oss inspirere av vår lange og stolte historie. Vi har stor tro på at vi gjennom ny kunnskap og teknologi skal skape enda bedre løsninger for våre kunder og for samfunnet. Vi har konkurransedyktige lønnsbetingelser, fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og forsikringsordninger. Arbeidssted: Oslo, Trondheim, Bergen  Ytterligere informasjon: Terje Rønningen, tlf. 924 48 424 Bjarte Trengereid, tlf. 930 56 535 Søknadsfrist: 03.04.2020 Vi benytter oss av bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser
18.02.2020 Oslo, Trondheim, Bergen
Vis alle 24.298 ledige stillinger

Åpen -- kompetent -- modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 15 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside.

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.
Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.

Les mer om NAV Lerkendal, Trondheim kommune

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon8 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon93 Presentasjon av stillingen:

Ved NAV Lerkendal er det for perioden 1. mai 2020 - 31. desember 2020 ledig et vikariat i 100 prosent stilling som sosionom.

NAV Lerkendal er ett av to NAV-kontor i Trondheim og har ca. 220 årsverk med statlige og kommunalt ansatte. NAV sine overordnede mål er å gi mennesker mulighet til arbeid og aktivitet, og samtidig sikre rettigheter til velferdsytelser. For å nå dette målet skal vi bygge en sterk og mangfoldig organisasjon, finne bedre måter å jobbe på og utvikle nye tjenester for brukerne. Vi tilbyr meningsfylte og utfordrende oppgaver, og gode karrieremuligheter i en organisasjon med svært viktig samfunnsoppdrag. NAV har i partnerskap mellom stat og kommune etablert NAV-kontor over hele landet.

Arbeidsoppgaver

 • Avklaring, kartlegging, veiledning og oppfølging av ulike brukergrupper som har behov for bistand for å beholde arbeid, skaffe seg arbeid, eller komme i aktivitet. Slik veiledning kan foregå både individuelt og i grupper. Vedkommende vil få ansvar for en brukerportefølje, og koordineringsansvar rundt disse.
 • Veiledning og bistand til våre brukere og samarbeidspartnere i besøkssenteret og på telefon.
 • Gi råd og veiledning i forhold til velferdsytelsene, spesielt med tanke på Lov om sosiale tjenester i NAV.
 • Saksbehandling i henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV.
 • Råd og veiledning med tanke på "hverdagsøkonomi"
 • Gi råd og veiledning internt i kontoret i forhold til ulike fagtema
 • Boligsosialt arbeid

Kvalifikasjoner

 • 3-årig høyskoleutdanning som sosionom.
 • God kjennskap til Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er en forutsetning.
 • Kunnskap om arbeidsmarkedet
 • Det vil videre bli lagt vekt på veilednings- og rådgivingskompetanse, god kjennskap til yrke- og utdanningsmuligheter
 • Økonomisk forståelse
 • Må takle å stå i utfordrende situasjoner

Personlige egenskaper

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Bør inneha kompetanse på vedtaksskriving
 • Erfaring fra de aktuelle arbeidsområdene, kjennskap til NAV sine mål, intensjoner og verdier vil bli vektlagt.
 • Modig, ansvarsbevisst og fleksibel
 • Generelt gode datakunnskaper, og evne til raskt å sette seg inn i nye datasystemer.

Vi tilbyr

 • Spennende og meningsfylte oppgaver i nær kontakt med brukere, næringsliv og andre samarbeidspartnere.
 • Nødvendig opplæring og veiledning
 • Et aktivt, utviklende og engasjerende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Kontaktinformasjon

Helge Flaathe, Avdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Sorgenfriveien 13
7037 Trondheim

Søk på stillingen:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Trondheim kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon93 Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 01.05.2020 Sluttdato: 31.12.2020 Søknadsfrist: 13.04.2020

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 13.04.2020

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om NAV Lerkendal, Trondheim kommune