<  
>  
Ledig stilling

Sykepleier Nidarvoll hjemmetjeneste, Trondheim kommune

Søknadsfrist : 13.04.2020

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon2 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon14 Presentasjon av stillingen:

Nidarvoll hjemmetjeneste søker etter sykepleier til en fast 100 prosent stilling i turnus med helgearbeid.

Nidarvoll hjemmetjeneste er lokalisert i Lerkendal bydel, nærmere bestemt på Tempe helse- og velferdssenter der vi har våre kontorer i andre etasje. Sonen er inndelt i tre arbeidslag som består av sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, helsefagarbeider og assistenter. Vi arbeider etter målet om at brukerne skal få bo i eget hjem ved hjelp av egne ressurser. Fokus på hverdagsrehabilitering og tverrfaglig samarbeid er derfor viktig. Våre brukere har ulike behov; noen greier seg stort sett selv mens andre har et stort hjelpebehov som krever omfattende, og tverrfaglig oppfølging.

Vårt mål er at brukere og pårørende skal oppleve en god faglig tjeneste, og en god relasjon mellom ansatt/bruker/pårørende. Det betyr at det forventes at du har en profesjonell holdning og at du er oppriktig opptatt av å bli kjent med brukerne slik at du raskt kan oppdage endringer hos bruker som medfører at tiltak settes inn raskt. Du vil få egne primærbrukere som du får et spesielt ansvar i forhold til oppfølging.

Hjemmetjenesten er en spennende arbeidsplass der du får møte mennesker innenfor de fleste fagområder, noe som gir en varierende arbeidshverdag. Vi har ressurspersoner innenfor psykiatri, kreft/palliasjon/sår, diabetes, demens og HDR som vil kunne lære deg mye.

Vi har kalenderplan som medfører at du har mulighet til å planlegge din egen turnus.

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår Logg inn for å se kontaktinformasjon og på Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Vi gir ytelser og tjenester til hjemmeboende
 • Fokus på å kvalitetssikre oppfølgingen vi gir våre brukere i forbindelse med utskrivelse fra sykehus, samt oppfølging av brukere i eget hjem
 • "Helhetlig pasientforløp i eget hjem" (HPH), er en del av kvalitetsarbeidet i Trondheim kommune

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
 • Du har førerkort for bil

Personlige egenskaper

 • Serviceorientert
 • Strukturert
 • Samarbeidsorientert
 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Nøyaktig
 • Positiv

Vi tilbyr

 • Minimum tre ukers opplæring
 • Godt arbeidsmiljø
 • Stort faglig fokus
 • Oppfølging av avdelingsleder
 • To fagdager pr år
 • To arbeidslagsdager pr. år
 • Ukentlige brukermøter for hvert arbeidslag
 • God mulighet for faglig påfyll
 • Godt tverrfaglig samarbeid
 • Mulighet for lokalt tillegg for meransvar innenfor ditt spesielle kompetanseområde
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Kontaktinformasjon

Wenche Langlo, Enhetsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Valøyveien 12
7031 Trondheim

Søk på stillingen:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Trondheim kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon14 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 13.04.2020

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Stillingsbeskrivelse: Stendi trenger flere trygge og fleksible sykepleiere og helsefagarbeidere til våre barneteam. Vi har behov for faste personale og vikarer til sommeren.  Barneteamene er en tjeneste for barn og unge der arbeidet foregår i familiers hjem. Våre ansatte bør like å jobbe selvstendig og kan tenke deg å jobbe med en eller få pasienter. Opplæring foregår i samråd med spesialisthelsetjenesten.  Vi vil at Stendi sin visjon og verdier skal prege alt vårt arbeid for å gi best mulig tjenester.     Arbeidsoppgaver: Dine arbeidsoppgaver vil bestå av helsehjelp til små barn med ulike utfordringer. Yte omsorg og helsehjelp slik at barn med ulike somatiske, psykososiale utfordringer og medisinsk teknisk utstyr kan bo hjemme med familien sin. Kontinuerlig observasjon og vurdering av barnets helsetilstand.           Legemiddelhåndtering.            Tverrfaglig samarbeid.        Samhandling med påsient og pårørende/ foreldre.      Kvalifikasjoner: ·         Sykepleier/ helsefagarbeider/ helsepersonell.           Politiattest uten anmerkninger.  Kunne kommunisere godt skriftelig og muntlig på norsk.                         Fordel å ha arbeidserfaring med barn, men dette er ingen krav.                         Er fleksibel, selvstendig, pålitelig, tålmodig og positiv som person.                    Personlig egnethet vil bli vektlagt.                   Basale IT kunnskaper.                 Vi kan tilby:                     Fast stilling 100%.  Turnus med langvakter (12 timer) og arbeid hver 3. helg.  God opplæring, kurs og fagdager.      Muligheter for å jobbe på et barn men også variasjon ved å jobbe på flere barn.          Personlig og faglig utvikling.                 Tariffavtale. Pensjonsordning. 
03.02.2020 Drammen, Frogn, Asker
Avdeling Bemanningssenter, Akershus universitetssykehus HF Vi søker flere hender til å bistå oss i denne hektiske perioden! Vi søker etter deg som er sykepleierstudent, ferdig med 3.semester og som ønsker å få en lærerik erfaring i denne utfordrende perioden vi alle er inne i. Flere av våre somatiske avdelinger har behov for deg som ønsker et vikariat i et hektisk, lærerikt og givende fagmiljø. Oppgi i søknaden når, hvor lenge og hvor mye du ønsker å jobbe. Alle søkere må søke elektronisk og aktuelle søkere vil kunne bli kontaktet fortløpende. Arbeidsoppgaver Kliniske observasjoner Prosedyrer tilpasset pasientgruppene Stell og pleie til ulike pasientgrupper Håndtere medisinteknisk utstyr Forefallende oppgaver på sengeområdet Fastvakter  Kvalifikasjoner Du må være ferdig med 3.semester til sommeren. Du bør ha erfaring fra pleietjeneste i sykehus Erfaring med IT som arbeidsverktøy Gode norskkunnskaper muntlige og skriftlige Personlige egenskaper Arbeider godt i team og håndterer stressende situasjoner Tar ansvar for egne handlinger og beslutninger Planlegger, prioriterer og sørger for at oppgaver fullføres Kommuniserer godt både med kollegaer og pasienter Vi tilbyr Opplæring gis, god læringsarena Spennende og meningsfylt vikariat i et godt fagmiljø Mulighet for bolig Sentralt plassert mellom Oslo og Lillestrøm Kort reisevei til OSL Gardemoen
25.03.2020 Lørenskog
Avdeling Bemanningssenter, Akershus universitetssykehus HF Vi søker deg som er sykepleier og kan jobbe i et engasjement på 3 til 6 måneder! Vi trenger flere hender i disse hektiske dager!  Flere av våre somatiske avdelinger har behov for deg som  ønsker jobbe i et hektisk, lærerikt og givende fagmiljø. Vi kan tilby 80 -100 % stilling i Bemanningspool, med turnus og 3. hver helg. Du har mulighet for å få vakter på flere avdelinger, så du vil bli godt kjent på vårt akuttsykehus. Oppgi i søknaden når og hvor lenge du ønsker jobbe. Alle søkere må søke elektronisk og aktuelle søkere vil kunne bli kontaktet fortløpende. Arbeidsoppgaver Kliniske observasjoner Prosedyrer tilpasset pasientgruppene Stell og pleie til ulike pasientgrupper Håndtere medisinteknisk utstyr Forefallende oppgaver på sengeområdet Fastvakter  Kvalifikasjoner Du må være offentlig godkjent sykepleier Du bør ha erfaring fra pleietjeneste i sykehus Erfaring med IT som arbeidsverktøy Gode norskkunnskaper muntlige og skriftlige Personlige egenskaper Arbeider godt i team og håndterer stressende situasjoner Tar ansvar for egne handlinger og beslutninger Planlegger, prioriterer og sørger for at oppgaver fullføres Kommuniserer godt både med kollegaer og pasienter Vi tilbyr Opplæring gis, god læringsarena Spennende og meningsfylt vikariat i et godt fagmiljø Mulighet for bolig Sentralt plassert mellom Oslo og Lillestrøm Kort reisevei til OSL Gardemoen
25.03.2020 Lørenskog
Gastrolab, Akershus universitetssykehus HF Da en av våre dyktige kollegaer har valgt å gå over i pensjonistenes rekker, er det ledig 20 % vikariat på gastrolab, Ski.Gastrolab er organisert i medisinsk divisjon, og har drift både ved Ski sykehus og på Nordbyhagen.Det lyses ut en fast 20 % vikariat på Ski  Åpningstidene på Ski er pt 8-15.30, arbeidstiden varierer fra 07.30-15.30. Dette kan endres.  Ved evt endringer i drift må alternering mellom sykehusene påregnes.Alle søkere bes søke elektronisk.Oppgi ønsket arbeidssted og stillingsprosent i søknaden. Arbeidsoppgaver Ta hånd om pasienten og assistere legen under de ulike skopiundersøkelsene. Utføre pusteprøver Håndtere mye medisinskteknisk utstyr og følge prosedyrer. Vask og håndtering av skop og annet utstyr ved avdelingen. Kvalifikasjoner Sykepleier som allerede har en stilling ved gastrolab, Ahus, og som ønsker å øke stillingsprosenten Personlige egenskaper Vi søker deg som liker å jobbe både selvstendig og i team, og som er trygg på deg selv. Du må trives i å jobbe i et hektisk miljø, samt ha varierte arbeidsoppgaver. Gode samarbeidsevner er en forutsetning, og du må like å "ta i et tak." Personlig egnethet vektlegges. Vi tilbyr Ansatte med høy kompetanse. Spennende stilling til deg som er interessert i gastromedisinske pasienter. Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass. Sentral beliggenhet med kort reisevei fra Oslo.
25.03.2020 Ås
Gastrolab, Akershus universitetssykehus HF Det er ledig 61 % fast stilling ved gastrolab, Ski. Gastrolab er en serviceavdeling for polikliniske og inneliggende pasienter. Det utføres undersøkelser av spiserør, mave, tarm, galle og bukspyttkjertel som kolo-, sigmo- og gastroskopier. På Ski har vi kun poliklinisk virksomhet, og det utføres gastro- og koloskopier, samt pusteprøver.Gastrolab er organisert i medisinsk divisjon, og har drift både ved Ski sykehus og på Nordbyhagen.Man må påregne noe reisevirksomhet mellom sykehusene, ut i fra driftsbehov.Åpningstidene ved Ski er p.t 08-15.30 mandag-fredag, arbeidstidene varierer mellom kl 07.30 og kl 15.30, men dette kan endres.Alle søkere bes søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Ta hånd om pasienten og assistere legen under de ulike skopiundersøkelsene Håndtere mye medisinskteknisk utstyr og følge prosedyrer Vask og håndtering av skop og annet utstyr ved avdelingen Utføre pusteprøver  Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier med minimum 5 års klinisk praksis fra sykehus eller tilsvarende Ønskelig med erfaring fra fagområdet og poliklinisk arbeid. Har du erfaring innen gastromedisin er det er fordel  Personlige egenskaper Vi søker deg som liker å jobbe både selvstendig og i team, og som er trygg på deg selv Du må trives i å jobbe i et hektisk miljø, samt ha varierte arbeidsoppgaver Som sykepleier på gastrolab står og går man mye, så du bør ha god helse  Gode samarbeidsevner er en forutsetning, og du må like å "ta i et tak" Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Ansatte med høy kompetanse og et meget godt arbeidsmiljø Spennende stilling til deg som er interessert i gastromedisinske pasienter Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Sentral beliggenhet med kort reisevei fra Oslo
25.03.2020 Ås
DPS Groruddalen ivaretar spesialisthelsetjenestetilbudet utenfor sykehusnivå innen psykisk helsevern for voksne med bydelene Alna, Grorud og Stovner, samt Nittedal kommune som opptaksområde.DPS Groruddalen er en avdeling under Akershus universitetssykehus og består i dag av 8 polikliniske enheter lokalisert i tillegg til døgnenhet.   Vi søker PSYKIATRISK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER fra 01.07.20 til Seksjon for Akutte og Ambulante Tjenester (SAAT). Det pågår for tiden en endring med sikte på å styrke det akutte og ambulante tilbudet ved DPS Groruddalen. Seksjon for Akutte og Ambulante Tjenester (SAAT) er under etablering ved at akutteamet og ambulant team (tidligere FACT/ACT) er sammenslått. Seksjonen utreder og behandler pasienter med psykoselidelser, som er i behov for ambulante tjenester over tid. Seksjonen gjør også akuttpsykiatriske vurderinger og kan gi kortvarig oppfølging. Seksjonen vil etter endringen ha ca.12 årsverk bestående av overlege, psykologer/psykologspesialist, spesialsykepleiere og vernepleier med spes.utd.   Arbeidsoppgaver Vurdering av akutte henvendelser Ambulant oppfølging Behandling av pasienter i akutte livskriser eller som har komplekse tilstander Bidra til faglig utvikling i seksjonen Tverrfaglig arbeid innad i teamet, samarbeid med 1.linje, døgnavdelinger og pårørende Oppfølging av medikamentell behandling (depotinjeksjoner)  Kvalifikasjoner Ønskelig med erfaring fra akutteam/akutte vurderinger Ønskelig med erfaring og/eller interesse for psykosefeltet Personlige egenskaper Faglig engasjement Fleksibel og samarbeidsorientert Evne til å jobbe selvstendig samt i tverrfaglig team Personlig egnethet  Vi tilbyr Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. 100 % stilling dagtid  Godt arbeidsmiljø og gode kollegaer Flexitid kjernetid 09.00 - 15.00 Lønn etter avtale Nær buss, T-bane og parkeringsplasser Internundervisning og relevante kurs  Kultur og fritidstilbud AHUS BIL - Bedriftsidrettslag         
19.03.2020 Oslo
Rus og avhengighet (ARA), Akershus universitetssykehus HF Avdeling Rus og Avhengighet (ARA) er en egen avdeling under Divisjon psykisk helsevern Akershus Universitetssykehus HF. ARA Øvre Romerike er en poliklinikk beliggende på Jessheim. Den har 12 stillinger og er tverrfaglig sammensatt med helsefaglig, psykologfaglig, sosialfaglig og kontorfaglig kompetanse. Opptaksområdet er befolkningen i bydelene Ullensaker, Nannestad, Nes, Eidsvoll og Hurdal kommune.Poliklinikkens målgruppe er mennesker med alle typer rus- og avhengighetsproblematikk, samt samtidig forekomst av psykiske lidelser, i tråd med nasjonale føringer for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). I vår poliklinikk er ca. 100 pasienter inkludert i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), og du vil kunne være med å forme fremtidig organisering av LAR-arbeidet i vår poliklinikk og i Ahus. Vi ønsker å gi pasientene et helhetlig, enhetlig og integrert behandlingstilbud. ArbeidsoppgaverUtrede for legemiddelassistert rehabilitering (LAR), samt koordinere og kvalitetssikre forsvarlig LAR-behandling i vårt opptaksområde. Samarbeide med aktuelle instanser, samt pårørende der det er ønskelig. Utstrakt tverrfaglig samarbeid internt og eksternt, noe som medfører en del ambulant virksomhet. Behandlingsansvar for egen pasientportefølje. Veiledning og rådgivning til kollegaer og samarbeidende helsepersonell. KvalifikasjonerSykepleier, med videreutdanning psykisk helsearbeid og- eller videreutdanning i rus og avhengighet. Bør ha kjennskap til rusfeltet og avhengighetsbehandling generelt, LAR spesielt. Det er en fordel med kunnskap i Dips. Personlige egenskaperVi ønsker en person som både kan være strukturert og fleksibel. Vi ønsker et positivt engasjement og gjennomføringsevne, samt evne til å kunne håndtere utfordrende situasjoner. Personlig egnethet og selvstendighet, kombinert med god evne til tverrfaglig samarbeid, vil bli vektlagt ved ansettelse. Vi tilbyrVi kan tilby et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø i en seksjon i vekst. spennende og varierte arbeidsoppgaver og et høyt tempo der du aldri vil kjede deg. Arbeidsplassen ligger sentralt på Jessheim, 10 minutter gange fra togstasjonen. 30 minutter med bil fra Oslo. Gratis parkeringsmuligheter. Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter, bedriftsidrettslag, sykehusrevy.
19.03.2020 Ullensaker
Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, der både tøffe tak, godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter er en del av arbeidshverdagen?. Vi søker deg som har et brennende engasjement for mennesker og ikke er redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg over "de små tingene" og er flink til å skape en relasjon med våre beboere!. Du vil jobbe med ulike beboere, noe som krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Du må videre være arbeidsvillig og faglig engasjert, og kunne jobbe selvstendig så vel som i team. Du må ha god fysisk og psykisk helse. Kvalifikasjoner  3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning; barnevernspedagog, sosionom, vernepleier, sykepleier eller annen relevant utdanning Helsefaglig kompetanse innenfor psykiatri og /eller pleie er ønskelig Erfaring i arbeid med mennesker, institusjonsarbeid er en fordel Førerkort kl. B er et krav Kreativ person med fokus på aktivitets- og ferdighetstrening Som miljøterapeut hos Stendi deltar du i et team som arbeider målrettet for å bedre beboers livssituasjon, skape utviklingsmuligheter og istandsette beboer til å mestre en selvstendig positiv tilværelse. Arbeidstid: Du vil inngå i en medleverturnus som innebærer 3 døgn arbeid – 7 døgn fri – 4 døgn arbeid – 7 døgn fri. Du jobber og bor på arbeidsstedet de døgnene du er på arbeid. Det er krav til politiattest for å jobbe hos oss. Menn oppfordres til å søke. Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner, veiledning og oppfølging – og en fleksibel og variert arbeidsdag. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte avdelingsleder: Aleksander Tretnes, telefon 48221803
17.03.2020 Bardu, Målselv, Sørreisa, Senja, Storfjord
Vis alle 24.298 ledige stillinger

Åpen -- kompetent -- modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 15 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside.

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.
Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.

Les mer om Nidarvoll hjemmetjeneste, Trondheim kommune

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon2 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon14 Presentasjon av stillingen:

Nidarvoll hjemmetjeneste søker etter sykepleier til en fast 100 prosent stilling i turnus med helgearbeid.

Nidarvoll hjemmetjeneste er lokalisert i Lerkendal bydel, nærmere bestemt på Tempe helse- og velferdssenter der vi har våre kontorer i andre etasje. Sonen er inndelt i tre arbeidslag som består av sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, helsefagarbeider og assistenter. Vi arbeider etter målet om at brukerne skal få bo i eget hjem ved hjelp av egne ressurser. Fokus på hverdagsrehabilitering og tverrfaglig samarbeid er derfor viktig. Våre brukere har ulike behov; noen greier seg stort sett selv mens andre har et stort hjelpebehov som krever omfattende, og tverrfaglig oppfølging.

Vårt mål er at brukere og pårørende skal oppleve en god faglig tjeneste, og en god relasjon mellom ansatt/bruker/pårørende. Det betyr at det forventes at du har en profesjonell holdning og at du er oppriktig opptatt av å bli kjent med brukerne slik at du raskt kan oppdage endringer hos bruker som medfører at tiltak settes inn raskt. Du vil få egne primærbrukere som du får et spesielt ansvar i forhold til oppfølging.

Hjemmetjenesten er en spennende arbeidsplass der du får møte mennesker innenfor de fleste fagområder, noe som gir en varierende arbeidshverdag. Vi har ressurspersoner innenfor psykiatri, kreft/palliasjon/sår, diabetes, demens og HDR som vil kunne lære deg mye.

Vi har kalenderplan som medfører at du har mulighet til å planlegge din egen turnus.

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår Logg inn for å se kontaktinformasjon og på Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Vi gir ytelser og tjenester til hjemmeboende
 • Fokus på å kvalitetssikre oppfølgingen vi gir våre brukere i forbindelse med utskrivelse fra sykehus, samt oppfølging av brukere i eget hjem
 • "Helhetlig pasientforløp i eget hjem" (HPH), er en del av kvalitetsarbeidet i Trondheim kommune

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
 • Du har førerkort for bil

Personlige egenskaper

 • Serviceorientert
 • Strukturert
 • Samarbeidsorientert
 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Nøyaktig
 • Positiv

Vi tilbyr

 • Minimum tre ukers opplæring
 • Godt arbeidsmiljø
 • Stort faglig fokus
 • Oppfølging av avdelingsleder
 • To fagdager pr år
 • To arbeidslagsdager pr. år
 • Ukentlige brukermøter for hvert arbeidslag
 • God mulighet for faglig påfyll
 • Godt tverrfaglig samarbeid
 • Mulighet for lokalt tillegg for meransvar innenfor ditt spesielle kompetanseområde
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Kontaktinformasjon

Wenche Langlo, Enhetsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Valøyveien 12
7031 Trondheim

Søk på stillingen:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Trondheim kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon14 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 13.04.2020

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 13.04.2020

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Nidarvoll hjemmetjeneste, Trondheim kommune