<  
>  
Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Sparebank 1 SR-Bank søker Trainee IT Drift Trainee Sørvest

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

SpareBank 1 SR-Bank har mer enn 300.000 privatpersoner og bedrifter som kunder. Vi er til stede med 36 kontorer fra Bergen i vest til Oslo i øst. Vårt konkurransefortrinn er at vi er nærmere folk og bedrifter enn andre storbanker.

Vi er et offensivt finanskonsern med nasjonal distribusjon. Som Norges nest største norskeide bank gir konsernet økonomisk kraft til vekst, verdiskaping og lønnsomhet for kundene, samfunnet og våre eiere. I 2018 gikk vi fra å være en regional bank til en bank for hele Sør-Norge, med vekt på Oslo-området som et satsingsområde. I begynnelsen av 2018 etablerte vi et eget kontor i Oslo som betjener større bedrifts- og personkunder. Hovedkontoret ligger i Stavanger og konsernet har, med sine datterselskaper, mer enn 1250 ansatte.

Ønsker du å sikre din markedsverdi som IT medarbeider i et krevende jobbmarked?

Trainee Sørvest er et tverrfaglig traineeprogram og samarbeid mellom Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Universitetet i Stavanger. Samarbeidet skal sikre riktig kompetanse til regionens næringsliv. Du vil være ansatt i SR-Bank fra august 2020 til august 2021, og vil parallelt følge et utviklingsprogram som vil bidra til faglig og personlig utvikling. Trainee perioden vil være variert og utfordrende, og vil gi deg en unik start på karrieren og tilføre verdi til bedriften du jobber for. Du vil bli en del av et nettverk, og det vil derfor legges opp til sosiale sammenkomster og aktiviteter gjennom året. Målgruppen for programmet er nyutdannede toppkandidater på master- og bachelornivå, med inntil tre års arbeidserfaring.

SR-Bank har tatt i bruk Azure driftplattform og jobber med å utvikle plattform basert på Azure infrastruktur med sikkerhetsmekanismer tilpasset vår virksomhet. SR-Bank kjører spennende prosjekter innenfor sikring av infrastruktur i sky og oppsett og drift av tjenester i Azure. Som trainee har du mulighet til å bli en del av dette, og ikke minst sikre din markedsverdi. Du får mulighet til å opparbeide deg innsikt og relevant ettertraktet kompetanse som vil bli mangelvare hos mange bedrifter i årene som kommer.


Vi har de siste tre årene utviklet vesentlig kompetanse innen området og opplever å ligge i front sammenlignet med andre selskaper med tilsvarende sikkerhetsbehov. SR-Bank jobber med en rekke initiativer innen automatisering, AI og maskinlæring som vil benytte tjenester innen vår etablering av skyplattform. For riktig kandidat er det mulighet for ansettelse etter endt trainee periode.

Arbeidsoppgaver

Trainee IT Drift skal jobbe innen arbeidsområdet skyplattform og applikasjonsdrift, og vil inngå i følgende team:

 • Team for plattform- og applikasjonsdrift
 • Tverrfaglig team for Tjenesteutvikling innen Office365
 • Tverrfaglig team for Azure driftstjenester.

Se vår video i annonsen der Leder IT Drift Øyvind Braut forteller litt mer om hva en jobb i Sparebank 1 SR-Bank's IT avdeling innebærer.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere IT teknisk utdannelse på bachelor- eller masternivå
 • Kjennskap til driftsmodeller og tjenestekonsept innen skytjenester
 • Kompetanse innen Azure DevOps, Infrastructure as code (JSON), Powershell skript, Azure nettverk og SQL vil bli vektlagt
 • Maksimum 3 års arbeidserfaring
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Ønske om å utvikle kompetanse innen skydrift
 • Systematisk og metodisk med god evne til prioritering av arbeidsoppgaver
 • Du samarbeider godt med andre og er opptatt av kunnskap- og erfaringsutveksling
 • Du er resultatbevisst med fokus på gjennomføring og kvalitet

Vi tilbyr

Gjennom Trainee Sørvest og Sparebank 1 SR-Bank vil du få en unik overgang fra student- til arbeidsliv med allsidige og utfordrende arbeidsoppgaver tidlig i karrieren. Du får mulighet til å bli en del av SR-Bank sin satsing innen Azure infrastruktur, tjenester og applikasjoner, samt en unik mulighet til å jobbe i skjæringspunktet sky/sikkerhet/banktjenester. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.

Dersom du har spørsmål til stillingen kan du kontakte Personalhuset ved Senior Rådgiver Christin Møller - telefon 928 56 829 eller e-post christin.moller@personalhuset.no.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

AF er i vekst og behovene for flere dyktige medarbeidere kan melde seg til kommende prosjekter over hele landet.Du kjennetegnes av å være kvalitets- og ansvarsbevisst, nysgjerrig og har stor arbeidskapasitet. AF Gruppen er opptatt av høy arbeidsglede og det er viktig at alle ansatte bidrar til et positivt arbeidsmiljø. En viktig forutsetning er at du, som oss, har en kompromissløs holdning til sikkerhet og etikk.Hos AF kan du bli en del av et godt arbeidsmiljø som preges av høy trivsel og stolthet. Vi tilbyr spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. AF har konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram. Registrer din CV på www.afgruppen.no/karriere og husk å legge ved attester og vitnemål. Vi ber deg om å svare på et par spørsmål slik at vi bedre kan få en forståelse av hvilket forretningsområde du er interessert i og hvilken bakgrunn du har.  Så vil vi ta kontakt når behovet skulle melde seg.
23.11.2018 Norge
We need curious employees who enjoys working in teams. AF Gruppen is a leading entrepreneurial and industrial group. We solve complex challenges in all areas of engineering. We build and rehabilitate residential and commercial buildings, roads, tunnels and land facilities. We demolish and recycle buildings, facilities and oil installations. We find smart energy solutions. We provide a range of offshore services. AF is growing and there is a need of skilled employees for upcoming projects across the country. If you wish to submit an open application to AF Gruppen, you can submit your application here. Our 3800 employees are all different, but they have one thing in common: they are curious. They love good solutions and difficult challenges. In AF Gruppen we cultivate curiosity. Because we know that those who ask new questions generally find new answers. You are characterized by being quality-conscious and responsible, curious and hardworking. High job satisfaction is a priority for AF Gruppen and it is important to us that all employees contributes to a positive working environment. An important prerequisite is that you, like us, have an uncompromising attitude towards safety and ethics. At AF you can be part of a good working environment characterized by high well-being and pride. We offer exciting challenges across traditional disciplines. AF has competitive, performance-oriented terms and good insurance programs. In AF you will also be given the opportunity to own shares in the company in the form of a share and option program. Please register your resume at www.afgruppen.no/karriere and remember to attach references and diplomas. We kindly ask you to answer a few questions so we can get a better understanding of which business areas you are interested in and what background you have. We will contact you when we have a need of your competence in upcoming projects across the country.
29.04.2019 Norge
Har du noen års erfaring og lidenskap for utvikling?Da ønsker vi å høre fra deg! Vi er i vekst, og på grunn av høy etterspørsel behøver vi flere utviklere som vil være med på laget. Vi kan tilby: •en spennende rolle i et av Norges ledende konsulentselskap•store utviklingsmuligheter og flere karriereveier•et av Norges største fagmiljøer innen Java med fokus på kunnskapsdeling•spennende utfordringer i prosjekter for ambisiøse kunder•miljø som stimulerer til faglig og personlig utvikling•et aktivt faglig og sosialt miljø (fagkvelder, hackweekender, idrettslag og mye mer)•IIOT-lab med tekniske leketøy for morgendagens prosjekter•konkurransedyktige betingelser og fleksibel arbeidstidVi trenger deg som: •er en dyktig utvikler•minimum tre års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis med Java•har fullført høyere utdannelse i IT-relaterte studier•trives i konsulentrollen og liker å arbeide i team•er engasjert og nysgjerrig•snakker og skriver flytende norskI tillegg må du gjerne ha: •erfaring med utvikling av automatiserte tester•erfaring med mikrotjenestearkitektur og kontinuerlige leveranser (devops)•erfaring med frontend-utvikling med moderne JavaScript rammeverk•kunnskap om maskinlæring og store data•jobbet med åpne data og semantikk•erfaring med søketeknologier som ElasticSearchVil du vite mer?For mer informasjon, kontakt Avdelingsleder for Delivery Vibeke Bassøe vibeke.bassoe@acando.no eller viatelefon 92621717Vi behandler søknader fortløpende, og aktuelle kandidater vil kontaktes i løpet av kort tid. Søknadsfrist: Snarest  
04.09.2019 Oslo
Vi søker flere løsningsarkitekter! CGI bidrar til å levere et komplett tjenestetilbud av løsningsleveranser innen design, utvikling og test, til små og store kunder. Avdelingen har et sterkt fagmiljø bestående av konsulenter med spisskompetanse innen systemarkitektur. På grunn av flere tilbudsforespørsler søker vi nå en erfaren løsningsarkitekt som ønsker å bli med på laget. Your future duties and responsibilities Hva er dine oppgaver som løsningsarkitekt?Som løsningsarkitekt i hos oss vil du ha en sentral rolle på prosjekter hos våre kunder, og fungere som et bindeledd mellom fagmiljøer, utviklingsteam og andre arkitekter. Du må være en prosessdriver og ha tett og løpende kontakt med både kravstillere, fagansvarlige, applikasjonsarkitekter og andre interessenter. I rollen vil du være ansvarlig for at de teknologiske føringene gitt av kunden opprettholdes gjennom prosjektgjennomføringen. Arbeidet inkluderer også at du både strukturerer og definerer teknologiske og arkitektoniske behov i samarbeid med kunden og andre prosjektdeltakere. Vår nye løsningsarkitekt har ...•høyere utdannelse innen IT eller økonomi•minimum 7 års arbeidserfaring, hvor minst 3 av disse årene er innen arkitektur•erfaring med større prosjekter, gjerne fra offentlig sektor, og arbeidet med funksjonell eller teknisk løsningsdesign•evner til å se helheten, og har kjennskap til alle faser i et utviklingsprosjekt•god forståelse for forretningsprosesser, og erfaring med smidige prosessrammeverk•SCRUM master- eller product owner-sertifisering, men dette er ikke et krav•har kompetanse innen JavaSom person har du stor interesse for teknologi, og interesse for utvikling av webløsninger. Du er strukturert og analytisk, samt kvalitets- og resultatbevisst. På samme tid er du tillitsvekkende og teamorientert. Da du i rollen som løsningsarkitekt vil jobbe med kunder i offentlig og privat sektor, er det en forutsetning at du har gode kommunikasjonsevner på norsk, både skriftlig og muntlig.Noe av hva vi kan tilby:Vi kan tilby deg en kreativ og viktig rolle i et selskap i vekst, og som ligger langt fremme i hvilke muligheter teknologi gir samfunnet gjennom områder som AI, IoT, robotics, virksomhetsarkitektur og digital transformasjon. Acando Gruppen er et solid selskap, og vinner stadig nytt terreng både faglig og markedsmessig. Du vil inngå i et sterkt fagmiljø med fokus på kunnskapsdeling, og som stimulerer til faglig og personlig utvikling. Vi tilbyr også et sosialt miljø og arrangementer som eksempelvis bedriftsidrettslag, hackweekends, fjellturer m.m.Vil du vite mer?For mer informasjon ta kontakt med Avdelingsleder Delivery, Vibeke Bassøe, på e-post:vibeke.bassoe@cgi.no eller via telefon 92621717.Vi behandler søknader fortløpende, og aktuelle kandidater vil kontaktes i løpet av kort tid.Søknadsfrist: Snarest  
25.09.2019 Oslo
Vi trenger deg som er nysgjerrig og som liker å jobbe i team. AF Gruppen er et ledende entreprenør- og industrikonsern. Vi løser komplekse utfordringer innenfor alle områder av ingeniørfaget. Vi bygger og rehabiliterer bolig- og næringsbygg, veier, tuneller og landanlegg. Vi river og gjenvinner bygg, anlegg og utrangerte oljeinstallasjoner. Vi finner smarte energiløsninger. Vi leverer en rekke tjenester offshore.   AF er i vekst og behovene for flere dyktige medarbeidere kan melde seg til kommende prosjekter over hele landet. Våre 3800 ansatte er svært forskjellige, men har alle én ting felles: De er nysgjerrige. De elsker gode løsninger og vanskelige utfordringer. I AF Gruppen dyrker vi nysgjerrigheten. For vi vet at de som stiller nye spørsmål som regel finner nye svar.Du kjennetegnes av å være kvalitets- og ansvarsbevisst, nysgjerrig og har stor arbeidskapasitet. AF Gruppen er opptatt av høy arbeidsglede og det er viktig at alle ansatte bidrar til et positivt arbeidsmiljø. En viktig forutsetning er at du, som oss, har en kompromissløs holdning til sikkerhet og etikk. Vi søker både deg med utdanningsbakgrunn innen ingeniørfag, og deg med lang praktisk erfaring fra bransjen. Hos AF kan du bli en del av et godt arbeidsmiljø som preges av høy trivsel og stolthet. Vi tilbyr spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. AF har konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram. Registrer din CV på www.afgruppen.no/karriere og husk å legge ved attester og vitnemål. Vi ber deg om å svare på et par spørsmål slik at vi bedre kan få en forståelse av hvilket forretningsområde du er interessert i og hvilken bakgrunn du har.  Så vil vi ta kontakt når behovet skulle melde seg.
08.01.2020 Norge
Position Description Har du lyst på en utfordrende og variert stilling som Senior Azure .Net-utvikler ved vårt kontor i Oslo? Vår oppdragsmengde øker innen Azure og .Net og vi ser etter deg som har relevant erfaring fra utvikling av applikasjoner på Microsoft teknologi.Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:• Utvikling av spennende, avanserte og innovative løsninger innen blant annet IOT.• Programmering i C# og F#• Være utvikler i utviklings- og leveranseprosjekter på Azure• Arbeide i tverrfaglige team med Smidige metoder• Videreutvikling av Acandos standard for rammeverk, metodikk og verktøy innenforSoftware Engineering• Bidra i aktuelle faggrupperØnskede kvalifikasjoner:• 10+ års erfaring innen utvikling av applikasjoner• Relevant utdanning på høgskole- eller universitetsnivå (relevant erfaring kan kompenserefor manglende formell utdanning)• Meget god erfaring fra utvikling på .NET plattform• Godt kjent med rammeverket ASP.NET MVC• Erfaring fra følgende områder Azure, SOA, TDD, Knockout, NHibernate, Entity Framework,Web API, REST tjenster, NUnit• God kunnskap om ledende JavaScript rammeverk som AngularJS, ReactVi søker deg som ...:• brenner for utvikling og moderne applikasjoner• liker å jobbe sammen med kravstillere, fagressurser og utviklere• har evnen til å arbeide systematisk og planmessig• er løsningsorientert, positiv og flink til å kommunisere• har gode fremstillingsevner på norsk.Noe av hva vi kan tilby:• Deltakelse i spennende utviklingsprosjekter for forskjellige kunder• Varierte arbeidsoppgaver• Deltakelse i vårt kompetanse- og sertifiseringsløp innen Azure• Deltagelse i etablerte og relevante faggrupper innenfor utvikling for kunnskapsdeling ogfaglig utvikling• Engasjert og uformelt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse• Meget gode pensjons- og forsikringsordninger• Konkurransedyktig lønn og fleksibel arbeidstid• Bedriftsidrettslag med organisert trening• Godt sosialt miljø med mange månedlige aktiviteter for de som ønskerVil du vite mer?Ta kontakt med Ib Johansen på e-post: ib.johansen@cgi.com eller telefon: 416 01 917. Vi behandler søknader fortløpende, og aktuelle kandidater vil kontaktes i løpet av kort tid.Søknadsfrist: Snarest What you can expect from us Build your career with us.It is an extraordinary time to be in business. As digital transformation continues to accelerate, CGI is at the center of this change—supporting our clients’ digital journeys and offering our professionals exciting career opportunities.At CGI, our success comes from the talent and commitment of our professionals. As one team, we share the challenges and rewards that come from growing our company, which reinforces our culture of ownership. All of our professionals benefit from the value we collectively create.Be part of building one of the largest independent technology and business services firms in the world.Learn more about CGI at www.cgi.com.No unsolicited agency referrals please.CGI is an equal opportunity employer.
06.02.2020 Oslo
Position Description The Functional Implementation Consultant will be responsible for NetSuite ERP implementations and integrations, ensuring client satisfaction, and growing and developing the CGI’s NetSuite professional services practice. The successful candidate must have a good understanding of underlying business processes and a passion for helping small and mid-sized businesses find creative ways to use NetSuite to more effectively run their businesses. Your future duties and responsibilities Key responsibilities for this position include:• Business process mapping and requirements gathering sessions with clients to determine NetSuite system requirements• Contributing to the preparation of Business Requirements Document indicating the core functionality and processes that must be configured in NetSuite; and the Solution Design Document that presents the strategy, architecture and design of the proposed solution that effectively addresses these requirements• Implement and configure NetSuite to address business needs and processes, including system setup, Chart of Accounts and advanced accounting configuration, lead-to-order, order-to-cash, procure-to-pay, items & inventory management, manufacturing, warehouse management, fulfillment, fixed asset management, etc.• Build reports, saved searches and dashboards that provide comprehensive and forward-looking Business Intelligence• Establish test cases and lead User Acceptance Testing (UAT) with core client stakeholders to ensure system configuration objectives have been met• Create training/support documentation, and drive end-user training to promote user adoption• Manage the “Go Live" deployment processes, ensuring a seamless software launch and continuity of business operations during this cutover• Support the client following “Go Live" deployment to troubleshoot issues that arise, and promote additional methods to optimize the system for enhanced performanceAdditional responsibilities include:• Supervise, mentor and develop junior consultants and business analysts on application and implementation methodology• Work and communicate effectively with cross-functional team members• Prioritize project workload to ensure milestones and objectives are attained• Provide consulting expertise utilizing industry experience, business analysis best practices and a pragmatic mindset to facilitate clients’ most complex requirements• Facilitate the development of Statements of Work for new and existing customers Required qualifications to be successful in this role Bachelor’s degree in computer science, business management, Information Systems or other related field, and meet the following qualifications:• 3+ years experience with enterprise applications, including CRM and ERP, in consulting, enterprise software implementation, or business process consulting.• Previous consulting experience with any of the following applications: NetSuite, SAP, Microsoft Dynamics / Navision, IFS, Infor, QuickBooks, SalesForce.com, Siebel, Oracle, SAP, PeopleSoft, JD Edwards, Epicor etc. NetSuite experience is prioritized but not a prerequisite.• Experience in change management and business process analysis• Ability to translate customer business requirements into business solutions, either as a software solution or a re-engineering initiative• Excellent client management skills and the ability to execute on an implementation plan• Excellent understanding of business practices as related to:• Accounting: Accounts Receivable, Accounts Payable, General Ledger, Invoicing, Revenue Recognition, Amortization, Allocation, Taxes• Sales Force Management: Opportunity, Proposal, Sales Orders, Forecasting, territory management and Quotas• Inventory Management: Purchase Requisitions and Orders, Item Receipt, Order Fulfillment, Inventory Transfer, Location/Bin Management, Item Costing• Manufacturing: Assembly Builds/Unbuilds, Work Orders, BOM, Demand Planning, Manufacturing Routing• Marketing Campaigns and Web presence: Net or e-Commerce, Shopping carts, Website layout• Must be technically savvy, ideally with some knowledge of technical concepts such as integration, workflow automation, HTML, etc.• Prior exposure to pre-sales activity is preferred.• Ability to handle a variety of different projects simultaneously, and capable of managing multiple deadlines• Ability to take direction and work independently• Language requirements: Ability to communicate proficiently and professionally in English. Norwegian is preferred but not a prerequisite. Skills FacilitationDetail-orientedAnalytical ThinkingPerforms Well Under PressureMulti-taskingClient RelationshipIndividual ContributorWhat you can expect from usBuild your career with us. It is an extraordinary time to be in business. As digital transformation continues to accelerate, CGI is at the center of this change—supporting our clients’ digital journeys and offering our professionals exciting career opportunities. At CGI, our success comes from the talent and commitment of our professionals. As one team, we share the challenges and rewards that come from growing our company, which reinforces our culture of ownership. All of our professionals benefit from the value we collectively create. Be part of building one of the largest independent technology and business services firms in the world. Learn more about CGI at www.cgi.com. No unsolicited agency referrals please. CGI is an equal opportunity employer.
26.05.2020 Stavanger
AF har blitt valgt ut av Trafikverket i Sverige for utbyggingen av E4 Förbifart Stockholm, en 21 km lang ringveg rundt hovedstaden. Utbygging av entreprise FSE305 Bergtunnlar Lovö gjennomføres som en hovedentreprise og består av 10 km hovedtunneler (125 m2), 4 km rampetunneler (70 m2) og 8 stk ventilasjonssjakter. Arbeidene omfatter også komplette grunnarbeider, vegbygging og innredningsarbeider. Vårt arbeide startet opp høsten 2020 og er planlagt ferdigstilt høsten 2025. Avtalen har en verdi på ca. 3 400 MSEK.Kvalifikasjoner Vi søker deg som har erfaring som tunneldriver eller annen relevant anleggserfaring. Fagbrev er ønskelig, men ikke et krav. Vi søker disse funksjonene: Tunnelbas Stuff reparatør Laster Bakstuff Komplette skiftlag oppfordres også til å søke. Det er nødvendig at du kan ukependle til Stockholm. Arbeidstidsordningen vil innebefatte både dag og nattarbeid i en tilnærmet 13/15 rotasjon. Oppstart i månedsskiftet august/september. Som person er du kvalitetsbevisst og har et kompromissløst forhold til HMS. Du har pågangsmot og evne til å ta ansvar og initiativ, og ønsker å bidra til et positivt arbeidsmiljø. Som pendler tilbringer man mye tid sammen med kollegaer ute i prosjekt, og arbeidshverdagen er preget av samarbeid. Det er derfor viktig at du trives med å være sammen med andre, og ønsker å bidra positivt til arbeidsmiljøet. Vi tilbyr I AF Gruppen blir du del av et kollegafellesskap av engasjerte personer, som brenner for både fag og resultatoppnåelse. I AF Gruppen tror vi på at trivsel og prestasjon henger sammen, og er stolte av å kunne vise til både gode resultater for bedriften, og høy trivsel blant de ansatte. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser, og gode forsikrings- og pensjonsordninger. Gjennom ulike aksjeordninger vil du også få muligheter til gunstige avtaler for eierandeler i bedriften.
08.06.2020 Sverige
Vis alle 17.555 ledige stillinger
Les mer om Trainee Sørvest

Stillingsbeskrivelse

SpareBank 1 SR-Bank har mer enn 300.000 privatpersoner og bedrifter som kunder. Vi er til stede med 36 kontorer fra Bergen i vest til Oslo i øst. Vårt konkurransefortrinn er at vi er nærmere folk og bedrifter enn andre storbanker.

Vi er et offensivt finanskonsern med nasjonal distribusjon. Som Norges nest største norskeide bank gir konsernet økonomisk kraft til vekst, verdiskaping og lønnsomhet for kundene, samfunnet og våre eiere. I 2018 gikk vi fra å være en regional bank til en bank for hele Sør-Norge, med vekt på Oslo-området som et satsingsområde. I begynnelsen av 2018 etablerte vi et eget kontor i Oslo som betjener større bedrifts- og personkunder. Hovedkontoret ligger i Stavanger og konsernet har, med sine datterselskaper, mer enn 1250 ansatte.

Ønsker du å sikre din markedsverdi som IT medarbeider i et krevende jobbmarked?

Trainee Sørvest er et tverrfaglig traineeprogram og samarbeid mellom Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Universitetet i Stavanger. Samarbeidet skal sikre riktig kompetanse til regionens næringsliv. Du vil være ansatt i SR-Bank fra august 2020 til august 2021, og vil parallelt følge et utviklingsprogram som vil bidra til faglig og personlig utvikling. Trainee perioden vil være variert og utfordrende, og vil gi deg en unik start på karrieren og tilføre verdi til bedriften du jobber for. Du vil bli en del av et nettverk, og det vil derfor legges opp til sosiale sammenkomster og aktiviteter gjennom året. Målgruppen for programmet er nyutdannede toppkandidater på master- og bachelornivå, med inntil tre års arbeidserfaring.

SR-Bank har tatt i bruk Azure driftplattform og jobber med å utvikle plattform basert på Azure infrastruktur med sikkerhetsmekanismer tilpasset vår virksomhet. SR-Bank kjører spennende prosjekter innenfor sikring av infrastruktur i sky og oppsett og drift av tjenester i Azure. Som trainee har du mulighet til å bli en del av dette, og ikke minst sikre din markedsverdi. Du får mulighet til å opparbeide deg innsikt og relevant ettertraktet kompetanse som vil bli mangelvare hos mange bedrifter i årene som kommer.


Vi har de siste tre årene utviklet vesentlig kompetanse innen området og opplever å ligge i front sammenlignet med andre selskaper med tilsvarende sikkerhetsbehov. SR-Bank jobber med en rekke initiativer innen automatisering, AI og maskinlæring som vil benytte tjenester innen vår etablering av skyplattform. For riktig kandidat er det mulighet for ansettelse etter endt trainee periode.

Arbeidsoppgaver

Trainee IT Drift skal jobbe innen arbeidsområdet skyplattform og applikasjonsdrift, og vil inngå i følgende team:

 • Team for plattform- og applikasjonsdrift
 • Tverrfaglig team for Tjenesteutvikling innen Office365
 • Tverrfaglig team for Azure driftstjenester.

Se vår video i annonsen der Leder IT Drift Øyvind Braut forteller litt mer om hva en jobb i Sparebank 1 SR-Bank's IT avdeling innebærer.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere IT teknisk utdannelse på bachelor- eller masternivå
 • Kjennskap til driftsmodeller og tjenestekonsept innen skytjenester
 • Kompetanse innen Azure DevOps, Infrastructure as code (JSON), Powershell skript, Azure nettverk og SQL vil bli vektlagt
 • Maksimum 3 års arbeidserfaring
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Ønske om å utvikle kompetanse innen skydrift
 • Systematisk og metodisk med god evne til prioritering av arbeidsoppgaver
 • Du samarbeider godt med andre og er opptatt av kunnskap- og erfaringsutveksling
 • Du er resultatbevisst med fokus på gjennomføring og kvalitet

Vi tilbyr

Gjennom Trainee Sørvest og Sparebank 1 SR-Bank vil du få en unik overgang fra student- til arbeidsliv med allsidige og utfordrende arbeidsoppgaver tidlig i karrieren. Du får mulighet til å bli en del av SR-Bank sin satsing innen Azure infrastruktur, tjenester og applikasjoner, samt en unik mulighet til å jobbe i skjæringspunktet sky/sikkerhet/banktjenester. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.

Dersom du har spørsmål til stillingen kan du kontakte Personalhuset ved Senior Rådgiver Christin Møller - telefon 928 56 829 eller e-post christin.moller@personalhuset.no.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter