<  
>  
Ledig stilling

Åpen søknad – Nyheim Maskinservice AS Nyheim Maskinservice AS

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner tonn primæraluminium. Vi produserer, resirkulerer og forsyner våre kunder med primærmetall, pressbolt- og støpelegeringer samt valsede produkter og tråd.    Hydro Husnes ligg ved utløpet av Hardangerfjorden og har omlag 320 tilsette. Verket produserer i dag 95 000 tonn elektrolysemetall og har i tillegg eit støyperi for produksjon av pressbolt. Me står framfor ei spennande tid i lys av Hydro si avgjerd om oppgradering og restart av ein produksjonslinje (B-hallen). Dette inneber ei fordobling i produksjonen og høg aktivitet på Husnes i dei komande åra. Grunna den auka aktiviteten framover søker me etter ein erfaren industrimekanikar.   Ansvarsområde Som industrimekanikar vil du ha ansvar for å utføre forebyggjande, planlagt og korrektivt vedlikehald på prosess- og driftsutstyr ved heile Hydro Husnes. Arbeidsoppgåver vil blant anna vere: Planlegge og utføre vedlikehald og inspeksjonar Feilsøke, teste og verifisere Bidra til å utvikle og optimalisere produksjonsutstyr Halde deg fagleg oppdatert, dele kunnskap og erfaringar i organisasjonen Støtte drifts- og vedlikehaldsmiljø med fagkompetanse, samt delta i fabrikken sitt forbetringsarbeid Bidra til eit aktivt og forebyggjande HMS-arbeid  Kvalifikasjonar Fagbrev innan industrimekanikarfaget Erfaring frå prosess- eller industrianlegg er ønskjeleg Bilsertifikat kl. B Forståing for teknisk dokumentasjon Meistre norsk skriftleg og munnleg, gjerne også engelsk God til å kommunisere og samarbeide med andre  Me ser etter deg som er engasjert, strukturert, initiativrik og kreativ. Du likar endringar og forbetringsarbeid, viser gode HMS-holdningar og evnar å utføre jobben i samsvar med Hydro sine standardar og verdiar.   Tilleggsinformasjon Stillingane inngår i vaktordninga for vedlikehaldsavdelinga.   Helse, miljø og sikkerheit (HMS) er integrert i Hydro si daglege verksemd. Det er vårt ansvar å verne om helsa og sikkerheita til våre tilsette, og bidra til ei berekraftig utvikling i dei nærmiljøa me opererer. Me søkjer derfor tilsette som vil bidra positivt til dette, gjennom sunne og bevisste HMS-haldningar og -handlingar.   Ver venleg, legg ved søknadsbrev og alle relevante vitnemål, diplom og sertifikat. Me aksepterer berre elektroniske søknader.   I vår rekrutteringsprosess nyttar me oss av Semac bakgrunnssjekk.     Søknadsfrist: 10.11.2020   Hvis du har spørsmål kan du kontakte:   Leder:Kjetil BaugeMobil: (Norway +47) 95062260 Rekrutterer:Karina MorlandMobil: (Norway +47) 94865466 
20.10.2020 Kvinnherad
Hydros valseverk i Holmestrand, Hydro Aluminium Rolled Products AS (HARP), lager valsede aluminiumsprodukter, som siden blir til alt fra bygningsplater til aluminiumsfolie. I tillegg til valsing driver vi avansert lakkeringsvirksomhet og leverer valsede og lakkerte aluminiumbånd til i bl.a. bygningsprodukter, matemballasje, flerlagsrør og telyskopper. Vi har også to rotérovner, to omsmelteovner og et støperi som er et av de eldste og mest velprøvde for resirkulering av aluminium i Norge. Anlegget ble etablert i 1917, og har pr. i dag en valsekapasitet på 90.000 tonn og en lakkeringskapasitet på opptil 60.000 tonn i året. Valseverket i Holmestrand består av tre områder: varmvalsing, kaldvalsing og etterbehandling. Vi søker nå etter en erfaren industrimekaniker som kan gå inn i rollen som fagleder for varmvalsavdelingen.    Ansvarsområde   Som Fagleder har du ansvar for å planlegge og prioritere vedlikehold av alt mekanisk utstyr i avdelingen, basert på faglige vurderinger og driftens behov. Du vil rapportere til vedlikeholdslederen for valseverket i Holmestrand. Rollen inkluderer arbeidsoppgaver som:   Planlegging av mekanisk vedlikehold i avdelingen, samen med de andre faggruppene  Gjennomføre og veilede mekanisk vedlikehold på maskinene i avdelingen Teknisk saksbehandling av arbeidsordre i SAP Oppfølging av sikkerhet, kvalitet, fremdrift og kost på arbeid utført på mekanisk utstyr. Videreutvikling av forebyggende vedlikehold    Kvalifikasjoner   Fagbrev som industrimekaniker og fortrinnsvis teknisk fagskole  Minimum 5 års relevant erfaring, fortrinnsvis fra vedlikehold i produksjons/industribedrift Kompetanse og erfaring innen hydraulikk er en fordel Erfaring med sveising, dreiing og fresing Førerkort klasse B, en fordel om du har truck, travers, lift, og gass sertifikat Du har god orden og er fokusert på HMS Gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig Generelt gode IT kunnskaper, erfaring med databasert vedlikeholdssystem er en fordel   Du vil rapportere til Teknisk Leder Valseverk  Tilleggsinformasjon   Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er integrert i Hydro’s daglige virke. Det er vårt ansvar å beskytte våre ansattes helse og sikkerhet, og bidra til en bærekraftig utvikling i de nærmiljøene vi opererer   Vi ber deg vennligst legge ved alle relevante vitnemål og karakterutskrifter med din søknad. Vi aksepterer kun elektroniske søknader. Søknadsbrev og CV mottas ikke på e-post.   Søknadsfrist: 08.11.2020   Hvis du har spørsmål kan du kontakte:   Leder: René Gabriel Liedtke, Technical Manager Rolling Mill Mobil: (Norway +47) 90417216   Rekrutterer: Marit Bratseth, GBS HR Specialist People Resourcing Mobil: (Norway +47) 95908036 
14.10.2020 Holmestrand
Hydro Aluminium Rolled Products er Norsk Hydros forretningsområde for valsede aluminiumsprodukter. Innenfor dette området er Hydro ledende i Europa, og har en sterk posisjon også på verdensbasis med 3900 ansatte og produksjonssteder i Tyskland og Norge. Produktene går til en rekke anvendelser innenfor blant annet bygg-, bil-, trykkeri- og emballasjeindustrien.    Vi søker nå etter en engasjert og initiativrik Industrimekaniker til vårt mekaniske team i valseverket.    Ansvarsområder Som industrimekaniker i våre anlegg utfører du forebyggende, planlagt og korrektivt vedlikehold på prosess og driftsutstyr. Arbeidsoppgavene vil blant annet være:   Gjennomføre mekanisk vedlikehold på våre maskiner i valseverket Jobbe tett sammen med våre andre faggrupper (elektro, hydraulikk og ingeniører) Bidra til å videreutvikle og forbedre våre vedlikeholds prosedyrer    Kvalifikasjoner   Fagbrev innen mekaniske fag, industrimekaniker er å foretrekke Minimum 3 års relevant erfaring, fortrinnsvis fra vedlikehold i produksjons/industribedrift Kompetanse og erfaring innen hydraulikk er en fordel Erfaring med sveising, dreiing og fresing er ønskelig Førerkort klasse B, en fordel om du har truck, travers, lift, og gass sertifikat Du har god orden og er fokusert på HMS Gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig Som person er du ansvarsbevisst og bidrar til et godt samarbeid. Du er løsningsorientert og er opptatt av kontinuerlig forbedring!   Du vil rapportere til Teknisk Leder Valseverk   Tilleggsinformasjon Arbeidstidsordning er dagtid, og du vil etter behov kunne inngå i bedriftens vaktordning.   Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er integrert i Hydro’s daglige virke. Det er vårt ansvar å beskytte våre ansattes helse og sikkerhet, og bidra til en bærekraftig utvikling i de nærmiljøene vi opererer Vi ber deg vennligst legge ved alle relevante vitnemål og karakterutskrifter med din søknad. Vi aksepterer kun elektroniske søknader. Søknadsbrev og CV mottas ikke på e-post.     Søknadsfrist: 08.11.2020   Hvis du har spørsmål kan du kontakte:   Leder: Rene Gabriel Liedke, Technical Manager Rolling Mill Mobil: (Norway +47) 90417216   Rekrutterer: Marit Bratseth, GBS HR Specialist People Resourcing Mobil: (Norway +47) 95908036 
14.10.2020 Holmestrand
Bygg- og anleggsdivisjonen i Sandvika har behov for flere sivilingeniører og ingeniører innen våre fagområder. Som en del av vårt rekrutteringsarbeid tilbyr vi praksisplasser sommeren 2021. Vi er et bredt tverrfaglig sammensatt miljø med ca. 280 sivilingeniører og ingeniører. Vi arbeider innenfor fagområdene konstruksjonsteknikk, geoteknikk, ingeniørgeologi og byggadministrasjon. Hvert år tar vi på divisjonen imot 10-15 studenter på sommerjobb. Som sommerstudent hos oss vil du jobbe med spennende oppgaver, fortrinnsvis i faktiske oppdrag for eksterne kunder, hvor målet er at du får brukt teorien du har lært i praksis. Du vil få delta aktivt i prosjektarbeid innen prosjektering av bygg, bruer, havneanlegg, industrianlegg eller landbaserte olje- og gassanlegg. Vårt tverrfaglige miljø vil være en meget spennende læringsarena innen rådgivende ingeniørvirksomhet. Primært aksepterer vi kun 3. og 4. års studenter til sommerjobb hos oss. Vi tilbyr: En sommerjobb/praksisplass hvor du vil få delta aktivt i prosjektarbeid innen prosjektering av bygg, bruer, havneanlegg, industrianlegg eller landbaserte olje- og gassanlegg. Vårt tverrfaglige miljø vil være en meget spennende læringsarena innen rådgivende ingeniørvirksomhet. For oss er det viktig at du: Har gode evner og interesse innen statikk, konstruksjonsfag og eventuelt geofag, og med gode karakterer innen sentrale fag Er sosial og omgjengelig og som liker å arbeide i team Er fremoverlent, initiativrik og løsningsorientert Bidrar til et godt sosialt og faglig miljø Er engasjert og nysgjerrig Har gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig Har noe erfaring med verktøy for analyse, dimensjonering og DAK/BIM Som sommerstudent hos oss får du: Miljøbevisst samfunnsplanlegging Fadderordning, sosiale og faglige arrangementer, bedriftsidrettslag m.m. Sommerstudentdag i Sandvika for hele landet Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser Innsendelse av søknad: Vi vil primært vurdere kandidater som har gjennomført 4. årskull i masterstudiet samt kandidater som har fullført ingeniørhøgskole og planlegger å gå videre med masterstudier. Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.
24.09.2020 Bærum
Lurer du på hvordan en fremtidig karriere i AF Decom kan se ut? I AF brenner vi for innovasjon og nyskapning. Gjennom din nysgjerrighet og stå-på-vilje vil du få innblikk i hvordan det er å jobbe i entreprenørbransjen. Vår kultur er preget av høy trivsel, eierskap og stolthet. Nå har du mulighet til å bygge nettverk og bli kjent med engasjerte kollegaer.Sommerjobb i AF Decom – Kan du se det for deg? En sommerjobb på et av våre prosjekter vil gi deg anledning til å bli bedre kjent med AF - og vi vil bli kjent med deg. Allerede fra første dag har du mulighet til å bidra i våre prosjekter og lære av de flinke menneskene som jobber hos oss. Mange av våre ansatte har blitt rekruttert gjennom vårt sommerjobb-program. Vi søker ingeniørstudenter og fagskolestudenter som deler våre verdier og som er nysgjerrig på våre forretningsområder. Vi trenger deg som er sulten på å lære og klar for spennende utfordringer. Du trives med å dra lasset sammen med andre og kan bidra både faglig og sosialt. Våre 5500 ansatte er svært forskjellige, men har alle én ting felles: De er nysgjerrige. De elsker gode løsninger og vanskelige utfordringer. I AF Gruppen dyrker vi nysgjerrigheten. For vi vet at de som stiller nye spørsmål som regel finner nye svar. AF Gruppen tilbyr hvert år en rekke sommerjobber, og vi har god erfaring med å la studentene aktivt delta i prosjektarbeidet og utvikle seg gjennom et bredt spenn av arbeidsoppgaver. Vi tilbyr ansvar og tillit, og venter engasjement og gode løsninger tilbake. I AF Gruppen vil du finne mennesker som deler din nysgjerrighet - og du vil finne rom til å leve den ut. Spennende arbeidsoppgaver I AF vil du både få brukt kunnskapen du har med deg fra studiet, og tilegne deg ny kompetanse gjennom nye arbeids- og ansvarsområder. Gjennom våre ulike virksomhetsområder og store variasjoner i størrelse og type av prosjekter, er det mulighet for deg som student til å bryne deg på mange ulike fag, roller og oppgaver. Typiske arbeidsoppgaver for sommerstudenter inkluderer bl.a.: Oppfølging av underentreprenører Mengdeberegning Driftsplanlegging Risikostyring Kvalitetsstyring HMS Arbeidsledelse Nysgjerrig på arbeidshverdagen i AF? Følg våre ansatte på Instagram, eller sjekk ut AF Gruppen på YouTube. AF Decom er Nordens største rivingsentreprenør. Forretningsenheten tar på seg oppdrag og miljøsanering av bygninger, industrianlegg, skipsvrak, og andre typer installasjoner og anlegg i hele Skandinavia. Sikker og skadefri riving med høy grad av gjenvinning av industrielle anlegg har blitt deres spesialområde.   I søknadsskjemaet ber vi deg om å svare på et par spørsmål slik at vi bedre kan få en forståelse av din bakgrunn og kompetanse. Husk å legge ved foreløpige karakterer. Ta gjerne kontakt med oss på stand om vi kommer på besøk til ditt studiested dette skoleåret. Du finner en oversikt over våre planlagte skolebesøk på vår hjemmeside og på Facebook.
22.09.2020 Norge
Systemutvikling og Porteføljer, Statnett Vil du legge til rette for en fullelektrisk framtid og bidra til at samfunnskritiske systemer alltid er i toppklasse?  Strømnettet skal i årene fremover gjennom en enorm opprustning. Da er det viktig at teknologien bak som infrastruktur, nettverk, automatisering er toppmoderne. Dette handler ikke bare om økonomiske besparelser, men også bærekraft. Dette kan du bli med på, for vi skal nå bygge et eget softwarehus. Vi lager egen software i dag, men ønsker å bytte ut en del av konsulentene med egne ansatte. Målet er å ansette 50 utviklere i løpet av tre år. Vårt fokus er at vi skal bygge et solid fagmiljø og tenker: "skal du kjøpe peiling, må du ha peiling". Totalt er vi rundt 200 utviklere i Statnett.  13 av disse jobber i OIS-teamet. 11 av disse er utviklere, som fokuserer på både back-end og front-end utvikling. Felles for alle er at de må presentere sine løsningsforslag til resten av teamet. Dette er en av mange metoder vi bruker for å få god kvalitet på løsningene,  og vi mener at disse faglige diskusjonene er en god kompetanseheving for alle. Vi har også en dedikert tester som holder utviklerne i ørene og har som hovedfokus å oppdage feilene før brukeren.  "Vi bygger veien mens vi går, men av og til føles det ut som at båten bygges mens vi ror" Vi skal rekruttere til flere team med ulik kompetanse innenfor IT. Utviklingsteamene våre vil organiseres med en miks av både unge og erfarne ressurser. Som nyutdannet får du nytten av å jobbe med erfarne utviklere og som erfaren utvikler får du muligheten til å sette retningen på hvordan vi skal jobbe. En av Statnett sine utviklere er Kristoffer.Etter å ha begynt som trainee, brukte han tre måneder på å fordype seg i front-end utvikling før vi kastet han ut på dypt vann. Kristoffer har studert kybernetikk og robotikk på NTNU. Han motiveres av at programvaren han lager bidrar til et mer effektivt kraftnett, noe som igjen hindrer unødige naturinngrep og som tilrettelegger for mer bruk av fornybar energi og reduserte klimagassutslipp. Dette kommer du til å jobbe med: Java i back-end og JavaScript i front-end, og du vil bruke rammeverk som Angular, React, og Hibernate. Vi bruker også Kotlin Utvikle applikasjoner for overvåkning, drift og balansering av strømnettet Finne ut hva vi kan automatisere sammen med brukerne våre, og lage løsningene som utfører dette etterpå. Tilgjengeliggjøre data for applikasjonsutvikling internt Teste ut ny teknologi for å forbedre applikasjoner og utviklingsmetodikk Dele kunnskap med kolleger Være med på å bygge opp fagmiljøet vårt Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner: Har utdannelse innenfor IT-relaterte studier, og vil jobbe innenfor systemutvikling front-end /back-end, helst på masternivå, eventuelt bachelornivå. Eksempler på studieretning som kan være relevante er: informatikk, og dataingeniør  Er på et godt faglig nivå og har et ønske om å utvikle deg videre Du har en genuin interesse for teknologi og brennende engasjement for nytenkning Trives med gode faglige diskusjoner og ønsker å påvirke utviklerhverdagen Har et ønske om å være med å utvikle nyskapende og kreative løsninger Du må behersker norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. Norsk må du beherske på minimum nivå B2 I tillegg ønsker vi: For seniorer: Har fortrinnsvis erfaring som utvikler med Java/Javascript  For juniorer: Har noe arbeidserfaring å vise til, enten fra sommerjobber/prosjekter eller fulltidsjobbPersonlige egenskaper Du ser ting i større perspektiv og har et langsiktig perspektiv Du vil ha en utfordrende hverdag og er en dyktig problemløser Kommuniserer godt og evner å skape tillit Gode samarbeidsevner og fokus på kontinuering læring og forbedring av utviklingsarbeid Du våger å tenke nytt og utfordre det eksisterende Du er nysgjerrig og har et ønske om å lære om kraftsystemet  Om oss: Når det kommer ny teknologi, så er vi åpne for å teste det ut! Du blir del av en enhet som er ansvarlig for utvikling av systemer og applikasjoner for ett mer digitalisert kraftsystem. Du vil bli en del av en enhet som kjennetegnes av kompetente og humørfylte medarbeidere Du blir sentral i arbeidet med å endre driften av kraftsystemet til en mer automatisert hverdag Du får være med på å ta i bruk ny teknologi, samt for å tilrettelegge for å utnytte data i våre beslutninger Søkere må kunne sikkerhetsklareres Vi behandler søknader fortløpende.Nyutdannede bes om å laste opp karakterutskrift/vitnemål.
01.10.2020 Oslo
Most of Norway’s electric energy come from Hydropower. These plants are unmanned so the energy companies have established central dispatch centers where they remotely monitor and control multiple power plants. The data-communication between each powerplant and the dispatch centers are standardized on the communication standard IEC60870-5-104.We would like to investigate the possibility to implement this standard to the 800xA control system so that to establish a communication link to the dispatch center(s). Your responsibilities Understanding of the communication standard IEC60870-5-104 Create a model of how to implement this in an ABB controller Demonstrate a working application Your background Basic understanding of Statkrafts requirements for data communication to dispatch centers Programming skill of PLC and preferably from the AC800M process controller General good understanding of data communication Knowledge of the communication standard IEC60870-5-104   More about us For any further questions please contact us on e-mail education@no.abb.com
07.10.2020 Oslo
Unmanned installations for offshore oil platforms and wind farms is an attractive business model for the energy industry. Great financial benefits and improved HSE are some of the motivators. Remote supervision and inspection of the unmanned installations is a challenge that the technology comes to solve. Constant video surveillance and remote operation of the mobile cameras are some of the requirements. Due to the uniqueness of the installations and the different regulations per industry there is not one solution fits all and this is what makes it even more challenging. Your responsibilities Research into the state of art of remote control and mobility of surveillance camera equipment Demonstration of a functional solution Your background PLC Programming Motion control EtherCAT Familiar with Electrical and Automation concepts Networking Some handy mechanical skills   More about us For any further questions please contact us on e-mail education@no.abb.com
07.10.2020 Oslo
Vis alle 22.795 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Du sender din åpne søknad digitalt via søknadssystemet til KarriereStart.no.

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Kontaktperson

Daglig Leder

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Nyheim Maskinservice AS