<  
>  
Ledig stilling

Vi søkjer forretningsutviklar med prosjektleiingskompetanse Gulen og Masfjorden Næringshage AS

Søknadsfrist : Snarest

Vi søkjer ein prosjektleiar til eit nytt oppdrag Næringshagane har fått i samband med utvida bistand til verksemder ramma av Covid19. I tillegg til stillinga som prosjektleiar vil ein også jobbe med bistand til forretningsutvikling i den enkelte bedrift.

Vi ønskjer ein lagspelar og nettverksbyggar med interesse og forståing for innovative og kommersielle prosessar, som ønskjer å jobbe fram livskraftige og lønsame bedrifter i vår region. Prosjektperioden er frå snarast og ut mars 2022. Stillinga er 100% innan denne perioden, og med moglegheit for fast tilsetjing ved endt prosjekt.

 

Arbeidsoppgåver

 • Prosjektleiing av koordinering og samhandling i service- og reiselivsbedrifter, samt andre Covid19 ramma verksemder.
 • Bidra til å identifisere og evaluere utfordringar, moglegheiter og nye forretningsidear
 • Rådgjeving og oppfølging av innovative bedrifter
 • Initiere, utvikle og leie nye lønsame utviklings- og samarbeidsprosjekt med andre verksemder og innovasjonsmiljø
 • Legge til rette for nettverksbygging og møteplassar
 • Som tilsett hjå oss vil du inngå i eit sterkt team og få ei allsidig rolle med gode utviklingsmoglegheiter. Du vil i stor grad kunne påverke din eigen arbeidskvardag.

 
 
Ønska kvalifikasjonar

 • Relevant høgare utdanning, med kompetanse innan forretningsutvikling og prosjektleiing. Relevant arbeidserfaring kan kompensera for krav til utdanning
 • God forretningsforståing og kjennskap til utvikling av næringsverksemd
 • Kjennskap til verkemiddelapparatet og finansielle støtteordningar
 • God skriftleg og munnleg kommunikasjonsevne på norsk og engelsk
 • Bransjekunnskap frå service og reiseliv er ein fordel
 • Erfaring frå prosjektleiing

 
 
 
Personlege eigenskaper

 • Du er initiativrik og løysingsorientert
 • Du er sjølvstendig og strukturert
 • Du er fleksibel med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du disponerer eigen bil, og har førarkort kl B

 

Vi tilbyr

 • Ein spanande jobb, der ditt bidrag blir viktig for næringsutvikling i regionen
 • Gode utviklingsmogelegheiter
 • Gode løns- og pensjonsvilkår
 • Fleksibel arbeidstid

 

 

Send inn din søknad og CV via søknadsskjema

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Vi inviterer deg til å ta i bruk din sterke fagkunnskap innen skadetaksering, skadevurdering, tilstandsvurdering og prosjektledelse  i en stilling hvor du gir kunden verdi gjennom å benytte og videreutvikle din kompetanse. For denne rollen trenger du minimum bakgrunnsutdanning som tømrer/murer, men helst mesterbrev, teknisk fagskole bygg eller bygningsingeniør, og sertifisering som skadetakstmann. Kontorplass er Skedsmo, men arbeidsområde hovedsakelig vil være Romerike, Oslo og Drammen. Er du vår nye Skadetakstmann? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.   Inviting bright minds Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.   Bli en del av vår avdeling SBV på Skedsmo Som vår nye Skadetakstmann blir du en del av vår seksjon Takst og byggkontroll, som i dag teller 7 medarbeidere innen et variert spekter av fagområder. Vår seksjon utgjør sammen med seksjon, Videodokumentasjon og måleteknikk, avdeling SBV i Rambøll. Totalt er vi 25 medarbeidere på avdelingen. Rambøll avd. SBV utfører rådgiving innenfor sprengnings- og vibrasjonsteknikk, tilstandsdokumentasjon i form av videobesiktigelse av berørte naboeiendommer, vibrasjonsmåling, støyovervåkning, støvmåling, landmåling og skadebehandling i forbindelse med bygg- og anleggsvirksomhet, samt taksering og byggkontroll. I tillegg tilbyr vi tjenester innenfor samferdsel, arealplanlegging, bygg, prosjektledelse i samarbeid med andre fra Rambølls øvrige kontorer.   Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være: Taksering og oppfølging av bygningsskader for forsikringsselskaper Skadevurderinger, spesielt setnings- og rystelsesskader Tilstandsvurderinger Reklamasjonsrapporter Prosjektledelse Bistå eiendomsoverdragelser   Vi støtter den faglige utviklingen din Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være: Minimum tømrer/murer, men helst mesterbrev, teknisk fagskole bygg eller bygningsingeniør Sertifisert takstmann innen bygningsskade Har god teknisk innsikt Erfaring med skadesanering, skadebegrensning og/eller skadeutbedring Erfaring med utarbeidelse av rapporter og kalkyler. Faglig engasjert og godt orientert om ny kunnskap og metodikk Godt kjennskap til lovverk, byggdetaljer og relevante standarder for bransjen God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Gode datakunnskaper og bruk av skadeprogrammer som In4mo, ICC og Meps   I denne rollen vil det være en fordel om du også er ansvarsbevisst og evner å jobbe effektivt, strukturert og selvstendig.  Velkommen til vår samferdselsdivisjon  Rambølls 3200 samferdselseksperter samarbeider med myndigheter, entreprenører og kunder for å skape helhetlige samferdselsløsninger - fra flyplasser og broer til tunneler og jernbane. Vi jobber for å sikre at varer og mennesker kan transporteres så effektivt og bærekraftig som mulig. Vi har fokus på Smart Mobility, som løser transportutfordringer ved å integrere byplanlegging, digitalisering og samferdselsløsninger.   Rambøll i Norge Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.   Slik søker du Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: mandag 30.05.2020, vi gjør oppmerksom på at søknader behandles fortløpende.   Har du spørsmål?Kontakt Rune Thomas Johannessen, Seksjonsleder Takst og byggkontroll, mail: rune.thomas.johannessen@ramboll.no mobil: 91325334
29.04.2020 Viken (Akershus, Buskerud og Østfold)
Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus HF Kvinneklinikken ved Akershus universitetssykehus består av 5 avdelinger; føde og barsel, gynekologi samt poliklinikk, kontortjeneste og forskning.  Kvinneklinikken har fokus på høy kvalitet på tjenestene vi tilbyr. Vi er inne i en spennende utvikling der det legges vekt på å bidra til at klinikken kan lære av sine feil, og forbedre sine tjenester til det beste for pasientene. Klinikkens visjon er;  Ledende innen kvinnehelse, et naturlig førstevalg.  Vi søker derfor deg som brenner for kvalitets- og forbedringsarbeid, og som sammen med ledelsen tar ansvar for alt kvalitetsarbeid i klinikken.  Rådgiver får en sentral rolle i å bidra til å utvikle kvalitets - og pasientsikkerhetsarbeidet i hele klinikken, utøve rådgivning og lederstøtte, samt koordinere oppgaver innen området for klinikken. Rådgiver er organisert i stab med assisterende klinikkdirektør som nærmeste overordnet. Arbeidsoppgaver Forbedringsarbeid, herunder prosessveiledning, oppfølging og utarbeidelse av tiltak og handlingsplaner   Være klinikkens meldingskoordinator Forberede og gjennomføre Kam og KPU møter Bistå ved behov i saksbehandling av avvikssaker, klagesaker, NPE, pasient og helsetilsynssaker Delta i utarbeidelse og oppfølging av klinikkens HMS planer Gi opplæring og støtte til Ros-analyser, og bidra ved årsaksanalyser Ansvar for oppfølging og tilrettelegging av interne og eksterne revisjoner/tilsyn (kontaktperson) Administrator av kvalitetssystemet EQS i klinikken. Samarbeid med avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet, herunder være klinikkens representant i sentrale nettverk Bistå i redigering og vedlikehold av klinikkens beredskapsplan Bistå ved LGG, årsmelding og årsrapport   Kvalifikasjoner Helsefaglig utdanning på høyskole-/universitetsnivå  God forståelse og erfaringsbasert kompetanse innen kvalitet, pasientsikkerhet og forbedringsarbeid Klinisk erfaring og driftsforståelse Kompetanse innen relevante IKT system, helselovgivning og avtaleverk Medisinsk- og/eller helsefaglig bakgrunn er en fordel Videreutdanning innen kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid Kunnskap og erfaring med veiledning og undervisning Personlige egenskaper Helhetstenkende og handlekraftig Tar ansvar og er resultatorientert God på struktur og kunne følge opp mange prosesser Evne til å arbeide systematisk og målrettet Evne til å holde oversikt over mange oppgaver og prosesser samtidig  Trygg i oppgavene sine Initiativrik Bekvem med å "holde i trådene" Kan gjøre andre gode  Gode samarbeidsevner og trives med å gjøre andre gode - samtidig selvstendig i rollen Kommuniserer godt og kan bygge relasjoner Brenner for forbedringsarbeid og endringsprosesser Formulerer seg godt både skriftlig og muntlig Er grundig og trygg i vurderinger Vi tilbyr En aktiv og spennende jobb, innenfor en arbeidsplass med stor samfunnsmessig betydning Gode muligheter for personlig og faglig utvikling Sykehuset har gode velferdstilbud, pensjon og forsikringsordninger for ansatte Mulighet for bolig og barnehage Lønn etter avtale 
19.05.2020 Lørenskog
Store deler av norsk regulerbar vannkraft kan få oppdaterte vilkår det kommende ti-året. For Statkraft gjelder dette over 80 % av produksjonen. Hovedhensikten med revisjon av vilkår – vilkårsrevisjoner - er miljøforbedringer i vassdragene. Statkraft bidrar med fakta og kunnskap. Politikerne og Embetsverket gjør kost/nytte avveininger hvor nasjonale føringer for miljø, for kraftsystemet og andre samfunnshensyn blir vektlagt. Vilkårsrevisjoner gjennomføres hvert 30.år. Dette er første gang de gjennomføres. Det er nå forvaltningspraksisen settes. Senior prosjektleder vilkårsrevisjoner. Som prosjektleder for en vilkårsrevisjon vil du være del av et team på 8 som håndterer daglig oppfølging av alle Statkrafts vilkårsrevisjoner   Din rolle: Lede prosjektteamets arbeid med utarbeidelse av strategisk tilnærming og nødvendige saksdokumenter i tett dialog med operative ressurser, kraftverkseier og ledelse. Håndtere daglig oppfølging av revisjonssaken, inkludert ekstern interessent håndtering. Dette inkluderer både forvaltningen, kommuner, miljø-organisasjonene og andre lokale interessentgrupper. Bidra til å sikre at Statkraft er konsistent og konsekvente ved sin agering i alle Statkrafts vilkårsrevisjonssaker. Bidra til avdelingens andre oppgaver og leveranser innen FoU, rammevilkårsarbeid, andre operative forvaltningsprosesser samt konsesjon og miljøstyring. Din profil: Sterk forretningsforståelse Erfaring med konsesjons- og rammevilkårsarbeid, kraftverksdrift, kraftproduksjon eller miljøarbeid Erfaring med komplekse problemstillinger og arbeid i samarbeidsflatene mellom kraftproduksjon og juridisk, teknologisk og miljøfaglig fagdisipliner Meget god i muntlig og skriftlig kommunikasjon, evnen til å balansere «det store bildet» og vet å tilpasse budskap etter mottager Sterk prosessforståelse, og glad i å lede prosjektteam. Effektiv og stor arbeidskapasitet Høyere utdannelse innen juridiske fag, teknologi, økonomi eller miljø.   Utmerkede kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig Høy integritet og etiske verdier God HSSE forståelse og engasjement Evne til å drive kontinuerlig forbedring Interesse og evne til å ta i bruk ny teknologi og digitale verktøy Utmerkede relasjonskompetanse med evne til nettverksbygging og samarbeid Forretningsorientert og interesse for kraftverksdrift Fleksibel og samarbeidsvillig på tvers av enheter   Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og tjenester i flere land. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.   Vi tilbyr: Faglig og personlig utvikling i et konsern i sterk vekst Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger  
19.05.2020 Oslo
CGI er et av verdens ledende selskaper innen IT- og forretningsutvikling. Med overkant av 77.000 ansatte på 400 lokasjoner i 40 land, betjener CGI nærmere 5.000 kunder verden over. Dette er innenfor et bredt spekter av løsnings- og tjenestetilbud, som blant annet design, programmering, applikasjonsutvikling, systemintegrasjon, arkitektur, infrastruktur, strategi- og forretningsutvikling. I CGI har vi en egen avdeling som arbeider tett opp mot prosjekter tilknyttet industribransjen. På grunn av økt etterspørsel av våre tjenester og ambisjoner, søker vi nå en ny senior fagkonsulent prosjekt til denne avdelingen. Arbeids- og ansvarsområder:I Manufacturing arbeider vi med innovative strategier og løsninger som bistår industribedrifter med å bli mer kundesentriske. Våre ansatte har lang erfaring innen levering av forretningsapplikasjoner, og er stolte av å ha bygget opp et av Nordens sterkeste Microsoft Dynamics 365-miljøer. Her tilbyr vi tjenester innen bl.a. ERP, CRM, Office 365 og sharepoint, for å nevne noen. Som senior fagkonsulent prosjekt vil du jobbe med kunder i prosjekt og forvaltning som har behov for bistand med prosjektmodulen i Dynamics 365 Operations. Du vil jobbe tett med konsulentene fra øvrige fagområder, som eksempelvis finans, lager & logistikk m.m. Det forventes også at du evner å ta rollen som track-lead i prosjektet.Vi kan tilby deg:I CGI er vi opptatt av at våre medarbeidere skal trives og kunne utvikle seg, både personlig og faglig. Vi tilbyr derfor kurs, sertifiseringer og deltakelse på faglige arrangementer. Det er også mulighet for å delta på andre interne fagkvelder, workshops, hackweekends osv. – alt for å sikre deg en sterk faglig kompetanse. Du vil selvfølgelig få konkurransedyktige betingelser med gode pensjon- og forsikringsordninger, aksjespareprogram for alle våre ansatte, samt andre goder som blant annet dekket mobilabonnement og bredbånd. Den vi søker kjenner seg igjen i flere av følgende punkter:- Høyere utdannelse innen IT/teknologi eller andre relevante fagområder. Lang erfaring kankompensere for manglende høyere utdannelse.- Minimum 3-5 års erfaring med ERP systemer, fortrinnsvis innen Microsoft Dynamics AX,Dynamics 365 for Finance and Operations, M3 eller IFS.- God forståelse for forretningsprosesser tilknyttet prosjekt, innkjøp og salg rettet mot finans.- Sterke kommunikasjonsevner, og evner å være rådgiver for kunden i hvordan effektivisereprosesser ved bruk av ERP-verktøy. Gjerne også praktisk erfaring fra å arbeide påkundesiden.- Fordel om du har kjennskap til DevOps og erfaring innen CE/CRM – PSA/FieldServices, meningen krav.- Behersker godt norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.Som person trives du med å samarbeide innad i team, samtidig som du evner å arbeide selvstendig innenfor egne ansvarsområder. Du er engasjert og tar initiativ i din arbeidshverdag, samt jobber strukturert, analytisk og proaktivt med dine oppgaver. Ettersom stillingen innebærer samarbeid innad i leveranseteam og med kunder, er det viktig at du samarbeid godt med andre mennesker og evner å skape tillit blant de du omgås.Vil du vite mer om stillingen?Ta kontakt med undertegnede for mer informasjon om stillingen: Director Consulting Services, Jan-Richard Bjerkås, på tlf: 469 50 005 eller mail: jan-richard.bjerkas@cgi.com  
14.01.2020 Oslo
Karabin er ledende i Norge på forbedring. Hvert år dokumenterer vi en milliard kroner i resultater for våre oppdragsgivere.   Karabin søker prosjektledere som vil jobbe med offentlig endring!   God endringsledelse kan gi betydelige gevinster også i stat, kommune, fylke og direktorater. Hos Karabin får du jobbe med spennende oppdrag som program- og prosjektleder innen digital transformasjon og prosessutvikling. Du jobber i tett samarbeid med dyktige ansatte hos oppdragsgiver. Vi har en systematikk som fungerer, dyktige kolleger og en lønnsmodell som er ettertraktet også hos erfarne konsulenter.    
18.02.2020 Oslo
RSM styrker laget i Vestland En fellesnevner i RSM, er at vi hver dag går på jobb for å skape gode kundeopplevelser. Det er det som driver oss. Måten vi gjør det på, er blant annet gjennom å jobbe knallhardt for å beholde og videreutvikle våre flinke kollegaer over tid - slik at de skal bli hos oss lenge. Vi tenker at kontinuitet bygger god kultur, og at god kultur avler motiverte medarbeidere og tilfredse kunder. Nå skal vi styrke laget i Bergen og på Voss. Høres dette interessant ut, bør du lese videre. KOMPETANSE Hvem ser vi etter? Vi søker deg med høyere økonomisk utdanning, sterkt faglig engasjement og god analytisk forståelse. Du har gjerne minst ett årsoppgjør på samvittigheten, men nyutdannede oppfordres også til å søke. Videre søker vi deg med god teknologisk forståelse og kompetanse, slik at du kan være med på å bidra til at RSM også i fremtiden vil være relevant for våre kunder. Du trives i dialog med kunden og demonstrerer solid forretningsforståelse. For å trives i RSM tror vi du har en utpreget stå-på-vilje, er lett å engasjere, jobber systematisk og bidrar aktivt med å gjøre deg selv og dine kollegaer gode. Du må beherske norsk skriftlig og muntlig på en god måte. Hvorfor skal du begynne hos oss? Vi er akkurat passe store. Dermed blir hver enkelt person litt viktigere og litt mer synlig. I et akkurat passe stort selskap får du samme faglige utfordringer som i store virksomheter, bare med akkurat passe kort vei til beslutningene. Du får jobbe i et passe stort miljø, i passe store team og med nærhet både til kunden og partneren. Menneskene hos oss er vår viktigste ressurs, og vi legger mye energi i det å videreutvikle RSM som en attraktiv arbeidsplass. Vi tror på å ta vare på og videreutvikle våre ansatte gjennom å gi tidlig ansvar og mange muligheter, og vi tilbyr individuelle utviklingsplaner slik at den enkelte ansatte får sitte i førersetet for sin egen fremtid. Dersom dette høres ut som deg eller noen du kjenner, nøl ikke med å ta kontakt. Alle søknader behandles konfidensielt.
19.05.2020 Bergen, Voss
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være akkurat passe store; store nok til å ha prestisjetunge kunder med komplekse oppgaver – og små nok til å ha et inkluderende fellesskap der alle tar vare på hverandre. Vil du ha spennende utfordringer og prestere på høyt nivå, eller jobbe i små team og ha et nært forhold til kundens faktiske drift? Ja takk, begge deler. Ønsker du tidlig ansvar og muligheten til å jobbe med et bredt spekter av oppgaver, eller vil du helst spesialisere deg innenfor et spesifikt område og bli skikkelig god? Ja takk, begge deler. Vi leter etter deg som er interessert i en karriere innen revisjon – og som har lyst til å bidra til å ta vare på og videreutvikle RSMs kultur, omdømme og kompetanse. Du er strukturert, og evner å sette deg raskt inn i og forstå kundenes virksomhet og behov. Det er ønskelig at du studerer MRR eller siviløkonom med finansrettede fag, og at du er opptatt av digitale løsninger og teknologi. Vår ambisjon er å være Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskap for små og mellomstore bedrifter. KOMPETANSE Vi søker deg som; fortrinnsvis studerer MRR eller siviløkonom med finansrettede fag, har minst like gode karakterer som de fleste andre, er interessert i en karriere innen revisjon og har en utpreget stå-på-vilje, er strukturert og lærevillig, er omgjengelig og lett å samarbeide med, behersker det norske språket skriftlig og muntlig på en upåklagelig måte, har interesse for teknologi og digitale løsninger. Dine viktigste oppgaver vil bli å; sette deg inn i og forstå kundenes virksomhet og behov, gjennomføre finansiell revisjon av våre oppdragsgiveres regnskaper, kommunisere godt og skape begeistring sammen med kunder og kollegaer, bidra til å ta vare på og videreutvikle RSMs kultur, omdømme og kompetanse, bidra til å styrke tilliten til finansiell informasjon i markedet. Endelig søknadsfrist er 31. mai 2020, men søknader vurderes fortløpende.
29.04.2020 Oslo
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være akkurat passe store; store nok til å ha prestisjetunge kunder med komplekse oppgaver – og små nok til å ha et inkluderende fellesskap der alle tar vare på hverandre. Vil du ha spennende utfordringer og prestere på høyt nivå, eller jobbe i små team og ha et nært forhold til kundens faktiske drift? Ja takk, begge deler. Ønsker du tidlig ansvar og muligheten til å jobbe med et bredt spekter av oppgaver, eller vil du helst spesialisere deg innenfor et spesifikt område og bli skikkelig god? Ja takk, begge deler. Vi leter etter deg som er interessert i en karriere innen revisjon – og som har lyst til å bidra til å ta vare på og videreutvikle RSMs kultur, omdømme og kompetanse. Du er strukturert, og evner å sette deg raskt inn i og forstå kundenes virksomhet og behov. Det er ønskelig at du studerer MRR eller siviløkonom med finansrettede fag, og at du er opptatt av digitale løsninger og teknologi. Vår ambisjon er å være Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskap for små og mellomstore bedrifter. KOMPETANSE Vi søker deg som; fortrinnsvis studerer MRR eller siviløkonom med finansrettede fag, har minst like gode karakterer som de fleste andre, er interessert i en karriere innen revisjon og har en utpreget stå-på-vilje, er strukturert og lærevillig, er omgjengelig og lett å samarbeide med, behersker det norske språket skriftlig og muntlig på en upåklagelig måte, har interesse for teknologi og digitale løsninger. Dine viktigste oppgaver vil bli å; sette deg inn i og forstå kundenes virksomhet og behov, gjennomføre finansiell revisjon av våre oppdragsgiveres regnskaper, kommunisere godt og skape begeistring sammen med kunder og kollegaer, bidra til å ta vare på og videreutvikle RSMs kultur, omdømme og kompetanse, bidra til å styrke tilliten til finansiell informasjon i markedet. Endelig søknadsfrist er 31. mai 2020, men søknader vurderes fortløpende.
29.04.2020 Sandnes
Vis alle 18.459 ledige stillinger

Gulen og Masfjorden Næringshage AS er eit regionalt innovasjonsselskap med kontor i Gulen og Solund. Vi er pådrivar for auka innovasjon, verdiskaping og vekst hjå næringslivet i distriktet. Vi deltek aktivt i bedrifts- og forretningsutvikling hjå verksemder, og tilbyr deltaking i eit nasjonalt næringshageprogram – eit tilbod som legg til rette for at bedrifter skal kunne lukkast betre.

Les mer om Gulen og Masfjorden Næringshage AS

Stillingsbeskrivelse

Vi søkjer ein prosjektleiar til eit nytt oppdrag Næringshagane har fått i samband med utvida bistand til verksemder ramma av Covid19. I tillegg til stillinga som prosjektleiar vil ein også jobbe med bistand til forretningsutvikling i den enkelte bedrift.

Vi ønskjer ein lagspelar og nettverksbyggar med interesse og forståing for innovative og kommersielle prosessar, som ønskjer å jobbe fram livskraftige og lønsame bedrifter i vår region. Prosjektperioden er frå snarast og ut mars 2022. Stillinga er 100% innan denne perioden, og med moglegheit for fast tilsetjing ved endt prosjekt.

 

Arbeidsoppgåver

 • Prosjektleiing av koordinering og samhandling i service- og reiselivsbedrifter, samt andre Covid19 ramma verksemder.
 • Bidra til å identifisere og evaluere utfordringar, moglegheiter og nye forretningsidear
 • Rådgjeving og oppfølging av innovative bedrifter
 • Initiere, utvikle og leie nye lønsame utviklings- og samarbeidsprosjekt med andre verksemder og innovasjonsmiljø
 • Legge til rette for nettverksbygging og møteplassar
 • Som tilsett hjå oss vil du inngå i eit sterkt team og få ei allsidig rolle med gode utviklingsmoglegheiter. Du vil i stor grad kunne påverke din eigen arbeidskvardag.

 
 
Ønska kvalifikasjonar

 • Relevant høgare utdanning, med kompetanse innan forretningsutvikling og prosjektleiing. Relevant arbeidserfaring kan kompensera for krav til utdanning
 • God forretningsforståing og kjennskap til utvikling av næringsverksemd
 • Kjennskap til verkemiddelapparatet og finansielle støtteordningar
 • God skriftleg og munnleg kommunikasjonsevne på norsk og engelsk
 • Bransjekunnskap frå service og reiseliv er ein fordel
 • Erfaring frå prosjektleiing

 
 
 
Personlege eigenskaper

 • Du er initiativrik og løysingsorientert
 • Du er sjølvstendig og strukturert
 • Du er fleksibel med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du disponerer eigen bil, og har førarkort kl B

 

Vi tilbyr

 • Ein spanande jobb, der ditt bidrag blir viktig for næringsutvikling i regionen
 • Gode utviklingsmogelegheiter
 • Gode løns- og pensjonsvilkår
 • Fleksibel arbeidstid

 

 

Send inn din søknad og CV via søknadsskjema

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Søknadsfrist : Snarest

Kontaktperson

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
1 ledig stilling

Fakta om Gulen og Masfjorden Næringshage AS