<  
>  
Ledig stilling

Assisterende seksjonsleder på barsel Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Søknadsfrist : 12.07.2020

Avdeling for føde og barsel, Akershus universitetssykehus HF

Avdeling for føde og barsel har stor aktivitet med ca 5000 fødsler årlig. Avdeling for føde og barsel består av fødetun A/Observasjonspost for gravide og fødetun B, barsel og barselhotell. Avdelingen ledes av avdelingsleder. Avdelingen er en av fem avdelinger i klinikken.

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver
 • Ass. seksjonsleder har  medansvar i seksjonen og er seksjonsleders stedfortreder i administrative funksjoner
 • Ass seksjonsleder har  medansvar sammen med seksjonsleder for virksomheten og koordinere driften av seksjonen på en effektiv og etisk forsvarlig måte, samt ha fokus på godt arbeidsmiljø
 • Har medansvar for å sikre god samhandling med eget personell, andre seksjoner i avdelingen, samt andre avdelinger i og utenfor klinikken
 • Være oppdatert på utviklingen av fagområdet og ha fokus på kvalitetsforbedring og avvikshåndtering
 • Bidrar til å ivareta samarbeidsrelasjoner mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene samt vernetjeneste på lokalt nivå
 • Med stillingen følger det personalansvaret for en definert gruppe ansatte 
 • Ass. seksjonsleder har ansvar for utarbeidelse av arbeidsplaner sammen med administrativt personale 
 • Har hovedansvar for vaktdekking i samarbeid med seksjonsleder og administrativt personale
 •  Barselhotellet vil være en stor del av ass. seksjonsleders ansvarsområde
Kvalifikasjoner
 • Autorisert jordmor
 • Det er ønskelig med lederfaring
 • Det er ønskelig med minimum 5 års klinisk praksis
Personlige egenskaper
 • Evne til å beslutte og iverksette handling
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper 
 • Evne til å lede, samt skape relasjoner og nettverk
 • Evne til å arbeide effektivt mot klinikkens og avdelingens felles mål
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges 
Vi tilbyr
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie,teater/fotballbilletter
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Kvinneklinikken har ca. 5000 fødsler årlig og gir et fullverdig føde- og barseltilbud. Avdeling for gynekologi er ledende innen dagkirurgi og har stor poliklinisk virksomhet både ved Nordbyhagen og Ski sykehus. Et trygt og godt faglig tilbud og effektiv pasientbehandling står i sentrum.Avdeling for forskning har stor aktivitet og leverer årlig flere vitenskapelige publikasjoner og doktorgradsarbeid. Kvinneklinikken jobber for å være ledende innen kvinnehelse og et naturlig førstevalg.

Les mer om Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Stillingsbeskrivelse

Avdeling for føde og barsel, Akershus universitetssykehus HF

Avdeling for føde og barsel har stor aktivitet med ca 5000 fødsler årlig. Avdeling for føde og barsel består av fødetun A/Observasjonspost for gravide og fødetun B, barsel og barselhotell. Avdelingen ledes av avdelingsleder. Avdelingen er en av fem avdelinger i klinikken.

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver
 • Ass. seksjonsleder har  medansvar i seksjonen og er seksjonsleders stedfortreder i administrative funksjoner
 • Ass seksjonsleder har  medansvar sammen med seksjonsleder for virksomheten og koordinere driften av seksjonen på en effektiv og etisk forsvarlig måte, samt ha fokus på godt arbeidsmiljø
 • Har medansvar for å sikre god samhandling med eget personell, andre seksjoner i avdelingen, samt andre avdelinger i og utenfor klinikken
 • Være oppdatert på utviklingen av fagområdet og ha fokus på kvalitetsforbedring og avvikshåndtering
 • Bidrar til å ivareta samarbeidsrelasjoner mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene samt vernetjeneste på lokalt nivå
 • Med stillingen følger det personalansvaret for en definert gruppe ansatte 
 • Ass. seksjonsleder har ansvar for utarbeidelse av arbeidsplaner sammen med administrativt personale 
 • Har hovedansvar for vaktdekking i samarbeid med seksjonsleder og administrativt personale
 •  Barselhotellet vil være en stor del av ass. seksjonsleders ansvarsområde
Kvalifikasjoner
 • Autorisert jordmor
 • Det er ønskelig med lederfaring
 • Det er ønskelig med minimum 5 års klinisk praksis
Personlige egenskaper
 • Evne til å beslutte og iverksette handling
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper 
 • Evne til å lede, samt skape relasjoner og nettverk
 • Evne til å arbeide effektivt mot klinikkens og avdelingens felles mål
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges 
Vi tilbyr
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie,teater/fotballbilletter
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 12.07.2020

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUL 05
  2020
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUL 06
  2020
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUL 07
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUL 08
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUL 09
  2020
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUL 12
  2020
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
39 ledige stillinger
Internship / Praktikanter