<  
>  
Ledig stilling

Åpen søknad – RS Sjøredningsskolen AS RS Sjøredningsskolen AS

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

We need curious employees who enjoys working in teams. AF Gruppen is a leading entrepreneurial and industrial group. We solve complex challenges in all areas of engineering. We build and rehabilitate residential and commercial buildings, roads, tunnels and land facilities. We demolish and recycle buildings, facilities and oil installations. We find smart energy solutions. We provide a range of offshore services. AF is growing and there is a need of skilled employees for upcoming projects across the country. If you wish to submit an open application to AF Gruppen, you can submit your application here. Our 3800 employees are all different, but they have one thing in common: they are curious. They love good solutions and difficult challenges. In AF Gruppen we cultivate curiosity. Because we know that those who ask new questions generally find new answers. You are characterized by being quality-conscious and responsible, curious and hardworking. High job satisfaction is a priority for AF Gruppen and it is important to us that all employees contributes to a positive working environment. An important prerequisite is that you, like us, have an uncompromising attitude towards safety and ethics. At AF you can be part of a good working environment characterized by high well-being and pride. We offer exciting challenges across traditional disciplines. AF has competitive, performance-oriented terms and good insurance programs. In AF you will also be given the opportunity to own shares in the company in the form of a share and option program. Please register your resume at www.afgruppen.no/karriere and remember to attach references and diplomas. We kindly ask you to answer a few questions so we can get a better understanding of which business areas you are interested in and what background you have. We will contact you when we have a need of your competence in upcoming projects across the country.
16.09.2020 Norge
AF er i vekst og behovene for flere dyktige medarbeidere kan melde seg til kommende prosjekter over hele landet. AF Gruppen er et ledende entreprenør- og industrikonsern. Vi løser komplekse utfordringer innenfor alle områder av ingeniørfaget. Vi bygger og rehabiliterer bolig- og næringsbygg, veier, tunneler og landanlegg. Vi river og gjenvinner bygg, anlegg og utrangerte oljeinstallasjoner. Vi finner smarte energiløsninger og vi leverer en rekke tjenester offshore.Våre 3800 ansatte er svært forskjellige, men har alle én ting felles: De er nysgjerrige. De elsker gode løsninger og vanskelige utfordringer. I AF Gruppen dyrker vi nysgjerrigheten. For vi vet at de som stiller nye spørsmål som regel finner nye svar.Du kjennetegnes av å være kvalitets- og ansvarsbevisst, nysgjerrig og har stor arbeidskapasitet. AF Gruppen er opptatt av høy arbeidsglede og det er viktig at alle ansatte bidrar til et positivt arbeidsmiljø. En viktig forutsetning er at du, som oss, har en kompromissløs holdning til sikkerhet og etikk.Hos AF kan du bli en del av et godt arbeidsmiljø som preges av høy trivsel og stolthet. Vi tilbyr spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. AF har konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram. Registrer din CV på www.afgruppen.no/karriere og husk å legge ved attester og vitnemål. Vi ber deg om å svare på et par spørsmål slik at vi bedre kan få en forståelse av hvilket forretningsområde du er interessert i og hvilken bakgrunn du har.  Så vil vi ta kontakt når behovet skulle melde seg.
16.09.2020 Norge
Vi trenger deg som er nysgjerrig og som liker å jobbe i team. AF Gruppen er et ledende entreprenør- og industrikonsern. Vi løser komplekse utfordringer innenfor alle områder av ingeniørfaget. Vi bygger og rehabiliterer bolig- og næringsbygg, veier, tuneller og landanlegg. Vi river og gjenvinner bygg, anlegg og utrangerte oljeinstallasjoner. Vi finner smarte energiløsninger. Vi leverer en rekke tjenester offshore.   AF er i vekst og behovene for flere dyktige medarbeidere kan melde seg til kommende prosjekter over hele landet. Våre 3800 ansatte er svært forskjellige, men har alle én ting felles: De er nysgjerrige. De elsker gode løsninger og vanskelige utfordringer. I AF Gruppen dyrker vi nysgjerrigheten. For vi vet at de som stiller nye spørsmål som regel finner nye svar.Du kjennetegnes av å være kvalitets- og ansvarsbevisst, nysgjerrig og har stor arbeidskapasitet. AF Gruppen er opptatt av høy arbeidsglede og det er viktig at alle ansatte bidrar til et positivt arbeidsmiljø. En viktig forutsetning er at du, som oss, har en kompromissløs holdning til sikkerhet og etikk. Vi søker både deg med utdanningsbakgrunn innen ingeniørfag, og deg med lang praktisk erfaring fra bransjen. Hos AF kan du bli en del av et godt arbeidsmiljø som preges av høy trivsel og stolthet. Vi tilbyr spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. AF har konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram. Registrer din CV på www.afgruppen.no/karriere og husk å legge ved attester og vitnemål. Vi ber deg om å svare på et par spørsmål slik at vi bedre kan få en forståelse av hvilket forretningsområde du er interessert i og hvilken bakgrunn du har.  Så vil vi ta kontakt når behovet skulle melde seg.
16.09.2020 Norge
Ønsker du å være med å bidra over hele landet og bidra til utvikling innen arkitektonisk utforming, organisasjonsutvikling, pedagogisk utvikling og strukturelle planer? Vi søker deg med solid kunnskap om offentlig forvaltning og interesse for utvikling og planlegging av fremtidsrettede formålsbygg, og som har lyst til å være med å utvikle våre tjenester.  Som leder for denne avdelingen i Norconsult vil du få bl.a. kunne få følgende roller og oppgaver:  Være rådgiver og prosessleder i prosjekter som omhandler undervisningsbygg, helse- og omsorgsbygg, andre offentlige bygg, strukturutredninger, pedagogisk utvikling, fysisk læringsmiljø i skolebygg og barnehager m.m. Skape gode utviklingsløp for planlegging, utvikling og utredning i rehabilitering og nybygg av formålsbygg Bidra til en god dialog med brukere, eiere og andre parter i prosjekter Lede, organisere og administrere avdelingens virksomhet, kombinert med å jobbe i oppdrag Være en del av kontorets ledergruppe og bidra til kontorets samlede utvikling og drift Skrive, utrede, analysere og lede prosjekter Du har kompetanse og kvalifikasjoner på et eller flere av disse områdene: Arkitektur, pedagogikk, helse- og omsorg Ledelse innen offentlig forvaltning, bygg og eiendom, opplæringssektoren eller helse- og omsorg Samfunnsøkonomi og tverrfaglig kommuneplanlegging Gjerne tilleggsutdanning innen organisasjonsutvikling eller ledelse For oss er det viktig at du: Er utviklingsorientert, er glad i å lede prosesser, har gode kommunikasjons- og formidlingsevner, er strukturert og ryddig, har god arbeidskapasitet og skaper engasjement Er faglig dyktig, liker å arbeide selvstendig og ta ansvar, er god og tydelig bidragsyter i tverrfaglige team. Er markeds- og kundeorientert, utadvent og en god relasjonsbygger. Er positiv, løsnings- og resultatorientert  Trives med tidvis reisevirksomhet Hos oss får du: Lede et landsledende fagmiljø innen planlegging av fysisk læringsmiljø Inkluderende, faglig dyktige og engasjerte kollegaer   Tverrfaglig arbeid, teamarbeid og kunnskapsdeling Et innovativt fagmiljø med internasjonal oppmerksomhet Interne lederutviklingsarena samt tilbud om coaching Gode utviklingsmuligheter Konkurransedyktige betingelser   Bli en del av en sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi En hyggelig arbeidsplass i utvikling og vekst i flotte lokaler i Bergen sentrum Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m. Eierskap i Norconsult ved tilbud om kjøp av aksjer Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.
16.09.2020 Bergen
Stendi søker miljøterapeuter til våre barnevernsavdelinger i Alta - er DU vår nye kollega? Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, der både tøffe tak, godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter er en del av arbeidshverdagen?. Vi søker deg som har et brennende engasjement for mennesker og er ikke redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg over "de små tingene" og er flink til å skape en relasjon med våre beboere! Du vil jobbe med ulike beboere, noe som krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Du må videre være arbeidsvillig og faglig engasjert, og kunne jobbe selvstendig så vel som i team. Du må ha god fysisk og psykisk helse. Vi har to stillinger tilgjengelig: - Fast ansatt, medlever- Engasjement, et år medlever Kvalifikasjoner 3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning; barnevernspedagog, sosionom, vernepleier, pedagog med relevant videreutdanning dvs. videreutdanning i spesialpedagogikk/sosialpedagogikk/famile,- nettverksterapi/kognitiv miljøterapi (60 stp). Eller sykepleier med videreutdanning i psykiatri/familie, - nettverksterapi/kognitiv miljøterapi Ruskompetanse og traumekompetanse en fordel. Erfaring i arbeid med mennesker, institusjonsarbeid er en fordel Personlig egnethet vil bli vektlagt Førerkort kl. B er et krav Kreativ person med fokus på aktivitets- og ferdighetstrening Som miljøterapeut hos Stendi deltar du i et team som arbeider målrettet for å bedre beboers livssituasjon, skape utviklingsmuligheter og istandsette beboer til å mestre en selvstendig positiv tilværelse. Arbeidstid: Du vil inngå i en medleverturnus som innebærer 3 døgn arbeid – 7 døgn fri – 4 døgn arbeid – 7 døgn fri. Du jobber og bor på arbeidsstedet de døgnene du er på arbeid. Det er krav til politiattest for å jobbe hos oss. Menn oppfordres til å søke. Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte institusjonsleder Anette Pettersen, e-post: anette.pettersen@stendi.no
17.09.2019 Alta
Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedriftene i Norden. Norconsult tilbyr brannrådgivertjenester over hele landet og totalt arbeider rundt 60 medarbeidere innen dette fagfeltet. Hovedtyngden av fagmiljøet ligger i Sandvika, men vi har også betydelige miljøer andre steder i landet, blant annet i Trøndelag. Norconsults kontor i Trondheim har ca. 220 medarbeidere. Av disse jobber 3 stk med brannrådgivning, og vi ønsker å styrke denne gruppen. Hvis du er den rette personen kan vi tilby spennende, interessante og utviklende oppgaver i et fagfelt som er i stadig utvikling. Felles for de fleste av våre oppgaver er tverrfagligheten i oppdragene, som krever at våre medarbeidere arbeider i team med andre fagområder for å komme fram til gode helhetsløsninger. Arbeidsoppgaver: Du vil delta i prosjekteringsgrupper med hovedansvar for brannteknisk prosjektering og brannteknisk sikkerhet. Du vil bidra med å forme prosjekter, analysere brannrisiko og gjøre risikoanalyser, dokumentere løsninger og utarbeide brannkonsept. Det gjennomføres også tilstandsvurderinger, uavhengig kontroll av prosjektering og kontroll av utførelse. Ønskede kvalifikasjoner: Vi søker en kandidat med mastergrad og fordypning i brannrelaterte fag. Faglig nysgjerrighet og evne til å være løsningsorientert. Gode evner til å samarbeide og bygge relasjoner. Kvalitetsbevisst. God muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk er en forutsetning. Hos oss får du: Gode lønns- og ansettelsesbetingelser. Eierskap i bedriften. Store faglige utfordringer der du har mulighet til å kunne utvikle deg videre i spennende prosjekter sammen med dyktige medarbeidere. Godt arbeidsmiljø og et godt sosialt miljø. Spennende karrieremuligheter innen fag og ledelse. Fokusering på kompetanse- og personalutvikling. Studieturer, ulike sosiale arrangementer, idrettslag, bedriftshytter mm. Innsendelse av søknad: Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som blir behandlet.
26.08.2020 Trondheim
Trives du med høyt tempo, varierte arbeidsdager og effektiv drift, hvor pasientene og faget står i fokus? Våre dyktige operasjons- og anestesisykepleiere på Aleris Frogner trenger flere nye kolleger Aleris Frogner er Norges største private sykehus og holder til i nyoppussede og moderne lokaler i Frederik Stangs gate 11-13 på Frogner i Oslo. Vi er et spennende fagmiljø med et svært kompetent, tverrfaglig team bestående av spesialister og kirurger innenfor de fleste fagområder. Helsepersonellet som arbeider hos oss har et velfungerende støtteapparat rundt seg – og får dermed de beste forutsetninger for å sette pasientene og faget i fokus. Hos oss er det høyt tempo, varierte arbeidsdager, effektiv drift og logistikk, og ikke minst et godt og trivelig arbeidsmiljø. Aleris Frogner har 7 operasjonsstuer og utfører inngrep både dagkirurgisk og inneliggende, innen fagområder som gynekologi, ortopedi, plastikk, overvekt, gastro, ØNH, kar, urologi, bryst- og endokrinologi. Vi søker etter deg som er engasjert, faglig trygg og ønsker å bidra i vårt arbeid til det beste for pasienten. Personlig egnethet vektlegges høyt. Blant annet ser vi etter endringsvillige, fleksible og løsningsorienterte lagspillere som har lyst til å videreutvikle driften vår og sikre trygg og god pasientbehandling. Kvalifikasjoner• Videreutdanning som anestesi- eller operasjonssykepleier • Minimum 2 års klinisk erfaring som anestesi- eller operasjonssykepleier, samt viktig med bred kompetanse innen ortopedi og laparoskopi• Norsk autorisasjon som sykepleier med god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne Personlige egenskaper• Gode samarbeidsevner• Selvstendig og fleksibel• Faglig trygg og engasjert• Høy grad av serviceinnstilling Vi tilbyr • Konkurransedyktige betingelser• Lønn etter avtale• Gode forsikringsordninger• Hyggelige kolleger og velordnede forhold For mer informasjon om stillingen ta kontakt med Astrid Trøim, leder operasjonsavdeling Aleris Sykehus Frogner, tel: 993 23 447.
22.09.2020 Oslo
Om Bravida Fire & Security I forbindelse med økende oppdragsmengde og økt satsing i Trøndelag, søker vi etter teknikere til vår Fire & Security avdeling i Trondheim. Vi er en komplett sikkerhetsleverandør med leveranser innen sikkerhet, lås og beslag, brann og samferdsel.  Vi har høyt fokus på det å gi våre ansatte tillit og ansvar. Våre medarbeiderne får stor frihet og spennende arbeidsoppgaver. Sikkerhetsavdelingen har høy tillit i markedet og vi er ofte med på å utvikle nye løsninger og system som gir våre kunder stor verdi. Vi er derfor høyt ansett blant våre underleverandører og kunder Vår avdeling består av mennesker med meget høy kompetanse og stort eierskap til faget. Vi søker derfor etter en eller flere sikkerhetsteknikere som vil ta ansvar, og som har like stort ønske om å ha en interessant arbeidshverdag og det å skape noe, som oss. Er du initiativrik, erfaren og positiv person som vil yte det lille ekstra? Da vil du passe godt inn hos oss.   Arbeidsoppgaver Som tekniker i Bravida arbeider du selvstendig i ulike type oppdrag for bedriftsmarkedet, store som små. I jobben får du både planlegge, samordne og utføre oppdrag. Du vil være ansvarlig for at ethvert oppdrag er i tråd med våre høye krav til kvalitet og sikkerhet. Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være: Små og store installasjoner og serviceoppdrag innen sikkerhet for næringsmarkedet Prosjektering, planlegging og gjennomføring av oppdrag på en effektiv måte Mersalg for å dekke kundens behov Vise ansvar for egen og andres sikkerhet – ha ansvar for god HMS-kultur   Ønskede kvalifikasjoner Fullført utdanning innen elektrofag, datateknikk eller låsesmed Erfaring innen adgangskontroll, alarm, kameraløsninger eller nettverk- og serverløsninger Førerkort klasse B God norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne Plettfri vandel Personlige egenskaper Du har faglig stolthet, og holder kunnskap og evnene dine ved like Du er selvstendig, og jobber strukturert og systematisk Du er serviceinnstilt og løsningsorientert Du er pålitelig og ansvarsbevisst Du samarbeider godt og er en lagspiller Du har gode kommunikasjonsevner på norsk Du har høy arbeidsmoral og stor arbeidskapasitet Bravida tilbyr En stilling i et solid selskap med høyt kvalifiserte kollegaer Gode muligheter for faglig og personlig videreutvikling Konkurransedyktige lønnsbetingelser Gunstige pensjons- og forsikringsordninger Gode systemer som hjelper deg i arbeidshverdagen Et uformelt og sosialt arbeidsmiljø Vi gir frihet, tillit og ansvar Servicebil Høres dette ut som noe for deg? Send oss en søknad i dag! Søknader behandles fortløpende, og frist er satt til 12.10.2020. Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe hos oss, kan du følge oss på sosiale medier og besøke vår hjemmeside. Kontaktpersoner: Håvard WoldServiceleder+47 95266030Havard.Wold@bravida.no Bjørn StamnesAvdelingssjef+ 47 480 36 322bjorn.stamnes@bravida.no
16.09.2020 Trondheim
Vis alle 21.127 ledige stillinger

Bli kjent med RS Sjøredningsskolen AS

Stillingsbeskrivelse

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Søknadsinformasjon

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Kontaktperson

Seksjonsleder

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter