<  
>  
Ledig stilling

Utdanningsstilling for Ultralydjordmor Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Søknadsfrist : 16.08.2020

Nevrologi - slag S103, Akershus universitetssykehus HF

Ønsker du en spennende og variert arbeidsdag?

100 % stilling utdanningsstilling innen ultralyd ved Kvinneklinikkens poliklinikk.

Dette er videreutdanning for jordmødre som ønsker å utøve obstetrisk ultralyd i svangerskapets andre og tredje trimester. Heltidsstudium med 60 studiepoeng, oppstart ved NTNU Trondheim januar 2021.


Kvinneklinikkens poliklinikk består av føde-, gyn- og barsel poliklinikk, og har 35 000 konsultasjoner i året. Poliklinikken har et tverrfaglig miljø med høyt fokus på samarbeid mellom faggrupper. Poliklinikken innehar ø-hjelpsfunksjon på dagtid og tidlig ettermiddag både innen gyn og føde.

Vi søker etter engasjerte og dyktig jordmødre som ønsker å jobbe med kvinnehelse og spesielt de gravide og ultralyd.

Alle søkere må søke elektronisk

Mer opplysninger om studieåret finnes på NTNU sine sider. Søknad til NTNU kommer først etter ansettelse i utdanningsstillingen.

Arbeidsoppgaver
 • Ultralyd til gravide i uke 18-20 
 • Placentakontroller i uke 32 
 • Jordmoromsorg til gravide med risikosvangerskap
 • Oppfølging av gravide med diabetes
 • Barselpoliklinikk
 • Assistere gynekolog ved gynekologiske undersøkelser
 • Samtaler og administrasjon av medikamenter ved abort
 • Vi arbeider dagturnus
Kvalifikasjoner
 • Off. godkjent jordmor
 • Klinisk erfaring som jordmor i minimum 1 år
 • Gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • God arbeidskapasitet
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til fleksibilitet og endringsvilje
 • Engasjement for pasienter og fagfelt
 • Motivert til faglig utvikling 
 • Det gjøres en totalvurdering av faglig og personlig egnethet
 • Kunnskaper innen Partus og Dips
Vi tilbyr
 • 100% stilling under utdanningen
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst og beregnet ansiennitet 
 •  Dekket reise og opphold i Trondheim under studietiden
 •  Dekket studieavgift 
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentralt beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
 • Det beregners 24 mnd bindingstid etter endt utdanning 
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, med lokal –og områdefunksjon for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag.

"Menneskelig nær – faglig sterk" er vår visjon.

Kvinneklinikken har ca. 5000 fødsler årlig og gir et fullverdig føde- og barseltilbud. Avdeling for gynekologi er ledende innen dagkirurgi og har stor poliklinisk virksomhet både ved Nordbyhagen og Ski sykehus. Et trygt og godt faglig tilbud og effektiv pasientflyt står i sentrum.

Avdeling for forskning har stor aktivitet og leverer årlig flere vitenskapelige publikasjoner og doktorgradsarbeid. Kvinneklinikken jobber for å være ledende innen kvinnehelse og et naturlig førstevalg.

Les mer om Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Stillingsbeskrivelse

Nevrologi - slag S103, Akershus universitetssykehus HF

Ønsker du en spennende og variert arbeidsdag?

100 % stilling utdanningsstilling innen ultralyd ved Kvinneklinikkens poliklinikk.

Dette er videreutdanning for jordmødre som ønsker å utøve obstetrisk ultralyd i svangerskapets andre og tredje trimester. Heltidsstudium med 60 studiepoeng, oppstart ved NTNU Trondheim januar 2021.


Kvinneklinikkens poliklinikk består av føde-, gyn- og barsel poliklinikk, og har 35 000 konsultasjoner i året. Poliklinikken har et tverrfaglig miljø med høyt fokus på samarbeid mellom faggrupper. Poliklinikken innehar ø-hjelpsfunksjon på dagtid og tidlig ettermiddag både innen gyn og føde.

Vi søker etter engasjerte og dyktig jordmødre som ønsker å jobbe med kvinnehelse og spesielt de gravide og ultralyd.

Alle søkere må søke elektronisk

Mer opplysninger om studieåret finnes på NTNU sine sider. Søknad til NTNU kommer først etter ansettelse i utdanningsstillingen.

Arbeidsoppgaver
 • Ultralyd til gravide i uke 18-20 
 • Placentakontroller i uke 32 
 • Jordmoromsorg til gravide med risikosvangerskap
 • Oppfølging av gravide med diabetes
 • Barselpoliklinikk
 • Assistere gynekolog ved gynekologiske undersøkelser
 • Samtaler og administrasjon av medikamenter ved abort
 • Vi arbeider dagturnus
Kvalifikasjoner
 • Off. godkjent jordmor
 • Klinisk erfaring som jordmor i minimum 1 år
 • Gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • God arbeidskapasitet
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til fleksibilitet og endringsvilje
 • Engasjement for pasienter og fagfelt
 • Motivert til faglig utvikling 
 • Det gjøres en totalvurdering av faglig og personlig egnethet
 • Kunnskaper innen Partus og Dips
Vi tilbyr
 • 100% stilling under utdanningen
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst og beregnet ansiennitet 
 •  Dekket reise og opphold i Trondheim under studietiden
 •  Dekket studieavgift 
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentralt beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
 • Det beregners 24 mnd bindingstid etter endt utdanning 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 16.08.2020

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • AUG 05
  2020
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 06
  2020
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 07
  2020
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 09
  2020
  22 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 10
  2020
  15 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 12
  2020
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
55 ledige stillinger
Internship / Praktikanter