<  
>  
Ledig stilling

Barnvernspedagoger Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Søknadsfrist : 07.08.2020

Ungdomspsykiatrisk klinikk er en seksjon i Avdeling barn og unges psykiske helsevern (ABUP) innen Divisjon Psykisk Helsevern, Ahus. Klinikken tilbyr utredning og behandling for ungdom i alderen 13-18 år med alvorlige psykiske lidelser. Hovedgrupper av tilstander er; psykoser, begynnende schizofreni, alvorlige spiseforstyrrelser og alvorlig depresjon. Klinikken har øyeblikkelig hjelp-plikt for alle barn i opptaksområdet etter psykisk helsevernforskriften.

Ungdomspsykiatrisk klinikk (UK) ledes av seksjonsleder. Vi har en åpen og en lukket post, i tillegg en leilighet for et mer fleksibelt behandlingstilbud til pasientene. Postene er bemannet med enhetsledere og i hovedsak barnevernspedagoger, sykepleiere og vernepleiere i miljøterapeutstillinger. I tillegg har klinikken en fagstab tilknyttet begge poster bestående av overleger, psykolog/psykologspesialist, leger i spesialisering, musikkterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut og kontorfaglig personell. Seksjonen har også et eget ambulant team (Mobilt behandlingsteam) med ti fagstillinger, som arbeider for å finne gode alternativer til innleggelse i døgnavdelingen og i nær samarbeid med post og poliklinikk, sikre gode overganger fra døgninnleggelser til utskrivelse for pasientgruppen. Ungdomspsykiatrisk klinikk er en dynamisk institusjon med et god faglig miljø som tilbyr flerfaglig utredning og behandling både i post dag/døgn og ambulant. 

Klinikkens visjon: Ungdommen i fokus - et trygt sted

Vi har nå ledige stillinger som barnevernspedagoger  

Arbeidsoppgaver
 • Miljøterapeutisk utredning og behandling i tråd med klinikkens faglige profil
 • Bidra til tverrfaglig og organisatorisk samhandling
 • Særkontaktansvar, deltagelse i behandlingsteam
 • Delta og bidra til faglig utviklingsarbeid
Kvalifikasjoner
 • Vi søker etter barnevernspedagoger  eventuelt  videreutdanning  
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med ungdom, fortrinnsvis psykiatrisk døgnbehandling.
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet tillegges stor vekt
Personlige egenskaper
 • Vi søker medarbeidere som ønsker å bruke sin kompetanse i samarbeid med pasienter og deres foresatte
 • Har energi og lyst til å arbeide i et faglig spennende felt som er i stadig utvikling
 • Liker tverrfaglig og utfordrende arbeid
 • Ønsker å arbeide både selvstendig og i team

Vi tilbyr
 • Et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud
 •  Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 •  Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 •  Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
 •  Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo.
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

Les mer om Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Stillingsbeskrivelse

Ungdomspsykiatrisk klinikk er en seksjon i Avdeling barn og unges psykiske helsevern (ABUP) innen Divisjon Psykisk Helsevern, Ahus. Klinikken tilbyr utredning og behandling for ungdom i alderen 13-18 år med alvorlige psykiske lidelser. Hovedgrupper av tilstander er; psykoser, begynnende schizofreni, alvorlige spiseforstyrrelser og alvorlig depresjon. Klinikken har øyeblikkelig hjelp-plikt for alle barn i opptaksområdet etter psykisk helsevernforskriften.

Ungdomspsykiatrisk klinikk (UK) ledes av seksjonsleder. Vi har en åpen og en lukket post, i tillegg en leilighet for et mer fleksibelt behandlingstilbud til pasientene. Postene er bemannet med enhetsledere og i hovedsak barnevernspedagoger, sykepleiere og vernepleiere i miljøterapeutstillinger. I tillegg har klinikken en fagstab tilknyttet begge poster bestående av overleger, psykolog/psykologspesialist, leger i spesialisering, musikkterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut og kontorfaglig personell. Seksjonen har også et eget ambulant team (Mobilt behandlingsteam) med ti fagstillinger, som arbeider for å finne gode alternativer til innleggelse i døgnavdelingen og i nær samarbeid med post og poliklinikk, sikre gode overganger fra døgninnleggelser til utskrivelse for pasientgruppen. Ungdomspsykiatrisk klinikk er en dynamisk institusjon med et god faglig miljø som tilbyr flerfaglig utredning og behandling både i post dag/døgn og ambulant. 

Klinikkens visjon: Ungdommen i fokus - et trygt sted

Vi har nå ledige stillinger som barnevernspedagoger  

Arbeidsoppgaver
 • Miljøterapeutisk utredning og behandling i tråd med klinikkens faglige profil
 • Bidra til tverrfaglig og organisatorisk samhandling
 • Særkontaktansvar, deltagelse i behandlingsteam
 • Delta og bidra til faglig utviklingsarbeid
Kvalifikasjoner
 • Vi søker etter barnevernspedagoger  eventuelt  videreutdanning  
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med ungdom, fortrinnsvis psykiatrisk døgnbehandling.
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet tillegges stor vekt
Personlige egenskaper
 • Vi søker medarbeidere som ønsker å bruke sin kompetanse i samarbeid med pasienter og deres foresatte
 • Har energi og lyst til å arbeide i et faglig spennende felt som er i stadig utvikling
 • Liker tverrfaglig og utfordrende arbeid
 • Ønsker å arbeide både selvstendig og i team

Vi tilbyr
 • Et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud
 •  Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 •  Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 •  Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
 •  Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 07.08.2020

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • AUG 05
  2020
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 06
  2020
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 07
  2020
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 09
  2020
  22 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 10
  2020
  15 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 12
  2020
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
55 ledige stillinger
Internship / Praktikanter