<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Skatteetaten Bistandsrevisor, Stjørdal

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

 

Bistandsrevisor

I Skatt Midt-Norge, avdeling kontroll – og rettsanvendelse, er det ledig stilling som bistandsrevisor. Bistandsrevisortillingen er i utgangspunktet et engasjement over 3 år, men kan vurderes forlenget. Etter at engasjementperioden er over, vil eventuelt eksternt ansatt søker bli tilbydt annen fast stilling i etaten. Kontorstedet er i utgangspunktet knyttet opp mot Skattekontoret i Trondheim.

Midlertidig tjenestested vil være Nord-Trøndelag politidistrikt, med plassering i Stjørdal. Revisor skal, etter behov, ambulere mellom politidistriktet og skattekontorene i Nord-Trøndelag.

Arbeidsoppgaver

Samarbeid med politidistriktets økoteam

Bistand til politiet i anmeldte skatte – og avgiftssaker

Bistand i andre saker hvor det er aktuelt å inndra utbytte fra straffbare handlinger

Bidra til å heve regnskaps- og revisjonskompetansen hos politiet

Delta i skatteetatens tiltak mot svart økonomi.

Bidra til kompetanseoppbygging om strafferettslige forhold i skatteetaten

Bidra til å tilrettelegge saker som skal anmeldes, herunder sporvalg i EMK-saker

Kvalifikasjoner

Søkere må ha bestått registrert revisoreksamen eller ha annen god teoretisk revisjonsutdanning på samme eller høyere nivå..

God jobbrelevant erfaring fra kontroll/etterforskning av kompliserte skatte – og avgiftssaker.

Gode samarbeidsevner og gode evner til å kommunisere både skriftlig og muntlig

Den som tilsettes må regne med en del reisevirksomhet.

Lønnsvilkår

Stillingen avlønnes som spesialrevisor kode 1224, lønnstrinn 48 - 55, dvs. kr. 383.900 –

kr. 433.400. For spesielt godt kvalifiserte søkere, kan høyere avlønning vurderes.

I den tiden tjenestemannen har de arbeidsoppgavene som er spesifisert ovenfor, gis det et tillegg på lønnsregulativets B-tabell ltr.50, dvs kr. 40.000,- .

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Det er spesielle regler for å inneha bistilling eller næringsinteresser. Det er prøvetid på 6 måneder, og fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Skatteetaten benytter elektronisk saksbehandling. Vi ber derfor våre søkere om å registrere søknaden gjennom: www.skatteetaten.no Merk stillingen 2010/869022

Om arbeidsgiveren
Les mer om Skatteetaten

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Kontaktpersoner:
Britt Inger Ileby
tlf +47 73882060
mob +47 93201420
Kåre Vågsether
tlf +47 71195210
mob +47 90600914

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 85%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 80%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 80%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 80%
Flere muligheter
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
Lærlinger

Se flere annonser

Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning har med sine vel 1000 ansatte flere sentrale avdelinger som skal sikre gode premisser og etterlevelse av de
27.05.2024 Oslo
For å styrke IT-støtten til Forsvarsbyggs investeringsprosjekter søker IT-seksjonen etter en ny medarbeider på brukerstøtte. Teamet du går inn i
28.05.2024 Stjørdal
IT-seksjonen i Forsvarsbygg er i vekst og vi søker nå en faglig sterk medarbeider som kan tre inn i en
28.05.2024 Oslo
Forsvarsbygg søker nå etter ny mekaniker som vil jobbe som driftstekniker hos oss!Som driftstekniker vil du være vårt fremste kontaktledd overfor
22.05.2024 Sørreisa
Gjennom vårt arbeid med å bli den foretrukne elektrobedriften til privat- og bedriftsmarkedet i Tromsø opplever vi økt arbeidsmengde. Vi
Fortløpende Tromsø
Om oss I Bane NOR har vi ett felles mål – å sette spor vi er stolte av, som kan
09.06.2024 Levanger
Om oss I Bane NOR har vi ett felles mål – å sette spor vi er stolte av, som kan
03.06.2024 Oslo
Fagmiljøet ingeniørgeologi på hovedkontoret i/tilknyttet Sandvika består for tiden av 27 ansatte, men vi har vekstambisjoner og ønsker å bygge
11.08.2024 Flere steder
Vis alle 23.219 ledige stillinger

Fakta om Skatteetaten