<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Psykologspesialist, to faste stillinger, DPS Øvre Romerike Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Ønsker du å jobbe som psykologspesialist  i et stort og engasjert fagmiljø?

Vi har ledig 2 faste fulltidsstillinger for psykologspesialister ved vår Allmennpoliklinikk. Vi ønsker oss to engasjerte og flinke psykologspesialister som kan bidra med sin kunnskap hos oss! Erfarne psykologer som har kommet et stykke i spesialiseringen kan også søke. Vi kan tilby et veldig godt arbeidsmiljø!

Allmennpoliklinikken har 23 stillinger og er tverrfaglig sammensatt av 5 psykologspesialister, 10 psykologer, 3 overleger, 3 leger i spesialisering (LIS-leger),  1 psyk. sykepleier og 1 sosionom.

Vi har et stort psykologmiljø både ved Allmennpoliklinikken med 14 psykologspesialister/psykologer og på DPS'et er det totalt 33 psykologspesialister/psykologer. Det er psykologmøter annenhver uke hvor alle psykologene i avdelingen møtes omkring psykologfaglige temaer.

DPS Øvre Romerike består av de 5 seksjonene Allmennpoliklinikken, Tidlig intervensjon og rehabilitering for psykosepasienter (TiRe), Seksjon for gruppeterapi (SFG), Akutteam, samt en døgnseksjon med 18 senger.

Vi samarbeider med øvrige avdelinger i Divisjon psykisk helsevern og med fastlegene og kommunene i opptaksområdet.

Vårt opptaksområde er Øvre Romerike, bestående av 6 kommuner, med i alt 109 000 innbyggere. DPS Øvre Romerike har 95 ansatte og bemanningen er tverrfaglig.

Alle søkere må søke elektronisk. Vi ønsker deg velkommen som søker!

Arbeidsoppgaver
 • Utredning og behandling av pasienter.
 • Samarbeid med aktuelle instanser og pårørende.
 • Delta i fag- og kompetanseutvikling.
 • Bidra i internundervisningen.
 • Deltagelse generelt i utviklings- og endringsarbeid ved seksjonen.
 • Ved behov yte bistand opp mot andre seksjoner i avdelingen. 
 • Spesialister har spesialistspesifikke arbeidsoppgaver som inkluderer blant annet veiledning, godkjenning av epikriser, journalansvarlig for ikke-spesialister, rådgiving/spesialistmedvirkning i behandlingsforløp hos ikke-spesialister, deltagelse i inntaksarbeid/vurderinger av henvisninger, avklaringssamtaler m.m. Ansvar for pasienter som behandles under tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold kan forekomme. Andre spesialistoppgaver kan komme i tillegg.
Kvalifikasjoner
 • Godkjent norsk spesialisering/spesialist i klinisk psykologi, fortrinnsvis innen klinisk voksenpsykologi, men andre spesialiseringer vil kunne tas i betraktning.
 • Hvis du ikke er spesialist må du ha norsk autorisasjon eller lisens som psykolog.
 • Beherske norsk språk godt både skriftlig og muntlig.
 • Forståelse for spesialisthelsetjenestens mandat og rolle i behandlingsapparatet, (systemtenkning og systemkunnskap).
 • Kunnskap om helsemyndighetenes lov- og forskriftsverk.
 • Erfaring fra allmennpoliklinikk på DPS.
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Gode samarbeidsevner.
 • At du deler av din kunnskap og dine erfaringer.
 • Høy arbeidskapasitet.
 • Gode gjennomføringsevner.
 • Tar ansvar for resultater, både egne og seksjonens/avdelingens. 
 • Tar ansvar for eget bidrag til sosialt miljø og faglig utvikling.
 • Bidrar til å skape en stabil, støttende og bekreftende atmosfære. 
 • Faglig engasjert, motiverende og inspirerende.
 • Endringsvillighet-/deltagelse; både tåle godt og delta aktivt og konstruktivt i de konstante endringene som er i helsesektoren.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Vi har et stort psykologmiljø.
 • Det er psykologmøter med psykologfaglig innhold annenhver uke med der alle psykologene i avdelingen deltar. 
 • Vi har et godt arbeidsmiljø med mye godt humør og gode relasjoner.
 • Vi deltar i Holmenkollstafetten og Ahus-lekene årlig.
 • Mulighet for videreutdanning for spesialister. 
 • Mulighet for psykologspesialisering for psykologer.
 • Hvis du ikke er psykologspesialist tilbyr vi veiledning.
 • Vi har fokus på våre pasienter gjennom kontinuerlig tjenesteutvikling og fagutvikling.
 • Ukentlig internundervisning på avdelingen.
 • Divisjon psykisk helsevern har en egen Forsknings -og utviklingsavdeling (FOU), og vi ønsker å ha eller delta i forskningsprosjekter.
 • Vi jobber kontinuerlig med kvalitetsforbedring. 
 • Ahus har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, kinobilletter, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud, samt rabatt på treningssentre.
 • Ahus har en boligstiftelse med personalboliger og det finnes personalbarnehage.
 • Kort reisevei fra Oslo, mot køen, 30 min med bil. Togtilbudet til/fra Jessheim er også godt og tar kun 36 min.
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Høyanger
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Sunndal
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Kvinnherad
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Haugesund
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Årdal
Hydro Rolled Products is a leading manufacturer of advanced rolled aluminium products, with 100 years of experience. We supply around
02.12.2020 Flere steder
I Multiconsult Vest har vi kontorer på Nesttun, på Stord og på Voss. I Nesttunbrekka er vi i overkant av
02.12.2020 Bergen
Vi søker etter ingeniørgeolog for tilknytning til vårt kontor i Sandvika. Fagmiljøet ingeniørgeologi i Norconsult består av 9 personer knyttet til Trondheimskontoret,
02.12.2020 Bærum
Vis alle 20.063 ledige stillinger

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

Les mer om Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å jobbe som psykologspesialist  i et stort og engasjert fagmiljø?

Vi har ledig 2 faste fulltidsstillinger for psykologspesialister ved vår Allmennpoliklinikk. Vi ønsker oss to engasjerte og flinke psykologspesialister som kan bidra med sin kunnskap hos oss! Erfarne psykologer som har kommet et stykke i spesialiseringen kan også søke. Vi kan tilby et veldig godt arbeidsmiljø!

Allmennpoliklinikken har 23 stillinger og er tverrfaglig sammensatt av 5 psykologspesialister, 10 psykologer, 3 overleger, 3 leger i spesialisering (LIS-leger),  1 psyk. sykepleier og 1 sosionom.

Vi har et stort psykologmiljø både ved Allmennpoliklinikken med 14 psykologspesialister/psykologer og på DPS'et er det totalt 33 psykologspesialister/psykologer. Det er psykologmøter annenhver uke hvor alle psykologene i avdelingen møtes omkring psykologfaglige temaer.

DPS Øvre Romerike består av de 5 seksjonene Allmennpoliklinikken, Tidlig intervensjon og rehabilitering for psykosepasienter (TiRe), Seksjon for gruppeterapi (SFG), Akutteam, samt en døgnseksjon med 18 senger.

Vi samarbeider med øvrige avdelinger i Divisjon psykisk helsevern og med fastlegene og kommunene i opptaksområdet.

Vårt opptaksområde er Øvre Romerike, bestående av 6 kommuner, med i alt 109 000 innbyggere. DPS Øvre Romerike har 95 ansatte og bemanningen er tverrfaglig.

Alle søkere må søke elektronisk. Vi ønsker deg velkommen som søker!

Arbeidsoppgaver
 • Utredning og behandling av pasienter.
 • Samarbeid med aktuelle instanser og pårørende.
 • Delta i fag- og kompetanseutvikling.
 • Bidra i internundervisningen.
 • Deltagelse generelt i utviklings- og endringsarbeid ved seksjonen.
 • Ved behov yte bistand opp mot andre seksjoner i avdelingen. 
 • Spesialister har spesialistspesifikke arbeidsoppgaver som inkluderer blant annet veiledning, godkjenning av epikriser, journalansvarlig for ikke-spesialister, rådgiving/spesialistmedvirkning i behandlingsforløp hos ikke-spesialister, deltagelse i inntaksarbeid/vurderinger av henvisninger, avklaringssamtaler m.m. Ansvar for pasienter som behandles under tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold kan forekomme. Andre spesialistoppgaver kan komme i tillegg.
Kvalifikasjoner
 • Godkjent norsk spesialisering/spesialist i klinisk psykologi, fortrinnsvis innen klinisk voksenpsykologi, men andre spesialiseringer vil kunne tas i betraktning.
 • Hvis du ikke er spesialist må du ha norsk autorisasjon eller lisens som psykolog.
 • Beherske norsk språk godt både skriftlig og muntlig.
 • Forståelse for spesialisthelsetjenestens mandat og rolle i behandlingsapparatet, (systemtenkning og systemkunnskap).
 • Kunnskap om helsemyndighetenes lov- og forskriftsverk.
 • Erfaring fra allmennpoliklinikk på DPS.
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Gode samarbeidsevner.
 • At du deler av din kunnskap og dine erfaringer.
 • Høy arbeidskapasitet.
 • Gode gjennomføringsevner.
 • Tar ansvar for resultater, både egne og seksjonens/avdelingens. 
 • Tar ansvar for eget bidrag til sosialt miljø og faglig utvikling.
 • Bidrar til å skape en stabil, støttende og bekreftende atmosfære. 
 • Faglig engasjert, motiverende og inspirerende.
 • Endringsvillighet-/deltagelse; både tåle godt og delta aktivt og konstruktivt i de konstante endringene som er i helsesektoren.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Vi har et stort psykologmiljø.
 • Det er psykologmøter med psykologfaglig innhold annenhver uke med der alle psykologene i avdelingen deltar. 
 • Vi har et godt arbeidsmiljø med mye godt humør og gode relasjoner.
 • Vi deltar i Holmenkollstafetten og Ahus-lekene årlig.
 • Mulighet for videreutdanning for spesialister. 
 • Mulighet for psykologspesialisering for psykologer.
 • Hvis du ikke er psykologspesialist tilbyr vi veiledning.
 • Vi har fokus på våre pasienter gjennom kontinuerlig tjenesteutvikling og fagutvikling.
 • Ukentlig internundervisning på avdelingen.
 • Divisjon psykisk helsevern har en egen Forsknings -og utviklingsavdeling (FOU), og vi ønsker å ha eller delta i forskningsprosjekter.
 • Vi jobber kontinuerlig med kvalitetsforbedring. 
 • Ahus har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, kinobilletter, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud, samt rabatt på treningssentre.
 • Ahus har en boligstiftelse med personalboliger og det finnes personalbarnehage.
 • Kort reisevei fra Oslo, mot køen, 30 min med bil. Togtilbudet til/fra Jessheim er også godt og tar kun 36 min.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter