<  
>  
Ledig stilling

Skattedirektør Finansdepartementet

Søknadsfrist : 30.08.2020

Finansdepartementet søker skattedirektør. Skattedirektøren har det faglige og administrative ansvaret for Skatteetaten, og skal lede etaten innenfor de rammer som settes av Finansdepartementet. 

Ny skattedirektør skal lede en kompleks kompetanseorganisasjon med en bred nasjonal tilstedeværelse og grenseflater mot en rekke nasjonale og internasjonale aktører. Skatteetaten er en organisasjon i kontinuerlig endring og utvikling som følge av effektiviseringskrav, teknologiutvikling og endringer i regelverk, tjenestemodeller og prosesser. 

Etaten har i de siste årene overtatt nye store oppgaver, gjennomført en rekke større IKT-moderniseringsprosjekter, og har samtidig implementert en ny organisasjonsmodell. Den nye organiseringen har lagt til rette for mer spesialiserte og bærekraftige fagmiljøer, bedre oppgaveløsning og mer likebehandling. En viktig oppgave for skattedirektøren fremover blir å realisere gevinster av gjennomførte nye endringer. 

Vi søker en strategisk og samlende direktør med bred ledererfaring. Skattedirektøren skal sikre prioriteringer, kompetanse og kapasitet for å ivareta en omfattende oppgaveportefølje. 

Ny skattedirektør har sterk gjennomføringskraft, og oppnår tillit både i egen organisasjon og eksternt. Skattedirektøren må ha et stort engasjement for samfunnsoppdraget, og for å fortsette arbeidet med å effektivisere virksomheten og forenkle løsningene som møter næringsliv og befolkning. Vi ser etter en trygg og tydelig leder med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Solid samfunns- og rolleforståelse er sentralt for å lykkes.  Stillingen krever utdanning på masternivå. 

Stillingen er et åremål for seks år med mulighet for fornyelse én gang. Stillingen krever sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig. Lønn etter avtale.  

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, Ann-Kristin Nyrønning, tel. 92 08 53 97/Jon Erling Tenvik, tel.  97 13 57 50  eller ekspedisjonssjef Omar G. Dajani i Finansdepartementet, tel. 22 24 44 44. Søknad med CV registreres via «Karriere» på www.backerskeie.no innen 30. august 2020. 

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring. 

 

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Bli kjent med Finansdepartementet

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre finansieringen av velferdsstaten. Etaten skal sikre at skatter, avgifter og andre krav blir riktig fastsatt og innbetalt og sørge for et oppdatert folkeregister. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet. Skatteetaten har om lag 6500 ansatte og består av et direktorat, og seks divisjoner med landsdekkende ansvar. Fra 1. november 2020 overføres ansvaret for skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten. 

Les mer om Finansdepartementet

Stillingsbeskrivelse

Finansdepartementet søker skattedirektør. Skattedirektøren har det faglige og administrative ansvaret for Skatteetaten, og skal lede etaten innenfor de rammer som settes av Finansdepartementet. 

Ny skattedirektør skal lede en kompleks kompetanseorganisasjon med en bred nasjonal tilstedeværelse og grenseflater mot en rekke nasjonale og internasjonale aktører. Skatteetaten er en organisasjon i kontinuerlig endring og utvikling som følge av effektiviseringskrav, teknologiutvikling og endringer i regelverk, tjenestemodeller og prosesser. 

Etaten har i de siste årene overtatt nye store oppgaver, gjennomført en rekke større IKT-moderniseringsprosjekter, og har samtidig implementert en ny organisasjonsmodell. Den nye organiseringen har lagt til rette for mer spesialiserte og bærekraftige fagmiljøer, bedre oppgaveløsning og mer likebehandling. En viktig oppgave for skattedirektøren fremover blir å realisere gevinster av gjennomførte nye endringer. 

Vi søker en strategisk og samlende direktør med bred ledererfaring. Skattedirektøren skal sikre prioriteringer, kompetanse og kapasitet for å ivareta en omfattende oppgaveportefølje. 

Ny skattedirektør har sterk gjennomføringskraft, og oppnår tillit både i egen organisasjon og eksternt. Skattedirektøren må ha et stort engasjement for samfunnsoppdraget, og for å fortsette arbeidet med å effektivisere virksomheten og forenkle løsningene som møter næringsliv og befolkning. Vi ser etter en trygg og tydelig leder med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Solid samfunns- og rolleforståelse er sentralt for å lykkes.  Stillingen krever utdanning på masternivå. 

Stillingen er et åremål for seks år med mulighet for fornyelse én gang. Stillingen krever sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig. Lønn etter avtale.  

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, Ann-Kristin Nyrønning, tel. 92 08 53 97/Jon Erling Tenvik, tel.  97 13 57 50  eller ekspedisjonssjef Omar G. Dajani i Finansdepartementet, tel. 22 24 44 44. Søknad med CV registreres via «Karriere» på www.backerskeie.no innen 30. august 2020. 

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring. 

 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 30.08.2020

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
1 ledig stilling
Internship / PraktikanterLes brosjyre på www.jobbifin.dep.no.