<  
>  
Ledig stilling

Sykepleier Blådalen Aktivitetssenter Enhet for aktivitet og mestring, Bergen kommune

Søknadsfrist : 17.08.2020

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon74 Presentasjon av stillingen:
Aktivitetssentrene i Bergen Kommune er et tilbud til fortrinnsvis eldre og personer med demens som har fått vedtak om tjenesten. Blådalen Aktivitetssenter er et nyopprettet aktivitetssenter for personer med demens som åpner 1.september 2020. Her er det 15 plasser på dagtid fra mandag til fredag, med mulighet for å utvide denne åpningstiden. Det er lovpålagt fra 1.januar 2020 at personer med demens skal få en plass på aktivitetssenter når de ønsker det. Tilbudet ved aktivitetssentrene er sosiale og kulturelle aktiviteter, samt fokus på fysisk aktivitet og ernæring. Våre medarbeidere har en aktiv rolle i å videreutvikle våre tjenester i takt med brukerne sine ønsker. Vi vil gjerne at det fremkommer i søknaden hvilke aktiviteter du kan bidra med inn i våre tjenester.
Blådalen Aktivitetssenter er en del av Enhet for aktivitet og mestring. Denne enheten ble opprettet i 2018, og er en byomfattende tjeneste som ligger under Etat for hjemmebaserte tjenester. Enhet for aktivitet og mestring omfatter følgende avdelinger: Responssenteret, Kommunal Hjelpemiddelservice, Hverdagsrehabilitering, Støttekontaktkonsulenter, Frivillighetskoordinatorer, Miljøtjenesten i Omsorgsboliger, samt Aktivitetssentrene. Enheten har som mål å hindre isolasjon, øke aktivitets og mestringsnivå, samt at vi fokusere på det friske i mennesket. Vi har nå en nyopprettet 100 % sykepleier stilling ledig ved Blådalen aktivitetssenter. Som eneste faste sykepleier ved dette aktivitetssenteret, er det forventet at man tar en aktiv rolle med tanke på helserelaterte oppgaver. Det er for tiden arbeidstid på dagtid, men man må være forberedt på å gå over i turnus arbeid som inkluderer kveldsvakter på sikt. Vi søker etter en kollega som er fleksibel, løsningsorientert, ansvarsbevisst og kreativ fordi du skal jobbe med systematisk miljøarbeid.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere aktiviteter tilpasset brukernes forutsetninger og ønsker.
 • Administrering av helserelaterte oppgaver.
 • Behjelpelig med å hente/ bringe brukere til og fra aktivitetssenteret.
 • Tilberede og gjennomføre måltider i henhold til kostholds- og ernæringsprinsipper.
 • Være kontaktperson for bruker, pårørende og andre samarbeidspartnere.
 • Motivere og bidra til at brukerne kan delta på ulike aktiviteter som tilbys.
 • Dokumentasjonsarbeid ved bruk av kommunens systemer for dette.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Søkere med relevant erfaring fra miljøarbeid med eldre vil bli foretrukket.
 • Det er et krav at man har god fysisk form fordi jobben innebærer tunge løft uten spesifikke hjelpemidler, samt støtte i forbindelse med forflytning av brukere.
 • Gode IT kunnskaper, gjerne kjennskap til journalsystemet Profil (opplæring vil bli gitt etter behov). 
 • God norsk språkforståelse, samt norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne tilsvarende Bergenstesten nivå 2.
 • Videreutdanning/ kursing innen demens.
 • Erfaring som pårørendekontakt (fordi man skal være kontaktperson for brukerne).
 • Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper

 • God relasjonskompetanse for å ivareta brukernes, og pårørende sine behov på en hensiktsmessig måte.
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner fordi man skal samarbeide og kommunisere med brukere, pårørende, kollegaer, andre helsetjenester, samt eksterne samarbeidspartnere.
 • Kreativ fordi man skal planlegge og gjennomføre ulike aktiviteter som er tilpasset brukernes behov og forutsetninger.
 • Utadvendt fordi man skal være ansvarlig for å gjennomføre aktiviteter, da ofte i plenum med alle brukere tilstede.
 • Fleksibel fordi arbeidshverdagen kan være uforutsigbar, og man må da ha evne til å tenke løsningsorientert. 
 • Trygg på eget fag da man er den eneste sykepleieren som jobber ved aktivitetssenteret. 
 • Like å ta og få ansvar.

Vi tilbyr

 • Lønn etter tariff som sykepleier.
 • Gode pensjons og forsikringsordninger. 
 • Man får være med å bidra i en tjeneste i sterk utvikling.
 • Sterkt faglig fokus. 
 • Årlige fagdager for aktivitetssentrene.

Kontaktinformasjon

Renate Alexandersen

Arbeidssted

Åstveittunet 83
5106 Øvre Ervik

Søk på stillingen:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Bergen kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon74 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 17.08.2020

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, der både tøffe tak, godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter er en del av arbeidshverdagen?. Vi søker deg som har et brennende engasjement for mennesker og ikke er redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg over "de små tingene" og er flink til å skape en relasjon med våre beboere!. Du vil jobbe med ulike beboere, noe som krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Du må videre være arbeidsvillig og faglig engasjert, og kunne jobbe selvstendig så vel som i team. Du må ha god fysisk og psykisk helse. Kvalifikasjoner  3 årig høyskoleutdanning Erfaring i arbeid med mennesker, institusjonsarbeid er en fordel Førerkort kl. B er et krav Kreativ person med fokus på aktivitets- og ferdighetstrening Som miljøterapeut hos Stendi deltar du i et team som arbeider målrettet for å bedre beboers livssituasjon, skape utviklingsmuligheter og istandsette beboer til å mestre en selvstendig positiv tilværelse. Arbeidstid: Du vil inngå i en medleverturnus som innebærer 3 døgn jobb, 7 døgn fri, 4 døgn jobb, 7 døgn fri. Du jobber og bor på arbeidsstedet de døgnene du er på arbeid. Det er krav til politiattest for å jobbe hos oss. Menn oppfordres til å søke. Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner, veiledning og oppfølging – og en fleksibel og variert arbeidsdag. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte avdelingsleder: Inga Hjelseth, telefon 901 56 067
17.03.2020 Målselv
Ortopedisk sengeområde Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og behandle flere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre gode og sikre pasientløp i regionens største kompetansevirksomhet.  Ved ortopedisk seksjon forventes det økning av aktiviteten og vi trenger derfor flere hjelpepleiere/helsefagarbeidere. Ved sengeområdet trenger vi engasjerte hjelpepleiere/helsefagarbeidere i følgende stillinger: 5 x 60% faste stillinger 6 x 18,78% faste stillinger (Helgestillinger hvor også sykepleierstudenter er aktuelle)  Stillingene inngår i 3-delt turnus med arbeid hver 3. helg Ortopedisk sengepost er samlokalisert med revmatologisk sengepost, og har 18 ortopediske senger. Vi behandler pasienter med brudd, og pasienter som skal ha ny protese i hofte, kne eller skulder. Det er et tett tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper. Vi har egen pasientskole for pasienter som skal ha ny hofte- eller kneprotese. Arbeidsoppgaver Observasjon av vitale parameter. Behandling, mobilisering, stell og pleie.  Kvalifikasjoner Autorisert hjelpepleier/helsefagarbeider. Gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig. Gjerne arbeidserfaring fra tilsvarende arbeid i sykehus. Gode kommunikasjon og samarbeidsevner. Gjerne erfaring med DIPS. Evnen til å prioritere arbeid i en travel hverdag.  Personlige egenskaper Du jobber selvstendig med spennende og varierende arbeidsoppgaver. Du er bevisst og tar ansvar i arbeidshverdagen. Du samarbeider godt med andre yrkesgrupper. Du viser engasjement og faglig interesse.  Vi tilbyr Godt fag- og arbeidsmiljø. Spennende og varierte arbeidsoppgaver. Lønn etter gjeldende overenskomst Gode pensjonsordninger i offentlig pensjonskasse 
07.07.2020 Kongsvinger
Ortopedisk sengeområde Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og behandle flere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre gode og sikre pasientløp i regionens største kompetansevirksomhet.   Ved Ortopedisk seksjon forventes det økning av aktiviteten og vi trenger derfor flere sykepleiere. Er du den som ønsker nye utfordringer og som vi søker etter? Ved sengeområdet trenger vi engasjerte sykepleiere i følgende stilinger: 2 x 100% faste stillinger 2 x 80% faste stillinger I tillegg har vi fra medio september ledig 73% vikariat for ansatt i fødselspermisjon . Vikariatet er ledig til og med 06.06.2021.  Ortopedisk sengeområde er samlokalisert med revmatologisk sengeområde, hvor ortopedi har 18 senger. Vi behandler pasienter med brudd, og pasienter som skal ha ny protese i hofte, kne og skulder. Seksjonen har et tett tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper. Vi har egen pasientskole for pasienter som skal ha ny hofte- eller kneprotese.  Arbeidsoppgaver Observasjon av vitale parameter. Medikamenthåndtering og andre sykepleieprosedyrer. Behandling, mobilisering, stell og pleie. Samhandling med primærhelsetjenesten.  Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier. Gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig. Gjerne erfaring med ortopedi. Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner. Gjerne erfaring med DIPS. Evnen til å prioritere arbeid i en travel hverdag.  Personlige egenskaper Du jobber selvstendig med spennende og varierende arbeidsoppgaver. Du er bevisst og tar ansvar i arbeidshverdagen. Du samarbeider godt med andre yrkesgrupper. Du viser engasjement og faglig interesse.  Vi tilbyr Godt fag- og arbeidsmiljø. Spennende og varierte arbeidsoppgaver. Lønn i hht gjeldende overenskomst Gode pensjonsordninger i KLP 
07.07.2020 Kongsvinger
Intensivmedisin og dagkirurgi Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF Er du intensivsykepleier eller sykepleier med erfaring og søker nye utfordringer?  Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og behandle flere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre gode og sikre pasientløp. Fra 01.09.2020 trenger vi intensivsykepleiere/sykepleiere  i følgende stillinger: 80 % vikariat som teamleder med fagansvar ved dagkirurgisk enhet kombinert med 20 % fast helgestilling ved enhet for intensivmedisin  100 % vikariat i fødselspermisjon, hvorav 60 % ved dagkirurgisk enhet og 40 % ved enhet for intensivmedisin (inkl. helg) 80 % vikariat, hvorav 60 % ved enhet for intensivmedisin (inkl. helg) og 20 % ved dagkirurgisk enhet Intensivseksjonen består av intensiv og postoperativ enhet og i tillegg dagkirurgisk enhet. Intensivmedisin har 6 sengeplasser og 9 postoperative plasser. Dagkirurgisk enhet har 10 plasser. Vi er en generell intensivenhet med både indremedisinske og kirurgiske pasienter. Vi er en del av akuttmedisinsk avdeling sammen med akuttmottaket, operasjon-/anestesi og fødeavdelingen. Søkeren kan forvente seg et godt faglig miljø, med en høy andel spesialutdannede intensivsykepleiere og lite turnover. Seksjonen har et godt og stabilt arbeidsmiljø, positive medarbeidere med en god teamfølelse. Vårt sykehus ligger bare 5 mil fra svenskegrensen, og grenser til Eda kommune. Alle søkere må søke via WebCruiter.  Arbeidsoppgaver Maskebehandling Respiratorbehandling Sentralovervåkning Støttefunksjoner for andre avdelinger Postoperativ overvåking av nyopererte pasienter  Vedrørende stilling som teamleder vises det til egen funksjonsbeskrivelse   Kvalifikasjoner Autorisert intensivsykepleier eller autorisert sykepleier med minst 2 års erfaring. Det er en fordel å ha erfaring med kirurgiske pasienter og pre/post operativ sykepleier  Personlige egenskaper Må kunne arbeide selvstendig og ha god planleggingsevne Være serviceinnstilt og fleksibel Ha evnen til å jobbe effektivt og å kunne takle høyt arbeidstempo Ha gode samarbeidsevner og godt humør Må beherske norsk språk skriftlig og muntlig  Personlig egnethet vil bli vektlagt  Vi tilbyr Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst Arbeid i et spennende og interessant miljø Medlemskap i pensjonsordning (KLP)
07.07.2020 Kongsvinger
Bemanningspool, Akershus universitetssykehus HF Bemanningspool er en seksjon med sykepleiere, helsefagarbeidere og jordmødre som jobber ved tre til fem fagområder på Ahus. Vi tilbyr kompetente medarbeidere som kan dekke inn for fravær og økt behov for bemanning på kort varsel. I tillegg har vi utdanningsstillinger for sykepleiere som tar videreutdanning. Seksjonen ble opprettet i 2018 og har vokst seg stor på kort tid. I dag samarbeider vi med medisinsk divisjon inkl akuttområdene, kirurgisk divisjon, psykisk helsevern, ortopedisk klinikk og kvinneklinikken. I tillegg har vi et samarbeid med overvåkningsavdelingene og intensivavdelingen i forbindelse med utdanningsstillingene. Det er planlagt en stor vekst av Bemanningspool i tiden fremover og vi har behov for en dyktig og engasjert enhetsleder til å være med på arbeidet. Som enhetsleder vil du ha tett samarbeid med seksjonsleder og rådgiver for Bemanningspool. Sammen skal vi videreutvikle Bemanningspool og ivareta våre medarbeidere på en god måte for å sikre trivsel, kompetanse og ettertraktede ressurser til klinikken. Ønskelig med rask oppstart, og oppstartdato kan tilpasses.  Arbeidsoppgaver Bistå seksjonsleder i drift av Bemanningspool. Lage og følge opp fremdriftsplaner for medarbeiderne. Dette inkluderer å planlegge for opplæring og oppfølging som samsvarer med behov i klinikken Samarbeid med klinikken Turnusplanlegging- og skriving Følge opp medarbeiderne i utdanningsstilling og samarbeide med moderpostene Utføre kompetansesamtaler og lage utviklingsplaner for medarbeiderne  Planlegge og gjennomføre fagdager Oppfølging av kompetanse  Fraværsoppfølging  Stedfortreder for seksjonsleder  Kvalifikasjoner Helsefaglig utdannelse på bachelornivå eller høyere Ledererfaring, gjerne lederutdanning Erfaring fra arbeid i sykehus og god kjennskap til sykehusorganisasjonen Kompetanse og erfaring i arbeidstidsplanlegging og arbeidstidsbestemmelser  Kjennskap til GAT, gjerne også til Læringsportalen og Personalportalen Personlige egenskaper Gode samarbeidsevner Gode kommunikasjons- og fremstillingsevner Systematisk Fleksibel og endringsvillig Løsningsorientert  Evne til å motivere og videreutvikle medarbeiderne Gjennomføringsevne Evne til å være selvstendig  Vi tilbyr En spennende jobb hvor du kan bidra til å sikre at vi har kompetente ansatte til å ivareta pasientene på Ahus Godt arbeidsmiljø  Lønn etter avtale God pensjonsordning Gode velferdstilbud for ansatte, som hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med stor og variabelt tilbud Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
07.07.2020 Lørenskog
Kar/thorax - sengepost, Akershus universitetssykehus HF Kar-/Thorax kirurgisk sengepost, S204 er en sengepost som også har ansvar for Bryst- og endokrin kirurgiske pasienter.    Stillingen innebærer å jobbe med stell, pleie, omsorg og behandling til avdelingens innlagte pasienter. Arbeidsoppgaver Stell, pleie, sykepleie og omsorg til avdelingens pasienter. Kliniske målinger, ulike prosedyrer og behandlings innen for helsefagarbeiderens kompetanse område. Kvalifikasjoner Offentlig godkjent helsefagarbeider med sykepleie erfaring fra Kar/Thorax kirurgi  Ønskelig med sykepleie erfaring i Bryst og endokrin kirurgi . Da sengeposten også har ansvar for disse pasientene. Personlige egenskaper Faglig dyktig, er bevisst egen fagkompetanse. God omsorgsperson, ønsker å utgjøre en forskjell for pasienten. Gode samarbeids evner Vi tilbyr Fagfeltet er stort og avansert. Avdelingene har et stabilt personale og det oppleves et godt arbeidsmiljø. Vi samarbeider tett med andre faggrupper, noe som gjør at hverdagen kan være krevende, men interessant og lærerik.
07.07.2020 Lørenskog
Blodsykdommer sengeområde S302, Akershus universitetssykehus HF S302 er en sengepost med to fagområder, infeksjonssykdommer og blodsykdommer. Som sykepleier ved vår avdeling vil du utøve sykepleie til begge pasientgruppene. Vi kan tilby deg som søker to spennende fagområder som du vil få god opplæring innen, et godt og inkluderende arbeidsmiljø og mulighet for personlig utvikling. Som sykepleier ved S302 vil du få varierte arbeidsoppgaver og stort ansvar. Du vil møte pasienter med langvarige, alvorlige sykdommer og pasienter med mer akutte kortvarige forløp. Vår sengepost byr på mange sykepleieprosedyrer, blant annet administrering av cytostatika. Det er en kompetanse du kan få tilbud om å tilegne deg dersom du ikke allerede har dette. Vi har stort fokus på pasientsikkerhet og jobber aktivt med flere av innsatsområdene til pasientsikkerhetsprogrammet.Vi ønsker en engasjert, effektiv og kunnskapsrik sykepleier med på vårt team. Vi søker deg som har erfaring innenfor hematologi. Aktuelle kandidater vi bli kontaktet forløpende, alle søkere må søke elektronisk.Vi har to vikariater i 80 % stilling, fra september til mars 2021. Det er mulighet for forlengelse. Kontakt meg gjerne dersom du har spørsmål vedørende stillingen. Arbeidsoppgaver Sykepleie til pasienter innlagt avdelingen Utøvelse av sykepleieprosedyrer Samhandling med primærhelsetjenesten Legevisitt, tavlemøter og gruppeansvar Bidra til å videreutvikle vår avdeling   Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier Det er ønskelig med erfaring fra spesialisthelsetjenesten, dette vektlegges Må beherske norsk skriftlig og muntlig   Personlige egenskaper Du har stor arbeidskapasitet og må trives med et høyt tempo og varierte oppgaver Har evnen til å arbeide strukturert og målrettet Er kunnskapsrik og liker faglige utfordringer Er engasjert og nysgjerrig Bidrar til et godt arbeidsmiljø og er en god lagspiller   Personlige egnethet vektlegges   Vi tilbyr Høyt faglig nivå Et godt, spennende og lærerikt arbeidsmiljø i stadig utvikling Vi kan være behjelpelig med barnehage og bolig  
07.07.2020 Lørenskog
AFFEKTIV 1, Akershus universitetssykehus HF Nå har DU muligheten til å jobbe hos oss på seksjon A og sammen bidra til å gjøre oss ennå bedre!Akuttpsykiatrisk avdeling er Norges største, og er en del av Divisjon Psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus. Avdelingen består pt av et akuttpsykiatrisk mottak, 4 psykoseseksjoner og 1 affektiv seksjon. Avdelingen gir akuttpsykiatrisk tilbud til voksne med behov for øyeblikkelig hjelp, og samarbeider tett med avdeling for spesialpsykiatri, distriktspsykiatriske sentre, alderspsykiatrisk avdeling og kommuner/bydeler i opptaksområdet.Seksjon har 13 sengeplasser, og drifter i tillegg egen ECT enhet, (poliklinisk) hvor vi har eget personale. Behandlingen på seksjonen består av stabilisering av kriser/økt symptomtrykk blant annet gjennom samtaler, medikamentell behandling og miljøterapi.Seksjonen søker etter helefagarbeider/hjelpepleier i 100 %  stilling (dag/kveld) med arbeid hver 3.helg. Vi søker deg som har et ekte og oppriktig engasjement for å arbeide med mennesker med psykiske lidelser. - Deg som gjerne vil bidra til å gjøre andre gode. Vi søker deg som er ansvarsbevisst, og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Arbeidsoppgaver Delta i seksjonens gjøremål Pasientrettet arbeid Dokumentasjon Oppfølging av behandlingsplaner Bidra til kunnskapsbasert praksis Delta på organisert trening i fysisk konflikthåndtering Bidra til samarbeid på tvers av seksjonene Ved behov bistå på andre seksjoner på Aku Kvalifikasjoner Offentlig godkjenning som helsefagarbeider eller hjelpepleier Gjerne med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Erfaring fra tilsvarende arbeid/oppgaver Kommunikasjon er en sentral del av jobben, og derfor er det viktig å beherske norsk muntlig og skriftlig Det vil videre foretas en helhetsvurdering på bakgrunn av utdanning, erfaring og egnethet. Personlige egenskaper Engasjert og faglig interessert Løsningsorientert Fleksibel Lagspiller Ansvarsbevisst og lojal Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Må trives i et aktivt og tidvis hektisk miljø Trives med å jobbe i ett tverrfaglig team Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt Vi tilbyr Muligheten til å være med på å videreutvikle seksjonen En spennende og utfordrende arbeidsplass i stadig utvikling Et spennende arbeidsmiljø, med hyggelige arbeidskolleger Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver Tverrfaglig samarbeid Sentral beliggenhet Gode velferdstilbud for ansatte Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Ahus skolen med ukentlig tema undervisning Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt Opplæring og jevnlig trening i fysisk konflikthåndtering
07.07.2020 Lørenskog
Vis alle 18.385 ledige stillinger

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.

Les mer om Enhet for aktivitet og mestring, Bergen kommune

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon74 Presentasjon av stillingen:
Aktivitetssentrene i Bergen Kommune er et tilbud til fortrinnsvis eldre og personer med demens som har fått vedtak om tjenesten. Blådalen Aktivitetssenter er et nyopprettet aktivitetssenter for personer med demens som åpner 1.september 2020. Her er det 15 plasser på dagtid fra mandag til fredag, med mulighet for å utvide denne åpningstiden. Det er lovpålagt fra 1.januar 2020 at personer med demens skal få en plass på aktivitetssenter når de ønsker det. Tilbudet ved aktivitetssentrene er sosiale og kulturelle aktiviteter, samt fokus på fysisk aktivitet og ernæring. Våre medarbeidere har en aktiv rolle i å videreutvikle våre tjenester i takt med brukerne sine ønsker. Vi vil gjerne at det fremkommer i søknaden hvilke aktiviteter du kan bidra med inn i våre tjenester.
Blådalen Aktivitetssenter er en del av Enhet for aktivitet og mestring. Denne enheten ble opprettet i 2018, og er en byomfattende tjeneste som ligger under Etat for hjemmebaserte tjenester. Enhet for aktivitet og mestring omfatter følgende avdelinger: Responssenteret, Kommunal Hjelpemiddelservice, Hverdagsrehabilitering, Støttekontaktkonsulenter, Frivillighetskoordinatorer, Miljøtjenesten i Omsorgsboliger, samt Aktivitetssentrene. Enheten har som mål å hindre isolasjon, øke aktivitets og mestringsnivå, samt at vi fokusere på det friske i mennesket. Vi har nå en nyopprettet 100 % sykepleier stilling ledig ved Blådalen aktivitetssenter. Som eneste faste sykepleier ved dette aktivitetssenteret, er det forventet at man tar en aktiv rolle med tanke på helserelaterte oppgaver. Det er for tiden arbeidstid på dagtid, men man må være forberedt på å gå over i turnus arbeid som inkluderer kveldsvakter på sikt. Vi søker etter en kollega som er fleksibel, løsningsorientert, ansvarsbevisst og kreativ fordi du skal jobbe med systematisk miljøarbeid.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere aktiviteter tilpasset brukernes forutsetninger og ønsker.
 • Administrering av helserelaterte oppgaver.
 • Behjelpelig med å hente/ bringe brukere til og fra aktivitetssenteret.
 • Tilberede og gjennomføre måltider i henhold til kostholds- og ernæringsprinsipper.
 • Være kontaktperson for bruker, pårørende og andre samarbeidspartnere.
 • Motivere og bidra til at brukerne kan delta på ulike aktiviteter som tilbys.
 • Dokumentasjonsarbeid ved bruk av kommunens systemer for dette.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Søkere med relevant erfaring fra miljøarbeid med eldre vil bli foretrukket.
 • Det er et krav at man har god fysisk form fordi jobben innebærer tunge løft uten spesifikke hjelpemidler, samt støtte i forbindelse med forflytning av brukere.
 • Gode IT kunnskaper, gjerne kjennskap til journalsystemet Profil (opplæring vil bli gitt etter behov). 
 • God norsk språkforståelse, samt norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne tilsvarende Bergenstesten nivå 2.
 • Videreutdanning/ kursing innen demens.
 • Erfaring som pårørendekontakt (fordi man skal være kontaktperson for brukerne).
 • Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper

 • God relasjonskompetanse for å ivareta brukernes, og pårørende sine behov på en hensiktsmessig måte.
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner fordi man skal samarbeide og kommunisere med brukere, pårørende, kollegaer, andre helsetjenester, samt eksterne samarbeidspartnere.
 • Kreativ fordi man skal planlegge og gjennomføre ulike aktiviteter som er tilpasset brukernes behov og forutsetninger.
 • Utadvendt fordi man skal være ansvarlig for å gjennomføre aktiviteter, da ofte i plenum med alle brukere tilstede.
 • Fleksibel fordi arbeidshverdagen kan være uforutsigbar, og man må da ha evne til å tenke løsningsorientert. 
 • Trygg på eget fag da man er den eneste sykepleieren som jobber ved aktivitetssenteret. 
 • Like å ta og få ansvar.

Vi tilbyr

 • Lønn etter tariff som sykepleier.
 • Gode pensjons og forsikringsordninger. 
 • Man får være med å bidra i en tjeneste i sterk utvikling.
 • Sterkt faglig fokus. 
 • Årlige fagdager for aktivitetssentrene.

Kontaktinformasjon

Renate Alexandersen

Arbeidssted

Åstveittunet 83
5106 Øvre Ervik

Søk på stillingen:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Bergen kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon74 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 17.08.2020

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 17.08.2020

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Enhet for aktivitet og mestring, Bergen kommune