<  
>  
Ledig stilling

Psykiatrisk sykepleier/sykepleier med videreutdanning Sola DPS poliklinikk

Søknadsfrist : 09.08.2020

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon97 Presentasjon av stillingen:

Klinikk for psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Sør-Rogaland. Klinikken består av fem DPS, avdeling akutt- og intensivpsykiatri, avdeling alderspsykiatri, avdeling affektiv og psykose og avdeling sikkerhet.

Sola DPS holder til i flotte lokaler på Sola. Vi har ansvar for at innbyggerne i Hinna, Hillevåg, Rennesøy, Finnøy- bydeler i Stavanger kommune i tillegg til Sola kommune, Kvitsøy kommune og Randaberg kommune.

Sola DPS består av 3 sengeposter med totalt 30 senger, 2 voksenpsykiatriske poliklinikker, ambulant akutteam og ettervernspoliklinikk.

Stillingen er ved allmennpsykiatrisk poliklinikk på Sola med 14 behandlere.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Selvstendig behandleransvar for egne pasienter under veiledning av spesialist
 • Utredning, diagnostisering og behandling i samarbeid/under veiledning av spesialist
 • Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt.
 • Deltakelse i undervisning og veiledning.
 • Drive kurs/gruppebehandling
 • Oppfølging av pakkeforløp med særlig fokus på somatisk og psykisk helse.
 • Rådgiver i sykepleiefaglige spørsmål vedrørende pasienter
 • Pårørendearbeid inkludert barn som pårørende
 • Deltar og bidrar i poliklinikkens internundervisning, teammøter og andre aktuelle fora

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Relevant videreutdanning innenfor psykisk helse og kognitiv metode.
 • Relevant erfaring fra psykisk helsevern og poliklinisk arbeid vil bli vektlagt
 • Gruppeutdanning og/eller erfaring med å drive grupper/kurs
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Utdanningsretning

 • Psykologi

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner og trives med å jobbe i tverrfaglige team.
 • Du innehar evnen til å være en god veileder og kunnskapsformilder.
 • Du er opptatt av å videreutvikle deg som terapeut og evner å se på ditt eget bidrag i terapisettingen.
 • Du er raus og respektfull i møte med kollegaer, pasienter og andre samarbeidsparter.
 • Du evner å verdsette kollegaers kompetanse og erfaring og kan engasjere deg i gode faglige refleksjoner.
 • Du er initiativrik og kan se muligheter utenfor egne ansvarsområder.

Vi tilbyr

 • Avlønning etter gjeldende tariffer.
 • Godt arbeidsmiljø med gode muligheter for læring og kompetanseutvikling.
 • Spennende faglige oppgaver og rom for refleksjoner.
 • Undervisning og veiledning
 • Lyse og trivelige lokaler
 • Gode dusj- og garderobeforhold for syklende.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Varierte velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag

Kontaktinformasjon

Jørn André Kårstad Idsal, Leder/fagleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Anne Berit Eie Torbjørnsen, oversykepleier, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

sandevegen 1A
4050 Sola

Søk på stillingen:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Helse Stavanger HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon97 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 09.08.2020

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Poliklinikken ved Distriktpsykatrisk senter Kongsvinger har ledig: To faste 100% stillinger som psykiatrisk sykepleier.   I forbindelse med at DPS Kongsvinger sitt opptaksområdet blir større ved at Nes kommune inngår i opptaksområdet fra 01.01.2021 er vi i behov for to erfarne og dyktige psykiatriske sykepleiere. Stillingene er underlagt seksjonsleder ved poliklinikken. Poliklinikken er delt opp i ulike team: akutteam, nevroteam, gruppeterapiteam, psykoseteam og allmennteam. Behandlere jobber tverrfaglig innad i egne team, men og på tvers av team. Vi er et lite DPS som vektlegger fleksibilitet og kompetanse. Poliklinikken ved DPS Kongsvinger har rundt 30 behandlere og vi søker etter to erfarne, faglig og engasjerte medarbeidere med tiltredelse fra 01.11.2020.     Arbeidsoppgaver Diagnostisk og terapeutisk arbeid ved poliklinikken, konsultasjoner Kartlegging, utredning og vurderingsarbeid Deltakelse i team Samarbeid med andre instanser Delta i intern/ ekstern undervisning og veiledning Dokumentere i tråd med divisjonen og nasjonale lover og forskrifter Være faglig orientert  Kvalifikasjoner Autorisasjon/ Bachelor i sykepleie Videreutdanning innen psykisk helsevern Gode datakunnskaper Erfaring og oppdatert kunnskap fra feltet Gode norskkunnskaper   Personlige egenskaper Ha engasjement til å prege utviklingen av seksjonen som helhet Være fleksibel og ha vilje til et godt samarbeid på alle nivåer Ha evne til å ta ansvar, arbeide selvstendig og i team  Personlig egnethet vektlegges   Vi tilbyr Godt, utfordrende og engasjerende fagmiljø Gode muligheter for faglig utvikling Varierte arbeidsoppgaver Dagarbeid Vi arbeider tett sammen i et tverrfaglig miljø med høy effektivitet og kvalitet, god takhøyde og med humor som sitter løst Ahus/ Kongsvinger har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud  
01.07.2020 Kongsvinger
Ønsker du å være en del av et stort og engasjerende fagmiljø ved Norges største akuttpsykiatriske avdeling? Dette er en fantastisk mulighet for sykepleiere som ønsker å jobbe i Akuttpsykiatrisk mottak på Ahus!Akuttpsykiatrisk avdeling er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus. Avdelingen består av akuttpsykiatrisk mottak, fem sengeseksjoner, seksjon for behandlere, ECT poliklinikk og konsultasjons- og liasonenhet. Avdelingen gir akuttpsykiatrisk tilbud til voksne med behov for øyeblikkelig hjelp, og samarbeider tett med de andre avdelingene i sykehuset og kommunene/bydelene i opptaksområdet. Akuttpsykiatrisk mottak er en lukket akuttseksjon med 12 sengeplasser. Her vil man møte akutt syke pasienter og deres pårørende. Pasientene har ulike typer psykiske lidelser, hvor hovedtyngden har psykoser, affektive lidelser og alvorlig personlighetsproblematikk.   Akuttpsykiatrisk mottak er en faglig utfordrende arbeidsplass med et svært godt arbeidsmiljø og dyktige kollegaer fra forskjellige yrkesgrupper. Tverrfaglig samarbeid verdsettes høyt i vår avdeling. Vi søker en engasjert og ansvarsbevisst kollega som liker å jobbe i et aktivt og tidvis hektisk miljø, og som vil være med på å utvikle seksjonen videre.Vi har nå ledig 100 % svangerskapsvikariat som sykepleier/spesialsykepleier i dag/kveld-turnus med jobb hver 3. helg. Tiltredelsesdato etter avtale.Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Mottak av pasienter Jobbe i tverrfaglige team rundt den enkelte pasient Delta i seksjonens gjøremål og utvikling Delta i målrettet miljøterapi Medikamenthåndtering Bidra til at seksjonen driftes faglig forsvarlig Delta på organisert trening i fysisk konflikthåndtering Samarbeide internt og eksternt med aktuelle samarbeidspartner Kvalifikasjoner Det kreves autorisasjon i henhold til stilling Ønskelig med videreutdanning i psykisk helsearbeid Ønskelig med erfaring fra akuttpsykiatri Personlige egenskaper Engasjert og faglig interessert Løsningsorientert Fleksibel Ansvarsbevisst og lojal Trygg i deg selv, tydelig i kommunikasjon og stabil i relasjon til andre Trives i et aktivt og tidvis hektisk miljø Trives med å jobbe i tverrfaglig team Fysisk og mentalt skikket til å håndtere pasienter ved situasjoner med utagering Det vil foretas en helhetsvurdering på bakgrunn av utdanning, erfaring og egnethet Vi tilbyr Muligheten til å være med på å videreutvikle seksjonen Et spennende arbeidsmiljø, med hyggelige arbeidskolleger Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt Jevnlig internundervisning Sentral beliggenhet Gode velferdstilbud for ansatte Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud        
30.06.2020 Lørenskog
Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, der både tøffe tak, godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter er en del av arbeidshverdagen?. Vi søker deg som har et brennende engasjement for mennesker og ikke er redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg over "de små tingene" og er flink til å skape en relasjon med våre beboere!. Du vil jobbe med ulike beboere, noe som krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Du må videre være arbeidsvillig og faglig engasjert, og kunne jobbe selvstendig så vel som i team. Du må ha god fysisk og psykisk helse. Kvalifikasjoner  3 årig høyskoleutdanning Erfaring i arbeid med mennesker, institusjonsarbeid er en fordel Førerkort kl. B er et krav Kreativ person med fokus på aktivitets- og ferdighetstrening Som miljøterapeut hos Stendi deltar du i et team som arbeider målrettet for å bedre beboers livssituasjon, skape utviklingsmuligheter og istandsette beboer til å mestre en selvstendig positiv tilværelse. Arbeidstid: Du vil inngå i en medleverturnus som innebærer 3 døgn jobb, 7 døgn fri, 4 døgn jobb, 7 døgn fri. Du jobber og bor på arbeidsstedet de døgnene du er på arbeid. Det er krav til politiattest for å jobbe hos oss. Menn oppfordres til å søke. Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner, veiledning og oppfølging – og en fleksibel og variert arbeidsdag. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte avdelingsleder: Inga Hjelseth, telefon 901 56 067
17.03.2020 Målselv
Ortopedisk sengeområde Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og behandle flere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre gode og sikre pasientløp i regionens største kompetansevirksomhet.  Ved ortopedisk seksjon forventes det økning av aktiviteten og vi trenger derfor flere hjelpepleiere/helsefagarbeidere. Ved sengeområdet trenger vi engasjerte hjelpepleiere/helsefagarbeidere i følgende stillinger: 5 x 60% faste stillinger 6 x 18,78% faste stillinger (Helgestillinger hvor også sykepleierstudenter er aktuelle)  Stillingene inngår i 3-delt turnus med arbeid hver 3. helg Ortopedisk sengepost er samlokalisert med revmatologisk sengepost, og har 18 ortopediske senger. Vi behandler pasienter med brudd, og pasienter som skal ha ny protese i hofte, kne eller skulder. Det er et tett tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper. Vi har egen pasientskole for pasienter som skal ha ny hofte- eller kneprotese. Arbeidsoppgaver Observasjon av vitale parameter. Behandling, mobilisering, stell og pleie.  Kvalifikasjoner Autorisert hjelpepleier/helsefagarbeider. Gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig. Gjerne arbeidserfaring fra tilsvarende arbeid i sykehus. Gode kommunikasjon og samarbeidsevner. Gjerne erfaring med DIPS. Evnen til å prioritere arbeid i en travel hverdag.  Personlige egenskaper Du jobber selvstendig med spennende og varierende arbeidsoppgaver. Du er bevisst og tar ansvar i arbeidshverdagen. Du samarbeider godt med andre yrkesgrupper. Du viser engasjement og faglig interesse.  Vi tilbyr Godt fag- og arbeidsmiljø. Spennende og varierte arbeidsoppgaver. Lønn etter gjeldende overenskomst Gode pensjonsordninger i offentlig pensjonskasse 
07.07.2020 Kongsvinger
Ortopedisk sengeområde Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og behandle flere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre gode og sikre pasientløp i regionens største kompetansevirksomhet.   Ved Ortopedisk seksjon forventes det økning av aktiviteten og vi trenger derfor flere sykepleiere. Er du den som ønsker nye utfordringer og som vi søker etter? Ved sengeområdet trenger vi engasjerte sykepleiere i følgende stilinger: 2 x 100% faste stillinger 2 x 80% faste stillinger I tillegg har vi fra medio september ledig 73% vikariat for ansatt i fødselspermisjon . Vikariatet er ledig til og med 06.06.2021.  Ortopedisk sengeområde er samlokalisert med revmatologisk sengeområde, hvor ortopedi har 18 senger. Vi behandler pasienter med brudd, og pasienter som skal ha ny protese i hofte, kne og skulder. Seksjonen har et tett tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper. Vi har egen pasientskole for pasienter som skal ha ny hofte- eller kneprotese.  Arbeidsoppgaver Observasjon av vitale parameter. Medikamenthåndtering og andre sykepleieprosedyrer. Behandling, mobilisering, stell og pleie. Samhandling med primærhelsetjenesten.  Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier. Gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig. Gjerne erfaring med ortopedi. Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner. Gjerne erfaring med DIPS. Evnen til å prioritere arbeid i en travel hverdag.  Personlige egenskaper Du jobber selvstendig med spennende og varierende arbeidsoppgaver. Du er bevisst og tar ansvar i arbeidshverdagen. Du samarbeider godt med andre yrkesgrupper. Du viser engasjement og faglig interesse.  Vi tilbyr Godt fag- og arbeidsmiljø. Spennende og varierte arbeidsoppgaver. Lønn i hht gjeldende overenskomst Gode pensjonsordninger i KLP 
07.07.2020 Kongsvinger
Intensivmedisin og dagkirurgi Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF Er du intensivsykepleier eller sykepleier med erfaring og søker nye utfordringer?  Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og behandle flere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre gode og sikre pasientløp. Fra 01.09.2020 trenger vi intensivsykepleiere/sykepleiere  i følgende stillinger: 80 % vikariat som teamleder med fagansvar ved dagkirurgisk enhet kombinert med 20 % fast helgestilling ved enhet for intensivmedisin  100 % vikariat i fødselspermisjon, hvorav 60 % ved dagkirurgisk enhet og 40 % ved enhet for intensivmedisin (inkl. helg) 80 % vikariat, hvorav 60 % ved enhet for intensivmedisin (inkl. helg) og 20 % ved dagkirurgisk enhet Intensivseksjonen består av intensiv og postoperativ enhet og i tillegg dagkirurgisk enhet. Intensivmedisin har 6 sengeplasser og 9 postoperative plasser. Dagkirurgisk enhet har 10 plasser. Vi er en generell intensivenhet med både indremedisinske og kirurgiske pasienter. Vi er en del av akuttmedisinsk avdeling sammen med akuttmottaket, operasjon-/anestesi og fødeavdelingen. Søkeren kan forvente seg et godt faglig miljø, med en høy andel spesialutdannede intensivsykepleiere og lite turnover. Seksjonen har et godt og stabilt arbeidsmiljø, positive medarbeidere med en god teamfølelse. Vårt sykehus ligger bare 5 mil fra svenskegrensen, og grenser til Eda kommune. Alle søkere må søke via WebCruiter.  Arbeidsoppgaver Maskebehandling Respiratorbehandling Sentralovervåkning Støttefunksjoner for andre avdelinger Postoperativ overvåking av nyopererte pasienter  Vedrørende stilling som teamleder vises det til egen funksjonsbeskrivelse   Kvalifikasjoner Autorisert intensivsykepleier eller autorisert sykepleier med minst 2 års erfaring. Det er en fordel å ha erfaring med kirurgiske pasienter og pre/post operativ sykepleier  Personlige egenskaper Må kunne arbeide selvstendig og ha god planleggingsevne Være serviceinnstilt og fleksibel Ha evnen til å jobbe effektivt og å kunne takle høyt arbeidstempo Ha gode samarbeidsevner og godt humør Må beherske norsk språk skriftlig og muntlig  Personlig egnethet vil bli vektlagt  Vi tilbyr Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst Arbeid i et spennende og interessant miljø Medlemskap i pensjonsordning (KLP)
07.07.2020 Kongsvinger
Bemanningspool, Akershus universitetssykehus HF Bemanningspool er en seksjon med sykepleiere, helsefagarbeidere og jordmødre som jobber ved tre til fem fagområder på Ahus. Vi tilbyr kompetente medarbeidere som kan dekke inn for fravær og økt behov for bemanning på kort varsel. I tillegg har vi utdanningsstillinger for sykepleiere som tar videreutdanning. Seksjonen ble opprettet i 2018 og har vokst seg stor på kort tid. I dag samarbeider vi med medisinsk divisjon inkl akuttområdene, kirurgisk divisjon, psykisk helsevern, ortopedisk klinikk og kvinneklinikken. I tillegg har vi et samarbeid med overvåkningsavdelingene og intensivavdelingen i forbindelse med utdanningsstillingene. Det er planlagt en stor vekst av Bemanningspool i tiden fremover og vi har behov for en dyktig og engasjert enhetsleder til å være med på arbeidet. Som enhetsleder vil du ha tett samarbeid med seksjonsleder og rådgiver for Bemanningspool. Sammen skal vi videreutvikle Bemanningspool og ivareta våre medarbeidere på en god måte for å sikre trivsel, kompetanse og ettertraktede ressurser til klinikken. Ønskelig med rask oppstart, og oppstartdato kan tilpasses.  Arbeidsoppgaver Bistå seksjonsleder i drift av Bemanningspool. Lage og følge opp fremdriftsplaner for medarbeiderne. Dette inkluderer å planlegge for opplæring og oppfølging som samsvarer med behov i klinikken Samarbeid med klinikken Turnusplanlegging- og skriving Følge opp medarbeiderne i utdanningsstilling og samarbeide med moderpostene Utføre kompetansesamtaler og lage utviklingsplaner for medarbeiderne  Planlegge og gjennomføre fagdager Oppfølging av kompetanse  Fraværsoppfølging  Stedfortreder for seksjonsleder  Kvalifikasjoner Helsefaglig utdannelse på bachelornivå eller høyere Ledererfaring, gjerne lederutdanning Erfaring fra arbeid i sykehus og god kjennskap til sykehusorganisasjonen Kompetanse og erfaring i arbeidstidsplanlegging og arbeidstidsbestemmelser  Kjennskap til GAT, gjerne også til Læringsportalen og Personalportalen Personlige egenskaper Gode samarbeidsevner Gode kommunikasjons- og fremstillingsevner Systematisk Fleksibel og endringsvillig Løsningsorientert  Evne til å motivere og videreutvikle medarbeiderne Gjennomføringsevne Evne til å være selvstendig  Vi tilbyr En spennende jobb hvor du kan bidra til å sikre at vi har kompetente ansatte til å ivareta pasientene på Ahus Godt arbeidsmiljø  Lønn etter avtale God pensjonsordning Gode velferdstilbud for ansatte, som hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med stor og variabelt tilbud Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
07.07.2020 Lørenskog
Kar/thorax - sengepost, Akershus universitetssykehus HF Kar-/Thorax kirurgisk sengepost, S204 er en sengepost som også har ansvar for Bryst- og endokrin kirurgiske pasienter.    Stillingen innebærer å jobbe med stell, pleie, omsorg og behandling til avdelingens innlagte pasienter. Arbeidsoppgaver Stell, pleie, sykepleie og omsorg til avdelingens pasienter. Kliniske målinger, ulike prosedyrer og behandlings innen for helsefagarbeiderens kompetanse område. Kvalifikasjoner Offentlig godkjent helsefagarbeider med sykepleie erfaring fra Kar/Thorax kirurgi  Ønskelig med sykepleie erfaring i Bryst og endokrin kirurgi . Da sengeposten også har ansvar for disse pasientene. Personlige egenskaper Faglig dyktig, er bevisst egen fagkompetanse. God omsorgsperson, ønsker å utgjøre en forskjell for pasienten. Gode samarbeids evner Vi tilbyr Fagfeltet er stort og avansert. Avdelingene har et stabilt personale og det oppleves et godt arbeidsmiljø. Vi samarbeider tett med andre faggrupper, noe som gjør at hverdagen kan være krevende, men interessant og lærerik.
07.07.2020 Lørenskog
Vis alle 18.385 ledige stillinger

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no.

Les mer om Sola DPS poliklinikk

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon97 Presentasjon av stillingen:

Klinikk for psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Sør-Rogaland. Klinikken består av fem DPS, avdeling akutt- og intensivpsykiatri, avdeling alderspsykiatri, avdeling affektiv og psykose og avdeling sikkerhet.

Sola DPS holder til i flotte lokaler på Sola. Vi har ansvar for at innbyggerne i Hinna, Hillevåg, Rennesøy, Finnøy- bydeler i Stavanger kommune i tillegg til Sola kommune, Kvitsøy kommune og Randaberg kommune.

Sola DPS består av 3 sengeposter med totalt 30 senger, 2 voksenpsykiatriske poliklinikker, ambulant akutteam og ettervernspoliklinikk.

Stillingen er ved allmennpsykiatrisk poliklinikk på Sola med 14 behandlere.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Selvstendig behandleransvar for egne pasienter under veiledning av spesialist
 • Utredning, diagnostisering og behandling i samarbeid/under veiledning av spesialist
 • Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt.
 • Deltakelse i undervisning og veiledning.
 • Drive kurs/gruppebehandling
 • Oppfølging av pakkeforløp med særlig fokus på somatisk og psykisk helse.
 • Rådgiver i sykepleiefaglige spørsmål vedrørende pasienter
 • Pårørendearbeid inkludert barn som pårørende
 • Deltar og bidrar i poliklinikkens internundervisning, teammøter og andre aktuelle fora

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Relevant videreutdanning innenfor psykisk helse og kognitiv metode.
 • Relevant erfaring fra psykisk helsevern og poliklinisk arbeid vil bli vektlagt
 • Gruppeutdanning og/eller erfaring med å drive grupper/kurs
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Utdanningsretning

 • Psykologi

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner og trives med å jobbe i tverrfaglige team.
 • Du innehar evnen til å være en god veileder og kunnskapsformilder.
 • Du er opptatt av å videreutvikle deg som terapeut og evner å se på ditt eget bidrag i terapisettingen.
 • Du er raus og respektfull i møte med kollegaer, pasienter og andre samarbeidsparter.
 • Du evner å verdsette kollegaers kompetanse og erfaring og kan engasjere deg i gode faglige refleksjoner.
 • Du er initiativrik og kan se muligheter utenfor egne ansvarsområder.

Vi tilbyr

 • Avlønning etter gjeldende tariffer.
 • Godt arbeidsmiljø med gode muligheter for læring og kompetanseutvikling.
 • Spennende faglige oppgaver og rom for refleksjoner.
 • Undervisning og veiledning
 • Lyse og trivelige lokaler
 • Gode dusj- og garderobeforhold for syklende.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Varierte velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag

Kontaktinformasjon

Jørn André Kårstad Idsal, Leder/fagleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Anne Berit Eie Torbjørnsen, oversykepleier, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

sandevegen 1A
4050 Sola

Søk på stillingen:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Helse Stavanger HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon97 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 09.08.2020

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 09.08.2020

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Sola DPS poliklinikk