<  
>  
Ledig stilling

100 % klinisk stipendiatstilling ved Head and Neck Research Group Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Søknadsfrist : 10.08.2020

Det søkes etter en kiropraktor til en 100 % klinisk stipendiatstilling ved Head and Neck Research Group, Forskning- og innovasjonsdivisjonen (FID), Akershus Universitetssykehus med start 1. september 2020 eller snarest deretter. Den kliniske stipendiat forventes å bli skrevet inn som ph.d. student på det Medisinske Fakultet, institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Tilsettingen som klinisk stipendiat gjelder for en periode på tre år. Stipendiatens hovedoppgave er deltakelse i en klinisk studie på akutte nakkesmerter, med særlig ansvar for overvåkning av datainnsamling og artikkelskriving. Undersøkelse av deltakere i prosjektet gjennomføres av rundt ≥20 kiropraktorer som hver seg inkluderer 16 pasienter som hver mottar fem behandlinger over 2 uker og rekrutteres innenfor 12 måneder.   

Mer om stillingen

Målet for forskerutdanningen er en ph.d.-grad ved det Medisinske Fakultet, Universitet i Oslo, hvor man i forløpet følger doktorgradsprogrammet. Den som tilsettes må søke opptak på doktorgradsprogrammet ved Det Medisinske Fakultet senest tre måneder etter oppstart i stillingen. Forskningsprosjektet er designet. Kiropraktor og ph.d., Aleksander Chaibi (Ahus) vil være hovedveileder, mens nevrolog og professor Michael Bjørn Russell (Ahus) vil fungere som prosjektleder og bi-veileder. Begge vil fungere som stipendiatens nærmeste faglige foresatte. Forskningsgruppen har for øvrig tilknyttet seg andre samarbeidspartnere, noe som kan åpne opp spennende muligheter for stipendiaten.   

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper

Ved vurdering av søkere blir det lagt vekt på søkerens motivasjon, samt faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre et slikt stort forskningsprosjektet. Det er nødvendig at søkeren har vilje og viser evne til å arbeide selvstendig samt besitter gode samarbeidskvaliteter, herunder tilpasser seg stillingens arbeidsoppgaver. Det må påregnes noe reising i Norge. Det forventes at søker er villig til å delta på en til to nasjonale/internasjonale kongresser årlig, og sist i forløpet, forventes data å bli presentert på disse kongresser.   

- Stillingen kan søkes av kiropraktorer med mastergrad og norsk autorisasjon 
- Klinisk erfaring tillegges vekt
- Søker må beherske norsk eller et skandinavisk språk
- Det akademiske språket er engelsk og søkeren må beherske dette godt, muntlig og skriftlig
- Det vil bli avholdt intervjuer for aktuelle søkere             

Vi tilbyr

- Et hyggelig arbeidsmiljø med faglige utfordringer
- Arbeidssted; Head and Neck Research Group, Forskning- og innovasjonsdivisjon (FID), Akershus Universitetssykehus HF
- Lønn etter Ahus satser, studien er 100 % lønnsfinansiert fra Stiftelsen Dam
- Pensjonsordning i Pensjonskassen for helseforetakene (PKH)

Søknaden skal inneholde

- Søknadsbrev (norsk/skandinavisk språk)
- CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid på norske/skandinavisk språk eller engelsk)
- Publikasjonsliste (norsk/skandinavisk språk, eller engelsk)
- Kopier av vitnemål og attester
- ≥2 referanser 

Alle søkere må søke elektronisk.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved at kontakte kiropraktor og Ph.d., Aleksander Chaibi på mobil ( 47) 911 352 13 og/eller nevrolog og professor Michael Bjørn Russell (45) 401 715 53. Søknad ønskes på norsk/skandinavisk språk eller engelsk. 

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal– og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø på et høyt internasjonalt nivå som understøtter utviklingen av prioriterte medisinske og helsefaglige satsningsområder. Det er god tilgang til forskningsstøtte bl.a. innen forskningsadministrasjon, IKT, biobank, statistikk med mer. Forskningen skjer i nært samarbeid med Universitetet i Oslo, som har bygget opp et bredt utrustet forskningslaboratorium.
 
Ahus’ visjon er: “Menneskelig nær – faglig sterk”

Les mer om Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Stillingsbeskrivelse

Det søkes etter en kiropraktor til en 100 % klinisk stipendiatstilling ved Head and Neck Research Group, Forskning- og innovasjonsdivisjonen (FID), Akershus Universitetssykehus med start 1. september 2020 eller snarest deretter. Den kliniske stipendiat forventes å bli skrevet inn som ph.d. student på det Medisinske Fakultet, institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Tilsettingen som klinisk stipendiat gjelder for en periode på tre år. Stipendiatens hovedoppgave er deltakelse i en klinisk studie på akutte nakkesmerter, med særlig ansvar for overvåkning av datainnsamling og artikkelskriving. Undersøkelse av deltakere i prosjektet gjennomføres av rundt ≥20 kiropraktorer som hver seg inkluderer 16 pasienter som hver mottar fem behandlinger over 2 uker og rekrutteres innenfor 12 måneder.   

Mer om stillingen

Målet for forskerutdanningen er en ph.d.-grad ved det Medisinske Fakultet, Universitet i Oslo, hvor man i forløpet følger doktorgradsprogrammet. Den som tilsettes må søke opptak på doktorgradsprogrammet ved Det Medisinske Fakultet senest tre måneder etter oppstart i stillingen. Forskningsprosjektet er designet. Kiropraktor og ph.d., Aleksander Chaibi (Ahus) vil være hovedveileder, mens nevrolog og professor Michael Bjørn Russell (Ahus) vil fungere som prosjektleder og bi-veileder. Begge vil fungere som stipendiatens nærmeste faglige foresatte. Forskningsgruppen har for øvrig tilknyttet seg andre samarbeidspartnere, noe som kan åpne opp spennende muligheter for stipendiaten.   

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper

Ved vurdering av søkere blir det lagt vekt på søkerens motivasjon, samt faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre et slikt stort forskningsprosjektet. Det er nødvendig at søkeren har vilje og viser evne til å arbeide selvstendig samt besitter gode samarbeidskvaliteter, herunder tilpasser seg stillingens arbeidsoppgaver. Det må påregnes noe reising i Norge. Det forventes at søker er villig til å delta på en til to nasjonale/internasjonale kongresser årlig, og sist i forløpet, forventes data å bli presentert på disse kongresser.   

- Stillingen kan søkes av kiropraktorer med mastergrad og norsk autorisasjon 
- Klinisk erfaring tillegges vekt
- Søker må beherske norsk eller et skandinavisk språk
- Det akademiske språket er engelsk og søkeren må beherske dette godt, muntlig og skriftlig
- Det vil bli avholdt intervjuer for aktuelle søkere             

Vi tilbyr

- Et hyggelig arbeidsmiljø med faglige utfordringer
- Arbeidssted; Head and Neck Research Group, Forskning- og innovasjonsdivisjon (FID), Akershus Universitetssykehus HF
- Lønn etter Ahus satser, studien er 100 % lønnsfinansiert fra Stiftelsen Dam
- Pensjonsordning i Pensjonskassen for helseforetakene (PKH)

Søknaden skal inneholde

- Søknadsbrev (norsk/skandinavisk språk)
- CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid på norske/skandinavisk språk eller engelsk)
- Publikasjonsliste (norsk/skandinavisk språk, eller engelsk)
- Kopier av vitnemål og attester
- ≥2 referanser 

Alle søkere må søke elektronisk.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved at kontakte kiropraktor og Ph.d., Aleksander Chaibi på mobil ( 47) 911 352 13 og/eller nevrolog og professor Michael Bjørn Russell (45) 401 715 53. Søknad ønskes på norsk/skandinavisk språk eller engelsk. 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 10.08.2020

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • AUG 05
  2020
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 06
  2020
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 07
  2020
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 09
  2020
  22 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 10
  2020
  15 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 12
  2020
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
55 ledige stillinger
Internship / Praktikanter