<  
>  
Ledig stilling

Sykepleier, faste stillinger og vikariat Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Søknadsfrist : 16.08.2020

Ortopedisk sengeområde Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF

Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og behandle flere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre gode og sikre pasientløp i regionens største kompetansevirksomhet.  
 
Ved Ortopedisk seksjon forventes det økning av aktiviteten og vi trenger derfor flere sykepleiere. Er du den som ønsker nye utfordringer og som vi søker etter?

Ved sengeområdet trenger vi engasjerte sykepleiere i følgende stilinger:

2 x 100% faste stillinger

2 x 80% faste stillinger

I tillegg har vi fra medio september ledig 73% vikariat for ansatt i fødselspermisjon . Vikariatet er ledig til og med 06.06.2021. 

Ortopedisk sengeområde er samlokalisert med revmatologisk sengeområde, hvor ortopedi har 18 senger.

Vi behandler pasienter med brudd, og pasienter som skal ha ny protese i hofte, kne og skulder. Seksjonen har et tett tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper.

Vi har egen pasientskole for pasienter som skal ha ny hofte- eller kneprotese. 

Arbeidsoppgaver
 • Observasjon av vitale parameter.
 • Medikamenthåndtering og andre sykepleieprosedyrer.
 • Behandling, mobilisering, stell og pleie.
 • Samhandling med primærhelsetjenesten. 
Kvalifikasjoner
 • Autorisert sykepleier.
 • Gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig.
 • Gjerne erfaring med ortopedi.
 • Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner.
 • Gjerne erfaring med DIPS.
 • Evnen til å prioritere arbeid i en travel hverdag. 
Personlige egenskaper
 • Du jobber selvstendig med spennende og varierende arbeidsoppgaver.
 • Du er bevisst og tar ansvar i arbeidshverdagen.
 • Du samarbeider godt med andre yrkesgrupper.
 • Du viser engasjement og faglig interesse. 
Vi tilbyr
 • Godt fag- og arbeidsmiljø.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Lønn i hht gjeldende overenskomst
 • Gode pensjonsordninger i KLP 
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Kongsvinger sykehus er lokalsykehus for innbyggerne i Kongsvinger, Eidskog, Grue, Sør- og Nord Odal samt Nes kommune i Akershus. Sykehuset har akutt-tilbud og elektiv virksomhet innen indremedisin, kirurgi og ortopedi, føde-/gynekologi, øye, øre-nese-hals og barnepoliklinikk, samt har områdefunksjon i revmatologi. Kongsvinger ligger idyllisk til ved elva Glomma med nærhet til flott turterreng så vel sommer som vinter.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Les mer om Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Stillingsbeskrivelse

Ortopedisk sengeområde Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF

Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og behandle flere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre gode og sikre pasientløp i regionens største kompetansevirksomhet.  
 
Ved Ortopedisk seksjon forventes det økning av aktiviteten og vi trenger derfor flere sykepleiere. Er du den som ønsker nye utfordringer og som vi søker etter?

Ved sengeområdet trenger vi engasjerte sykepleiere i følgende stilinger:

2 x 100% faste stillinger

2 x 80% faste stillinger

I tillegg har vi fra medio september ledig 73% vikariat for ansatt i fødselspermisjon . Vikariatet er ledig til og med 06.06.2021. 

Ortopedisk sengeområde er samlokalisert med revmatologisk sengeområde, hvor ortopedi har 18 senger.

Vi behandler pasienter med brudd, og pasienter som skal ha ny protese i hofte, kne og skulder. Seksjonen har et tett tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper.

Vi har egen pasientskole for pasienter som skal ha ny hofte- eller kneprotese. 

Arbeidsoppgaver
 • Observasjon av vitale parameter.
 • Medikamenthåndtering og andre sykepleieprosedyrer.
 • Behandling, mobilisering, stell og pleie.
 • Samhandling med primærhelsetjenesten. 
Kvalifikasjoner
 • Autorisert sykepleier.
 • Gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig.
 • Gjerne erfaring med ortopedi.
 • Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner.
 • Gjerne erfaring med DIPS.
 • Evnen til å prioritere arbeid i en travel hverdag. 
Personlige egenskaper
 • Du jobber selvstendig med spennende og varierende arbeidsoppgaver.
 • Du er bevisst og tar ansvar i arbeidshverdagen.
 • Du samarbeider godt med andre yrkesgrupper.
 • Du viser engasjement og faglig interesse. 
Vi tilbyr
 • Godt fag- og arbeidsmiljø.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Lønn i hht gjeldende overenskomst
 • Gode pensjonsordninger i KLP 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 16.08.2020

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • AUG 12
  2020
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 14
  2020
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 15
  2020
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 16
  2020
  34 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 18
  2020
  8 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
47 ledige stillinger
Internship / Praktikanter