<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Intensivsykepleiere/sykepleiere - Fast og vikariat Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Intensivmedisin og dagkirurgi Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF

Er du intensivsykepleier eller sykepleier med erfaring og søker nye utfordringer? 

Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og behandle flere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre gode og sikre pasientløp.

Fra 01.09.2020 trenger vi intensivsykepleiere/sykepleiere  i følgende stillinger:

80 % vikariat som teamleder med fagansvar ved dagkirurgisk enhet kombinert med 20 % fast helgestilling ved enhet for intensivmedisin 

100 % vikariat i fødselspermisjon, hvorav 60 % ved dagkirurgisk enhet og 40 % ved enhet for intensivmedisin (inkl. helg)

80 % vikariat, hvorav 60 % ved enhet for intensivmedisin (inkl. helg) og 20 % ved dagkirurgisk enhet

Intensivseksjonen består av intensiv og postoperativ enhet og i tillegg dagkirurgisk enhet. Intensivmedisin har 6 sengeplasser og 9 postoperative plasser. Dagkirurgisk enhet har 10 plasser. Vi er en generell intensivenhet med både indremedisinske og kirurgiske pasienter. Vi er en del av akuttmedisinsk avdeling sammen med akuttmottaket, operasjon-/anestesi og fødeavdelingen. Søkeren kan forvente seg et godt faglig miljø, med en høy andel spesialutdannede intensivsykepleiere og lite turnover.

Seksjonen har et godt og stabilt arbeidsmiljø, positive medarbeidere med en god teamfølelse.

Vårt sykehus ligger bare 5 mil fra svenskegrensen, og grenser til Eda kommune.

Alle søkere må søke via WebCruiter. 

Arbeidsoppgaver
 • Maskebehandling
 • Respiratorbehandling
 • Sentralovervåkning
 • Støttefunksjoner for andre avdelinger
 • Postoperativ overvåking av nyopererte pasienter 
 • Vedrørende stilling som teamleder vises det til egen funksjonsbeskrivelse  
Kvalifikasjoner
 • Autorisert intensivsykepleier eller autorisert sykepleier med minst 2 års erfaring.
 • Det er en fordel å ha erfaring med kirurgiske pasienter og pre/post operativ sykepleier 
Personlige egenskaper
 • Må kunne arbeide selvstendig og ha god planleggingsevne
 • Være serviceinnstilt og fleksibel
 • Ha evnen til å jobbe effektivt og å kunne takle høyt arbeidstempo
 • Ha gode samarbeidsevner og godt humør
 • Må beherske norsk språk skriftlig og muntlig 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
Vi tilbyr
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Arbeid i et spennende og interessant miljø
 • Medlemskap i pensjonsordning (KLP)
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vil du være med på å forme vår historie med dine personlige egenskaper, kompetanse og ambisjoner? Hydro har 35 000 ansatte
29.09.2020 Flere steder
Forretningsenhet Vest har kontorer på Nesttun i Bergen, på Stord og på Voss.I Nesttunbrekka er vi i overkant av 220
03.11.2020 Bergen
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Høyanger
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Sunndal
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Kvinnherad
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Haugesund
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Årdal
Hydro Rolled Products is a leading manufacturer of advanced rolled aluminium products, with 100 years of experience. We supply around
02.12.2020 Flere steder
Vis alle 18.938 ledige stillinger

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Kongsvinger sykehus er lokalsykehus for innbyggerne i Kongsvinger, Eidskog, Grue, Sør- og Nord Odal samt Nes kommune i Akershus. Sykehuset har akutt-tilbud og elektiv virksomhet innen indremedisin, kirurgi og ortopedi, føde-/gynekologi, øye, øre-nese-hals og barnepoliklinikk, samt har områdefunksjon i revmatologi. Kongsvinger ligger idyllisk til ved elva Glomma med nærhet til flott turterreng så vel sommer som vinter.Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Les mer om Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Stillingsbeskrivelse

Intensivmedisin og dagkirurgi Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF

Er du intensivsykepleier eller sykepleier med erfaring og søker nye utfordringer? 

Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og behandle flere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre gode og sikre pasientløp.

Fra 01.09.2020 trenger vi intensivsykepleiere/sykepleiere  i følgende stillinger:

80 % vikariat som teamleder med fagansvar ved dagkirurgisk enhet kombinert med 20 % fast helgestilling ved enhet for intensivmedisin 

100 % vikariat i fødselspermisjon, hvorav 60 % ved dagkirurgisk enhet og 40 % ved enhet for intensivmedisin (inkl. helg)

80 % vikariat, hvorav 60 % ved enhet for intensivmedisin (inkl. helg) og 20 % ved dagkirurgisk enhet

Intensivseksjonen består av intensiv og postoperativ enhet og i tillegg dagkirurgisk enhet. Intensivmedisin har 6 sengeplasser og 9 postoperative plasser. Dagkirurgisk enhet har 10 plasser. Vi er en generell intensivenhet med både indremedisinske og kirurgiske pasienter. Vi er en del av akuttmedisinsk avdeling sammen med akuttmottaket, operasjon-/anestesi og fødeavdelingen. Søkeren kan forvente seg et godt faglig miljø, med en høy andel spesialutdannede intensivsykepleiere og lite turnover.

Seksjonen har et godt og stabilt arbeidsmiljø, positive medarbeidere med en god teamfølelse.

Vårt sykehus ligger bare 5 mil fra svenskegrensen, og grenser til Eda kommune.

Alle søkere må søke via WebCruiter. 

Arbeidsoppgaver
 • Maskebehandling
 • Respiratorbehandling
 • Sentralovervåkning
 • Støttefunksjoner for andre avdelinger
 • Postoperativ overvåking av nyopererte pasienter 
 • Vedrørende stilling som teamleder vises det til egen funksjonsbeskrivelse  
Kvalifikasjoner
 • Autorisert intensivsykepleier eller autorisert sykepleier med minst 2 års erfaring.
 • Det er en fordel å ha erfaring med kirurgiske pasienter og pre/post operativ sykepleier 
Personlige egenskaper
 • Må kunne arbeide selvstendig og ha god planleggingsevne
 • Være serviceinnstilt og fleksibel
 • Ha evnen til å jobbe effektivt og å kunne takle høyt arbeidstempo
 • Ha gode samarbeidsevner og godt humør
 • Må beherske norsk språk skriftlig og muntlig 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
Vi tilbyr
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Arbeid i et spennende og interessant miljø
 • Medlemskap i pensjonsordning (KLP)

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter