<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Overlege Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Ungdomspsykiatrisk klinikk, Akershus universitetssykehus HF

Ungdomspsykiatrisk klinikk er en seksjon i Avdeling barn og unges psykiske helsevern innen Divisjon Psykisk Helsevern, Akershus Universitetssykehus.  Klinikken gir tilbud til ungdom i alderen 13-18 år med alvorlig psykiske lidelser, noe som kan innebære øyeblikkelig hjelp, utredning og behandling. Hovedgrupper av tilstander er; psykoser, begynnende schizofreni, alvorlige spiseforstyrrelser, alvorlig depresjon og selvskade.

Ungdomspsykiatrisk klinikk (UK) ledes av seksjonsleder. Vi har en åpen og en lukket post, i tillegg en leilighet for et mer fleksibelt behandlingstilbud til pasientene. Postene er bemannet med enhetsledere og i hovedsak barnevernspedagoger, sykepleiere og vernepleiere i miljøterapeutstillinger. I tillegg har klinikken en fagstab tilknyttet begge poster bestående av overleger, psykolog/ psykologspesialist, leger i spesialisering, musikkterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut og kontorfaglig personell. Seksjonen har også et eget ambulant team (Mobilt behandlingsteam) med ti fagstillinger, som arbeider for å finne gode alternativer til innleggelse i døgnavdelingen og i nær samarbeid med post og poliklinikk, sikre gode overganger fra døgninnleggelser til utskrivelse for pasientgruppen. Ungdomspsykiatrisk klinikk er en dynamisk institusjon med et god faglig miljø som tilbyr flerfaglig utredning og behandling både i post dag/døgn og ambulant. 

Klinikkens visjon: Ungdommen i fokus - et trygt sted 

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk- og psykiatrifaglig ansvar for inneliggende pasienter
 • I samarbeid med øvrig personell: Vurdering, utredning og individuell behandling.
 • Gi veiledning til leger under utdanning
 • Delta i fag- og kompetanseutvikling.
 • Delta i seksjonens legevaktordning, for tiden 6 delt hjemmevakt
Kvalifikasjoner
 • Vi søker primært etter spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, med erfaring fra psykiatrisk døgnbehandling av ungdom
 • Det er ønskelig at søker har erfaring fra akutt- og langtidsbehandling, samt utredning  
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid
 • Kunnskap om og kjennskap til hjelpeapparatet for øvrig
Personlige egenskaper
 •  Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
Vi tilbyr
 • Ansettelse i en dynamisk institusjon som vektlegger tverrfaglig behandling og samarbeid med kompetente og hyggelige kollegaer
 • Arbeid i et miljø med høyt faglig nivå, og som gir rom for videre faglig utvikling
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Mulighet for hjelp med bolig og barnehageplass 
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vil du være med på å forme vår historie med dine personlige egenskaper, kompetanse og ambisjoner? Hydro har 35 000 ansatte
29.09.2020 Flere steder
Forretningsenhet Vest har kontorer på Nesttun i Bergen, på Stord og på Voss.I Nesttunbrekka er vi i overkant av 220
03.11.2020 Bergen
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Høyanger
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Sunndal
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Kvinnherad
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Haugesund
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Årdal
Hydro Rolled Products is a leading manufacturer of advanced rolled aluminium products, with 100 years of experience. We supply around
02.12.2020 Flere steder
Vis alle 18.938 ledige stillinger

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Stillingsbeskrivelse

Ungdomspsykiatrisk klinikk, Akershus universitetssykehus HF

Ungdomspsykiatrisk klinikk er en seksjon i Avdeling barn og unges psykiske helsevern innen Divisjon Psykisk Helsevern, Akershus Universitetssykehus.  Klinikken gir tilbud til ungdom i alderen 13-18 år med alvorlig psykiske lidelser, noe som kan innebære øyeblikkelig hjelp, utredning og behandling. Hovedgrupper av tilstander er; psykoser, begynnende schizofreni, alvorlige spiseforstyrrelser, alvorlig depresjon og selvskade.

Ungdomspsykiatrisk klinikk (UK) ledes av seksjonsleder. Vi har en åpen og en lukket post, i tillegg en leilighet for et mer fleksibelt behandlingstilbud til pasientene. Postene er bemannet med enhetsledere og i hovedsak barnevernspedagoger, sykepleiere og vernepleiere i miljøterapeutstillinger. I tillegg har klinikken en fagstab tilknyttet begge poster bestående av overleger, psykolog/ psykologspesialist, leger i spesialisering, musikkterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut og kontorfaglig personell. Seksjonen har også et eget ambulant team (Mobilt behandlingsteam) med ti fagstillinger, som arbeider for å finne gode alternativer til innleggelse i døgnavdelingen og i nær samarbeid med post og poliklinikk, sikre gode overganger fra døgninnleggelser til utskrivelse for pasientgruppen. Ungdomspsykiatrisk klinikk er en dynamisk institusjon med et god faglig miljø som tilbyr flerfaglig utredning og behandling både i post dag/døgn og ambulant. 

Klinikkens visjon: Ungdommen i fokus - et trygt sted 

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk- og psykiatrifaglig ansvar for inneliggende pasienter
 • I samarbeid med øvrig personell: Vurdering, utredning og individuell behandling.
 • Gi veiledning til leger under utdanning
 • Delta i fag- og kompetanseutvikling.
 • Delta i seksjonens legevaktordning, for tiden 6 delt hjemmevakt
Kvalifikasjoner
 • Vi søker primært etter spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, med erfaring fra psykiatrisk døgnbehandling av ungdom
 • Det er ønskelig at søker har erfaring fra akutt- og langtidsbehandling, samt utredning  
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid
 • Kunnskap om og kjennskap til hjelpeapparatet for øvrig
Personlige egenskaper
 •  Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
Vi tilbyr
 • Ansettelse i en dynamisk institusjon som vektlegger tverrfaglig behandling og samarbeid med kompetente og hyggelige kollegaer
 • Arbeid i et miljø med høyt faglig nivå, og som gir rom for videre faglig utvikling
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Mulighet for hjelp med bolig og barnehageplass 
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter