<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Vikariat Juridisk rådgiver Skatteetaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Innhenting er en av tre avdelinger i divisjon informasjonsforvaltning. Avdelingen har ca. 110 ansatte og hovedoppgave er å innhente, forvalte og kvalitetssikre informasjonskilder etaten har ansvar for. Hovedansvaret for avdelingen er å sikre opplysninger av god kvalitet til rett tid, samt utvikle informasjonskildene i tråd med nye behov.

Eiendomsregisteret er et landsdekkende register, som gir oversikt over alle skattepliktiges eiendommer i Norge. Registeret har over tid utviklet seg til å være et samfunnsnyttig register som andre offentlige aktører henter sine opplysninger fra. Eiendomsregisteret har en betydelig endringsagenda og en av juristene har fått nye arbeidsoppgaver innen regelverksutvikling. Eiendomsregisteret trenger en utviklingsorientert jurist som kan ivareta hennes arbeidsoppgaver de neste tre årene.

Du blir del av et team på 25 medarbeidere, lokalisert på Hamar, og du vil samarbeide med eget fagmiljø på Hamar, Skien og relevante juristmiljøer i etaten.  

Arbeidsoppgaver
• Klagebehandling, veiledning, fastsetting og kontroll i forbindelse med fastsettelse av formue på eiendom
• Opplæring og kompetansebygging knyttet til registerets saks- og kundebehandling
• Arbeid med ulike virkemidler for å fremme et riktig og komplett Eiendomsregister
• Bistå i regelverks- og forretningsutvikling av Eiendomsregisteret
Kvalifikasjoner
• master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen
• god formidlingsevne både skriftlig og muntlig
• gode digitale ferdigheter
• fordel med erfaring fra offentlig virksomhet
Personlige egenskaper
• fremmer gode relasjoner og evner å skape nettverk
• trives i et hektisk miljø og evner å prioritere
• har god gjennomføringsevne
• er utviklings- og løsningsorientert

Vi tilbyr
Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413) kr 475 000 – 650 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første 6 månedene regnes som prøvetid.
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Høyanger
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Sunndal
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Kvinnherad
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Haugesund
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Årdal
Hydro Rolled Products is a leading manufacturer of advanced rolled aluminium products, with 100 years of experience. We supply around
02.12.2020 Flere steder
I Multiconsult Vest har vi kontorer på Nesttun, på Stord og på Voss. I Nesttunbrekka er vi i overkant av
02.12.2020 Bergen
Vi søker etter ingeniørgeolog for tilknytning til vårt kontor i Sandvika. Fagmiljøet ingeniørgeologi i Norconsult består av 9 personer knyttet til Trondheimskontoret,
02.12.2020 Bærum
Vis alle 20.064 ledige stillinger

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til  å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon Informasjonsforvaltning ivaretar Skatteetatens sentrale rolle som informasjonsforvalter i offentlig sektor og har ansvar for å sikre interne og eksterne brukere tilgang til opplysninger av god kvalitet. Informasjonsforvaltning er en spesialisert enhet for innhenting, kvalitetssikring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av opplysninger. Divisjonen består av rundt 350 ansatte.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Les mer om Skatteetaten

Stillingsbeskrivelse

Innhenting er en av tre avdelinger i divisjon informasjonsforvaltning. Avdelingen har ca. 110 ansatte og hovedoppgave er å innhente, forvalte og kvalitetssikre informasjonskilder etaten har ansvar for. Hovedansvaret for avdelingen er å sikre opplysninger av god kvalitet til rett tid, samt utvikle informasjonskildene i tråd med nye behov.

Eiendomsregisteret er et landsdekkende register, som gir oversikt over alle skattepliktiges eiendommer i Norge. Registeret har over tid utviklet seg til å være et samfunnsnyttig register som andre offentlige aktører henter sine opplysninger fra. Eiendomsregisteret har en betydelig endringsagenda og en av juristene har fått nye arbeidsoppgaver innen regelverksutvikling. Eiendomsregisteret trenger en utviklingsorientert jurist som kan ivareta hennes arbeidsoppgaver de neste tre årene.

Du blir del av et team på 25 medarbeidere, lokalisert på Hamar, og du vil samarbeide med eget fagmiljø på Hamar, Skien og relevante juristmiljøer i etaten.  

Arbeidsoppgaver
• Klagebehandling, veiledning, fastsetting og kontroll i forbindelse med fastsettelse av formue på eiendom
• Opplæring og kompetansebygging knyttet til registerets saks- og kundebehandling
• Arbeid med ulike virkemidler for å fremme et riktig og komplett Eiendomsregister
• Bistå i regelverks- og forretningsutvikling av Eiendomsregisteret
Kvalifikasjoner
• master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen
• god formidlingsevne både skriftlig og muntlig
• gode digitale ferdigheter
• fordel med erfaring fra offentlig virksomhet
Personlige egenskaper
• fremmer gode relasjoner og evner å skape nettverk
• trives i et hektisk miljø og evner å prioritere
• har god gjennomføringsevne
• er utviklings- og løsningsorientert

Vi tilbyr
Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413) kr 475 000 – 650 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første 6 månedene regnes som prøvetid.
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Jus

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 02
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 06
  2020
  40 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 08
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
13 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
 
 
 

Facta om Skatteetaten