<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Veileder Skatteetaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Trives du med å veilede andre, kan du være den vi ønsker med på laget! 

Avdeling utland består av to seksjoner som skal sørge for kvalitet og oppfølging knyttet til skattytere i det internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, veiledning, tilrettelegging for egenfastsetting, myndighetsfastsettelse, kontroll og klagebehandling.

Gruppen i Sandvika har egen veiledningstjeneste i tillegg til et tverrfaglig miljø for håndtering av selskap i det internasjonale segmentet.

Vi søker en engasjert person som ønsker å arbeide i vår veiledningstjeneste.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd.

Arbeidsoppgaver
 • Kommunisere med våre brukere ansikt til ansikt, på telefon eller via digitale kanaler innenfor fagområdene skatt, avgift og folkeregister
 • Saksbehandling innenfor de samme fagområdene
 • I størst mulig grad løse brukernes behov ved første henvendelse
 • Formidle informasjon for å gjøre det enkelt for bruker å handle riktig
Kvalifikasjoner
 • Du har høyere relevant utdanning på bachelornivå, gjerne innenfor service, økonomi, og/eller samfunnsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT. Særlig relevant erfaring innen service kan kompensere for utdanningskravet.
 • Du har god digital kompetanse
 • Du behersker norsk og engelsk muntlig og skriftlig svært godt
 • Nyutdannede oppfordres til å søke
Personlige egenskaper
 • Du er serviceorientert
 • Du har gode formidlings- og kommunikasjonsevner
 • Du setter pris på at arbeidsoppgavene er i kontinuerlig utvikling og tar ansvar for egen læring
 • Du trives i et miljø med mye samhandling og høyt tempo
Vi tilbyr
 • Utfordrende og varierte oppgaver i et inspirerende arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig teamarbeid
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid og betalt overtid
 • Trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som førstekonsulent (kode 1408) eller rådgiver (kode 1434) fra kr 420.000 - 540.000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Høyanger
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Sunndal
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Kvinnherad
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Haugesund
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Årdal
Hydro Rolled Products is a leading manufacturer of advanced rolled aluminium products, with 100 years of experience. We supply around
02.12.2020 Flere steder
I Multiconsult Vest har vi kontorer på Nesttun, på Stord og på Voss. I Nesttunbrekka er vi i overkant av
02.12.2020 Bergen
Vi søker etter ingeniørgeolog for tilknytning til vårt kontor i Sandvika. Fagmiljøet ingeniørgeologi i Norconsult består av 9 personer knyttet til Trondheimskontoret,
02.12.2020 Bærum
Vis alle 20.034 ledige stillinger

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Les mer om Skatteetaten

Stillingsbeskrivelse

Trives du med å veilede andre, kan du være den vi ønsker med på laget! 

Avdeling utland består av to seksjoner som skal sørge for kvalitet og oppfølging knyttet til skattytere i det internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, veiledning, tilrettelegging for egenfastsetting, myndighetsfastsettelse, kontroll og klagebehandling.

Gruppen i Sandvika har egen veiledningstjeneste i tillegg til et tverrfaglig miljø for håndtering av selskap i det internasjonale segmentet.

Vi søker en engasjert person som ønsker å arbeide i vår veiledningstjeneste.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd.

Arbeidsoppgaver
 • Kommunisere med våre brukere ansikt til ansikt, på telefon eller via digitale kanaler innenfor fagområdene skatt, avgift og folkeregister
 • Saksbehandling innenfor de samme fagområdene
 • I størst mulig grad løse brukernes behov ved første henvendelse
 • Formidle informasjon for å gjøre det enkelt for bruker å handle riktig
Kvalifikasjoner
 • Du har høyere relevant utdanning på bachelornivå, gjerne innenfor service, økonomi, og/eller samfunnsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT. Særlig relevant erfaring innen service kan kompensere for utdanningskravet.
 • Du har god digital kompetanse
 • Du behersker norsk og engelsk muntlig og skriftlig svært godt
 • Nyutdannede oppfordres til å søke
Personlige egenskaper
 • Du er serviceorientert
 • Du har gode formidlings- og kommunikasjonsevner
 • Du setter pris på at arbeidsoppgavene er i kontinuerlig utvikling og tar ansvar for egen læring
 • Du trives i et miljø med mye samhandling og høyt tempo
Vi tilbyr
 • Utfordrende og varierte oppgaver i et inspirerende arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig teamarbeid
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid og betalt overtid
 • Trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som førstekonsulent (kode 1408) eller rådgiver (kode 1434) fra kr 420.000 - 540.000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 02
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 06
  2020
  11 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 08
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
5 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
 
 
 

Facta om Skatteetaten