<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Underdirektør - Egersund Skatteetaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Avdeling Utland består av to seksjoner som skal sørge for kvalitet og oppfølging knyttet til skattytere i det internasjonale segmentet.  Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, veiledning, tilrettelegging for egenfastsetting, myndighetsfastsettelse, kontroll og klagebehandling.

Gruppen i Egersund har ansvar for kvalitet og oppfølging av personlige skattytere i det internasjonale segmentet herunder spesialområdene kildeskatt for pensjonister og oppfølgning av opplysninger Skatteetaten mottar fra utlandet. Kontoret ivaretar også publikumsmottaket. Kontoret er for tiden organisert med en underdirektør og 19 saksbehandlerstillinger, og er faglig og administrativt underlagt avdeling Utland.

Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd.

Arbeidsoppgaver
 • Oppfølging av personlige skattepliktige i det internasjonale segmentet 
 • Hovedansvar for avdelingens arbeid med automatiske opplysninger vi mottar fra utlandet og for kildeskatt på pensjon
 • Delta i nasjonale og internasjonale foraer innenfor gruppens ansvarsområde
 • Delta aktivt i organisering og videreutvikling av avdelingens oppgaver med sikte på effektiv oppgaveløsning
 • Stor grad av samspill med andre avdelinger og Skatteetaten for øvrig
 • Personalansvar for gruppens medarbeidere fag- og resultatansvar for gruppen
 • Kontinuerlig forbedringer med digitalisering i fokus
Kvalifikasjoner
 • Høyere relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum med bachelorgrad. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • God formidlingsevne i engelsk, både muntlig og skriftlig
 • God forståelse for samfunnsutviklingen, og potensiale for digitalisering
 • God virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov
 • Ledererfaring og kunnskap om fagområdet du skal lede er ønskelig 
 • Erfaring fra internasjonalt arbeid er ønskelig 
 • Ønskelig med kjennskap til "kontinuerlig forbedring" (Lean) som arbeidsverktøy       
Personlige egenskaper
 • Selvstendig, samfunnsengasjert og god helhetsforståelse
 • En pådriver som verdsetter gode resultater
 • Besitter gode samarbeidsevner og kommuniserer tydelig internt og eksternt
 • Lederegenskaper i tråd med etatens verdier "profesjonell, imøtekommende og nytenkende"
 • Ønske og vilje til å representere Skatteetaten både i Norge og i utlandet
Vi tilbyr
 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid og betalt overtid
 • Trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 630.000 – kr 800.000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Høyanger
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Sunndal
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Kvinnherad
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Haugesund
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Årdal
Hydro Rolled Products is a leading manufacturer of advanced rolled aluminium products, with 100 years of experience. We supply around
02.12.2020 Flere steder
I Multiconsult Vest har vi kontorer på Nesttun, på Stord og på Voss. I Nesttunbrekka er vi i overkant av
02.12.2020 Bergen
Vi søker etter ingeniørgeolog for tilknytning til vårt kontor i Sandvika. Fagmiljøet ingeniørgeologi i Norconsult består av 9 personer knyttet til Trondheimskontoret,
02.12.2020 Bærum
Vis alle 20.063 ledige stillinger

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Les mer om Skatteetaten

Stillingsbeskrivelse

Avdeling Utland består av to seksjoner som skal sørge for kvalitet og oppfølging knyttet til skattytere i det internasjonale segmentet.  Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, veiledning, tilrettelegging for egenfastsetting, myndighetsfastsettelse, kontroll og klagebehandling.

Gruppen i Egersund har ansvar for kvalitet og oppfølging av personlige skattytere i det internasjonale segmentet herunder spesialområdene kildeskatt for pensjonister og oppfølgning av opplysninger Skatteetaten mottar fra utlandet. Kontoret ivaretar også publikumsmottaket. Kontoret er for tiden organisert med en underdirektør og 19 saksbehandlerstillinger, og er faglig og administrativt underlagt avdeling Utland.

Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd.

Arbeidsoppgaver
 • Oppfølging av personlige skattepliktige i det internasjonale segmentet 
 • Hovedansvar for avdelingens arbeid med automatiske opplysninger vi mottar fra utlandet og for kildeskatt på pensjon
 • Delta i nasjonale og internasjonale foraer innenfor gruppens ansvarsområde
 • Delta aktivt i organisering og videreutvikling av avdelingens oppgaver med sikte på effektiv oppgaveløsning
 • Stor grad av samspill med andre avdelinger og Skatteetaten for øvrig
 • Personalansvar for gruppens medarbeidere fag- og resultatansvar for gruppen
 • Kontinuerlig forbedringer med digitalisering i fokus
Kvalifikasjoner
 • Høyere relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum med bachelorgrad. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • God formidlingsevne i engelsk, både muntlig og skriftlig
 • God forståelse for samfunnsutviklingen, og potensiale for digitalisering
 • God virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov
 • Ledererfaring og kunnskap om fagområdet du skal lede er ønskelig 
 • Erfaring fra internasjonalt arbeid er ønskelig 
 • Ønskelig med kjennskap til "kontinuerlig forbedring" (Lean) som arbeidsverktøy       
Personlige egenskaper
 • Selvstendig, samfunnsengasjert og god helhetsforståelse
 • En pådriver som verdsetter gode resultater
 • Besitter gode samarbeidsevner og kommuniserer tydelig internt og eksternt
 • Lederegenskaper i tråd med etatens verdier "profesjonell, imøtekommende og nytenkende"
 • Ønske og vilje til å representere Skatteetaten både i Norge og i utlandet
Vi tilbyr
 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid og betalt overtid
 • Trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 630.000 – kr 800.000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 02
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 06
  2020
  40 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 08
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
12 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
 
 
 

Facta om Skatteetaten