<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Underdirektør - Svalbard - åremålsstilling Skatteetaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Annengangsutlysning

Avdeling Utland består av to seksjoner som skal sørge for kvalitet og oppfølging knyttet til skattytere i det internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, veiledning, tilrettelegging for egenfastsetting, myndighetsfastsettelse, kontroll og klagebehandling.

Svalbard er eget beskatningsområde med egen skattelovgivning, og er skatterettslig klassifisert som utland i forhold til Norge. Kontoret er for tiden organisert med en underdirektør og fire saksbehandlerstillinger, og er faglig og administrativt underlagt divisjon Brukerdialog, avdeling Utland. Stillingene er basert på åremålskontrakter.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. 

Arbeidsoppgaver
 • Stillingen innebærer resultat- og fagansvar for kontorets hovedarbeidsområder:
  • skattefastsetting og kontroll av forskuddspliktige og etterskuddspliktige skattytere
  • avregning og kontroll av lønn, pensjon mv i lønnstrekkordningen for Svalbard
  • ajourhold, kvalitetssikring og kontroll av befolkningsregisteret for Svalbard
 • Organisering og utvikling av kontorets oppgaver med sikte på effektiv drift og oppgaveløsning
 • Samspill med andre avdelinger og divisjoner i Skatteetaten med hensyn til regelverksutvikling og utvikling av rettspraksis
 • Representere Skatteetaten utad i lokalsamfunnet og mellom offentlige myndigheter på Svalbard
 • Ansvar for budsjettering og økonomistyring
 • Personalansvar
Kvalifikasjoner
 • Høyere relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum med bachelorgrad. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • Erfaring fra norsk beskatning og skattefastsetting
 • Befolkningen på Svalbard omfatter både norske og utenlandske statsborgere. Det er derfor nødvendig at den som tilsettes behersker engelsk både muntlig og skriftlig
 • Tidligere ledererfaring vil være en fordel       
 • Kjennskap til Skatteetatens datasystemer vil være en fordel
 • Interesse for og erfaring fra digitaliseringsarbeid er ønskelig
Personlige egenskaper
 • Selvstendig, samfunnsengasjert og god helhetsforståelse
 • En pådriver som verdsetter gode resultater
 • Besitter gode samarbeidsevner og kommuniserer tydelig internt og eksternt
 • Evner å være Skatteetatens ansikt utad på Svalbard samt representere Skatteetaten overfor andre offentlige myndigheter
 • Lederegenskaper i tråd med etatens verdier "profesjonell, imøtekommende og nytenkende"
Vi tilbyr
 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid og betalt overtid
 • Trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger
 • Stillingen er basert på en 2-årig åremålskontrakt med mulighet for forlengelse inntil 6 år. Det har vært praksis at søkere fra Skatteetaten kan påregne permisjon fra sin stilling på fastlandet.

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), kr 585.000 – kr 760.000, avhengig av kompetanse og erfaring. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen kan ilegges 6 måneders prøvetid. Utover lønn kommer polartillegg etter gjeldende sats, for tiden kr 102 pr døgn. Det hører bil og møblert bolig til stillingen. Arbeidsgiver dekker reise i forbindelse med til- og fratredelse, samt en feriereise til fastlandet hvert år.

Svalbardskatt, folketrygd og pensjonsinnskudd utgjør for tiden til sammen 18,2%.

 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.   

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Høyanger
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Sunndal
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Kvinnherad
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Haugesund
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Årdal
Hydro Rolled Products is a leading manufacturer of advanced rolled aluminium products, with 100 years of experience. We supply around
02.12.2020 Flere steder
I Multiconsult Vest har vi kontorer på Nesttun, på Stord og på Voss. I Nesttunbrekka er vi i overkant av
02.12.2020 Bergen
Vi søker etter ingeniørgeolog for tilknytning til vårt kontor i Sandvika. Fagmiljøet ingeniørgeologi i Norconsult består av 9 personer knyttet til Trondheimskontoret,
02.12.2020 Bærum
Vis alle 20.063 ledige stillinger

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Les mer om Skatteetaten

Stillingsbeskrivelse

Annengangsutlysning

Avdeling Utland består av to seksjoner som skal sørge for kvalitet og oppfølging knyttet til skattytere i det internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, veiledning, tilrettelegging for egenfastsetting, myndighetsfastsettelse, kontroll og klagebehandling.

Svalbard er eget beskatningsområde med egen skattelovgivning, og er skatterettslig klassifisert som utland i forhold til Norge. Kontoret er for tiden organisert med en underdirektør og fire saksbehandlerstillinger, og er faglig og administrativt underlagt divisjon Brukerdialog, avdeling Utland. Stillingene er basert på åremålskontrakter.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. 

Arbeidsoppgaver
 • Stillingen innebærer resultat- og fagansvar for kontorets hovedarbeidsområder:
  • skattefastsetting og kontroll av forskuddspliktige og etterskuddspliktige skattytere
  • avregning og kontroll av lønn, pensjon mv i lønnstrekkordningen for Svalbard
  • ajourhold, kvalitetssikring og kontroll av befolkningsregisteret for Svalbard
 • Organisering og utvikling av kontorets oppgaver med sikte på effektiv drift og oppgaveløsning
 • Samspill med andre avdelinger og divisjoner i Skatteetaten med hensyn til regelverksutvikling og utvikling av rettspraksis
 • Representere Skatteetaten utad i lokalsamfunnet og mellom offentlige myndigheter på Svalbard
 • Ansvar for budsjettering og økonomistyring
 • Personalansvar
Kvalifikasjoner
 • Høyere relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum med bachelorgrad. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • Erfaring fra norsk beskatning og skattefastsetting
 • Befolkningen på Svalbard omfatter både norske og utenlandske statsborgere. Det er derfor nødvendig at den som tilsettes behersker engelsk både muntlig og skriftlig
 • Tidligere ledererfaring vil være en fordel       
 • Kjennskap til Skatteetatens datasystemer vil være en fordel
 • Interesse for og erfaring fra digitaliseringsarbeid er ønskelig
Personlige egenskaper
 • Selvstendig, samfunnsengasjert og god helhetsforståelse
 • En pådriver som verdsetter gode resultater
 • Besitter gode samarbeidsevner og kommuniserer tydelig internt og eksternt
 • Evner å være Skatteetatens ansikt utad på Svalbard samt representere Skatteetaten overfor andre offentlige myndigheter
 • Lederegenskaper i tråd med etatens verdier "profesjonell, imøtekommende og nytenkende"
Vi tilbyr
 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid og betalt overtid
 • Trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger
 • Stillingen er basert på en 2-årig åremålskontrakt med mulighet for forlengelse inntil 6 år. Det har vært praksis at søkere fra Skatteetaten kan påregne permisjon fra sin stilling på fastlandet.

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), kr 585.000 – kr 760.000, avhengig av kompetanse og erfaring. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen kan ilegges 6 måneders prøvetid. Utover lønn kommer polartillegg etter gjeldende sats, for tiden kr 102 pr døgn. Det hører bil og møblert bolig til stillingen. Arbeidsgiver dekker reise i forbindelse med til- og fratredelse, samt en feriereise til fastlandet hvert år.

Svalbardskatt, folketrygd og pensjonsinnskudd utgjør for tiden til sammen 18,2%.

 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.   

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 02
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 06
  2020
  40 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 08
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
12 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
 
 
 

Facta om Skatteetaten